і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
Взяти участь

Всеукраїнські турніри юних істориків та правознавців

Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
800 грн
240 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №WY182707
За публікацію цієї методичної розробки Мацука Анатолій Спиридонович отримав(ла) свідоцтво №WY182707
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Слайд № 2

Слайд № 3

Всеукраїнські турніри юних істориків та правознавців – універсальний засіб для формування як предметних, так і ключових компетентностей учнів. Процес підготовки і участі в турнірі – два рівноправних етапи в роботі учителя – тренера.

Слайд № 4

ВТЮІ - це «жива» демократична гра, яка передбачає складні нестандартні ситуації, допомагає учням швидко шукати конструктивні рішення, миттєво аналізувати подану суперником інформацію і, як наслідок – гнучко будувати свою поведінку.Підготовка до такого відповідального конкурсу активно йде протягом близько трьох місяців. Кожен член команди готується виступати в ролі доповідача, опонента, рецензента.

Слайд № 5

Слайд № 6

Опонент викликає Доповідача на завдання – 1 хв. Доповідач приймає чи відхиляє виклик – 1 хв. Підготовка до доповіді – 2 хв. Доповідь – 7 хв. Запитання Опонента до Доповідача і його відповіді – 2 хв. Підготовка до опонування – 2 хв. Опонування – 4 хв. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їхні відповіді – 3 хв. Підготовка до рецензування – 2 хв. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента – 3 хв. Загальна полеміка – 3 хв. Заключне слово Доповідача – 1 хв. Заключне слово Опонента – 1 хв. Заключне слово Рецензента – 1 хв. Запитання журі – 2 хв. Виставлення оцінок – 2 хв. Слово журі – 3 хв.

Слайд № 7

викладає суть рішення завдання, акцентуючи увагу на нових наукових підходах в правознавстві, трактуванні того чи іншого факту, події. Під час свого виступу доповідач має право використовувати раніше підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії. Доповідач має право не відповідати на запитання Опонента до початку обговорення доповіді, а також на запитання, на які вже була дана відповідь, на некоректні запитання або такі, що виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання.

Слайд № 8

висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. Опонент не має права висвітлювати своє рішення завдання, але може вказати на недоліки у доповіді, спираючись на матеріал, який він використовував у вирішенні цієї задачі. Опонент повинен формулювати свої запитання у ввічливій, коректній формі, повторювати й уточнювати свої запитання на прохання Доповідача та журі. Під час полеміки обговорюється висвітлення завдання Доповідачем.

Слайд № 9

Протягом 3 хвилин акцентує увагу на недоліках і помилках у доповіді та опонуванні, підкреслює позитивні сторони виступів, але особливо відмічає їхню структуру, логіку викладу матеріалів, коректність висловів та поведінки тощо.

Слайд № 10

Вступна частина Шановні члени журі, опоненти, рецензенти та слухачі. Вашій увазі пропонується доповідь на тему: …

Слайд № 11

Поняття певною мірою близьке до рецензування, оскільки має бути об’єктивним; однак має більш прискіпливий характер, тобто має на меті побачити, усвідомити й словесно передати зауваження щодо недоліків об’єкту опонування. Це, однак, зовсім не означає, що слід вбачати в роботі лише негативне. До того ж ці недоліки, які підмітив опонент, повинні мати по-справжньому принциповий, серйозний характер, тобто стосуються несамперед змісту, але й форма доповіді піддається критиці.

Слайд № 12

Попри позитивні якості роботи, слід зазначити…; Промовець має погодитися з тим, що в …; На жаль, відчувається вплив …; Як на наш погляд, не зовсім доречним є …; Звучить непереконливо …; Викликає сумнів…; Зауваження викликають такі …; Неприємно вражає …; Не досягнуто єдності змісту й форми …; Сумнівною є логіка викладу …; Малодоказовим є твердження …; Непереконливо прозвучала теза про …;

Слайд № 13

Рецензія – стаття (усне зв’язне висловлювання), зміст і призначення якого – об’єктивна тобто вмотивована, аргументована оцінка наукового, художнього твору, спектаклю, концерту, прилюдного виступу тощо. Рецензент – той, що дає зазначену оцінку. Як і кожний вид розумного висловлювання, рецензія має складатися із вступу, викладу, висновків (хоча сама по собі підсумовує виступ, іншу якусь роботу).

Слайд № 14

А) ВСТУП Приємно відзначити; Радісно усвідомити; Заслуговує на увагу; Відзначається позитивними якостями, набутками; Звучить переконливо; Привертає увагу; Вражає неординарністю…)

Слайд № 15

Б) ВИКЛАД Хто може сперечатися з …; Якщо хочеться відчути справжній смак науки, то…; Можна було б сумніватися в …, якби; Без сумніву доповідач…

Слайд № 16

В) ВИСНОВКИ Отже підсумовуючи, наголошуємо; Висновки втішаючи та обнадійливі; Робота насправді, заслуговує схвалення…)

Слайд № 17

Що дає школярам турнір? По – перше – уміння працювати в команді. По – друге – навички роботи з історичною літературою і вміння складати доповідь. По- третє – конструювання нового способу вирішення історичної задачі, розвиток критичного мислення. По – четверте – освоєння дослідницьких методів. По – п’яте – формування толерантності і вміння бачити раціональне зерно в різноманітних ситуаціях. По – шосте – здібність брати на себе відповідальність, формувати якості лідера. По – сьоме – уміння виступати публічно, відстоювати свою точку зору. По – восьме – порівняти себе з іншими.

Слайд № 18

Для тренера – керівника команди - один із самих відповідальних етапів підготовки до турніру, це формування команди. Досвід показує, що в команді можуть ефективно співробітничати учні класів різного профілю, різні за віком. Вони добре доповнюють один одного, маючи різноманітні уміння і навички, на основі творчого підходу. На цьому етапі можливе використання тренінгів технології «Дебати». Ця технологія – є ефективним засобом підготовки до ВТЮІ.

Слайд № 19

Під дебатами розуміють чітко структурований та спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з актуальної теми. Цей різновид публічної дискусії учасники дебатів спрямовують на переконання в своїй правоті третьої сторони, а не один одного. В даному випадку третьою стороною виступає вчитель – тренер.

Слайд № 20

Претендентам на участь в команді пропонується тренінг «Червона шапочка». Учні повинні довести, що в казці про Червону Шапочку винна сама дівчинка, або її батьки, або бабуся. Враховується декілька критеріїв: уміння аргументувати, відбивати контраргументи, красномовство, нестандартне мислення, переконливість, уміння триматись перед аудиторією ( бажані глядачі).

Слайд № 21

Наступний етап –це розподіл тем. Теми завжди охоплюють як історію України так і всесвітню історію від найдавніших часів до сьогодення. А команда формується переважно із учнів 9 – 11 класів. Тому на цьому етапі, як показує досвід, тренер повинен врахувати інтереси і особливості кожного учасника, рівень їх підготовленості та досвіду. Для наявності наводимо теми Всеукраїнського турніру юних істориків: Слов’янська єдність: міф чи реальність? Національні символи українців: спадок сивої давнини чи продукт модерної доби? Святослав Хоробрий: великий політик чи великий авантюрник? Японія: тінь китайської цивілізації чи самобутня культура?

Слайд № 22

Після роботи на рівні учень – учитель, доповіді виносяться на обговорення команди. Досвід показав, що досвідчені члени команди, які пройшли випробування не одним турніром є найбільш прискіпливими суддями. На цьому етапі нам здається доречним проведення ділової гри «Гаряче крісло». Потенційний доповідач пропонує свій варіант доповіді. Інші учасники команди по завершенні промови можуть проставити будь - які запитання. Їхня мета – збити виступаючого з позиції. На другому етапі цієї гри «глядачі»вказують на недоліки змісту, структури, стилістики доповіді, акцентів, зроблених доповідачем. свої думки щодо змісту і структури доповідей висловлюють, запрошені тренером, вчителі – історики, які безпосередньої участі в підготовці не брали. Мета доповідача – визначити шляхи вдосконалення доповіді.

Слайд № 23

Отже, вся робота тепер представлена схематично:

Слайд № 24

Слайд № 25

Слайд № 26

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
із досвіду роботи підготовки до турніних змагань за дебатними технологіями Денисова Лілія Олексіївна, учитель історії та правознавства Білицької ЗОШ І-ІІІст. №10
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Тип
  Презентація
 • Переглядів
  205
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  WY182707
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
3600 грн
1080 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №WY182707
За публікацію цієї методичної розробки Мацука Анатолій Спиридонович отримав(ла) свідоцтво №WY182707
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Осінь – 2018»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти