Впровадження основних засад Концепції національно-патріотичного виховання учнів у позаурочній роботі вчителя біології

Опис документу:
Національно-патріотичне виховання – це процес формування свідомого громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

1 слайд

Тема виступу: «Впровадження основних засад Концепції національно-патріотичного виховання учнів у позаурочній роботі вчителя біології КЗО «СЗШ №77» ДМР Артюшиної О.О.

Сьогодні велика увага на уроках біології та в позаурочній роботі з предмету приділяється патріотичному вихованню учнів, тому що це актуальне питання у формуванні громадянської та національно-патріотичної самосвідомості молодого українця.

Національно-патріотичне виховання – це процес формування свідомого громадянина, людини з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

Головна мета національно-патріотичного виховання – це підготовка молоді до життя у демократичному суспільстві, у взаємопов’язаному світі, визнання та прийняття цінностей, що є головними, визначальними для нашого суспільства, це формування громадянської позиції в кожного учня.

Процес розвитку й формування громадянина – це процес розвитку особистості, в якій органічно поєднуються високі моральні чесноти, громадянська зрілість, патріотизм, професійна компетентність, активність, творчі начала, почуття обов’язку й відповідальності перед суспільством, перед Батьківщиною.

2 слайд

Згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання учнів, в умовах розвитку української державності, перед вчителем біології у позаурочній роботі з учнями постає вирішення низки завдань:

 • формування національної свідомості в учнів, шанобливого ставлення до рідної землі та народу;

 • визнання духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини;

 • виховання почуття патріотизму в учнів, відданості Батьківщині, навіть слово «Патріотизм» в перекладі з латинської означає «батьківщина» – це громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах Вітчизни та постати на її захист у разі необхідності. Патріотичне почуття набувається особистістю не лише через біологічну спадковість, а неодмінно під впливом соціального середовища, виховання у широкому розумінні слова;

 • формування соціальної активності особистості на основі таких соціальних умінь, як прагнення взяти на себе відповідальність, здатність до спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;

 • формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії;

 • уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства;

 • виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства;

 • формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;

 • формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях суспільного життя, про закони та законодавчі системи;

 • розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та вчинків.

 1. слайд

Виховання національно-патріотичного почуття учнів проходить червоною ниткою крізь всю роботу вчителя. Отже, позаурочну роботу педагога у розвитку громадянського почуття учнів можна умовно поділити на два напрямки:

 • робота вчителя-предметника;

 • робота класного керівника.

У вихованні національно-патріотичного виховання учнів, як вчитель-предметник у позаурочній роботі з предмету, я використовую такі форми роботи з учнями, як:

 • гурткова робота;

 • науково-дослідницька діяльність учнів та підготовка до олімпіади.

Як класний керівник у позаурочній роботі з предмету я використовую:

 • інформаційні дайджести;

 • класні виховні години;

 • навчальні екскурсії.

 1. слайд

Однією із форм позаурочної роботи класного керівника у розвитку національно-патріотичного почуття учнів є інформаційні дайджести. Дайджест (в перекладі з англ.- стислий виклад) – це інформаційний продукт, що містить виклад творів у вигляді витягів з оригіналу чи у формі його вільного перекладу або добірку у повному чи скороченому вигляді найцікавіших творів.

Інформаційні дайджести проводяться з класом тричі на тиждень до початку уроків і тривають 15 хвилин. Мета їх проведення – це усвідомлення особистості себе часткою певної національності (етнічної) спільноти та оцінки себе як носія національних цінностей. Це шанобливе ставлення до своєї історії та культури, до представників інших націй, усвідомлення національно-державної спільності.

Виходячи з основної мети проведення інформаційних дайджестів тематикою їх є:

 • розгляд національних символів держави: діти із задоволенням готують матеріал про національні українські символи: про червону калину - символ родини отчого дому; про жито - символ життя і життєвого благополуччя; про вербу - символ краси її неперервності, українська вишивка та інші;

 • ознайомлення із національними героями України, вченими, науковцями, видатними громадськими та культурними діячами: з даної теми учні готують матеріал не тільки про видатних людей, а і про своїх родичів. Так, учень Максименко Ілля розповів про свого дідуся художника, роботи якого прикрашають виставкові зали не тільки в нашій країні, а й поза її межами. Це виховує прагнення бути схожими на цих людей, а також зміцнює зв’язок з сім’єю, тому що саме в родині закладається духовна основа особистості, її мораль, самобутність.

 • віртуальна мандрівка значущими місцями України: це і Хортиця, Асканія-Нова, Каменець-Подольськ, Карпати і багато інших місць, звичайно згадуємо про природну красу цих місць, їх історію виникнення і значення для України.

5 слайд

Ще однією формою позаурочної роботи класного керівника з учнями у розвитку національно-патріотичного виховання є проведення класних виховних годин метою яких є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті, здатної до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, яка буде у своїй діяльності керуватись загальнолюдськими цінностями і глибоко розуміти традиції свого народу.

Найпоширенішими формами проведення виховних годин є:

 • бесіда, протягом якої учні можуть вільно спілкуватись, висловлювати власну точку зору, розвивають вміння слухати один одного, поважати думки інших. Бесіда може проводитись у різних формах, а саме: у формі круглого столу, відвертої розмови, годин спілкування, філософського столу, години відвертості. Теми для бесід обираються в залежності від актуальності питання, наприклад: «Режим дня», «Правила поведінки», «Мій друг», «Взаємовідносини у класному колективі», «Ними гордиться країна» і т.д. Для циклу бесід підбираються більш поширені теми: «Моя рідна Україна», «З історії держави», «Людина з легенди» тощо.

 •  диспут (або дискусія), темами якого можна обрати «Мій вчорашній день: корисний чи ні?», «Друг – це друге я?», «Музика/театр/кіно у моєму житті», «Навчання – чия це особиста справа?»; дискусій – «Школа – мій дім?», «Ким бути – яким бути?», «Закон товариства». До даної групи класних годин можна віднести практичні заняття, рольові ігри, розв’язування проблемних ситуацій, ігри-тренінги;

 • гра, конкурс, вікторина, заочна подорож, усний журнал, прес-конференція: такі форми роботи класних годин дають можливість збільшити інтерес учнів до обговорення різноманітних тем, пошуку і передачі цікавої інформації;

 • метод-проектів: на наш погляд це дуже ефективна та результативна форма організації виховної години. Мета методу проектування – це підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації, спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України. Наприклад, участь у благодійній акції на підтримку дітей пільгових категорій, учнів з інвалідністю, учасників бойових дій у зоні АТО. Пріоритетним напрямком в цій роботі є соціальне проектування, яке дає змогу учням брати участь у громадському житті школи. Прикладом такого проектування є участь у шкільних різноманітних акціях:

 • «Я - господар своєї школи» - з метою озеленення шкільного подвір’я були висаджені рослини учнями школи та протягом року учні самостійно доглядають за ними;

 • «Подаруй пташині ситу зиму» - з метою толерантного ставлення до птахів були виготовлені годівнички і розміщені на деревах біля школи;

 • «Подаруй іграшку ялинці» - з метою згуртованості дитячих колективів, відповідального ставлення до спільної роботи, шанобливого ставлення до природи та діти власноруч готують новорічні іграшки, якими будуть прикрашати ялинку, яка росте на шкільному подвір’ї.

Найулюбленішою формою позаурочної роботи з учнями є організація і проведення навчальних екскурсій по рідному місту та за його межі. З метою «доторкнутися» до історії рідного краю, ознайомитися з побутом наших предків, з народними традиціями, звичаями, козацьким життям ми з класом відвідали Галушківку, Петрополь, острів Хортиця на Запоріжжі.

 1. слайд

Досить цікавою формою позакласної діяльності з учнями є гурткова робота, під час якої здійснюється безпосередній контакт з учнями, який дає можливість пробудити у них глибокі емоційні переживання, які впливають на почуття, сприяють розумінню сутності патріотизму, розвитку згуртованості. Під час гуртка ми влаштовуємо дискусії, переглядаємо фільми про різноманіття та красу рослинного та тваринного світу України (Карпат, Причорноморської зони, заповідників України). Влаштовуємо «круглі» столи. Цю форму роботи я дуже люблю, тому що учасники мають змогу вільно висловлювати свої думки, взаємно збагачувати один одного знаннями, утверджувати власні патріотичні переконання. Учні під час такої роботи готують загадки, цікаву інформацію про тварини і рослини України і цим матеріалом діляться з дітьми групи подовженого дня, спілкуються з ними, привчають їх любити і дбайливо ставитися до природи.

Під час гурткової роботи з предмету ми провели такі заходи-презентації:

 • «Патріарх лісу», в якому був застосований міжпредметний зв'язок біології, народознавства, історії, літератури і географії;

 • «Свято Борщу», в якому були використані знання про рослини-овочі, застосований краєзнавчий матеріал, пов’язаний із народними традиціями та звичаями.

Такі заходи сприяють громадсько-патріотичному самоусвідомленню учнів, адже в процесі проведення таких заходів відбувається включення їх в активну творчу діяльність, спрямовану на збереження культурної спадщини, усвідомлення кожною дитиною своєї причетності до життя свого народу. Дитина вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її майбутнє, відчуває відповідальність перед своєю країною.

7 слайд

Ще однією формою організації позакласної роботи з учнями є робота шкільного науково-дослідницького товариства «Академік». Я вже декілька років очолюю дане товариство, метою якого є підготовка учнів до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Так, щороку в День науки 19 травня учні школи захищають свої наукові роботи на І (шкільному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

8 слайд

У минулому навчальному році учениця 9 класу, Самойленко Валерія, з якою я працювала, захищала свою роботу з біології на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, який проходив на базі ДОЕНЦДУМ. Валерія за цю роботу отримала гарні відгуки і зайняла призове ІІІ місце. Тема роботи була такою: «Вплив нестандартних факторів оточуючого середовища на розвиток кімнатних рослин – гебіскусу та хлорофітума». Метою експерименту було виявлення впливу різних жанрів музики на рослину. За результатами роботи були представлені докази та аргументи у вигляді фотографій, на яких яскраво видно негативний вплив важкого року на рослину, і позитивний вплив українських народних пісень.

У цьому навчальному році Самойленко Валерія під моїм науковим керівництвом працює над темою «Квіткова мова вишиванки». Дослідницька новизна цієї роботи буде в тому, якими різноманітними є сучасні вишиванки: однотонні та різнобарвні, багаті та ніжні, вишиті квітами та геометричними візерунками. Це ж не просто кола, ромби, квітки ці фігури створювались десятками століть тому як унікальні символи. У часи, коли наші предки володіли магічним зв’язком зі світом Природи: рослин, тварин, небесних світил. Різноманітними символами Всесвіту, Роду вони малювали свою долю, відтворюючи їх на полотні, виписуючи таємні древні знаки як заклинання, як обереги, як коди свого роду. Ось над такою цікавою темою працює учениця у цьому навчальному році.

 1. слайд

У позаурочній роботі з учнями я виділяю ще одну форму роботи – це підготовка учнів до участі в предметній олімпіаді з біології. Така форма роботи дає можливість знайти обдарованих учнів, залучити їх до додаткової роботи з предмету на отримання позитивного результату. Це, звичайно, потребує великих сил з боку вчителя і учня, тому що окрім звичайних занять необхідно вчителю підготувати великий набір нових матеріалів з предмету, а учню весь матеріал необхідно засвоїти. Безперечно, цей вид розумового «батлу» створений для обдарованих дітей, які здатні на більше, ніж просто механічне запам’ятовування, освоєння стандартного алгоритму розв’язку задач, дія по аналогії. Так, у цьому навчальному році у мене є 4 переможця в олімпіаді з біології у ІІ відбірковому турі міської олімпіади.

 1. слайд

Висновок:

Слід зазначити, що всі ці позакласні заходи з предмету громадянського змісту повинні спиратися на знання, здобуті на уроках біології, поглиблювати та поширювати їх, адже тільки на грунті знань формуються стійкі переконання і відповідні стереотипи поведінки та дій. Вони повинні логічно продовжувати роботу на уроці, мати певну систему, враховувати принципи послідовності та доступності, бути цікавими. Якщо в процесі їх проведення виявиться учнівська творчість, самостійна ініціатива самовираження, якщо кожен учасник співпереживатиме, відчуватиме від участі задоволення й насолоду, то поставлена мета буде досягнута.

Завдяки всім цим формам виховання формується модель вихованця навчального закладу - «Я - Українець, і я цим пишаюсь. Я – громадянин України, інтелектуал, свідома особистість, з громадською позицією, загальнолюдськими та національними рисами, працелюбний, творчий, який поважає національні цінності і з вільними переконаннями, який веде здоровий спосіб життя».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»