Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

Урок - "Населення України"

Географія

Для кого: 9 Клас

11.06.2019

906

8

0

Опис документу:
Узагальнюючий урок на тему "Населення України" Зміст 1.Конкурс «Географічна шевченкіана» 2.Конкурс «Розгадай кросворд» 3. Конкурс «Здогадайся з трьох раз» 4. Конкурс «Напиши цифру» 5. Конкурс «так» чи «ні»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Населення України

1.Конкурс «Географічна шевченкіана»
Вчитель по черзі кожній команді зачитує урив­ки творів Т.Г. Шевченка. Учні повинні пов'язати їх зміст з темою «Населення України» та розкрити суть проблеми за 2 хв.).

Завдання №1.

Погибнеш, зникнеш Україно,

Не стане сліду на землі...

(Демографічна ситуація в Україні)

Завдання №2.

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая,

З своїм дитяточком малим...

(Природний приріст в Україні)

Завдання №3.

І виріс я на чужині,

І сивію в чужому краї:

Та одинокому мені

Здається — кращого немає

Нічого в Бога як Дніпро

Та наша славная країна.

(Українська діаспора)

Завдання №4.

Роботящим умам,

Роботящим рукам

Перелоги орать,

Думать, сіять, не ждать

І посіяне жать.

Роботящим рукам.

(Трудові ресурси України)

2.Конкурс «Розгадай кросворд»

Вчитель роздає чотирьом учням різних команд індивідуальні картки із кросвордами. За 4 хв. вони повинні представити результати, якими обмінюються з командою-суперником. Командири в супроводі вчителя роблять перевірку кросвордів, визначається успішність учнів.

1.Об'єкт вивчення демографії. (Населення)

2.Область України з додатнім природним при­ростом. (Рівненська)

3.Корінне населення Криму. (Татари)

4.Населений пункт. (Місто)

5.Національна меншина. (Євреї)

6.Сфера народного господарства, в якій зайнята найбільша частка трудових ресурсів України. (Промисловість)

7.Місто-мільйонер України. (Одеса)

8.Область України, що має найвищі показники щільності населення в Україні. (Донецька)

9.«Друга» країна української західної діаспори. (Канада)

10.Країна-материк, де проживає близько 40 тис. осіб українського походження. (Австралія)

11.Країна Південної Америки, де проживає близько 150 тис. осіб українського походження. (Аргентина)

3. Конкурс «Здогадайся з трьох раз»

Команди вибирають завдання. Вчитель має три підказки на знання основних термінів і понять теми. Пропонується три рівні знань:

Дати відповіді з перших підказок — 11 балів.

Дати відповіді з двох підказок — 8 балів.

Дати відповіді з трьох підказок — 4 бали.
Учень команди має дати 4 вірні відповіді всього За 2 хв.

Картка №1.

а) — це ті, що повертаються назад;

вони колись виїхали з країни, а потім поверта­ються;

це повернення емігрантів на Батьківщину. (Рееміграція)

б) — це структура населення пов'язана з ана­томією людини...

їх можна поділити лише на дві;

окремо на чоловіків і жінок. (Статева структура)

в) — це один із рухів населення, не пов'язаний з біологією людини;

він пов'язаний із транспортом...;

це зміна кількості населення, пов'язана з пе­реїздом людей.

(Механічний рух або міграція)

Картка №2.

а) — це структура населення пов'язана з трьома періодами в житті кожної людини;

вона ділить населення на літніх, дітей і працез­датних;

пов'язана з віком людей.

(Вікова структура)

б) — про неї говорять, коли говорять про міста;

кажуть, що в Україні 1 в світі вона зростає;

це процес зростання ролі міст в житті суспіль­ства.

(Урбанізація)

в) — вона стосується зовнішньої міграції, часто вони ідуть до США;

їх було три великі хвилі в Україні;

це виїзд громадян з країни за межі Батьків­щини.

(Еміграція)

Картка №3.

а) — за межами України їх налічується від 11 до 15 млн чол.;

буває західною і східною;

це перебування українців за межами України.

(Українська діаспора)

б) — без них не буде працювати господарство країни;

вони мають три складові;

це ресурси праці.

(Трудові ресурси)

в) — вона стосується зовнішньої міграції» якщо вони прибули нелегально, то їх звуть біженцями;

в Україні вона менша за протилежну їй;

це в'їзд громадян в дану державу з інших країн. (Імміграція)

г) — це структура населення пов'язана з етногра­фією;

в Україні їх налічується 110;

пов'язане з національністю людей, що прожи­вають в Україні.

(Національна структура)

Картка №4.

а) — наука, яка «рахує» чисельність населення країн;

також вивчає закони розселення;

темпи приросту, природний і механічний рух, структуру населення.

(Демографія)

б) — один із найважливіших населених пунктів країни;

в Україні їх налічується близько 500;

і вважається, що там повинно жити не менше ніж 12 тис. чоловік, більша частина яких незайняті в сільському господарстві.

(Місто)

в) — структура населення, що торкається світог­ляду людини, її духовного світу;

в Україні найбільша кількість православних;

це структура населення, пов'язана з вірос­повіданням людей.

(Релігійна структура)

г) — цей показник буває позитивний і негатив­ний, що стосується зовнішньої міграції;

знаходять як різницю двох елементів;

це різниця показників еміграції та імміграції.

(Сальдо міграції)

4. Конкурс «Напиши цифру»

Вчитель роздає 4-м учням різних команд індиві­дуальні картки, в які вони повинні дописати лише цифри. За 5 хв. мають бути представлені результа­ти, якими обмінюються з командою-суперником. У супроводі вчителя командири роблять перевірку, визначають успішність учнів. Картки однакові усім.

Питання до конкурсу:

1. Чисельність населення в Україні в 2000 році. (49 млн чол.)

2. Природний приріст в Україні в 2000 році. (—7,5% чол.)

3. Середня тривалість життя жінок в Україні. (74 роки)

4. Частка українців у національному складі населення України. (73%)

5. Кількість українців, що проживає в Росії. (4,4 млн чол.)

6. Середня густота населення в Україні в 2000 р. (81,1 кол./км2)

7. Частка літніх людей у віковій структурі. (28%)

8. Рівень урбанізації в Україні. (68%)

9. В Україні міст-мільйонерів налічується. (5)

10. Частка чоловіків у статевій структурі України. (46%)

11. Кількість безробітних в Україні на 2000 р. (1,155 млн чол.)

5. Конкурс «так» чи «ні»

Вчитель роздає 4-м учням різних команд по три кольорові картки (червону, зелену, жовту). Зачи­тується суджений, якщо з цим судженням учень по­годжується — то піднімає зелену карку, якщо не по­годжується — червону, у випадку вагання — жовту.

Учні обернені до класу, командири ведуть облік успішності.

Судження вчителя:

1. У структурі зайнятості населення 75% трудо­вих ресурсів України припадає на виробничу сферу. (Так)

2. Найгустіше заселеною в Україні є Донецька об­ласть, а найменше — Чернігівська. (Так)

3. Показники народжуваності в Україні сьогодні коливаються близько 10 чол. на 1000 чол. населення. (Так)

4. Щороку населення України збільшується на 500 тис. чол. або на 1%. (Ні)

5. У статевій структурі населення України перева­жають чоловіки, оскільки хлопчиків завжди народ­ жується більше ніж дівчаток. (Ні)

6. В Україні відбувається процес старіння нації. (Так)

7. В Україні налічується 7 міст-мільйонерів. (Ні)

8. В останні роки Україна має негативне сальдо міграції. (Ні)

9. Корінним населенням України є українці і росіяни. (Ні)

10. У Канаді проживає найбільша кількість представників західної діаспори. (Ні)

11. В Україні спостерігається низький рівень ур­банізації. (Ні)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.