Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Біологія
 • Урок "Категорія Біорізноманіття.Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття.Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття."

Урок "Категорія Біорізноманіття.Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття. Причини й наслідки деградації біорізноманіття.Природозаповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття."

Біологія

Для кого: 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас

02.05.2019

1321

41

0

Опис документу:
Розробка допоможе сформувати знання про генетичне, видове і екосистемне біорізноманіття, причини і наслідки деградації біорізноманіття, ознайомитися з дією позитивних та негативних впливів людини як антропогенного фактора; ознайомитись із природоохоронним законодавством України та основними напрямками збереження різноманітності організмів; розширити знання про охорону природи. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети, а також до життя людини як найвищої цінності.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Тема: Категорія „біорізноманіття”. Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття. Природозаповідання як одна із ефективних форм збереження біорізноманіття. 

Мета:

Навчальна: продовжити формувати знання учнів про генетичне, видове і екосистемне біорізноманіття, причини і наслідки деградації біорізноманіття, ознайомити з дією позитивних та негативних впливів людини як антропогенного фактора; ознайомити учнів із природоохоронним законодавством України та основними напрямками збереження різноманітності організмів; розширити знання про охорону природи, Червону книгу, заповідники, природоохоронні території.

Розвиваюча: створювати умови для розвитку логічного мислення учнів і вміння передбачувати можливі наслідки впливу людини на біосферу, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; формувати вміння працювати в групі, а також застосовувати отриманні знання на практиці при виконанні домашніх творчих завдань. Формувати вміння та навички роботи з комп’ютерними програмами.

Виховна: виховувати спостережливість, старанність та працелюбність; виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети, а також до життя людини як найвищої цінності; навчати дітей бачити красу навколишнього світу; виховувати милосердя, співчуття до всього живого, готовність прийти на допомогу природі, охороняти її скрізь і завжди.

Очікувані результати:відтворення учнями таких основних понять і термінів як біорізноманіття, деградація, її причини та наслідки, збереження біорізноманіття, Червона книга, природо-заповідний фонд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Методи і методичні прийоми:

 1. Інформаційно-рецептивний:

 1. словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

 2. наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздавальним матеріалом.

 1. Репродуктивний.

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення набутих знань.

 1. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

Мозковий штурм.

Асоціативний кущ.

 1. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв’язки: біологія, історія, географія, хімія, фізика, правознавство.

Матеріали та обладнання: малюнки, виставка науково-популярної літератури з теми, мультимедійні презентації «Збереження біорізноманіття», «Червона книга України», комп’ютер, мультимедійний проектор, підручник.

Девіз уроку: «Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора; вона завжди права; помилки ж і омани виходять від людей.»

План уроку.

  1. Організаційний момент. (1 хв.)

  2. Підготовка до сприйняття матеріалу та актуалізація опорних знань умінь, уявлень та чуттєвого досвіду:

  3. Графічний диктант. (4 хв.)

  4. Мотивація навчальної діяльності учнів:

  5. Вступне слово вчителя, демонстрація відеоролика про природу. ( 4 хв.)

  6. Оголошення теми уроку. (1 хв.)

  7. Вивчення нового матеріалу:

  8. Розповідь учителя з використанням мультимедійної презентації. (6 хв.)

  9. Складання асоціативного куща «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

  10. Осмислення нових знань та умінь: мозковий штурм.

  11. Повідомлення творчих груп з використанням мультимедійної презентації. (4 хв.)

  12. Розповідь учителя. (2 хв.)

  13. Поетична хвилинка ( декламація поетичного твору С. Островського «Червона книга». (1 хв.)

  14. Розповідь учителя про генофонд біорізноманіття області. (4 хв.)

  15. Закріплення, систематизація та узагальнення:

  16. Підбиття підсумків уроку:

  17. Самостійна робота: «Закінчи речення». (4 хв.)

  18. Домашнє завдання. (1 хв.)

Хід уроку.

Організаційний момент.

Підготовка до сприйняття матеріалу та актуалізація опорних знань умінь, уявлень та чуттєвого досвіду.

Графічний диктант

(Учитель зачитує твердження, а учні ставлять знак «+», якщо відповідь правильна, і знак «-» - якщо неправильна.)

 1. Природні ресурси — це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства. 

 2. Природокористування не є складовою частиною проблеми взаємодії природи та суспільства. 

 3. Ерозія грунтів – це руйнування верхнього шару грунту вітром або водою.

 4. Органічні добрива негативно впливають на грунти.

 5. Мегаполіс – це велетенське місто.

 6. Світові запаси лісів щорічно зменшуються.

 7. Збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері спричинить прискорення фотосинтезу.

 8. Забруднення атмосфери сірчистим газом призводить до появи озонових дір.

 9. За підрахунками вчених, уже зруйновано 5% озонового шару Землі.

 10. Найбільше води Світового океану забруднюють танкери.

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

+

+

+

+

+

ІI. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Учитель: Щоб отримати будь - який результат ми повинні вирішити, що ми сьогодні будемо робити і яким чином. Як ви думаєте, з чого потрібно починати будь-яку справу? (підведення до теми уроку) Правильно, треба визначити тему уроку. А яка ж тема уроку у нас сьогодні? От ви послухайте таку історію.

(На екрані демонструється відеоролик про природу)

Центральна зірка нашої системи, Сонце - звичайний жовтий карлик, зірка ординарна, нічим не примітна - просто ще одна зірка з мільярдів. Навколо зірки утворилася система з 9 планет. Той що? В галактиці безліч зірок і планет! Так, все вірно, якби не одне маленьке «але» - на одній з цих планет з’явилося життя.

Без природи життя людини неможливе. Природа, що оточує нас, створює природні умови нашого існування. У цьому «беруть участь» усі її компоненти – гірські породи, повітря, ґрунти, вода. Тваринний світ -дивовижний та захоплюючий. Кожна тварина - унікальне, неповторне творіння природи, це багатовіковий витвір еволюції.

Різноманітна рослинність, вражаючі мальовничі пейзажі, розмаїття квітів, синє небо - все це ми маємо змогу спостерігати на власні очі, оскільки нам, пощастило жити на цій землі.

III. Оголошення теми уроку.

Учитель: Отже, тема нашого з вами уроку “Категорія біорізноманіття. Генетичне, видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.”

Тварини і рослини — своєрідний барометр. Якщо раптово виявляється, що тварини й рослини зникають, то це попередження: з екосистемою негаразд. Тому охорона тварин і рослин, за своєю суттю — охорона нас самих... Треба захищати їх, бо якщо зникнуть вони, зникнемо й ми. (Дж. Даррелл)

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель:Людина завжди існувала в оточенні різноманітного рослинного і тваринного світу. Задовольняючи свої потреби, вона дедалі активніше втручалася у взаємозв’язки живої природи. Людське суспільство не може існувати поза природою, хоча в ході свого розвитку воно все більше віддаляється від прямої залежності від природного середовища. На відміну від інших живих організмів, котрі лише користуються можливостями, які надає їм навколишнє середовище, людина примушує його служити своїм цілям, змінюючи (трансформуючи) природу, спричиняючи її деградацію. У зв’язку з ростом населення все менше залишається місць, які людина ще не освоїла. Але освоєння нових територій завжди тягне за собою порушення структури природних екосистем, втрату їхніх окремих елементів. Збір рослин, полювання на звірів призводять до зникнення деяких видів на освоєних ділянках території чи акваторії. Внаслідок вирубування лісів, розбудови населених пунктів, розорювання земель, створення водосховищ змінюються або зникають цілі екосистеми. Вилучення з екосистеми хоча б одного її елемента призводить до зниження її стійкості і порушення функціонування.

Одним з найбільш важливих завдань охорони природи є збереження біологічного різноманіття.

Складання асоціативного куща «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

Під біологічним різноманіттям, за Б.М.Міркіним, розуміють “кількість видів в екосистемі (чи угрупуванні) і кількісне співвідношення між цими видами”. У ширшому розумінні це поняття синонімічне з життям на Землі. У Конвенції про охорону біологічного різноманіття термін «біологічне різноманіття» визначається як різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони ; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем.

Поняття «біорізноманіття» почало широко застосовуватися після того, як 1986 року в США відбувся Національний форум з біорізноманіття, а 1988 року за результатами його діяльності американський біолог Едвард Вілсон видав книжку «Біорізноманіття»

Отже термін «біорізноманіття» – це тканина життя, складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо.

Види біорізноманіття:

Генетичне біорізноманіття: - це сукупність генофондів різних популяцій одного виду.

Видове різноманіття - це сукупність видів, що населяють територію.

