Урок №38 ВОДА В АТМОСФЕРІ

Опис документу:
Мета: формувати знання про вологість повітря, випаровування та конден-сацію водяної пари; розвивати практичні вміння розв’язувати задачі на визна-чення вологості повітря; ознайомити із способами регулювання вологості повітря в домашніх умовах; розвивати логічне мислення, вміння застосовувати знання з математики для розв’язання конкретних практичних завдань, науковий світогляд; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6 клас

Урок №38

Дата:

ВОДА В АТМОСФЕРІ

Мета: формувати знання про вологість повітря, випаровування та конденсацію водяної пари; розвивати практичні вміння розв’язувати задачі на визначення вологості повітря; ознайомити із способами регулювання вологості повітря в домашніх умовах; розвивати логічне мислення, вміння застосовувати знання з математики для розв’язання конкретних практичних завдань, науковий світогляд; виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Обладнання: атласи, підручники, зошити, комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація «Вода в атмосфері».

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть розкривати зміст понять «абсолютна вологість повітря», «відносна вологість повітря», пояснювати принцип роботи гігрометра, розв’язувати задачі на зміни вологості повітря, називати способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Експрес-тест»

1. Зниження атмосферного тиску на барометрі свідчить про те, що найближчим часом можливо:

А погіршення погоди;

Б поліпшення погоди;

В незмінний стан погоди;

Г барометр не може дати інформацію про зміни погоди

2. У тропосфері в разі підйому тиск повітря:

А залишається незмінним; Б знижується;

В підвищується; Г спочатку знижується, потім підвищується.

3. В екваторіальних широтах формується область тиску:

А високого; Б середнього;

В низького; Г перемінного.

4. Основними характеристиками вітру є:

А напрямок, сила, швидкість; Б довжина, ширина, висота;

В сила, агресивність, злість; Г маса, тиск, температура.

5. Рух повітря здійснюється:

А з області високого тиску в область низького тиску;

Б з області низького тиску в область високого тиску;

В без жодних правил;

Г від холодних до більш прогрітих областей.

6. Лінії на карті, що з’єднують точки однакових показників тиску, називаються:

А ізобарами; Б ізогіпсами;

В ізотермами; Г ізогієтами.

Взаємоперевірка

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Практична теорія»

Ви знаєте, що на перервах потрібно обов’язково провітрювати шкільні кімнати.

Як ви думаєте, для чого це потрібно?

Відповіді учнів.

Провітрювання приміщень, особливо в холодну пору року, коли працює опалення, потрібно ще й для того, щоб врегулювати вологість повітря. З цим поняттям ми досить часто зустрічаємось у житті.

Сьогодні ми зможемо відповісти на питання, що потрібно розуміти під вологістю повітря і яке значення вона має в життєдіяльності людини, а також якими способами і якими приладами можна виміряти вологість повітря і найцікавіше, як можна визначити вологість, якщо під рукою немає спеціальних приладів.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Випаровування та конденсація водяної пари (обговорення досліду, проведеного вдома, — домашнє завдання до уроку 36)

Побудова логічного ланцюжка

У повітрі тропосфери завжди є водяна пара. Основна її частина утворюється під час випаровування з поверхні Світового океану.

Випаровування — процес надходження в атмосферу водяної пари з поверхні води (снігу, ґрунту, гірських порід, рослинності тощо).

Конденсація — перехід водяної пари з газоподібного стану в рідкий. Якщо водяна пара в атмосфері переходить із газоподібного стану в твердий з утворенням кристалів льоду, то такий процес називають сублімацією.

2. Вологість повітря (демонстрація презентації)

Абсолютна вологість — кількість водяної пари в грамах, що міститься в 1 м³ повітря.

Але під час випаровування повітря не може вміщувати водяну пару безмежно. Ця межа залежить від його температури. Чим вища температура, тим більше пари може містити 1 м³ повітря. Наприклад, 1 м³ повітря при +20ºС може містити будь-яку кількість пари, але не більше ніж 17 г води. Якщо повітря увібрало максимально можливу за поданої температури кількість пари, його називають насиченим.

Відносна вологість — відношення кількості водяної пари, що міститься в повітрі, до його максимально можливої кількості за поданої температури.

Відносна вологість вимірюється у відсотках та показує ступінь насиченості повітря водяною парою. Наприклад, відносна вологість повітря 40 % означає, що повітря на 40 відсотків насичене водяною парою, не вистачає 60 % до повного насичення. Чим більша відносна вологість, тим ближче повітря до стану насичення, тим імовірніші опади.

3. Вимірювання вологості повітря

Для вимірювання відносної вологості повітря використовують гігрометр. У домашніх умовах для вимірювання вологості повітря можна сконструювати найпростіший гігрометр — психрометр. Для цього потрібно два ртутних термометри, вата, вода.

Демонстрація досліду.

Візьміть звичайний ртутний термометр, прослідкуйте, щоб він був сухим, і виміряйте температуру повітря. Потім візьміть трохи вати, змочіть її у воді і обмотайте кінчик термометра. Значення термометра почне падати, тому що з поверхні вати буде випаровуватися вода і відбирати тепло у термометра. Коли падіння припиниться, зніміть показання термометра ще раз. Різниця між показаннями сухого і вологого термометра залежить від того скільки парів у повітрі вже є, іншими словами від вологості. Чим менше вологість, тим вищою буде ця різниця. Ці значення для різних температур сухого термометра занесені в спеціальну психрометричну таблицю, її легко можна знайти в інтернеті. По ній визначте значення вологості.

Якщо значення вологості потрібно знати постійно, подібним способом нескладно виготовити власний найпростіший психрометр і по ньому визначити вологість повітря в будь-який момент. Візьміть два термометри і закріпіть їх поруч один з одним. Під одним із них розмістіть ванночку з водою, у яку помістіть вату так, щоб вона намокала і постійно торкалася кінчика термометра. Два термометри показуватимуть різні значення, за різницею показань за допомогою таблиці ви з’ясуйте значення відносної вологості повітря.

4. Способи регулювання вологості повітря в домашніх умовах

  • Провітрювання;

  • вологе прибирання кімнати;

  • використання оприскувача;

  • використання кімнатних рослин, штучних фонтанчиків, акваріумів;

  • використання спеціальних приладів — зволожувачів повітря.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота 5. «Розв’язування задач на зміну вологості»

Задача 1. При температури –20ºС абсолютна вологість повітря дорівнює 0,55 г/м³. Обчисліть відносну вологість повітря.

Розв’язання

1) За таблицею визначаємо, чому дорівнює абсолютна вологість повітря за наведеної температури у стані насичення: 1 г/м³.

2) Складаємо пропорцію:

1 г/м³ — 100 %

0,55 г/м³ — х %

x = х 100% = 55%

Задача 2. За температури +27ºС відносна вологість повітря — 33%. Обчисліть абсолютну вологість повітря.

Розв’язання

1) За таблицею визначаємо абсолютну вологість повітря за наведеної температури у стані насичення: 26,1 г/м³.

2) Складаємо пропорцію:

26,1 г/м³ — 100 %

х г/м3 — 33 %

x = = 87 (г/м³).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

В атмосферному повітрі завжди міститься водяна пара. Кількість водяної пари в повітрі характеризується вологістю. Абсолютна вологість виражається в грамах на 1 м3, відносна — у відсотках.

Прилад для вимірювання вологості називається гігрометром. Хмари — скупчення водяних краплин або кришталиків льоду в повітрі. З різними видами хмар пов’язані зміни погоди.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст підручника.

2. Скласти п’ять тестових запитань до тексту параграфа.

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

За приблизними підрахунками, атмосфера нашої планети містить не менш ніж 10 тис. млрд тонн водяної пари, тобто до 200 тонн над кожним гектаром її поверхні.

В екваторіальних районах Світового океану за рік випаровується шар води завтовшки 62 м, а з поверхні Середземного моря — лише 1,5 м.

Відносна вологість атмосферного повітря має значний спектр впливу на життєдіяльність тварин та рослин; на зберігання зерна та овочів; зміну погоди та інше. Рослини при низькій відносній вологості висихають внаслідок інтенсивного випаровування вологості з поверхні листя і недостачі вологи в ґрунті.

При збільшеній вологості в теплу погоду рослини можуть загинути від перегріву внаслідок того, що зменшується випаровування з поверхні листів. Для кожного виду рослин існують певні значення відносної вологості, за яких створюються найкращі умови для їхнього розвитку.

Вологість повітря суттєво впливає на теплообмін організму з довкіллям відіграє важливе значення для життєдіяльності людини. За низької температури і високої вологості повітря підвищується тепловіддача і людина зазнає охолодження; при високій температурі і високій вологості повітря тепловіддача різко скорочується, що призводить до перегрівання організму, особливо під час виконання фізичної роботи.

Високу температуру краще переносити, якщо вологість понижена. Найбільш сприятливою для людини є відносна вологість повітря 40–60 %. Повітря вважається сухим при вологості менше 55 %, помірно сухим — при 56–70 %, вологим — при 71–85 %, дуже вологим (сирим) — вище 85 %.

У літні місяці повітря достатньо зволожене (у дощову погоду відносна вологість може досягати 80–90 %), тому немає потреби в додатковому зволоженні. Проте зимою системи центрального опалення й інші обігрівальні пристрої призводять до пересушування повітря. Це відбувається тому, що сильний обігрів підвищує температуру, але не збільшує кількість водяної пари. Це викликає посилений випар вологи звідусіль: з шкіри і з організму, кімнатних рослин і навіть предметів інтер’єру.

Вологість у опалювальному мало провітрюваному приміщенні створюється завдяки диханню та потінню людей, домашніх тварин, рослин. Окрім того, насиченню атмосфери приміщення водою сприяє щоденна хатня діяльність: приготування їжі, приймання душу або ванни, миття посуду. Якщо рівень вологості занадто низький або занадто високий, починаються проблеми зі здоров’ям. Тому потрібно завжди стежити, щоб не було ані так званого «синдрому сухого дому», ані надмірної вологості, що спричинюють знач ні проблеми.

Відносна вологість у квартирах узимку рідко перевищує 15 %. А це навіть менше, ніж у пустелі Сахара! Там відносна вологість повітря становить 25 %.

Показники оптимальної вологості для людей та оточення:

  • людина — 45–65 %;

  • комп’ютерна апаратура і побутова техніка — 45–65 %;

  • меблі і музичні інструменти — 40–60 %;

  • бібліотеки, експонати картинних галерей і музеїв — 40–60 %.

Найбезхмарніше на планеті небо — над Східною Сахарою. Сонце тут сяє 354 дні на рік.

Підраховано, що якби можна було використати бодай один відсоток теплоти, яку дістає від Сонця пустеля, людство одержало б кількість енергії, вдесятеро більшу за нинішню потребу в ній усього населення нашої планети.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн