УСІ ОНОВЛЕНІ КАЛЕН ПЛАНИ 11 клас

Опис документу:
Вступний інструктаж з БЖД. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Демонстрації 1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія 11 клас ( рівень стандарту)

70 год. ( 2 год на тиждень)

Дата

Зміст навчального матеріалу

Практична частина

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

.

Вступний інструктаж з БЖД. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

3. Моделі атомів s-, p-, d елементів (у тому числі 3D-проектування).

4

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

5

Тестовий контроль знань. Практичне заняття

6

Представлення навчальних проектів.

ТЕМАТИЧНА

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

7

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

8

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

9

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

10

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

12

Узагальнення знань «Хімічний зв'язок і будова речовини».

13

Контрольна робота 1

11

Представлення навчальних проектів.

ТЕМАТИЧНА

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Тема 3. Хімічні реакції

14

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

15

Гідроліз солей.

.

16

Інструктаж з БЖД. Лабораторни дослід № 1 «Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів».

17

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

18

Розрахункові задачі 1. Обчислення за хімічним рівнянням відносного виходу продукту реакції.

19

Представлення навчальних проектів.

ТЕМАТИЧНА

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

20

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Демонстрації 7-8

Розрахункові задачі

2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

Демонстрації

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

8. Зразки неметалів.

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

21

Розв’язування задач та вправ. Розрахункові задачі 2.

22

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Демонстрація 9

23

Явище адсорбції.

24

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід № 2

« Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів».

25

Окисні та відновні властивості неметалів.

26

Застосування неметалів.

27

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.

28

Особливості водних розчинів неметалічних сполук з Гідрогеном, їх застосування.

29

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

30

Кислоти. Кислотні дощі.

31

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

32

Узагальнення вивченого матеріалу. Розвязування вправ

33

Контрольна робота 2

34

Загальна характеристика металів.

35

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

36

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

37

Застосування металів та їхніх сплавів.

38

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

39

Розв’язування задач та вправ.

40

Солі, їх поширення в природі.

41

Середні та кислі солі.

Розв’язування задач та вправ.

42

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

43

ІНСТРУКТАЖ З БЖД. Практична робота № 1 « Дослідження якісного складу солей».

ТЕМАТИЧНА

44

Сучасні силікатні матеріали.

45

Мінеральні добрива. Застосування мінеральних добрив.

46

Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

47

Якісні реакції на деякі йони

48

Розвязування задач та вправ.

49

ІНСТРУКТАЖ З БЖД. Лабораторний дослід № 3-6 «Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію».

50

Лабораторний дослід №7-8 «Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів».

51

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Зразки металів та неметалів

52

Місце металічних елементів у періодичній системі.

53

Особливості будови атомів металів. Поширення у природі.

54

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

55

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ІНСТРУКТАЖ З БЖД. ГЕНЕТИЧНІ ЗВЯЗКИ МІЖ НЕОРГАНІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ

56

Розв’язування вправ і задач

57

Узагальнення знань з теми ,,Неорганічні речовини і їхні властивості”

58

Контрольна робота 3 « Неорганічні речовини та їх властивості»

59

Представлення навчальних проектів 7-14

ТЕМАТИЧНА

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

Тема 5. Хімія і прогрес людства

60

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

61

.

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

62

Представлення навчальних проектів 15-16

63

Практичне заняття. Розвязування вправ

64

Тестовий контроль знань. Самостійна робота

65

Повторення вивченого матеріалу за рік.

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.