Екосистемне (ландшафтне) біорізноманіття - це сукупність унікальних і типових лісових, лучних, болотних, степових, гірських, рівнинних, морських, річкових угрупувань.

Для людей біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші цінності. Наше власне здоров’я, а також здоров’я економіки та суспільства в цілому залежить від безперервного отримання різноманітних “екосистемних послуг”, замінити які буде або дуже дорого, або просто неможливо.

Рослинний світ України вражає багатством і різноманіттям. Рослинність лісів, степів, луків, боліт дуже багата і нараховує понад 25 тисяч видів рослин: 5100 судинних рослин, більше 15 тис. грибів і слизовиків, більш ніж 1 тис. лишайників, майже 800 мохоподібних і близько 4 тис. водоростей. Незважаючи на все природний рослинний покрив тут зберігся у вигляді фрагментів на загальному фоні розораних площ і являє собою вузькі смуги по річкових долинах, балках, на площах відчужень, вздовж залізничних колій, а також на природоохоронних територіях у межах природнозаповідного фонду.

Тваринний світ України налічує більше 45 тис. видів: понад 35 тис. комах, майже 3,5 тис. інших членистоногих, 1800 найпростіших, 1600 круглих червів, 1280 плоских червів та 440 кільчастих червів серед більш ніж 44 тис. безхребетних, близько 200 риб і круглоротих, 17 земноводних, 21 плазунів, близько 400 птахів і 108 ссавців із хребетних.

Біорізноманіття України характеризується певним ендемізмом та реліктовістю.

Ендеміки, або ендеми, мають обмежений ареал, тобто не виходять за межі природної області або провінції, котрі мають виразні фізико-географічні особливості. Третя частина рослин. Які належать до флори України є ендемічними видами. Ендеміки властиві відносно невеликій території, наприклад, Кримським горам, Українським Карпатам, Подільської та Донецької височин.

Реліктові  рослини і тварини, що входять до складу рослинного покриву або тваринного світу даної країни або області, як пережитки флори і фауни минулих геологічних епох, і які знаходяться в деякій невідповідності з сучасними умовами існування.
До Червоної книги України занесено 199 реліктів тваринного та рослинного світу. 

Проте навіть не дуже спостережливі городяни помічають, що дедалі менше стає птахів, метеликів, риби, грибів, ягід, а передмістя, куди вони виїжджають на відпочинок, з кожним роком втрачають свою привабливість. Зникнення видів і деградація довкілля викликають дедалі більше занепокоєння не лише вчених-екологів, а й усіх, хто хоч трохи стикається з природою.

V. Осмислення нових знань та умінь.

Мозковий штурм

Чи існують загрози біорізноманіттю? (час на роздум.)

Повідомлення творчих груп.

Руйнування природного середовища життя та надмірна експлуатація природних ресурсів

Руйнування природного середовища життя - це основна причина вимирання біологічних видів. Сюди включається заготовка деревини, добування корисних копалин, вирубка лісу під пасовища, будівництво дамб і автомагістралей на місці незайманих ділянок дикої природи. Надмірна експлуатація природних ресурсів призводить до того, що екосистеми змушені відступати, а флора і фауна, що живе в них, втрачає необхідні умови існування. Природне середовище розчленовується, руйнується і знищується. Порушуються маршрути міграцій. Генетичне різноманіття бідніє. Популяції тварин і рослин не можуть протистояти хворобам та іншим несприятливим факторам. Біологічні види один за одним вимирають. Зникнення окремих видів може викликати ланцюгову реакцію: руйнування одного з компонентів природного комплексу не проходить безслідно для інших його компонентів. Якщо вимирають основні види екосистеми – це пагубно впливає на більшість інших видів.

Чужорідні види

Коли людина ввозить в будь – яку екосистему чужорідні біологічні види, вони можуть зайняти екологічні ніші, що до того належали іншим видам. Іноді чужорідні види змінюють всю екосистему настільки, що витісняють інші види, або приносять із собою такі хвороби, проти яких у них немає імунітету.

Надмірна експлуатація природних ресурсів.

Деякі біологічні види гинуть саме з цієї причини. Яскравий приклад цьому – мандруючий голуб. На початку XIX століття популяція цих птахів у Північній Америці була найчисельнішою. Але наприкінці того ж століття, у результаті полювання на них, цей вид опинився на межі зникнення, а у вересні 1914 року в зоопарку міста Цінціннат помер останній мандруючий голуб.

