Урок на тему "СИРОВИННА Й ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМИ."

Опис документу:
Очікувані результати НПД: учні характеризують поширення глобальних проблем, складники концепції сталого розвитку; аналізують сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем; обґрунтовують можливі шляхи їх подолання; оцінюють наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас

Урок № 49

Дата:

СИРОВИННА Й ЕНЕРГЕТИЧНА ПРОБЛЕМИ. ДЕМОГРАФІЧНА ТА ПРОДОВОЛЬЧА ПРОБЛЕМИ. ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ ВІДСТАЛОСТІ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. РОЛЬ СВІТОВОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЇХ РОЗВ’ЯЗУВАННІ. СТАЛИЙ РОЗВИТОК — СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА ХХІ СТОЛІТТЯ.

Очікувані результати НПД: учні характеризують поширення глобальних проблем, складники концепції сталого розвитку; аналізують сутність, причини виникнення, особливості розвитку сучасних глобальних проблем; обґрунтовують можливі шляхи їх подолання; оцінюють наслідки прояву глобальних проблем для окремих регіонів і країн світу, роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати вміння працювати з різноманітними джерелами інформації, аналізувати інформацію, робити висновки, уміння висловлювати та відстоювати власну думку; виховувати суспільно-політичну активність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу, фізична карта світу, економічна карта світу, комп’ютер, проектор (інтерактивна дошка), мультимедійна презентація.

Опорні та базові поняття: глобальні проблеми, сировинна, енергетична, демографічна, продовольча проблеми, проблема подолання відсталості країн, що розвиваються, сталий розвиток.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

- Дайте визначення поняття «глобальні проблеми людства». Поясніть причини їх виникнення та загострення.

- Пригадайте, які країни є членами «Ядерного клубу». Назвіть та покажіть їх на карті.

- Наведіть приклади «гарячих точок» у Європі та світі.

- Назвіть складові екологічної проблеми, які несуть найбільші загрози для людської цивілізації.

ІII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

На минулому уроці ви дослідили декілька глобальних проблем, зокрема проблему війни та миру, міжнародного тероризму, екологічну проблему. Які, на ваш погляд, проблеми, крім зазначених, також несуть глобальні загрози усьому людству? (Варіанти відповідей учнів.)

Сьогодні ми розглянемо ще низку глобальних проблем, які безпосередньо впливають на життя людей, а тому проявляються в різних куточках планети, серед представників різних соціальних прошарків. Деякі з них актуальні для всіх країн світу, а окремі — найбільш характерні для найбідніших країн світу. Водночас всі вони небезпечні для майбутнього нашої планети.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з мультимедійною презентацією, картами атласу, статистичними матеріалами підручника

Завдання 1. Продовжте дослідження глобальних проблеми людства. Результати занесіть у таблицю.

Назва глобальної проблеми

Зміст проблеми

Причини виникнення

Шляхи розв’язання

1. Енергетична та сировинна проблеми

Виникнення проблеми обумовлене обмеженістю паливних та інших мінерально-сировинних ресурсів. Щороку з надр Землі вилучається 100 млрд тонн мінеральної сировини.

Шляхи розв’язання:

1) відкриття та освоєння нових родовищ шельфу Світового океану, Арктики;

2) раціональне та комплексне використання наявних ресурсів, освоєння альтернативних джерел енергетичної сировини.

2. Демографічна проблема

У високорозвинених країнах відбувається «демографічна криза», а в країнах, що розвиваються,— «демографічний вибух». Для її подолання держави здійснюють демографічну політику, спрямовану на досягнення оптимальних темпів природного приросту населення. Спеціально створений при ООН 1969 р. Фонд народонаселення надає допомогу бідним країнам у питаннях планування сім’ї.

3. Продовольча проблема

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у світі 795 млн. осіб страждають від голоду, ще 1 млрд постійно недоїдають. Найбільше голодують в Африці в країнах на південь від Сахари (Чад, Ефіопія, Малі, Південний Судан).

Незбалансоване харчування: за даними ООН, лише кожен третій житель нашої планети забезпечений раціональним харчуванням та якісними продуктами.

4. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Саме в країнах, що розвиваються, найбільшої гостроти набувають продовольча, демографічна, екологічна проблеми та проблеми збереження миру. Головною причиною відсталості більшості країн є їх колоніальне минуле. Їх національна економіка зорієнтована на виробництво мінеральної сировини або сільськогосподарської продукції.

5. Взаємозв’язок глобальних проблем

Усі глобальні проблеми взаємопов’язані між собою, їх неможливо розв’язати на рівні окремих країн та регіонів. Потрібен єдиний міжнародний механізм їх розв’язання і регулювання, визначення міжнародних правових та економічних норм. Велике значення у вирішенні глобальних проблем відіграють міжнародні, регіональні та галузеві організації, які мають великий досвід координації міжнародних зусиль.

Наприкінці 60-х років минулого століття була створена найвідоміша футурологічна міжнародна організація — Римський клуб, до складу якої увійшли передові учені, управлінці, підприємці та політичні діячі з різних країн світу. Діячами клубу були закладені основи науки футурології (від лат. futurum — «майбутнє» і грецьк. logos — «вчення»), яка займається поясненням глобальних проблем та науковим передбаченням їх розвитку й вирішення в майбутньому.

Разом із Римським клубом діяльність спеціальних підрозділів ООН спрямовані на дослідження та здолання глобальних проблем людства.

6. Сталий розвиток — стратегія людства на XXI ст.

Сталий розвиток — це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти їхні власні потреби. Головна мета концепції сталого розвитку суспільства полягає в забезпеченні нескінченного існування людської цивілізації та її прогресивного розвитку.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

- Назвіть глобальні проблеми людства, що було досліджено протягом двох уроків.

- На конкретних прикладах доведіть їх взаємозв’язок.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати § 47.

2. Продовжити підготовку до уроку узагальнення знань за темами «Прояв глобальних проблем Україні», «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн