! В а ж л и в о
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
7
міс.
2
2
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

УСІ ОНОВЛЕНІ КАЛЕН ПЛАНИ 10 КЛАС

Опис документу:
2. Хімія. 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма з хімії для загал. навч. закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017р. Наказ N-1407. Укладачі: Дубовик О.А., Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазуров М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

10 клас

Рівень стандарту

(52 год, 1,5 год на тиждень)

з/п

Дата

Д/з

Тема уроку

Практична частина уроку

Д/з §

Тема 1. (8 год). "Теорія будови органічних сполук"

Вступний інструктаж з БЖД. Повторення початкових понять про органічні речовини. Склад, властивості, застосування вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

Навчальні проекти

1.Ізомерія у природі

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

Д/з §

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних органічних речовин (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота).

Д/з §

Склад, властивості, застосування нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

Д/з §

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

Д/з §

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук

Д/з §

Узагальнення знань з теми "Теорія будови органічних сполук" Навчальні проекти3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Д/з §

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 . ТЕОРІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

(Тематична)

Д/з §

Тема 2.1. (7 год). "Вуглеводні" Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду.

Д/з §

Алкани. Систематична номенклатура.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за густиною або відносною густиною.

Д/з §

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Д/з §

Захист навчальних проектів. (Навчальні проекти 4. Октанове число та якість бензину. 5.  Цетанове число дизельного палива. 6. Ароматичні сполуки навколо нас. 7. Смог як хімічне явище. 8. Коксування вугілля: продукти та їх використання. 9. Біогаз. 10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.)

(Тематична)

Д/з §

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Виконання вправ, розвязування задач. Самостійна робота

ТЕМАТИЧНА

Д/з §

Тема 2.2. (7 год). "Вуглеводні"

Алкени. Загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Д/з §

Алкіни. Загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Д/з §

Хімічні властивості етену та етину.

Д/з §

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

Д/з §

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

Д/з §

Узагальнення знань з теми 2. "Вуглеводні"

Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2. Вуглеводні

ТЕМАТИЧНА

Д/з §

Тема 3. (8 год). "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Насичені одноатомні спирти, хімічні властивості, одержання.

Демонстрації 4. Окиснення етанолу до етаналю.

Навчальні проекти

18. Біодизельне пальне.

Д/з §

Поняття про багатоатомні спирти. Гліцерол, хімічні властивості. Фенол.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

Д/з §

Альдегіди. Склад, будова, формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Етаналь.

Демонстрації.

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідр

оксидом (віртуально).

Д/з §

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Склад, будова, формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

Д/з §

Хімічні властивості карбонових кислот. Реакція естерифікації. Етанова кислота.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач.

Д/з §

Естери, формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Навчальні проекти

17. Етери та естери в косметиці.

Д/з §

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза. Сахароза, крохмаль і целюлоза. (Тематична)

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення. 14. 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

Узагальнення знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Контрольна робота 3. "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Д/з §

Тема 4-5. "Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ". Насичені й ароматичні аміни. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості. Метанамін, анілін.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Д/з §

Амінокислоти: склад і будова молекул, формули, характеристичні групи, систематична номенклатура.

Д/з §

Пептидна група. Аміноетанова кислота. Пептиди.

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Д/з §

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Д/з §

Захист навчальних проектів "Нітрогеновмісні органічні сполуки.". (Навчальні проекти 19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 20. Анілін – основа для виробництва барвників. 21. Синтез білків. 22.

Збалансоване харчування – запорука здорового життя. 23. Виведення плям органічного походження.)

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Д/з §

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми

Д/з §

Пластмаси. Каучуки, гума.

Д/з §

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Д/з §

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Демонстрації

13. Зразки синтетичних волокон.

Д/з §

Захист навчальних проектів "Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі "

Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості. 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів. 26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. 27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями. 28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас. 29. Виготовлення виробів із пласт. пляшок.)

Д/з §

Узагальнення знань з тем 4-5. "Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ".

Контрольна робота № 4. "Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ". (Тематична)

Д/з §

Тема 6. (7 год). "Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин"

Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

Д/з §

Зв’язки між класами органічних речовин.

Д/з §

Зв’язки між класами органічних речовин.

Д/з §

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Навчальні проекти

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Д/з §

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем.

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Д/з §

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблем.

Д/з §

Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись