Урок на тему: “Практичні обчислення

Опис документу:
I варіант II варіант 6 балів 1.середнє арифметичне двох чисел 5,9. 1. Середнє арифметичне двох чисел 7,1. Одне з них 7,4ю знайти друге число. Одне з них 9,2. Знайти друге число. 2. У команді шахістів трьом грокам по 2. Купили поросят. Масса двох із них 27

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: “Практичні обчислення”

Математичний диктант

1.Знайти середнє арифметичне чисел

а) 3,6 і 5,4 д) 3,5 і 5,7

б) 2,4; 7,8 і 6,3 є) 2,1; 5,7 і 1,3

в) 6,5; 6,5 і 6,5 ж) 3,9; 3,9 і 3,9

г)64,8; 1,8; 0,6 і 0,3 з) 72,9; 2,7; 0,9 і 0,3

2. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 3,7. знайти друге число, якщо перше дорівнює

а) 11,3 д) 15,7

б) 7,05 є) 4,01

в) 13 ж) 18

г) 4,9 з) 7,9

3. Маштаб карти 1: 20 0000

а) знайти відстань на місцевості, якщо відстань на карті

- 1,5 см - 1,2 см

  • 2см - 3 см

б) знайти відстань на карті, якщо відстань на місцевості

  • 72 км - 36 км

  • 350 км - 430 км

4.Знайти маштаб карти, якщо відстань на місцевості 200 км, а відстань на карті

а) 5 см г) 4 см

б) 8 см д) 1,6 см

в)2,5 см е) 25 см

Самостійна робота № 1

I варіант II варіант

6 балів

1.середнє арифметичне двох чисел 5,9. 1. Середнє арифметичне двох чисел 7,1.

Одне з них 7,4ю знайти друге число. Одне з них 9,2. Знайти друге число.

2. У команді шахістів трьом грокам по 2. Купили поросят. Масса двох із них 27

15 років, двом по 23 р., двом по 35 р. кг, масса трьох 32 кг, і одного 18 кг.

Знайти середній вік ігроків команди. Знайти середню вагу поросят.

9 балів

1. Знайти середнє арифметичне 1. Знайти середнє ірифметичне чисел

чисел 23,7; 24,1; 24,9; 25,2; 25,6. 38,4; 38,9; 27,3; 39,1; 37,8.

2.Середнє арифметичне двох чисел 2. Середнє арифметичне двох чисел

дорівнює 1,68. Одне число у 3,2 рази 1, 36. Одне число у 2,4 рази менше

більше другого. Знайти ці числа. Другого. Знайти ці числа.

12 балів

1. Середнє арифметичне трьох чисел 1. Середнє арифметичне трьох чисел

1,96. I число у 1,7 рази менше другого, 1,72. Друге число у 1,2 рази більше

а третє більше другого на 0,6. Знайти третього і на 0,4 менше першого.

кожне х чисел. Знайти кожне з чисел.

2. Середнє арифметичне чотирьох чисел 2. Середнє арифметичне п'яти чисел

1,4, а середнє арифметичне трьох інших 2,4, а середнє арифметичне трьох інших

чисел 2,1.Знайти середнє арифметичне чисел 3,2. Знайти середнє арифметичне

усіх семи чисел. Усіх вочьми чисел.

Самостійна робота № 2

I варіант II варіант

6 балів

1. Від Харкова до Києва 480 км. 1. Маштаб карти 1:2000 000.

Чому довівнює між ними відстань Відстань на карті між 2 населеними

на карті, маштаб якої 1:1000 0000? пунктами.

2. Відрізок на карті 8,4 см. На 2. Відстань між двома містами 680

місцевості ця відстань 42 км. км. Яким відрізком треба зобразити

Знайти маштаб карти. цю відстань на карті, маштаб якої

1:5000 000.

9 балів

1. Відстань між двома населеними 1. Відстань між двома населеними

пунктами на карті 5 см, а на місцевості пунктами на карті 4,5 см, а на міс-

20 км. Знайти: а)маштаб карти; цевості 18 км. Знайти: а) маштаб

б) відстань на карті, якщо відстань карти; б) відстань на карті, якщо

на місцевості 30 к; відстань на місцевості 25 км;

в) відстань на місцевості, якщо відстань в) відстань на місцевості, якщо на

на карті 3,5 км. Карті відстань 2,4 см.

12 балів

1. Знайти площу прямокутної ділянки, 1. Площа прямокутної ділянки на

якщо на плані вона має розміри 39,5 см і місцевості має розміри 39,6 м і

18,4 см. Маштаб плана 1: 100. 77,5 м. Знайти периметр цієї ділян-

ки, якщо його маштаб 1:100.

2. Накреслити план поля прямокутної 2. Накреслити план поля прямокут-

форми довжиною 4 500 м і шириною ної форми довжиною 3 500 м і

1000 м, у маштабі 1:50000. шириною 2000 м у маштабі

1:50000.

Тематична контрольна робота

I варіант II варіант

I рівень I рівень

1. Знайти середнє арифметичне чисел 1. Знайти середнє арифметичне

1,9 і 2,1 чисел 3,7 і 3,9

А. 4 В. 2 А. 3,7 В. 3,8

Б. 0,2 Г. 0,1 Б. 9,5 Г. 3,9

2. середнє арифметичне двох чисел 2. Середнє арифметичне двох чи-

5,7, одне з них 6,4, тоді друге дорівнює сел 9,6, одне з них 8,7, тоді друге

А. 7,2 В. 5,3 А. 9 В. 8,9

Б. 5 Г. 5,7 Б. 9,5 Г. 10,5

3. Яким із маштабів можна зобразити 3. Який з маштабів зображує на карті

на карті більшу відстань меншу відстань

А. 1см:500 м В.1 см:4 км А. 1 см: 500 м В. 1 см:4 км

Б. 1дм:4000 м Г. 1 дм: 10 км Б. 1 дм:4000 м Г. 1 дм:10 км

II рівень II рівень

4. Поїзд рухався 2 год зі швидкістю 4. Поїзд рухався 3 год за швидкістю

80 км/год і 3 год Зв швидкістю 70 км/год і 2 год зв швидкістю 85

90 км/год. Знайти середню швид- км/год. Знайти середню швидкість

кість поїзда. поїзда.

III рівень III рівень

5.Ділянка прямокутної форми має 5. Ділянка прямокутної форми має

розміри 32 м і 48 м. Зобразити її на розміри 29 см і 41 см. Зобразити її

плані з маштабом 1:100. на плані з маштабом 1:100.

IV рівень IV рівень

6. Є 9 чисел. Їх середнє арифметичне 6. Є 8 чисел. Їх середнє арифметичне

14,2. Середнє арифметичне перших 15,6. Середнє арифметичне перших

п'яти 12,6. Знайти середнє арифме- трьох 18,6. Знайти середнє арифме-

тичне останніх чотирьох чисел. Тичне останніх п'яьт чисел.

Тема “Відсотки”

Математичний диктант

1. Записати відсотки у вигляді десяткових дробів

а) 9 % д) 6 %

б) 60 % є) 30 %

в) 150 % ж) 220 %

г) 4,3 % з) 5,1 %

2. Перетворіть десятковий дріб у відсотки

а) 0, 32 г) 0, 54

б) 0,05 д) 0,03

в) 2,7 є) 5,2

3. Знайдіть

а) 3 % від 200 г) 4 % від 300

б) 11 % від 700 д) 13 % від 600

в) 20 % від 35 є) 40 % від 28

4. Знайдіть число, якщо

а) 2 % його дорівнюють 16 г) 5 % його дорівнюють 10

б) 2 % його дорівнюють 2,4 д) 5 % його дорівнюють 2,8

в) 2 % його дорівнюють 0,8 є) 5 % його дорівнюють 0,5

5. Знфйти скільки відсотків число а складе від числа в

а) в = 13, а = 39 д) а = 24, в = 40

б) в = 1,3, а = 39 є) а = 2,4, в = 40

в) в = 13, а = 3,9 ж) а = 24, в = 4

г) в = 0,13, а = 0.039 з) а = 0,24, в = 0.04

Самостійна робота № 1

I варіант II варіант

6 балів

1. Записати відсотки у вигляді дробу

7 %, 11 %, 24 %, 3,5 %, 240 % 3 %, 17 %, 48 %, 53 %, 370 %

2. Записати дроби у вигляді відсотків

0, 34; 0,9; 1,7; 0.0052; 0,64; 0,8; 1,9; 0,0039;

3. Знайти 3. Знайти

а) 13 % від 300 а) 15 % від 200

б) 45 % від 400 б) 72 % від 500

в) 25 % від 12 в) 50 % від 38

9 балів

1.Знайти 6 % від а) 25; б) 43 1. Знайти 29 % від а) 36; б) 129

2. Площа земельної ділянки 84 га. 2. Площа земельної ділянки 10 соток.

75 % її уже зорали. Скількт га Під сад відведено 15 %, а останню

залишилось зорати? Частину займають овочеві культури.

Скільки соток займають овочі?

3. За планом бригада повинна 3. Школярі повинні були посадити

булла добути за рік 650 000 т 300 дерев, але вони посадили на 23%

вугілля, Але вона переповнила більше. Скільки всього дерев поса-

план на 4 %. Скільки вугілля добула дили школярі?

бригада фактично?

12 балів

1. Сумма трьох чисел 340. Перше число 1. Сума трьох чисел 520. Перше чис-

становить 15 % суми, друге 45 % суми. ло становить 24 % суми, друге 20%.

Знайдіть третє число. Знайдіть третє число.

2. У школі 800 учнів. Із них дівчат на 16 % 2. У школі 700 учнів. Із них хлопців

більше ніж хлопців.Скільки дівчат і на 12 % менше, ніж дівчат. Скільки

скільки хлопців навчається в школі? Дівчат і скільки хловців навчається

в школі?

3. Ощадний банк платить вкладнику 3.Ощадний банк платить вкладнику

30 % річних. Скільки виплатить банк 30 % річних. Скількт грошей випла-

вкладнику за рік, якщо вклад становить тить банк вкладнику через рік, якщо

865 грн? Вклад становить 950 грн

Самостійна робота № 2

9 балів

I варіант II варіант

6 балів

1. Знайдіть число, 8 % якого до- 1. Знайдіть число, 7 % якого дорівнює

рівнює а) 56, б) 8, в) 24, г) 16 а) 56, б) 7, в) 21, г) 14

2. Нікелева руда містить 4 % 2. Із чайного листа одержують 4 %

нікелю.Скільки нікелю міститься чаю. Скільки чаю одержать із 750 кг

у 150 т такої руди? чайного листа.

3. У класі 30 учнів, із них 6 – від- 3. Посіяли 300 зерен, 270 дали сходи.

мінників. Скільки відсотків відмінників Знайдіть відсоток сходу насіння.

у класі?

9 балів

1.Чому дорівнює весь шлях, якщо 1. Скільки свіжих слив взяли, щоб

8 % його становить 48 км? одержати 8 кг сушених, якщо це ста-

новить 32 % від усих слив?

2. За місяць робітник повинен 2. За місяць робітник повинен виго-

виготовити 150 деталей. Через товити 200 виробів, через деякий

деякий час йому залишилось час йому залишилось виготовити

виготовити 30 деталейю Скільки 40 виробів. Скільки відсотки виро-

відсотків деталей виготовив робіт- бів виготовив робітник за цей час?

никза цей час?

3. За I зміну засіяли 270 га, за другу- 3. За планом цех повинен випустити

останні 180 га. Скільки відсотків усієї 780 столів, а фактично випустив 897.

площі засіяли у I зміну? На скільки відсотків перевико-

нано план?

12 балів

1. Коли турист проїхав 75 % 1. Верстатобудівний завод виконав

наліченого шляху, йому залишилось 74 % плану. Ще залишилось виго-

проїхати 850 км. Чому дорівнює товити 13 верстатів.Скільки

весь шлях? Верстатів треба виготовити за

планом.

2.Лижники за 3 дні пройшли 80 км 2.Турист за 3 дні пройшов 64 км. в I

В I день вони пройшли 35 % усього день він пройшов 25 % від налічено-

Шляху, а у другий – 50 %. Скільки го шляху, у другий – 50%. Скільки

Км пройшли лижники за третій день? км пройшов турист за третій день?

3. Завод випустив 350 холодильників 3.У старших класах 120 учнів, з них

за планом і 14 холодильників поза займаються спортом 90 учнів. Скіль-

планом. На скількт % завод переви- Ки % учнів не займаються спортом?

конав план?

Тестові завдання

I варіант II варіант

1. 0,18 дорівнює 1. 0,03 дорівнює

А. 1,8 % В. 18 % А. 3 % В. 30 %

Б.180 % Г. 1,18 % Б. 10 % Г. 0,3 %

2. 14 % від 50 Дорівнюють 2. 24 % від 50 довірнюють

А. 14 В. 1,4 А. 24 В. 12

Б. 7 Г. 0,7 Б. 5 Г. 50

3. 11 від 44 становить 3. 6 від 30 становить

А. 20 % В. 11 % А. 60 % В. 30 %

Б. 30 % Г. 25 % Б. 20 % Г. 5 %

4.Якщо 7 % числа дорівнюють 21, 4. Якщо 8 % числа дорівнює 32,

то сааме число то саме число

А. 300 В. 210 А. 80 В. 320

Б. 400 Г. 700 Б. 800 Г.400

5.Якщо 54 % числа більше ніж його 5. Якщо 25 % числа менше ніж 39 %

48 % на 60, то саме число на 42, то сааме число

А. 100 В. 600 А. 300 В.

Б. 1000 Г. 60 Б. Г.

6. Скільки солі міститься у 200 гр 13 % 6.Скільки солі міститься у 300 г 9 % роз-

розчину? чину?

А. 137 г В. 26 г А. 30 г В. 90 г

Б. 130 г Г. 2,6 г Б. 27 % Г. 9 г

7. У класі 35 учнів, 7 – відсутні. 7. У класі 28 учнів, 7 – відсутні.

Скільки % учнів відсутні? Скільки % учнів відсутні?

А. 40 % В. 35 % А. 7 % В. 28 %

Б. 20 % Г. 7 % Б. 70 % 25 %

Тематична контрольна робота

I варіант II варіант

6 балів

1.Іванко зібрав 12 кг макулатури, а 1. Учні 5 классу посадили 40

Оленка 75 % того, що зібрав Іванко. саджанців, а учні 6 класу – 95 %

Скільки всього макулатури зібрали того, що посадилиосадили учні 5 класу. Скільки всього саджанців

Посадили учні?

2. У цеху працює 2 бригади, у першій 2. У саду ростуть яблуні і вишні.

36 робітників, що становить 45 % від Яблунь – 17 і це становить 34 %

усієї кількості працюючих у цеху. Від усіх дерев. Скільки всього

Скільки всього робітників налічує дерев росте у саду?

цех?

3.Скільки % складає число 8 від числа 3. Скільки % складає число 7 від

40? числа 35?

9 балів

1. Школярі сдали в аптеку 12 кг сушеної 1. При помолі пшениця втрачає 20%,

малини і 10 кг сушеної черники. Скільки а ячмень – 25 % ваги. Скільки пше-

свіжих ягід вони зібрали, якщо при сушці ниці і скільки ячменя треба взяти,

малина втрачає 75 %, а черника – 80 % щоб одержати 240 кг пшеничного і

ваги? 240 кг ячменного борошна?

2. Партія у шахи триває 4 години. Через 2. Від провода довжиною 10 м відрі-

деякий час шахістів попередили, що кусок і з'ясувалось, щочастина, яка

залишилось 30 % часу. Скільки часу залишилась, складає 60 % всієї дов-

уже тривала партія? жини.

3. Катя збирала гриби і знайшла 22 білих 3. Хлопчику треба розв'язати 20 за-

і 18 лисичок. Скільки % усіх грибів дач, із яких він уже розв'язав 13.

складають білі гриби? Скільки % задач залишилось

розв'язати?

12 балів

1.Баскетбольний майданчик площею 1. 35 % учасників відбіркових спор-

240 кв.м. займає 15 % площі шкільного тивних змагань були допущені до

спортивного містечка, а спортивнее міс- участі у районній олімпіаді. 20 %

течко – 32 % площі усього шкільного учасників районної олімніади у

подвір'я. Чому дорівнює площа усього складі28 чоловік прийняли участь

подвір'я? У обласних змаганнях. Скільки

спортсменів приймали участь у

відбіркових змаганнях?

2. У якій кількості води треба розчинити 2. У якій кількості води треба роз-

400 г солі, щоб одержати 5 % розчин? Чинити 300г солі, щоб одержати

розчин?

3. 40 % деякого числа менше ніж саме 3. Деяке число більше 20 % усього

число на 9. Знайти це число. числа на 6. Знайти це число1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!