Випускна робота Формування позитивного іміджу дошкільного закладу як засіб фахового зростання педагогів

Опис документу:
Випускна робота з теми "Формування позитивного іміджу дошкільного закладу як засіб фахового зростання педагогів" містить інформацію з досвіду роботи колективу Костопільського дошкільного закладу № 3 "Сонечко" над покращенням іміджу дошкільного закладу шляхом удосконалення фахової майстерності педагогів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ВИПУСКНА РОБОТА

Формування

позитивного іміджу дошкільного закладу, як чинник фахового

зростання педагогів

Слухач групи:

завідувачі, вихователі-методисти ЗДО

Тимошина Олена Миколаївна

вихователь-методист

Костопільського ДНЗ № 3 «Сонечко»

Термін проходження курсів:

09.01. - 11.01. 2019 р.

25.03 – 28.03. 2019 р.

Керівник - рецензент:

2019

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………................1

Основна частина……………………………………………………………………. 3

Розділ І. Теоретичні засади, дослідження питання формування

позитивного іміджу закладу дошкільної освіти...……………………..………….3

  1. Проблеми іміджу закладу освіти як предмет дослідження фахівців……3

  2. Необхідність формування позитивного корпоративного іміджу

закладу дошкільної освіти………………………………………………………….5

  1. Засоби формування позитивного корпоративного іміджу……………….7

  2. Значення корпоративного іміджу для професійної соціалізації………....8

Розділ ІІ. Практична діяльність колективу з формування позитивного

іміджу дошкільного закладу……………………………………………………….10

2.1. Методики та критерії оцінювання стану існуючого іміджу

дошкільного закладу……………………………………………………………….10

2.2. Кроки у формуванні позитивного іміджу дошкільного закладу………...11

2.3. Вплив роботи з покращення іміджу дошкільного закладу на

професійну майстерність педагогів………………………………………………..18

Висновки……………………………………………………………………………...20

Список використаної літератури………………………………………22 Додатки………………………………………………………………………………..23

Вступ

Хочемо ми того чи ні, про кожну людину, установу, заклад в суспільстві складається певне враження. І тільки від того, які зусилля ми прикладаємо, як працюємо над самовдосконаленням, як презентуємо себе для інших залежить позитивний чи негативний імідж ми матимемо.

В сучасних умовах, коли дошкільна освіта опинилась перед вибором нових пріоритетів, кожен заклад має працювати над формуванням свого позитивного іміджу.

Саме тому, провідний напрям діяльності нашого закладу є не лише розвиток навчання і виховання особистості, здатної самостійно діяти і приймати рішення у нестандартних ситуаціях, а й постійне зростання професійної майстерності працівників і, як наслідок, формування позитивного іміджу та забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Актуальність теми.

Існує прямо пропорційна залежність між позитивним іміджем закладу дошкільної освіти і його процвітанням, адже саме добра репутація на ринку освітніх послуг приваблює батьків і висококваліфікованих працівників. Добре ім’я закладу забезпечує йому високу відвідуваність й полегшує доступ до різних ресурсів: фінансових, інформаційних, людських, матеріальних, що безпосередньо стимулює його розвиток.

У наш час конкурують не так самі заклади, як їхні імідж-образи. Тому, однією з актуальних проблем, що постає перед керівництвом і колективом сучасного дошкільного закладу є формування його позитивного іміджу.

Мета роботи: проаналізувати як формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти впливає на формування інтелектуального освітнього простору та підвищення фахової майстерності педагогічного персоналу.

Завдання випускної роботи:

1. Проаналізувати наукову літературу з питань формування позитивного іміджу дошкільного закладу.

2. Вивчити умови формування позитивного іміджу дошкільного закладу та пов’язані з цим труднощі.

3. Визначити рівень педагогічної компетенції з питань формування корпоративного іміджу дошкільного закладу.

4. Виявити особливості створення позитивного іміджу та сприятливих умов для самореалізації членів колективу, в результаті яких відбувається їх професійний зріст.

5. Дослідити зв’язок між формуванням позитивного іміджу закладу та зростанням фахової майстерності педагогів.

Основна частина

Розділ І. Теоретичні засади, дослідження питання формування

позитивного іміджу закладу дошкільної освіти

Імідж зазвичай асоціюють із престижністю, високою репутацією, успішністю. Так, імідж конкретної людини — це те, ким вона постає у своєму оточенні, якою її бачать і сприймають інші (за Владиславом Шпалінським).

Імідж (з лат. “образ, видимість”) – цілесрямовано сформований образ якоїсь особи, об’єкта, явища, предмета, покликаний підсилювати емоційно-психологічний вплив на кого-небудь з метою популяризації, реклами тощо.

Під іміджем дошкільного закладу розуміють емоційно забарвлений, свідомо сформований образ закладу, наділений цілеспрямовано заданими характеристиками та покликаний чинити певний емоційно-психологічний вплив на конкурентні групи соціуму.

Імідж сучасного ЗДО нового типу – це його «обличчя», «привабливий образ», своєрідність, найхарактерніші позитивні ознаки, що якнайкраще висвітлюють зміст різнопланової діяльності.

При формуванні свого позитивного іміджу заклад повинен прагнути досягти образу, який би асоціювався у свідомості суспільства з ідеальним.

  1. Проблеми іміджу закладу освіти як предмет дослідження фахівців

Теорія іміджу виникла на Заході в 60-ті роки ХХ ст. як протидія рекламній діяльності конкурентів.

Суть її, обґрунтована визнаним фахівцем реклами Д. Огівлі, у тому, що для успішної реалізації товару важливіше створювати у свідомості споживача його позитивний образ, ніж надавати інформацію про його окремі специфічні властивості. 

Імідж, за визначенням О. Феофанова, - це „образ, який наділяє явище характеристиками, що лежить за межами його реальної сутності, за межами тієї якісної визначеності, яка стає відомою в практиці безпосередньої взаємодії людини з цим явищем. За допомогою асоціацій те чи інше явище наділяється практично будь-якими характеристиками”.

Проблеми іміджу в широкому розумінні цього слова виступають предметом дослідження зарубіжних авторів – Л. Браун, П. Берд.

Проблема формування іміджу існувала завжди, та до середини 80-х років у вітчизняній літературі їй приділялось недостатньо уваги. Вважалося, що таке явище є насадження стереотипів західного способу життя.

На сучасному етапі приділяється належна увага вивченню питань формування іміджу в різних установах і закладах освіти в тому числі.

Загальні психологічні основи іміджу навчальних закладів розглядали

А. Громова, О. Бандурка, О. Землянська, Л. Алексєєва, В. Шпалінський.

З українських дослідників, які займаються проблемами іміджу сучасного ДНЗ, — О. Кононко і Н. Погрібняк.

О. Кононко, досліджуючи основні характеристики сучасного дитячого садка, виділила наступні показники позитивного іміджу ДНЗ:

1) просторі та світлі приміщення, зручні меблі, різноманітні іграшки та дидактичні матеріали в достатній кількості, дбають про їхнє здоров’я;

2) незаплямована репутація протягом тривалого часу;

3) стабільна, організована, ритмічна праця;

4) підготовка до школи;

5) висококваліфіковані фахівці;

6) у роботі застосовуються інноваційні підходи, експеримент;

7) розвивальне середовище для формування у дітей життєвої компетентності;

8) незвичайний, не схожий на інші, кращий за них;

9) прагне встигнути за часом: у ньому навчають іноземної мови, ознайомлюють з азами комп’ютерної грамоти, вводять дитину в сучасний інформаційний простір.

На сьогоднішній день ситуація докорінно змінилась і формування власного обличчя (іміджу) закладу дошкільної освіти стало необхідною умовою діяльності на ринку освітніх послуг.

Сучасний дошкільний навчальний заклад - це відкрита, взаємодіюча з багатьма соціальними інститутами система, про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи слова «конкурентоспроможність», «сегмент ринку», «освітня послуга» тощо. Стійкий позитивний імідж дошкільного закладу можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту і додатковий ресурс управління

Імідж ЗДО - це емоційно забарвлений образ дошкільного закладу, часто свідомо сформований, який має цілеспрямовано задані характеристики і покликаний чинити психологічний вплив певної спрямованості на конкретні групи соціуму.

1.2. Необхідність формування позитивного корпоративного іміджу закладу дошкільної освіти

Імідж дошкільного закладу - це цілісний образ, що складається з багатьох чинників. Над його створенням працюють керівники, вихователі, психологи, хореографи, батьки...

Необхідність формування позитивного іміджу ЗДО зумовлюють такі чинники:

 • Посилення конкуренції серед дошкільних закладів у “боротьбі” за контингент дітей;

 • Можливість отримати доступ до найкращих з наявних ресурсів – фінансових, інформаційних, людських тощо;

 • Прагнення адміністрації зробити дошкільний заклад більш привабливим для педагогів, таким, що здатний забезпечити педагогам стабільність, задоволеність працею та професійний розвиток:

 • Бажання одержати запоруку довіри до всього, що відбувається у стінах дошкільного закладу, зокрема, до інноваційних процесів

Існує ряд умов, які потрібно враховувати, формуючи позитивний імідж дошкільного навчального закладу: імідж повинен бути адекватний реально існуючому образу дошкільного навчального закладу; повинен адресуватися конкретній групі споживачів; створений імідж-образ дошкільного навчального закладу має відповідати характеристикам: динамічність, функціональність, пластичність, багатогранність, відносна стабільність.

У сучасних умовах - позитивний імідж впливає на ставлення громадськості, викликає повагу, позитивні емоції. При сприйнятті іміджу дошкільного закладу людина, у першу чергу, спирається на свій життєвий досвід, стереотипи, цінності і певні моральні принципи.

За своєю психологічною сутністю процес створення іміджу є процесом двосторонньої взаємодії, у якому активну роль відіграє як дошкільний заклад, імідж – образ якого створюється, так і громадськість, яка сприймає даний імідж-образ

Перед кожним закладом дошкільної освіти постає питання про рекламу своїх ідей і напрацювань. Це робиться для того, щоб батьки, а саме вони є потенційними клієнтами, мали уявлення про заклад і могли обрати його для дитини.

Корпоративний імідж закладу дошкільної освіти — це насамперед уявлення, що склалися на ринку освітніх послуг про цю установу. Тобто, сприятливий імідж— це позитивна думка про нього батьків і дітей, колег, працівників інших освітніх установ, органів управління освітою та міських органів влади, а також місцевих жителів.

Виокремлюють дві галузі зв'язків з громадськістю - внутрішню і зовнішню. 

Основне завдання внутрішнього PR (корпоративного) - створення сприятливих і довірчих відносин керівництва дошкільного закладу з персоналом на всіх рівнях управління в освітньому просторі.

У внутрішньому PR велике значення має корпоративна культура, це, перш за все управління взаємозв'язками всередині дошкільного закладу. 

Складові PR: ефективність системи взаємодії підрозділів дошкільного закладу; мотивація до трудової діяльності; співробітники - головний потенціал дошкільного закладу.

Корпоративний (організаційний) імідж — образ закладу (компанії, організації), сформований у суспільній свідомості. Творцем цього образу є колектив — об'єднання людей, пов'язаних спільною метою успішно просувати свої послуги на ринку та завойовувати якомога більше клієнтів.

  1. Засоби формування позитивного корпоративного іміджу

Формування корпоративного іміджу дошкільного закладу – це процес, під час якого створюють бажаний образ на основі наявних ресурсів. Основні складові іміджу сучасного дошкільного закладу:

загальна популярність і репутація;

узгодженість усіх елементів діяльності закладу;

швидкість реагування на зміни запитів споживачів;

інноваційний потенціал і його реалізація;

престиж освітніх програм;

рекламна політика;

рівень розвитку та характер соціальних зв’язків;

фінансова забезпеченість (стійкість);

відкритість, готовність до співпраці та взаємодії з іншими

соціальними інститутами.

Засоби формування корпоративного іміджу дошкільного закладу:

 • формування творчого педагогічного колективу однодумців;

 • створення комфортних умов для дітей, оригінального розвивального середовища;

 • заснування та підтримання традицій;

 • участь педагогів у конкурсах професійної майстерності;

 • поширення досвіду роботи колективу.

Технології, які використовуються для створення позитивного образу закладу

Реклама – сукупність цілеспрямованих інформаційних контактів із зовнішнім світом, спрямованих на створення та підтримку іміджу.

Пабліситі – (в перекладі з англійської публічність і гласність). Пабліситі можна розглянути як певні дії, спрямовані на привернення уваги громадськості шляхом безоплатного висвітлення інформації про навчальний заклад за допомогою масової інформації.

Одна з умов успіху серед громадськості – створення в її уяві іміджу керівника ДНЗ.

Імідж керівника – це продовження іміджу його установи, і навпаки. Для управлінця ця проблема вкрай важлива, оскільки має велике значення і для успіху установи, для кар’єри керівника, і для його підлеглих.

Оскільки набуттю закладом позитивного іміджу сприяють рівень професійної освіти й інноваційна активність персоналу, керівник ДНЗ мусить дбати про забезпечення всім членам колективу садка можливості розвиватися професійно й особистісно.

Сучасні керівники чудово усвідомлюють, що співробітників треба постійно стимулювати до продуктивної і ефективної праці, спонукаючи віддавати роботі максимум часу і зусиль.

  1. Значення корпоративного іміджу для професійної соціалізації

Професійна діяльність є важливим компонентом соціалізації особистості, її успішного життя в суспільстві. Багато в чому вона залежить від соціальних уявлень та очікувань, адже сучасне суспільство задає людям певні цілі, норми й вимагає їх дотримання; очікує, що кожна особистість буде корисною, а її праця — значимою.

У цьому сенсі на педагогів-«дошкільників» суспільство звертає особливо прискіпливий погляд, адже в дошкільному дитинстві закладаються основи майбутньої особистості, її життєвої компетентності. Аби задовольнити соціокультурні запити сучасного суспільства, педагогам необхідно оптимізувати процес своєї професійної соціалізації, приділяти постійну увагу підвищенню фахової майстерності.

В основі професійного становлення особистості лежать принципи наслідування та очікування. Наслідуючи видатних особистостей, педагоги соціалізуються у професії, а саме опановують спеціальні прийоми, інструменти, технології професійної діяльності; норми поведінки, еталони та цінності, прийняті у професійному товаристві.

У процесі професійного становлення людина приймає та відтворює дії та особливості поведінки фахівця, якого вона обрала за взірець. Потрапивши у середовище працелюбних, мотивованих та висококваліфікованих колег, молоді педагоги. швидше опановують секрети фаху, ефективніше встановлюють соціальні зв'язки, відчувають задоволення від роботи, що стає додатковим чинником мотивації.

Професійна соціалізація педагогів закладу дошкільної освіти — це упевнене входження у професійне середовище й набуття в ньому високого статусу. Ми спонукаємо і колектив закладу в цілому, і кожного педагога рухатися по траєкторії особистісного та професійного зростання, займати лідерські позиції. Адже це також сприяє формуванню позитивного корпоративного іміджу дошкільного закладу.

Розділ ІІ. Практична діяльність колективу з формування позитивного

іміджу дошкільного закладу

Кожен заклад прагне бути не схожим на інші, вирізнятися матеріальною базою або професійним педагогічним колективом. Показником високого іміджу закладу дошкільної освіти є прагнення встановити тісний зв'язок із зовнішнім світом.

Для того, щоб розпочати діяльність зі створення позитивного іміджу, необхідно провести моніторинг, дослідити реальну ситуацію в дошкільному закладі, дати опис і оцінку внутрішнього середовища та персоналу закладу.

3.1. Методики та критерії оцінювання стану існуючого іміджу дошкільного закладу.

Перш ніж братися за формування позитивного іміджу закладу, потрібно визначити наявний. Сьогодні існує низка методик визначення іміджу закладу.

Ступінь поінформованості споживача ми визначали шляхом опитування громадськості, зокрема батьків потенційних та нинішніх вихованців, провели анкетування (Додаток 1). В результаті анкетування ми з’ясували, що рівень поінформованості батьків про справи дошкільного закладу становить 31 %.

Щоб визначити, як батьки ставляться до різних аспектів закладу під час анкетування ми просили вказати індекс їхньої згоди чи незгоди із запропонованими твердженнями за шкалою +3 (цілком згодні); +2; +1; 0; -1; -2; -3 (категорично не згодні).

Результати анкетування показали, які види діяльності закладу знайшли найбільшу підтримку від батьків, а які потребують змін.

Проаналізувавши відповіді, ми з’ясували відношення батьків та працівників до дошкільного закладу, зробили висновки стосовно згуртованості колективу, готовності працівників підтримати ідеї керівника, вміння працівників знайти порозуміння з батьками.

Проаналізувавши набір вихованців як свідчення бажання батьків, щоб їхні діти здобували дошкільну освіту саме в нашому закладі, плинність кадрів як показник стабільності колективу, зробили висновки про рівень сформованості внутрішнього іміджу закладу.

Для того, щоб оцінити імідж нашого закладу ми використали комплексне критеріальне оцінювання іміджу (за Н. Жаріковою)

Тут можливі такі оцінні поняття, як "позитивний"/"негативний", "розмитий імідж". (Додаток 2)

Проаналізувавши слабкі та сильні сторони наявного іміджу, ми прийшли до висновку, що імідж нашого дошкільного закладу наближається до позитивного, тому вирішили працювати над його удосконаленням та розробили корективи в стратегію формування позитивного іміджу дошкільного закладу.

2.2. Кроки у формуванні позитивного іміджу дошкільного закладу

Формування позитивного іміджу – одне з пріоритетних завдань колективу нашого дошкільного навчального закладу. На сьогоднішній день в дошкільному закладі створено 15 груп, в яких виховується понад 500 вихованців. Їх обслуговує 80 працівників, 40 з яких – педагоги.

Проаналізувавши реальне ставлення батьків, дітей і працівників до закладу, аби створити позитивний імідж ми поставили перед собою наступні завдання:

 • з метою підвищення якості освіти створити умови для професійного розвитку педагогів шляхом впровадження інноваційних освітніх та здоров’язбережувальних технологій;

 • з метою розширення та модернізації змісту освітніх послуг, реалізації варіативної складової - організувати гурткову роботу з різних напрямків;

 • з метою покращення матеріально-технічного оснащення провести роботу з удосконалення предметно-розвивального простору груп, створення привабливого сучасного вигляду території та приміщень дошкільного закладу;

 • створити умови для покращення мікроклімату в колективі;

 • оптимізувати роботу з батьками вихованців, шляхом надання своєчасної психологічної допомоги, впровадження інтерактивних форм роботи з батьками;

 • налагодити співпрацю з різними організаціями міста, приймати участь в благодійних акціях, заходах, організованих районною та міською радами;

 • висвітлювати позитивні результати діяльності закладу, творчі здобутки педагогів у фахових та місцевих періодичних виданнях, через інтернет –ресурси;

 • проводити безпосереднє ознайомлення споживачів із закладом під час сімейних свят, «днів батьківства», «днів відкритих дверей» тощо.

Для формування позитивного образу дитячого садка мають докладати зусилля всі працівники. Отже, розв'язання завдань з формування свого корпоративного іміджу ми вирішуємо за допомогою таких засобів:

 • формування творчого педагогічного колективу однодумців;

 • створення комфортних умов для дітей, розвивального середовища;

 • заснування та підтримання традицій;

 • участь педагогів у конкурсах професійної майстерності;

 • поширення досвіду роботи колективу.

Головну увагу й зусилля ми спрямували на формування згуртованої команди висококваліфікованих педагогів, які займаються саморозвитком і прагнуть до підвищення власної професійної майстерності.

Обрали для себе кредо :

Навчаючи інших, вчитись самим,

Добро ростити в дітях з любов’ю,

Щоб діти й батьки в кожну мить

Могли згадати нас добрим словом.

Визначили науково-методичну проблемну тему дошкільного закладу: забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості.

Компетентність дітей з даної проблеми формуємо на заняттях, в ігровій діяльності, під час свят, розваг, спеціально організованих проектів.

Упровадження в життя особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому педагоги велику увагу приділяють самоосвіті та професійному росту.

В дошкільному закладі створено і сформовано просторий методичний кабінет, в якому зібрано кращі зразки дидактичних посібників, конспектів занять, розваг, свят, методичну літературу, прогресивний педагогічний досвід.

З педагогічними працівниками проводимо різні види роботи з питань формування позитивного іміджу ЗДО: педагогічні ради, консультування, творчі лабораторії.

Так, на засіданні методичного об’єднання педагогів «Творчий педагог – творчі діти», керівник Ільчук І.О, розглянули питання: формування інноваційної компетентності педагогів та розвивальне навчання з використанням ІКТ, під час якого організували педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ – країною» з метою удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, сприяння підвищення рівня мотивації до оволодіння ІКТ.

На засіданнях творчої групи «Формуємо інноваційну компетентність педагога», керівник Янчук О.В, розглядали питання формування громадянської компетентності дошкільників засобами використання інноваційних музичних технологій; інноваційний підхід до логіко-математичного розвитку дошкільників; сучасні здоров’язбережувальні технології в ЗДО, під час якого провели «Ярмарок педагогічних ідей з обміну досвідом по використанню здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі» .

Практичну діяльність з впровадження інноваційних оздоровчих технологій було організовано на семінарі-практикумі «Плекаємо особистість» (керівник Борей Ю.О): перегляд гімнастики з фітболами у інструктора з фізкультури Білоголовської Т.М, робота над супровідною карткою «Сімейна економіка», яку презентувала вихователь Хилюк В.М; також під час колективних переглядів педагогічного процесу з тем «Логоритмічна гра», яку продемонструвала вихователь Янчук О.В, навчання елементів грамоти з використанням інноваційних технологій вихователя Бурби Ю.Г.

Значна увага в дошкільному закладі приділяється використанню інтерактивних форм роботи з педагогами, таких як ділові ігри, інтерактивні вправи як то «Дерево професійного зростання», «Мікрофон», «Робота в трійках», «Мозковий штурм», «Інтелектуальна розминка» тощо.

Освітній процес проводимо за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Аби виявити нові, цікаві, прогресивні підходи до організації освітнього процесу, ми вивчаємо освітню діяльність наших педагогів. За результатами такого вивчення узагальнюємо перспективний досвід кращих фахівців і поширюємо його, мотивуючи педагогів до самовдосконалення та ознайомлюючи батьків з досягненнями колективу.

Особлива увага в роботі з дітьми приділяється використанню інновацій: інформаційно-комп’ютерні технології; методи ейдетики, мнемотехніка, інтелектуальні карти, ТРВЗ, дослідницька діяльність, блоки Дьєниша, коректурні таблиці, складання описових розповідей за схемами-моделями, методика К. Орфа, впровадження спадщини В.Сухомлинського, проектна діяльність, використання нетрадиційних технік зображення у розвитку творчих здібностей дітей тощо.

А також оздоровчих технологій: самомасаж, точковий масаж, пальчикова гімнастика, казкотерапія, Сендплей, пісочна терапія, музикотерапія, масажні доріжки, гімнастика з фітболами, степ-платформами, Су-Джок терапія, намистинкова мозаїка тощо.

Велику увагу в дошкільному закладі приділили створенню предметно-розвивального простору.

На території обладнали ігрові та спортивний майданчики. До їх обладнання в значній мірі залучали батьків, які збирали кошти, закупляли матеріали та майстрували різні споруди: пісочниці, горки, ігрові автобуси, будиночки, паровози, паркани тощо.

Посиленно працювали над створенням у групових кімнатах затишних й комфортних умов для дітей. Так, естетично оформлено групові приміщення, придбано сучасні меблі, дидактичні матеріли дібрано відповідно програмових вимог.

Створено ігрові та розвивальні осередки: етнографічні та народознавчі, фізкультурно-оздоровчі, центри природничої та пошуково-дослідницької , музичної та театралізованої діяльності, сенсорних та конструктивних ігор, куточки книги, художньої самостійної діяльності, відпочинку.

Музичні керівники закладу Ольга Мальчик, Лілія Салівончик, Валентина Клюка, Богдана Потичко дбають про естетичне оформлення зал, дидактичний матеріал, а також формують у дітей естетичні почуття, насолоду від музичної творчості шляхом залучення до гри на дитячих музичних інструментах. Інструктори з фізкультури Тетяна Білоголовська, Ірина Фесюк оформили спортивну залу та виготовили нетрадиційне обладнання для занять з фізкультури, як то масажні килимки, доріжки.

Також, у закладі обладнано психологічний кабінет. Основна мета роботи практичного психолога Веремчук Галини Василівни – створення комфортних умов для взаємодії, за яких педагоги відчувають свою успішність та інтелектуальну спроможність.

Вчитель-логопед Янчук Олена Василівна обладнала логопедичний кабінет сучасними дидактичними посібниками та матеріалом, як то «намистинкова мозаїка», атрибути до пальчикових ігор, для пісочної та казкової терапії тощо та в цікавій ігровій формі проводить з дітьми корекційну роботу з виправлення вад мови.

Значну увагу приділяємо гуртковій роботі. Інваріантну складову забезпечуємо використанням програм з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» Миколи Єфименка керівником гуртка Ярошик Л.М та авторською навчальною програмою гуртка з дошкільної освіти образотворчого напряму «Чарівні пальчики» О.А. Германюк, погодженою на засіданні науково-методичної ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 3 від 05.09.2014 та затвердженою Управлінням освіти і науки Рівненської обласної держаної адміністрації, наказ № 459 від 08.09. 2014.

В садочку діють чимало гуртків, де кожен малюк може знайти собі заняття за інтересом, розвивати та реалізувати свої здібності: Чарівні пальчики, Казкова фізкультура, Чарівний світ театру, Музична скринька для малят, Усмішка, Співаночка, Малятко-здоров’ятко, Калинчине віконце, Чарівна ниточка, Казка на долоньках.

Також, особливу увагу ми приділяємо забезпеченню інформаційної обізнаності жителів міста про діяльність закладу шляхом участі у різних педагогічних конкурсах, співпрацею з пресою та інше, «робимо ставку» на такі іміджеві інструменти взаємодії з вихованцями та їхніми батьками, колегами з інших навчальних закладів, як то газета, що презентує життя у дитячому садку, персональний сайт в інтернеті, з якого можна дізнатися про особливості роботи закладу.

Так, на сайті нашого закладу ми розміщуємо інформацію про заходи, які відбуваються на базі нашого дошкільного закладу: засідання районних методичних структур, таких як методичне об’єднання педагогів ДНЗ, методичне об’єднання музичних керівників, семінар - практикум вихователів ДНЗ, школа становлення педагогічної майстерності молодого вихователя, майстер-класи, методичне об’єднання сестер медичних, семінар-практикум завідувачів тощо.

З метою покращення іміджу значну увагу приділяємо налагодженню взаємодії з батьківською громадськістю: проводимо батьківські збори, Дні відкритих дверей, залучаємо батьків до свят. В кожній групі оснащуємо батьківські куточки, надаємо консультативну допомогу.

Аби мати змогу об'єктивно оцінювати свою діяльність, ведемо Книгу відгуків батьків, де заохочуємо їх висловлюватися щиро і конструктивно.

Велику увагу приділили налагодженню співпраці з різними організаціями міста: загальноосвітніми школами № 4 і № 6, дитячою бібліотекою, дитячою поліклінікою, громадською організацією «Розвиток дошкілля Костопільщини», Будинком школярів та юнацтва тощо.

Так, при дошкільному закладі створено громадську організацію “Розвиток дошкілля Костопільщини”. За сприяння громадської організації в дошкільному закладі вставлено пластикові вікна.

Встановлено сонячну батарею за Проектом «Сонечко дітям» в рамках Пілотної програми польського співробітництва в галузі використання поновлюваних джерел енергії в закладах освіти.

Працівники закладу беруть активну участь у благодійних акціях: «Українську книгу дітям Луганщини», «Подарунки до Дня Святого Миколая», «Дбаємо про довкілля», «Малюнок кольоровою крейдою» до Дня захисту прав дітей, «Олімпійський день», Дивогонка «Україна – це ми» та інших.

Належну увагу педагоги дошкільного закладу приділяють досягненням наших вихованців. Участь їх у різноманітних конкурсах ми висвітлюємо на сайті дошкільного закладу та у фойє закладу, де ми створили куточок досягнень колективу та розмістили дипломи, грамоти, листи подяки вихованцям та педагогам.

Також, розміщуємо інформацію про участь працівників в різноманітних конкурсах. Зокрема, «Вихователь року ДНЗ», «Вихователь року» (районний етап), «Зимова фортеця» тощо.

Гурт “Любисток”, в якому беруть участь не тільки педагоги, а й помічники вихователя, неодноразово займав призові місця в районних і обласних конкурсах художньої самодіяльності.

Щоб визначити ефективність проведеної роботи з формування позитивного іміджу дошкільного закладу, для внесення коректив у подальшу діяльність ми провели повторний моніторинг стану розвитку закладу. В результаті повторного опитування та анкетування батьків, працівників закладу, зробили висновок, що імідж дошкільного закладу можна охарактеризувати як позитивний.

Організація згаданих заходів сприяла створенню в дошкільному закладі доброзичливої, майже домашньої атмосфери для педагогів, батьків і вихованців.

2.3. Вплив роботи з покращення іміджу дошкільного закладу на професійну майстерність педагогів.

Важливо, що педагоги нашого дошкільного закладу також професійно вдосконалюються. Адже ті, хто навчає когось, водночас чогось навчаються самі, а отже вдосконалюють власну фахову майстерність.

Робота педагогів над створенням комфортних умов для дітей, розвивального середовища сприяла формуванню інноваційної культури педагогів. Так, в групах з’явилися осередки для ігор з піском, педагоги стали використовувати в роботі з дітьми технологію «сендплей» - пісочну терапію. Поява музичних центрів стимулювала до застосування музичної терапії, методики розвитку музичних здібностей Карла Орфа.

Педагоги дошкільного закладу свої напрацювання, досвід роботи педагоги викладають у посібниках, друкують на сторінках періодичних видань, публікують на сайтах.

Так, у «Бібліотечці вихователя дитячого садка» упродовж кількох років публікуються матеріали вихователя Онищук С.Л. Вихователь Харитонюк Л.І має публікації в журналах «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок. Фантазії вихователя». 

Два інтегрованих заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку вихователя Новак Л.В. опубліковано в журналі «Дитячий садок. Фантазії вихователя».

Вихователі Юлія Войтович, Овдійчук І.А, Корзун Г.М., Терещук Н.М. опублікували авторські матеріали в мережі Інтернет на сайті: UROK-UA.com. Вихователь Юлія Борей розмістила заняття з правового виховання на сайті видавництва «Шкільний світ» www.osvitaua.com, а вихователь Холод О.В. в онлайн журналі «Дошкільник.in.ua»

Активну участь стали брати педагоги у різноманітних конкурсах, не тільки садових, а й слідкують за оголошеннями на інтернет – сайтах.

Так, керівник гуртка Ольга Германюк брала участь у конкурсах: Створення унікальної інсталяції «Голуба Пам'яті і Миру», приуроченої до 70-річчя Перемоги в м. Києві; в обласному етапі конкурсу - ярмарку педагогічної творчості у номінації «Дошкільна освіта» (ІІ місце, ІІІ місце на обласному етапі), у конкурсі спортивної фотографії “Спортивна зима” в категорії “Фотографи-аматори” у номінації «Активне дозвілля» ІІІ місце.

Для зацікавлення та активізації батьківського колективу педагоги дошкільного закладу стали використовувати інтерактивні форми роботи, інноваційні технології, такі як: різноманітні тренінги, майстер-класи для батьків, ділові ігри.

Так, цікаві майстер-класи для батьків провели вихователі Шульган Тамара Степанівна з теми «Обереги нашого дому», Онищук Світлана Лукашівна з теми «Вироби з солоного тіста», Стешук Валентина Володимирівна з теми «Оздоровчі технології для малят та батьків». Інтерактивну форму роботи з батьками презентувала вихователь Пацько Н.М, організувавши арт-вправу “Квіти України”, а вихователі молодшої групи «Берізка» Овдійчук І.А, Терещук Н.М. організували вправу «Дерево сподівань» під час батьківських зборів.

Такі інноваційні форми роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі. Це також сприяло зміцненню авторитету ЗДО серед родин наших вихованців.

Отже, формування сприятливого корпоративного іміджу — одне з головних завдань колективу дошкільного закладу, важливе для його конкурентоспроможності, що дає змогу адміністрації та колективу знаходити спільну мову з представниками місцевої влади та родинами потенційних вихованців, бути впевненими у лояльності батьків та планувати власне професійне зростання.

Висновки

Питання формування позитивного іміджу закладу дошкільної освіти є на сьогодні дуже важливим і необхідним. Робота закладу над створенням позитивного іміджу стимулювала ріст професійної компетенції педагогів. Педагоги нашого закладу стали більш обізнані, активні, творчі, креативні. Вони систематично беруть участь у виставках та конкурсах професійної майстерності, займаються саморозвитком і прагнуть до підвищення власної професійної майстерності. Діяльність педагогів спрямована на оволодіння сучасними освітніми технологіями, зокрема інформаційно-комунікаційними, здоров'язбережувальними; вони використовують в освітньому процесі проектну діяльність, елементи ТРВЗ та інші ефективні методики; прагнуть до самостійного конструювання педагогічного процесу в умовах конкретної практичної діяльності.

Пошук нових ефективних форм роботи закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи закладу дошкільної освіти став запорукою побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною, чинником створення інформаційно-просвітницького простору для батьків.

Батьки стали більш обізнаними в проблемах дошкільного закладу, цікавляться станом та проблемами виховання дітей, беруть активну участь у житті групи: готують з дітьми поробки на виставки, допомагають педагогам у виготовленні дидактичного матеріалу, у створенні розвивального середовища як у групах, так і на території закладу, приймають активну участь у конкурсах та різноманітних заходах.

Наші вихованці стали більш розкутими, комунікативними, прагнуть виявляти свої творчі здібності.

Значно покращилася матеріальна база закладу завдяки допомоги батьків, спонсорів, громадських організацій.

Це, безумовно, сприяє створенню позитивного іміджу закладу, піднесенню його ролі в житті міста, підвищенню статусу та конкурентоспроможності.

Позитивний імідж став інструментом розв'язання багатьох питань, що дає змогу адміністрації та колективу знаходити спільну мову з представниками місцевої влади та родинами потенційних вихованців, планувати власне професійне зростання.

Своїм досвідом роботи з формування позитивного іміджу дошкільного закладу ми поділилися з колегами на засіданні районного семінару-практикуму завідувачів та вихователів-методистів ЗДО з теми «Сучасний, позитивний імідж дитячого закладу, складові іміджу», яке проводилося на базі нашого дошкільного закладу у жовтні 2018 року (Додаток 3).

Учасники семінару-практикуму обмінялися думками з приводу побаченого, відмітили велику роботу колективу і керівництва закладу стосовно формування позитивного іміджу закладу.

Отже, створення позитивного іміджу дошкільного закладу – це складний, довготривалий процес, результат якого постійний професійний розвиток педагогів та максимальне задоволення потреб громадськості.

Список використаної літератури

 1. Бобир В. Формуємо позитивний імідж дитсадка // Дошкільне виховання – 2015 – № 1 – С. 22.

 2. Гавриш Н, Крутій К. Вихователь: Хочу!? Можу!? Треба! Або Професійні та особистісні цінності сучасного педагога // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2017 – № 12 – С. 9.

 3. Карабаєва І. Інтерактивні методи в роботі вихователя-методиста та практичного психолога // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2009 – № 3 – С. 26.

 4. Крутій К. Виставки – інструмент створення іміджу дошкільного закладу // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2011 – № 1 – С. 51.

 5. Крутій К. Формування позитивного іміджу навчального закладу // Практика управління дошкільним закладом 2011 – №1. – С. 21.

 6. Кутеньова Н. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами // Вихователь-методист дошкільного закладу– 2012– №10 – С. 44.

 7. Лазаренко І. Формування іміджу освітньої установи // Директор школи. Україна – 2006. — № 11. — С. 3.

 8. Платохіна Н. Імідж вихователя-методиста дошкільного закладу// Вихователь-методист дошкільного закладу – 2018 – № 1 – С. 40.

 9. Погрібняк Н. Створення іміджу сучасного дошкільного закладу // Дошкільне виховання — 2004 — № 11 — С. 10.

 10. Половіна О. Педагог для дошкільника : хто він? // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2018 – № 1 – С. 4.

 11. Самсонова О.О, Каржова З.Д, Логвінова Л.Є. Корпоративний імідж дошкільного закладу як чинник фахового зростання педагогів // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2016 – № 8 – С. 40.

 12. Чепіленко К. Формування творчого колективу дошкільного навчального закладу // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2013 – № 1 – С. 25.

Додаток 1

Анкета для батьків

 1. Якої допомоги очікуєте від дошкільного закладу щодо формування готовності Вашої дитини до школи?

 2. Які консультації щодо виховання дитини хотіли б отримати?

 3. Чи відповідають рівень і асортимент освітніх послуг дошкільного закладу сучасним вимогам? Наскільки задовольняє Вас зміст і якість освітніх послуг( оцініть за 10 бальною шкалою)?

 4. Чи можна стверджувати, що працівники закладу – висококваліфіковані професіонали? Як би Ви оцінили рівень професіоналізму працівників (за 10 бальною шкалою)?

 5. Чи задоволені Ви результатами соціально-економічних проектів, організованих закладом?

 6. Чи погоджуєтеся надавати посильну допомогу закладу?

 7. Як би Ви оцінили стан споруд, інтер’єр приміщень, території (за 10 бальною шкалою)?

 8. На Вашу думку наскільки завідувач є компетентним, творчим керівником і лідером (за 10 бальною шкалою)?

 9. Оцініть соціально-психологічний клімат у колективі (за 10 бальною шкалою)

 10. Чи можете оцінити рівень організації діяльності закладу як високий? Оцініть репутацію закладу (за 10 бальною шкалою)

Анкета для педагогів

 1. Які види занять використовуєте в освітньому процесі ?

 2. Які інноваційні технології, впроваджуєте у практику роботи з дітьми?

 3. Які інтерактивні форми роботи з дітьми використовуєте?

 4. Які нетрадиційні форми зображення використовуєте у роботі з дітьми?

 5. Які оздоровчі технології ?

 6. Які проекти організовували в навчальному році?

 7. Які нетрадиційні форми роботи, використовуєте у роботі з сім’ями вихованців?

 8. Які інтерактивні форми роботи використовуєте для активізації батьків?

 9. Чи відповідають рівень і асортимент освітніх послуг дошкільного закладу сучасним вимогам? Наскільки задовольняє Вас зміст і якість освітніх послуг( оцініть за 10 бальною шкалою)?

 10. Наскільки завідувач є компетентним, творчим керівником і лідером(за 10 бальною шкалою)?

 11. Оцініть соціально-психологічний клімат у колективі (за 10 бальною шкалою)

 12. Чи можна стверджувати, що працівники закладу – висококваліфіковані професіонали? Як би Ви оцінили рівень професіоналізму працівників (за 10 бальною шкалою)?

 13. Чи задоволені Ви результатами соціально-економічних проектів, організованих закладом?

 14. Як би Ви оцінили стан споруд, інтер’єр приміщень, території(за 10 бальною шкалою)?

 15. Оцініть роль закладу в соціальному, культурному, економічному житті суспільства Оцініть соціально-психологічний клімат у колективі (за 10 бальною шкалою)

 16. Чи можете оцінити рівень організації діяльності закладу як високий? Оцініть репутацію закладу (за 10 бальною шкалою)

Додаток 2

Таблиця

для комплексного критеріального оцінювання

іміджу закладу дошкільної освіти

(за Н. Жаріковою)

Критерій

Показник

Бали (від-5 до+5)

Споживчий

(зовнішній)

Популярність, репутація закладу серед батьків, громадськості регіону

Спеціалізація закладу, наявність варіативної складової навчальної програми

Престижність освітніх програм, за якими працює заклад

Високий рівень розвитку випускників, їхньої різнобічної готовності до школи

Дизайн споруди, приміщень; чистота, порядок та затишок

Увага працівників закладу до особистості дитини

Наявність зовнішньої атрибутики

Наявність і ефективність реклами закладу

Наявність власного інтернет-сайту

Корпоративний

(внутрішній)

Сприятливий психологічний клімат та доброзичливий характер стосунків між дітьми, батьківською громадою і працівниками дитсадка

Кваліфікація, професійні якості, стиль поведінки та зовнішній вигляд персоналу

Система морального та матеріального заохочення персоналу

Чітке формулювання мети і завдань закладу

Партнерський

Швидке реагування на зміни запитів споживачів

Співпраця з іншими освітніми закладами, виробничими та науковими установами

Конкурентний статус дошкільного закладу

Показники іміджу позначаються змінними: внутрішній імідж дошкільного закладу — х, зовнішній — у, партнерський — а

Імідж дошкільного закладу може мати такі характеристики:

 • якщо х>0, у>0, а>0, то х + у + а>0 — позитивний імідж;

 • якщо х<0, у<0, а<0, то х + у + а<0 — негативний імідж;

 • якщо х = 0, у>0, а>0, то х + у + а>0 — наближається до позитивного іміджу;

 • якщо х = 0, у>0, а<0, то х + у + а>0 — розмитий імідж;

 • якщо х = 0, у = 0, а<0, то х + у + а<0 — наближається до негативного іміджу;

 • якщо х = 0, у = 0, а>0, то х + у + а>0 наближається до позитивного іміджу;

 • якщо х<0, у<0, а>0, то х + у + а<0 наближається до позитивного іміджу;

 • якщо х<0, у<0, а = 0, то х + у + а<0 наближається до позитивного іміджу;

 • якщо х>0, у>0, а<0, то х + у + а>0 наближається до негативного іміджу;

 • якщо х>0, у>0, а = 0, то х + у + а>0 наближається до негативного іміджу

Додаток 3

Запрошуємо до нашого садочка

Ділова гра «День відкритих дверей у дошкільному закладі»

з елементами театралізації

Ведуча. Вибір дитячого садка – справа серйозна, кропітка і відповідальна. Але коли дитина каже: «Мій садочок – найкращий», - і кожного ранку із радістю біжить туди, - батьки задоволені, що вибір зроблено правильно. Пропонуємо до Вашої уваги ділову гру з елементами театралізації «Запрошуємо до нашого садочка».

До зали заходять мати з дитиною (Кремінська О. з сином Артемом), зустрічають свою знайому (Ярошик Л. М. з сином Максимом)

Олена. Добрий день, Ларисочка!

Лариса. Добрий день, Олена! Як життя?

Олена. Ось бачиш, йдемо до магазину, а синок мені допомагає нести покупки.

Лариса. Він у тебе молодець, справжній помічник, а ми з сином йдемо до садочка.

Олена. Я теж хочу Артема віддати в садок, але він домашня дитина, не знаю, що й робити…

Лариса. Віддай Артема у садок, який відвідує мій Максим. Він зручно розташований у центрі міста, тут недалеко. Наша вихователька, Валентина Володимирівна, дуже уважна, приємна і лагідна. Я, коли ввечері забираю Максима з садочка, він мені стільки цікавого розповідає, що я про таке ще й не чула! А які цікаві свята вони для діток проводять, з сучасними піснями, таночками. А ще в них гуртки різні є, навіть англійську мову вивчають.

Олена. Я б з задоволенням віддала Артемка в садок, але він в мене ще погано розмовляє, не всі звуки вимовляє, боюсь, що діти будуть з нього сміятися.

Лариса. Мій Максим теж не всі звуки вимовляє, а Тетянка з їхньої групи заїкається, то з ними працює вчитель-логопед. Я ще багато тобі можу розповісти про садок, та ліпше ходімо зі мною туди, там сьогодні всіх запрошують на свято, і ти сама переконаєшся, як там гарно. Артемко, тобі там дуже сподобається!

(Йдуть до садка, підходять до завідувача)

Разом. Доброго дня, Ірина Анатоліївна!

Олена. Я хочу влаштувати свого сина Артема у ваш садочок «Сонечко». Я дуже багато добрих слів чула від знайомих про ваш садочок і досвідчених вихователів.

Завідувач. Дуже приємно від Вас чути такі слова. Але краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Сьогодні в нашому садочку День відкритих дверей, тож у вас є можливість подивитися, як виховуються діти в різних групах, побачити і почути дітей і вихователів.

(Завідувач пропонує гостям зайняти місця у залі)

Садочок «Сонечко» вітає всіх

Ведуча 1. Стоїть новий будинок.

До нього – сто стежинок.
А в ньому – сто доріжок.
Там тупця двісті ніжок.

Там сотня голосочків,
Дзвінкіших від дзвіночків.
Там всілись на полиці
Ведмеді і лисиці.

Там човен у куточку
Пливе по килимочку.
На стінах – сто картинок
З героями казок.
Всі знають цей будинок.
Він зветься – дитсадок.

Ведуча 2. Дитячий садочок наш „Сонечко”,

Привітний і світлий наш дім,

Спішать до садочка малята,

Їм весело й радісно в нім.

Дуже раді всі малята

В дитсадку гостей вітати.

Тож ласкаво просим Вас –

Завітайте й Ви до нас!

Ведуча 1. Розпочнемо наше свято привітаннями вихованців старшої групи «Колосок»

(На середину зали виходять діти в українських костюмах з хлібом-сіллю на рушнику)

Вихователь. Це веселі «колосочки»

- Усі мої сини і дочки.

В світ дитинства ми мандруємо,

І співаєм, і танцюємо!

Діти. 1. Наша група «Колосок»

Всіх запрошує діток.

Бо ми в «Сонечку» садочку

Як зернята в колосочку!

2. Візьму я в руки хліб духмяний,

Він не звичайний, він святий,

Ввібрав і пісню й працю в себе

Цей хліб рум’яний на столі.

Йому до ніг вклонитись треба,

Він скарб найбільший на землі!

«Пісня про хліб», аудіо запис. (Діти співають, танцюють, підносять хліб на рушнику гостям)

Ведуча 2. Своє привітання шлють вам найменші вихованці нашого садка –

група «Капітошка»

Вихователь. Ми веселі «Капітошки»

Не сумуєм ані трошки!

Наш садочок – це наш дім,

Добре й весело нам в нім!

Танок «Капітошки» (Діти танцюють з парасолькою, малюють дощик)

Ведуча 1. Прийшли нас привітати малюки молодшої групи «Бджілка»

Вихователь. В нашій групі дуже мило:

Гарно, світло і красиво.

У нас, «Бджілок», все гаразд,

Завітайте й Ви до нас!

Діти танцюють танок «Жу-жу-жу, маленька бджілка», муз. А. Гросу

Ведуча 2. Про своє життя розкажуть вихованці середньої групи «Яблунька»

Вихователь. Група «Яблунька» у нас

І діти в ній – ну просто клас!

Цікаво й весело в ній всім,

Нам група – наче другий дім!

Дитина (дівч.) В ручках яблучка у нас,

Затанцюємо для вас.

Соком яблучка налиті,

Наші руки – працьовиті!

«Танок з яблучками», муз. В. Лисенка

Ведуча 1. Діти середньої групи «Дубок» хочуть нам розповісти про своє життя в садочку.

Вихователь. А це діти із «Дубочка» - просяться до гри-таночку!

Діти. 1. Ми, «дубочки», - молодці,

Усьому навчаємось,

Перемогу ми завжди

Здобути стараємось!

2. Нашу групу звем «Дубок»,

Тож ми всі «дубочки».

Всі міцні ми і здорові,

Дошкільнята чорноброві.

В нашій групі малюки

Завжди грають залюбки!

Музична гра «Жолуді – дубки», муз. авторська

Ведуча 2. Запрошуємо діток старшої групи «Ромашка» розповісти про свою групу.

Вихователь. Ці ромашечки тендітні

До гостей завжди привітні!

 1. Група «Ромашка» - найкраща у світі

Затишно в ній дорослим і дітям!

В нашу групу завітайте,

Про життя наше дізнайтесь

2. Ми, ромашечки-сестриці,

Кароокі, білолиці.

У такий святковий час

Затанцюємо для Вас!

Танець «Ромашки», аудіо запис

Ведуча 1. Діти старшої групи «Суничка» шлють нам свої спортивні привітання.

Діти. 1. Ми сунички невеличкі,

В нас усіх червоні щічки.

Любим бігати, стрибати –

Про своє здоров’я дбати!

 1. В нас фітболи є новенькі,

А ми жабки зелененькі!

Спортивні вправи на фітболах

Ведуча 2. Завершують наше представлення вихованці старшої групи «Калинка»

Вихователь. В нас що не хлопчик – то українець

І дівчинка, звісно, теж українка.

Адже група наша в садочку

Називається «Калинка»!

(Виходять всі учасники концерту)

Ведуча 1. В дитсадочок малюки

Поспішають залюбки.

Всі разом. Садочок «Сонечко» наш звемо,

Дружно в нім завжди живемо.

Діти й вихователі виконують Гімн ЗДО „Сонечко”

Діти. 1. Дитячий сад - одна сім'я.
Будемо разом - ти і я -
Працювати, гратися
І всьому навчатися.

 1. Не сумуєм, не нудьгуєм,
  Дружим, граєм та будуєм!
  Тата й маму відпускаєм,
  Ми садочок полюбляєм!

Всі разом. Тата й мами, дитсадок –

Разом виховують діток!

Діти та вихователі виконують під спів танцювальну композицію «Любимо свій садок», муз. В. Лисенка

Ведуча 1. Ось і закінчилося наше свято

Та не будемо сумувати

Ведуча 2. Наш садок не забувайте –

При нагоді завітайте!

(Учасники концерту під оплески виходять із зали)

Лариса. Ну як тобі свято?

Олена. Мені дуже сподобалося.

Лариса. То що вирішила куди віддавати свого синочка?

Олена. Я ще не впевнена, переживаю, чи не буде мій Артем хворіти, він же у мене такий кволий.

Лариса. Ти знаєш, коли наш Максимко сидів удома, то часто хворів, а пішов до дитсадка – як рукою зняло! Мені вихователі стільки корисних порад дали.

Дивися, у них ще в програмці сьогодні має проводитися майстер-клас для батьків «Зростаємо здоровими» - давай, подивимося!

Завідувач. Сьогодні особливої актуальності набувають проблеми збереження здоров’я дітей, так як все помітнішою стає тенденція до погіршення його стану. Постійно зростає обсяг інформації, яку отримують малюки в дошкільному дитинстві, як наслідок, зростає розумове навантаження, що нерідко приводить до перевтоми й негативно позначається на стані їх здоров’я.

Тому, одним із пріоритетних завдань дошкільного закладу на сучасному етапі є така організація освітнього процесу, за якої високий рівень розумової працездатності зберігатиметься та зміцнюватиметься здоров’я.

 В систему роботи нашого дошкільного закладу впроваджуються такі інноваційні технології з фізичного виховання, як: фітбол-аеробіка, степ-аеробіка, дихальна гімнастика, пісочна терапія (сендплей), арттерапія, музикотерапія, Су-Джок терапія тощо.

Діти, займаючись на заняттях з використанням здоров’язбережувальних технологій, отримують фізичне і моральне задоволення, заряд енергії та бадьорості, а також, «шквал» позитивних емоцій.

Запрошуємо всіх гостей на майстер-клас «Зростаємо здоровими».

Ведучий. Саме з родини й завдяки їй дитина починає подорож у життя. Батьки покликані забезпечити дитині щасливе сьогодні й майбутнє. Вони закладають основи здоров'я маленької дитини, і якими навичками щодо здорового способу життя володіють батьки, такою і виросте їхня  дитина.

Дошкільний вік є одним із найбільш відповідальних періодів життя людини щодо формування фізичного здоров’я й культурних навичок, які забезпечують його вдосконалення, зміцнення і збереження в майбутньому. Сьогодні відомо, що 40% захворювань у дорослих були «закладені» в 5–7 років. Саме тому дошкільне фізичне виховання повинно формувати  здоров’я дитини і фундамент фізичної культури майбутньої дорослої людини. А це можливо завдяки  використанню здоров’язберігаючих технологій у фізичному вихованні дошкільників.

Ведучий. Унікальний оздоровчий метод — дихальна гімнастика Стрельникової для дітей дошкільного віку — це ефективна техніка позбавлення від різних недуг. «Зарядку» вийде поєднувати з прогулянками, адже її головний принцип — робити вдихи, будучи в русі. Це вірний крок малюків до профілактики захворювань нервової та дихальної системи, а також важливий процес у формуванні правильної артикуляції.

Вихователь. Навчіть дітей правильно дихати — і вони стануть більш енергійними і здоровими, рідше хворіти простудними або вірусними захворюваннями. При виконанні корисних вправ з раннього віку у дітей:

 • формуються навички управління тілом та емоціями;

 • покращує роботу шлунково-кишкового тракту, нервової, дихальної системи, серця і судин;

 • зменшується частотність простудних захворювань;

 • знижується ризик виникнення інфекційних уражень легенів та астми;

 • лікується заїкання, сутулість, остеохондроз;

 • закривається питання з нетриманням сечі під час сну.

Основні правила:

 • Розминка, як гра. На думку Стрельникової розтягнуто вдихати повітря легкими — марна дія для мовного апарату. Вдих робиться раптовим, сильним, емоційним.

 • Регулярність. Це повинна бути повноцінна оздоровча зарядка для легенів. У разі, якщо дитині нездужає, вправи все одно не варто припиняти. Як раз в цей період вони найбільш ефективні. Проте перерви між підходами повинні бути значно довше.

 • Повітряна куля. Ще одне правило Стрельникової свідчить, що під час гімнастики, дихати важливо за принципом «байдужий видих – активний вдих». Дитина уявляє, що надуває повітряну кульку. Дотримуйтеся темпу до 8 вдихів в хвилину з паузами по 5 секунд. Така схема дозволить повітрю виходити довільно.

 • Секрет — в русі. Вправлятися дітям рекомендовано під час руху. Видих повинен виходити довільним, а вдих — контрольованим. Коли робиться вдих, грудна клітка має бути максимально стиснута. При цьому рот краще трохи привідкрити для довільних видихів. Вправи можна виконувати стоячи, лежачи або сидячи.

Пропоную до Вашої уваги комплекс вправ «Свійські тварини і птахи»

  1. «Конячка щипає траву» - НАСОС.

Вихідне положення: станьте прямо, ноги трохи вужче ширини плечей, руки уздовж тулуба (основна стійка - о. с.). Зробіть легкий нахил (руками тягнутися до підлоги, але не торкатися її) і одночасно - шумний і короткий вдих носом у другій половині нахилу. Вдих повинен скінчитися разом з нахилом. Злегка підвестися (але не випрямлятися), і знову нахил і короткий, шумний вдих"з підлоги". Нахили вперед робляться ритмічно і легко, низько не кланяйтеся, достатньо нахилу в пояс. Спина кругла (а не пряма), голова опущена.

  1. «Кішка дряпається» - КІШКА.

Вихідне положення: станьте прямо, ноги трохи вужче ширини плечей (ступні ніг у вправі не повинні відриватися від підлоги). Зробіть танцювальне присідання і одночасно поворот тулуба вправо - різкий, короткий вдих.

Потім таке ж присідання з поворотом вліво і теж короткий, шумний вдих носом. Вправо - вліво, вдих праворуч - вдих ліворуч. Видихи відбуваються між вдихами самі, мимоволі. Коліна злегка згинайте і випрямляйте (присідання легке, пружинисте, глибоко не присідати). Руками робіть хапальні рухи праворуч і ліворуч на рівні пояса. Спина абсолютно пряма, поворот - лише в талії.

  1. «Гордо ходить півник» - ПЕРЕДНІЙ КРОК.

Початкове положення: станьте прямо, ноги трохи вужче ширини плечей. Підніміть ліву ногу, зігнуту в коліні, угору, до рівня живота (від коліна нога пряма, носок тягнути вниз, як у балеті). На правій нозі в цей момент робіть легке танцювальне присідання і короткий, шумний вдих носом.

Після присідання обидві ноги повинні обов'язково на одну мить прийняти в. п. Підніміть вгору праву ногу, зігнуту в коліні, на лівій злегка присідайте і шумно вдихайте носом (ліве коліно вгору - в. п., праве коліно вгору - в. п.). Потрібно обов'язково злегка присісти, тоді інша нога, зігнута в коліні, легко підніметься вгору до рівня живота. Корпус прямий.

Можна одночасно з кожним присіданням і підняттям зігнутого коліна вгору робити легкий зустрічний рух кистей рук на рівні пояса.

Пам'ятаєте! Видих повинен відбуватися після кожного вдиху самостійно (пасивно), бажано через рот.

  1. «Курочки п'ють воду» - ВЕЛИКИЙ МАЯТНИК.

Вихідне положення: станьте прямо, ноги трохи вужче ширини плечей. Нахил вперед, руки тягнуться до підлоги - вдих. І відразу без зупинки (злегка прогнувшись у попереку) нахил назад - руки обіймають плечі. І теж вдих. Кланяйтеся вперед - відкидайтеся назад, вдих "з підлоги" - вдих "зі стелі". Видих відбувається в проміжку між вдихами сам, не затримуйте і не виштовхує видих! Вправу "Великий маятник" можна також робити сидячи.

  1. «Поросята перелазять через корито» - ПЕРЕКАТИ.

Вихідне положення: станьте ліва нога попереду, права позаду. Вся вага тіла на лівій нозі. Нога пряма, корпус - теж. Права нога зігнута в коліні і відставлена назад на носок, щоб не втратити рівновагу (але на неї не спиратися). Виконайте легке танцювальне присідання на лівій нозі (нога в коліні злегка згинається), одночасно роблячи короткий вдих носом (після присідання ліва нога миттєво випрямляється). Потім відразу ж перенесіть вагу тіла на відведену назад праву ногу (корпус прямий) і теж на ній присядьте, одночасно різко вдихаючи носом (ліва нога на носку для підтримки рівноваги, зігнута в коліні, але на неї не спиратися). Знову перенесіть вагу тіла на ту, що стоїть попереду ліву ногу. Вперед - назад, присідання - присідання, вдих - вдих.

Пам'ятайте:

1. присідання і вдих робляться строго одночасно;

2. вся вага тіла тільки на тій нозі, на якій злегка присідаємо;

3. після кожного присідання нога миттєво випрямляється, і тільки після цього

йде перенесення ваги тіла (перекат) на іншу ногу..

Повторіть вправу з іншої ноги. Вправу "Перекати" можна робити тільки стоячи.

6. «Щеня дивується» - ВУШКА.

Вихідне положення: станьте прямо, ноги трохи вужче ширини плечей. Злегка нахиліть голову вправо, праве вухо йде до правого плеча - шумний, короткий вдих носом. Потім злегка нахиліть голову вліво, ліве вухо йде до лівого плеча - теж вдих. Трохи покачайте головою, наче комусь подумки говорите: "Ай-ай-ай! Як не соромно!" Дивитися потрібно прямо перед собою. (Ця вправа нагадує "китайського болванчика").

Ведучий. Одним з сучасних інноваційних засобів фізичного виховання є фітбол - гімнастика. Фітбол, в перекладі з англійської, означає «м'яч для опори», який використовується в оздоровчих цілях. Вправи на м'ячах унікальні за своїм впливом на організм, і разом з тим викликають великий інтерес як у дітей так і у дорослих. Вони мають оздоровчим ефектом, який підтверджений досвідом роботи спеціалізованих корекційних і реабілітаційних медичних центрів Європи. 

     Вправи з фітболом презентує для вас інструктор з фізкультури Тетяна Білоголовська.

Інструктор з фізкультури. Використання м'ячів-фітболів дозволяє збільшити рухову активність дітей протягом дня.

При виконанні вправ на великих гімнастичних м'ячах важливо звернути увагу на правильну посадку дітей. Дитина повинна сидіти посередині, в центрі м'яча, спина пряма, голова трохи піднята, руки на поясі, ноги впираються в підлогу всією ступнею, ступні паралельні один одному або трохи розведені в сторони, гомілка ноги не стикається з м'ячем, між гомілкою і стегном повинен бути прямий кут. Після того як діти навчилися правильно сидіти на великих м'ячах, можна приступити до виконання вправ.

Комплекс вправ « Час пограти»

Тік-так

В.п. — сидячи на м'ячі, ноги нарізно, руки опушені вниз, голова прямо.

1 — нахилити голову вліво. 2 — повернутися у в. п.

3 — нахилити голову вправо. 4 — повернутися у в. п. (повторити 10 разів).

2. Вітерець

В.п. — сидячи на м'ячі, руки підняті вгору.

1 — нахил тулуба вправо. 2 — повернутися у в.п.

3 — нахил тулуба вліво. 4 — повернутися у в. п. (повторити 8 разів).

3. Гойдалка

В.п. —сидячи на м'ячі, руки опущені вниз

1 — прокотитися на м'ячі вперед, поставити ноги на носочки, водночас піднімаючи руки вгору.

2 — прокотитися на м'ячі назад, поставити ноги на п'ятки, руки водночас відвести назад, а тулуб нахилити вперед (повторити 6 разів).

4. Повітряний змій

В.п. — сидячи на колінах, м'яч перед собою, руки на м'ячі.

1 — лягти на м'яч, руки в "замок", голову опустити вниз.

2-3 — потягнути руки назад, відводячи плечі назад, та підняти голову. 4 — повернутися у в. п. (повторити 6 разів).

5. Чебурашка

В.п. — лежачи на спині на м'ячі, руки зігнути в ліктях у "замок" за головою.

1 — підняти голову та плечі. 2 — повернутися у в.п. (повторити 8 разів).

6. Стрибки з фітболом в руках (повторити 20 разів).

7. Вправи на відновлення дихання.

Ведучий. Добре розвинена мова - найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Чим багатше і правильніше у дитини мова, тим легше їй висловлювати свої думки, тим ширша її можливість в пізнанні навколишньої дійсності, змістовніші і повноцінніші відносини з однолітками і дорослими, тим активніше здійснюється її психічний розвиток. Але останнім часом спостерігається зростання кількості дітей, які мають порушення загальної, дрібної моторики і мовного розвитку. Тому так важливо дбати про формування мовлення дітей, попереджаючи і виправляючи різні порушення та відхилення від загальноприйнятих норм мови.

Учитель-логопед Янчук О.В. у корекційній діяльності використовує різні оздоровчі технології: релаксацію, дихальну, пальчикову й артикуляційну гімнастики, масаж, ігротренінг, казкотерапію, логоритміку тощо.

Однією з нетрадиційних логопедичних технологій є Су-Джок терапія. Елементи Су-Джок терапії пропонує для нас вчитель-логопед Олена Янчук.

Вчитель-логопед. Су-джок – унікальна лікувальна техніка, що дозволяє діагностувати і вилікувати багато захворювань завдяки впливу на розташовані на долонях і ступнях біологічно активні точки. Незвичайна назва техніки перекладається з корейського як «кисть-ступня».

Винахідник методики, професор Пак Чже Ву , стверджує, що розташовані на кистях і стопах рецептори є проекціями всіх внутрішніх органів, впливаючи на певні точки, можна впливати на відповідний цій точці орган людини.

В корекційно - логопедичній роботі прийоми Су - Джок терапії я активно використовую в якості масажу для розвитку дрібної моторики пальців рук, та з метою загального зміцнення організму.

Неправильне застосування не завдає людині шкоди - воно просто неефективне.

Вправи су-джок терапії виконують за допомогою таких масажерів: роликовий, кулька, еластичні кільця. Я використовую в роботі з дітьми кульку та еластичні кільця, а також прийоми самомасажу пальцями рук, масажні килимки та доріжки здоров’я.

Пропоную до Вашої уваги вправу з кулькою:

Вправа «М’ячик»
Коло м’ячиком катаю,     

(катають кульку лівою рукою по правій долоні по колу)
Вперед-назад його ганяю. 

(катають кульку лівою рукою по правій долоні вперед-назад)
Я стискаю його трішки,                                     

(стискають кульку правою рукою)
Як стискає лапу кішка.
Кожним пальцем притисну,                            

(притискають кульку почергово пальцями правої руки)
В іншу руку покладу.                                        

(перекладають кульку в ліву руку. Вправу повторюють лівою рукою.)

Вправа з кільцем:

Вправа «Прогулянка»
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Вийшли пальчики гулять.                                  

(праву руку стискають у кулак, розгинають пальці по черзі)
Перший пальчик в ліс пішов,                           

надягають кільце та масажують великий палець)
Другий пальчик гриб знайшов,                         

надягають кільце на вказівний палець та масажують)
Третій пальчик чистив гриб,                              

(надягають кільце на середній палець та масажують)
А четвертий суп варив,                                   

надягають кільце на безіменний палець та масажують)
А мізинчик лише їв, допомагати не хотів.               

(надягають кільце на мізинець та масажують. Вправу повторюють на пальцях лівої руки.)

Ведучий. Сьогодні одним з найбільш популярних методів психологічної допомоги дітям є пісочна терапія. Завдяки цьому відносно новому методу, у дитини розвивається здатність до самовираження і творчого сприйняття світу. Пісочна терапія допомагає розвивати у дітей пам’ять, увагу і просторову уяву.

Створюючи свій, неповторний світ на піску за допомогою різноманітних фігурок, малюк передає нам всі свої фантазії і переживання. 

Пісочна терапія також сприяє розвитку наступних навичок:

 • Формування комунікативних навичок;

 • Поліпшення пам’яті, уваги та образного мислення;

 • Розвиток дрібної моторики рук;

 • Позбавлення від тривог і страхів.

Технологію «Сендплей» презентує для Вас практичний психолог дошкільного закладу Галина Веремчук.

Практичний психолог.

Пісочниця – це важливий елемент розвивального середовища, де дітям можна вільно творити, без боязні щось зіпсувати чи зламати. Перш, ніж малюки усвідомлять, що роблять, їхні руки самі починають просіювати пісок, будувати, малювати, а якщо під рукою є різноманітні невеличкі фігурки, іграшки, тоді розігруються цілі вистави – дитина повністю занурюється в гру, та на тривалий час її увага фіксується на процесі програвання власних переживань, завдяки чому у них формуються та закріплюються такі навички, як посидючість, уважність, зосередженість.

Головний принцип сендплея – створення вільного і захищеного простору, в якому дитина може виражати і досліджувати свій світ, перетворюючи свій досвід та свої, часто незрозумілі або тривожні, переживання.

Метод сендплей при зовнішній простоті має великі можливості. Якщо розглядати педагогічні й психологічні аспекти використання піску, то важко його переоцінити – це й неперевершене за своїми можливостями предметно-ігрове середовище, і чудовий сенсорний матеріал, і природний матеріал для образотворчої діяльності, експериментування, конструювання, творення, пізнання.

Для ігор з піском нам потрібні пісок та ось така пісочниця. Пісок у пісочниці  можна розділити на дві частини: сухий та мокрий. Перед використанням пісок повинен бути просіяний, промитий, продезінфікований.

Для розвитку творчих здібностей старших дошкільників можна використовувати пісочницю з підсвічуванням, такий вид пісочниці використовується для малювання піском одного або декількох кольорів.

У пісочниці можна використовувати інші сипучі матеріали: сіль, манку. Для розвитку творчості вищезазначені матеріали можна пофарбувати у різні кольори, висушити та дати дітям змогу створювати різнокольорові композиції.

Перед тим як починати піскотерапію, слід ознайомити дитину з правилами поведінки з пісочницею. Спочатку варто наголосити на те, що можна робити – будувати з піску, копати і сипати пісок, наливати воду.

Далі варто озвучити, що не можна:

 • кидати пісок на підлогу та в інших учасників;

 • брати пісок в рот;

 • наливати воду можна лише в “мокру” пісочницю;

 Інколи дитина правила порушує. В такому випадку необхідно попередити, що за третім разом невиконання правила пісочниця закривається! Після гри потрібно помити руки.

Пропоную до Вашої уваги ігри, які я використовую у своїй роботі з дітьми.

Гра “Відбитки наших рук”

На рівній поверхні піску дитина і дорослий по черзі роблять відбитки кистей рук: внутрішньою і зовнішньою стороною. Важливо затримати руку на піску, злегка вдавивши її, і відзначати свої відчуття. Дорослий починає гру, розповідає про свої відчуття: “Мені приємно. Я відчуваю прохолоду (або тепло) піску. Коли я рухаю руками, я відчуваю маленькі піщинки. А що відчуваєш ти?”

Гра “Пісочний дощик”

Психолог: “В нашій пісочниці може йти незвичайний пісочний дощик і дути пісочний вітер. Це дуже приємно. Ви самі можете влаштувати такий дощик і вітер.”
Інструкція: дитина повільно, а потім швидко сипле пісок зі свого кулачка в пісочницю, на долоню дорослого, на свою долоню. Потім із закритими очима дитина кладе долоню на пісок, а дорослий сипле пісок на один з пальчиків. Дитина повинна вгадати, на який саме. Гра сприяє регуляції м’язового напруги.

Гра “Незвичайні сліди”

Мета: розвиток тактильної чутливості.

Йдуть ведмежата” – дитина кулачками і долонями з силою натискає на пісок.
“Стрибають зайці” – кінчиками пальців дитина вдаряє по поверхні піску, рухаючись в різних напрямках.

Повзуть змійки” – дитина пальцями рук робить поверхню піску хвилястою (у різних напрямках).

Біжать жучки-павучки” – дитина рухає всіма пальцями, імітуючи рух комах (можна повністю занурювати руки в пісок, зустрічаючись під піском руками один з одним – “жучки вітаються”).

Гра «Занурення рук в пісок»

Занурення під керівництвом дорослого всієї кисті в пісок, а потім обережне розкопування кожного пальця дорослим. Дана гра спрямована на підвищення тактильних відчуттів і на подолання страхів.

Ведучий. Музикотерапія - один з перспективних напрямків в житті дошкільного навчального закладу. Вона сприяє корекції психофізичного здоров'я дітей в процесі їх життєдіяльності.

Музичний керівник. Розрізняють активну і пасивну форми музикотерапії: активну (рухові імпровізації під відповідний характером музики словесний коментар) і пасивну (прослуховування стимулюючої, заспокійливою або стабілізуючої музики спеціально або як фон). Слухання правильно підібраної музики з виконанням психогімнастичних етюдів підвищує імунітет дітей, знімає напругу і дратівливість, головний і м'язовий біль, відновлює спокійне дихання.

Проте, варто пам’ятати: у жодному разі не можна давати маленьким дітям слухати музику через навушники. Наші вуха природою пристосовані для розсіяного звуку. Від спрямованого звуку незрілий мозок може отримати акустичну травму.

Пропоную до вам послухати «Голоси природи» і отримати насолоду.

Ведучий. А на завершення пропонуємо вам секрети корисного і здорового харчування від сестри з дієтхарчування Руслани Середи.

Сестра з дієтхарчування. Усі ми добре розуміємося на теорії — знаємо, який «прикорм» вводити в півроку або в рік, що малюку 3 років не можна давати сосиски, готові торти та чипси, але грішимо. Насправді потрібно починати передусім із власного прикладу.

Діти в усьому беруть приклад зі своїх батьків. Тому правило номер один — збалансоване харчування для дітей має гармоніювати з їжею для дорослих, в ідеалі всі повинні вживати однакові страви (якщо вік уже дозволяє). 

Ну а для того, щоб правильно сформувати щоденне меню, варто врахувати базові правила здорового харчування. Ось вони:

 1. Ні зайвому цукру! Прості вуглеводи роблять настрій хвилеподібним, характер — примхливим, можуть провокувати проблеми із зайвою вагою. Особливо підступний прихований цукор у «корисних» солодких йогуртах, готових сніданках, промислових ласощах. Замість пластівців у нудотно-солодкій глазурі на сніданок зваріть вівсянку на плиті або в мультиварці. Підсолодити можна медом (якщо немає алергії!), сухофруктами.

 2. Їсти часто й потроху. Обов’язково збирайте для школяра або молодшої дитини здорові перекуси. Якщо діти проводять на навчанні та гуртках увесь день, дайте їм з собою домашнє корисне печиво чи бутерброд, фрукт, почищену моркву.

 3. Належна кількість чистої води. Стежте за тим, щоб дитина пила достатньо рідини. Інакше можливі головний біль, швидка стомлюваність, розсіяна увага.

 4. Баланс білків, жирів, вуглеводів. Складіть для себе таблицю сполучуваності та повісьте на холодильник. У кожному прийомі їжі має бути білок (м’ясо, риба, молочні продукти), складні вуглеводи (каші, макарони з твердих сортів пшениці, хліб з цільного зерна), жири (трохи оливкової олії або вершкового масла), клітковина (сирі овочі в достатній кількості).

Пропоную Вам рецепти смачного і корисного печива

Домашнє вівсяне печиво.

Цей десерт нагадає нам прекрасне дитинство, коли ми з нетерпінням чекали маму з роботи, адже вона приносила дивовижне вівсяне печиво. Побалуйте і своїх дітей цими ласощами. Складові:

 • 100 г вершкового масла

 • 1 скл. цукру

 • 2 яйця

 • 1 скл. вівсяних пластівців

 • 1 скл. борошна

 • горіхи за смаком

 • сухофрукти за смаком

Приготування:

 • Розімніть виделкою вершкове масло (кімнатної температури) з цукром.

 • Потім збийте його міксером до отримання однорідної маси.

 • Додайте яйця і перемішайте. Висипте склянку вівсяних пластівців і перемішайте.
  За смаком додайте горіхи і сухофрукти (сумарно не повинно бути більше, ніж 2 склянки). Добре все змішайте. Додайте борошно.

 • З отриманої маси сформуйте кульки, умочіть в борошно і надайте форму печива.

 • Застеліть деко папером для випічки, змастіть трохи оливковою олією. Поставте печиво в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.

Бананове печиво.

Банани – ситні фрукти, тому це печиво можна брати на роботу в якості перекусу. І смачно, і корисно, і ароматно.

Складові:

 • 2 банана

 • 1 скл. геркулесу

 • горіхи за смаком

 • родзинки за смаком

Приготування:

 • Розімніть банани з геркулесом. Додайте горіхи, родзинки.

 • Розкачайте пласт товщиною 1 см, розріжте на невеликі квадратики.

 • Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Напої для дітей є не тільки способом для втамування спраги. Перш за все, вони збагачують зростаючий організм різними корисними мікроелементами і вітамінами, що сприятливо впливають на стан здоров'я дитини. Пропонуємо Вашій увазі кілька корисних напоїв для дітей від світових експертів.

Компот із сухофруктів. Позитивний вплив на здоров'я дітей надає регулярне вживання компоту з різних сухофруктів. Для його приготування досить закинути в киплячу воду жменю сухих фруктів за смаком (яблука, родзинки , курага, чорнослив, груші, смородина, горобина та інші) і дати настоятися. За бажанням в готовий компот можна додати ложку меду або невелика кількість цукру. Але багато фруктів самі по собі надають напою солодкуватий смак. Даний рецепт підходить для цілорічного приготування.

Кисіль. Доцільно використовувати натуральні барвники у вигляді свіжих ягід, фруктів. Протерті через дрібне сито ягоди варяться з додаванням води близько півгодини, після чого додається розведений у холодній воді крохмаль і вливається тонкою цівкою в сироп. Звичайно ж, можна придбати вже готовий порошок для киселю, але в ньому міститиметься вже менше вітамінів і корисних речовин.

(Пригощає печивом та кисілем)

Ведучий. Шановні батьки, сьогодні ми показали вам ефективні, цікаві, ігрові методи оздоровлення, які ви можете сміливо використовувати вдома та під час відпочинку зі своїми дітьми. За бажання можете їх дещо змінювати чи доповнювати.

І наостанок, нумо усі разом зробимо психологічну установку. Усі разом повторюйте за мною: «Я хочу бути здоровим! Я можу бути здоровим! Я буду здоровим!».

Я бажаю усім вам, шановні батьки, вашим дітям та всім рідним міцного здоров'я і довголіття!

Завідувач. (до Олени і Артема) Ну що, сподобалось вам у нашому садочку?

Артем. Так, мені дуже сподобалось! Мамо, ходімо в садочок, я буду з дітками гратися!

Завідувач. Приходьте до нас ще. Ми завжди будемо раді вам!

43

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»