Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Використання сполучників у простому і складному реченнях:сполучники сурядності і підрядності.

Українська мова

Для кого: 7 Клас

05.09.2021

60

0

0

Опис документу:
Урок розвитку ключових компетентностей. Урок дає м формувати вміння визначати та розпізнавати сполучники в реченнях; сприяти збагаченню словникового запасу учнів; привчити учнів до самостійності в досягненні знань; застосовувати відповідні правила, аргументовано доводити свій вибір та самостійно оволодівати певними знаннями; формувати компетентності: комунікативну, соціальну, інформаційно-пізнавальну, самоосвіти та саморозвит
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Використання сполучників у простому і складному реченнях:сполучники сурядності і підрядності. Сполучники і сполучні слова.

Мета:

навчальна

 • формувати вміння визначати та розпізнавати сполучники в реченнях;

 • дати поняття про сполучники сурядності та підрядності;

 • сприяти збагаченню словникового запасу учнів;

 • привчити учнів до самостійності в досягненні знань;

 • застосовувати відповідні правила, аргументовано доводити свій вибір та самостійно оволодівати певними знаннями;

 • формувати компетентності:

 • комунікативну

 • соціальну

 • інформаційно-пізнавальну

 • самоосвіти та саморозвитку

 • здоров’язберігаючу

розвивальна:

розвивати:

 • пам’ять,

 • логічне мислення,

 • спостережливість,

 • уміння застосовувати набуті знання, синтезувати та аналізувати;

 • пізнавальну активність,

 • самостійність та логічність мислення,

 • уміння узагальнювати.

       виховна:

 • виховувати почуття любові й поваги до народної культури й творчості; культуру усного та писемного мовлення.

Цілі:

учні повинні знати:

 • визначення сполучника:

 • розряди за значениям,   за роллю в мові:(сурядні та підрядні);

учні повинні вміти:

 • розпізнавати сполучники в реченнях;

 • правильно застосовувати відповідні правила;

 • використовувати їх у власному мовленні;

 • правильно ставити розділові знаки в реченнях зі сполучниками;

 • обґрунтовувати вибір сполучників;

 • працювати з додатковою літературою, підручником.

учні повинні розуміти:

 • різницю між сполучниками та іншими частинами мови.

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності.

ІІ. Цілепокладання.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Відкриваємо зошити, пишемо число, класна робота, тему.

Як ви вважаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці.

А тепер спробуйте визначити мету нашого уроку. Що необхідно зробити для того, щоб її досягти? Думку свою обґрунтуйте.

 1. Визначення очікуваних результатів.

Опитування – інтерв’ю(«Мікрофон»).

– Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

 1. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграфом до уроку я взяла прислів’я: «Чоловік розуму вчиться цілий вік» (Нар.тв.)Чи згодні ви з цим?

ІІІ. Цілереалізація.

 1. Актуалізація й корекція опорних знань. Аукціон знань.

І) Незакінчені речення...

 1. Морфологія вивчає ... (частини мови).

 2. В українській мові є ... (10 частин мови).

 3. Усі частини мови поділяються на ... (самостійні та службові).

 4. Частини мови, що мають лексичне і граматичне значення та виконують синтаксичну роль, називаються ... (самостійними або повнозначними).

 5. Частини мови, що не мають лексичного та граматичного значення і не виконують синтаксичної ролі, є ... (службовими).

 6. До самостійних частин мови належать ... (іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник).

 7. Службовими частинами мови є ... (прийменник, сполучник, частка).

 8. Ні до самостійних, ні до службових частин мови не належить ... (вигук).

Ледачий двічі робить, а скупий двічі платить. Брехня втікає через вікно, коли правда входить у двері.

 Виконання завдань у групах.

1 група. Дібрати правильно визначення

2 група Завдання: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.(Народні погляди на культуру мовлення)

 1. Від теплого слова, .. крига скресає.

 2. Слово – не стріла, .. глибше ранить.

 3. Не говори, що знаєш, … знай, що говориш.

 4. .. від солодких слів буває гірко.

 5. Добрим словом мур пробєш, .. лихим .. в двері не ввійдеш. (Народна мудрість)

3 група Гра ” Четвертий зайвий”

Визначити зайве слово зайве слово. Арґументуйте  свою відповідь.

 • Ні-ні, а, проте, в

 • Але, та, що, проте до

 • Та, немов, бо,у

 • тому що, мовбито, для того щоб, з-за

 • Ніби, посеред, якщо, перед

 • Коли б, тому що, або-або, після того як

 • Якби, поза, тому що, мов. між

 • Через те що, поруч щоб, і, як

 • Зате, щоб, також, але в

 • І, або…або, на чолі або, чи-чи

 • Або,понад, проте, але

 • Тому що, поруч, як, з-підЯ важливий, що й казати,
Можу вміло пов’язати
Однорідні члени чинно
Й складних речень теж частини.
А, але, і — я сурядний,
Що, немов, як, щоб — підрядний.
Скрізь впишусь я досить влучно,
Називаюсь я… (сполучник).

Робота з презентацією

Робота з підручником с.221

Зарядка для очей

Гра сполучник

Виконати вправу 491. 490.

Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях, наближених до життєвих.

1.Робота з текстом.

Творче спостереження з елементами аналізу. Учням роздається текст І.Вихованця.

А тепер, спираючись на отримані знання, я пропоную вам текст: «Мова – душа народу». Прочитаємо його, після цього ви повинні відповісти на запитання:

 • Що є найбільшою таємницею у світі? А чому?

 • Чому, на вашу думку, мова – наш учитель?

Мова – душа народу(виписати сполучники)

Багато є таємниць і світі, і одна з найбільших з-поміж них – мова. Здається, ми знаємо якесь слово, немовби розуміємо його. Проте все, що закладено в ньому упродовж віків, нерідко не можемо повною мірою видобути. Потрібно докласти чимало зусиль, щоб заховане у слові постало перед нами у всій красі, глибині та неповторності.

З раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно пов’язана з мовою. Це єдине знаряддя, що вивищує людину над світом, робить її нездоланною в пошуках істини. Розпочинається прилучення дитини до краси рідної мови з милих бабусиних казок і материнської колискової пісні. Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель – мова.

Завдання: виконати вправу 492.

 1. Випишіть сполучники, укажіть, до якої групи за значенням вони належать.

 2. Назвіть речення, у яких сполучники вживаються для зв’язку однорідних членів речення, а потім речення, де сполучники служать для зв’язку частин складного речення.

 3. Поясніть правопис виділених слів.

 4. Висловіть свої власні думки про значення рідної мови в житті кожної людини. Складіть есе по 4-5 речень, використовуючи сполучники.

Опрацювати теонретичний матеріал с. 227. Виконати вправу 500.

Лінгвістине конструювання.

 1. . Допишіть речення так, щоб вийшли складні. Вживайте сполучники сурядності.

 2. По землі побігли веселі струмки, … Небо було чисте, … Земля розцвітала, … Чувся веселий пташиний спів, …

Спостережливе око – допитливий розум – влучне слово.

«Аукціон мудрих думок»

1 група

Завдання: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.(Народні погляди на культуру мовлення)

 1. Від теплого слова, .. крига скресає.

 2. Слово – не стріла, .. глибше ранить.

 3. Не говори, що знаєш, … знай, що говориш.

 4. .. від солодких слів буває гірко.

 5. Добрим словом мур пробєш, .. лихим .. в двері не ввійдеш. (Народна мудрість)

2 група

Завдання: списати прислів’я, вставляючи на місці крапок пропущені сполучники. З’ясувати функцію кожного з них. Пояснити вживання розділових знаків.

(Народні погляди на розум, науку)

 1. Книга вчить, .. на світі жить.

 2. Голова без розуму, .. ліхтар без свічки.

 3. Краще з розумним загубити, .. з дурнем знайти

 4. Мудрий не все каже, .. знає, а дурень не все знає, ..  каже.

 5. Голова не на те, .. тільки кашкет носить. (Нар. творч.)Для довідок: якщо знають ближню; проте вдома найліпше; щоб шматок хліба мати; але й та працює

Картка №2: Подані вислови замінити стійкими словосполученнями з парними сполучниками сурядності ні – ні.

Зразок: розгубитися, не знаючи, що робити – ні в сих, ні в тих.

 1. Сказав невлад, недоречно

 2. Дуже переляканий, вражений, здивований

 3. Безпричинно, безпідставно приставати

 4. Надзвичайно втомитися

Довідка: ні рук, ні ніг не чути; ні з сього, ні з того; ні живий, ні мертвий; ні в тин, ні в ворота.

Картка №3:

Переписати речення, вставляючи замість крапок відповідні сполучники. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, сполучники підрядності – двома.Визначити вид і групу.

Коріння навчання гірке, … плід його солодкий.

Не женися за великим, …  й мале загубиш

Не все те золото, … блищить

.. працюєш, так  … маєш (З нар. творч.)

Довідка: зате,  бо, що, як, і.

 1. Конкурс «Дивись – не помились».

5.Повідомлення  домашнього завдання.

1. Теоретичний матеріал вивчити за підручником. Опрацювати  §40(ст. 171-181, таблиці)

Відкрийте підручники.

Вправа 394 Переписати, підкреслити сполучники, вказати їх групу – сер. рівень;

Вправа 398 Спишіть текст, вставляючи замість крапок сполучники з довідки. Визначте їх роль у реченнях, види за вживанням і за будовою – достатній;

Високий рівень – написати твір-роздум «Велика сила Сполучника», використовуючи сполучники.

ІV. Рефлексивно-оцінюючий.

1. Підведення підсумків уроку.

2. Рефлексія.

1.Технологія «Мікрофон».

 1. У чому відчували труднощі, які саме?

 2. Чого ви навчилися на цьому уроці?

 3. Чи досягли мети уроку, яку поставили перд собою на початку уроку?(повернемося до мультимедіа).

 4. Яка форма роботи на уроці сподобалася, а яка ні? Чому?

 5. Чи задоволені своєю роботою на уроці?(оцінка власної діяльності та взаємооцінка)

 6. Чи вдалося досягти УСПІХУ?

 1. Цінування, оцінювання.

Д. З. скласти есе, використовуючи сполучники.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.