Урок №13 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ НА ПЛАНІ. ЧИТАННЯ ПЛАНУ.

Опис документу:
Мета навчальна: розширити та удосконалити знання про план, сформувати умін-ня й навички визначати напрямки, висоти на плані, ознайомити з наукою топо-графію, формувати уміння користуватися планами для вирішення життєвих зав-дань;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6 клас

Урок №13

Дата:

ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ НА ПЛАНІ. ЧИТАННЯ ПЛАНУ.

Мета

навчальна: розширити та удосконалити знання про план, сформувати уміння й навички визначати напрямки, висоти на плані, ознайомити з наукою топографію, формувати уміння користуватися планами для вирішення життєвих завдань;

розвивальна: розвивати просторову уяву, спостережливість, логічне й абстрактне мислення, точність і уміння визначати послідовність дій, інтерес до практичних взаємозв’язків географії та математики, сприяти розвитку в учнів розуміння практичного значення географічних знань;

виховна: виховувати допитливість, інтерес до предмета, розуміння необхідності оволодіння знаннями задля власних практичних потреб, акуратність у роботі з картографічними джерелами знань, повагу до товаришів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, плани різних ділянок місцевості, карти, креслярське приладдя, кольорові олівці, транспортир, компас.

Опорні та базові поняття: план, азимут, абсолютна висота, відносна висота, горизонталь, шкала висот і глибин, бергштрих, позначки висот, умовні знаки.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сьогодні ми детальніше ознайомимося з планом місцевості. Цей вид зображення разом з картами має найбільше практичне застосування у професіональній діяльності людини. Задля їх розробляння навіть виокремилася самостійна наука — топографія. На сьогоднішньому уроці ми навчимося за пласким відображення місцевості бачити її в тривимірному вигляді. Майже, як у стереокіно, тільки чарівними окулярами, які для вас перетворять зображення на об’ємне, будуть ваші знання, уява, логічне мислення. Потренуймось!

IIІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

Вам треба пояснити дорогу людині, яка зовсім не знає місцевості. Як це зробити доступніше?

Що таке азимут? Для чого його використовують?

У чому полягає відмінність абсолютної і відносної висот?

Яку висоту відображують на картах, планах, глобусах?

На аркуші паперу треба якомога точніше відобразити шкільне подвір’я.

Яке обладнання ви б обрали для цього заняття?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1 Визначення напрямків на плані

Напрямок на північ на плані позначають стрілкою. У разі її відсутності верх плану вказує на північ, тобто лінії обмеження плану з боків орієнтовані з півночі на південь. За планом можна транспортиром виміряти азимут з однієї точки на іншу, а потім на місцевості рухатися за даним азимутом по компасу. Головне — зорієнтувати план.

2 Значення планів

Використовують усі спеціалісти, які працюють на місцевості, — геологи, будівельники, архітектори, військові, агрономи, туристи. Вміти читати план означає «бачити» за зображенням місцевість, швидко здійснювати певні розрахунки.

V. ВСТУПНІ ВПРАВИ

1. Абсолютна висота точки А — 500 м, точки Б — 300 м. Визначте висоту точки А відносно точки Б. Абсолютна висота точки В — 600 м, висота точки Г відносно В — 200 м. Визначте абсолютну висоту точки Г.

2. Горизонталі проведені через 5 м. Визначте та поясніть:

а) де пагорб, де западина;

б) абсолютну висоту дна западини та вершини пагорба;

в) які схили крутіші (за умови, що на північ вказує верх рисунка);

г) висоту вершини пагорба відносно дна западини;

д) у якому напрямку видовжений пагорб, западина.

3. Через скільки метрів проведено горизонталі у вашому атласі на плані?

(Вкажіть два способи визначення). На фізичній карті півкуль? На фізич-

ній карті України?

4. Визначте на плані в атласі напрямок на північ.

VІ. ПРОБНІ ТА ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ

1. За картою атласу визначте абсолютну висоту вулкану Камерун, Долини Смерті, Маріанського жолобу. Поясніть своєму сусідові, як ви це зробили.

2. За планом в атласі визначте абсолютну висоту, на якій розташований будинок лісника, його висоту відносно інших об’єктів (за вибором).

3. За планом місцевості в атласі визначте напрямки з обраної точки на 2–3 об’єкта місцевості. Результати запишіть.

4. Використавши дані вимірювань азимутів та відстаней у класі на попередніх уроках, накресліть план взаємного розташування предметів, які ви використовували. Масштаб плану й умовні знаки оберіть самостійно.

VIІ. ТВОРЧІ ВПРАВИ

1. Зробіть креслення в розрізі по пунктирній лінії (горизонталі проведені через 10 м, М 1 : 15 000).

2. Розрахуйте мінімальний розмір аркуша паперу, який знадобиться вам для складання плану в масштабі 1 : 3000 за даними: «Від точки вашого стояння за 300 м на північ розташований вітряк, на південь за 400 м — поодиноке дерево, на захід за 660 м — колодязь, на схід за 150 м — струмок».

VІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацюйте § 11 (стор. 54-57).

Складіть задачу з визначення абсолютних та відносних висот, напрямків на плані.

3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.