Швидкий ріст населення

В середині XIX століття чисельність населення Землі складала один міль’ярд чоловік. Через півтора століття, коли ця цифра збільшилась до шести міль’ярдів, люди стали замислюватися, що використання ними природних ресурсів перевищує допустимі норми. Населення нашої планети невпинно зростає, і з кожним роком темпи витіснення нами різних видів тварин викликають все більшу тривогу.

Загроза глобального потепління

Але основною загрозою, на мою думку, є низький рівень природоохорони. Згідно оцінки Міжурядової комісії з кліматичних змін, протягом останнього століття температура на Землі може підвищитися на 3,5 градуса за Цельсієм. Таке різке потепління може викликати зникнення деяких видів тварин і рослин. За даними досліджень, підвищення температури води – одна з причин загибелі коралових рифів, які слугують середовищем життя багатьох морських організмів.За оцінками вчених, підняття рівня Світового океану на 1 м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок заболочених земель, багатих різноманітною флорою та фауною. Деякі вчені вважають,що глобальне потепління викличе танення льодового покриву Гренландії і Антарктиди, а це загрожує екологічною катастрофою.

Вчитель: кваліфікації та екологічної свідомості на всіх рівнях сучасного українського суспільства в питаннях збереження біорізноманіття. Це свідчить про недостатність заходів щодо розвитку екологічної освіти та просвіти, підвищення кваліфікації та громадської свідомості.

Проблеми екології – найгостріші проблеми нашого часу, і збідніння біорізноманіття – це свого роду бомба уповільненої дії, закладена під людську цивілізацію.

Збереження біорізноманітності — спільна справа всього людства. За сучасними оцінками, сьогодні темпи вимирання видів під антропогенним пресом перевищують темпи природного вимирання в 100—1000 разів, і навіть якщо ці темпи залишаться на нинішньому рівні (а поки що вони наростають), через 50—100 років планета втратить від 25 до 50 % сучасної видової різноманітності! Мільйони, десятки мільйонів видів можуть зникнути швидше, ніж людство дізнається про їхнє існування.

Основними засобами здійснення загальних заходів щодо збереження і невиснажливого використання біорізноманіття є:

  • розвиток економічних та заохочувальних підходів щодо збереження біорізноманіття;

  • інтеграція зацікавлених сторін в загальну справу збереження та невиснажливого використання біорізноманіття;

  • забезпечення фінансування різних природоохоронних заходів за рахунок Державного бюджету України;

  • координація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій щодо збереження біорізноманіття центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

  • екологічна та біологічна освіта та просвіта населення, поширення знань щодо збереження біорізноманіття та невиснажливого використання ресурсів рослинного та тваринного світу;

  • підтримка ініціатив громадськості щодо збереження біорізноманіття, розвиток та поширення екологічного руху;

  • популяризація елементів місцевої народної культури та традицій.

У природоохоронному законодавстві є стаття 60, у якій сказано, що існують природні території та об’єкти, які мають значну екологічну цінність і підлягають особливій охороні. В Україні для збереження рідкісних видів рослин і тварин створено природно-заповідний фонд із 17 заповідників, 7 природних парків, 259 заказників, 124 пам’яток природи, 17 ботанічних садів, 710 заповідних урочищ, 6 зоопарків, 24 дендрологічних парків. Усього мережа природно-заповідного фонду налічує 6450 територій та об’єктів загальною площею 1665 тис. гектарів, що становить 2,8% території України.

1948 року було організовано постійну комісію з видів рослин і тварин, яким загрожує зникнення. Результатом роботи комісії стало створення Міжнародної Червоної книги. В Україні перше видання Червоної книги побачило світ у 1980 році. Червона книга – це державний документ про сучасний стан видів рослин і тварин, які перебувають під загрозою знищення, та про заходи щодо їхнього збереження і науково обґрунтованого відтворення.

Поетична хвилинка (декламація поетичного твору С. Островського «Червона книга».

В Червону книгу ми занесли

Світ неповторний і чудесний,

Що поступово вимирає,

Давно рятунку в нас благає.

Невже в майбутньому на світі

Не будуть зеленіти віти-

Верби, берізки, горобини

І диво дівчини калини.

Невже ми більше не побачим,

Як біля річки верби плачуть.

Як розцвітають на майданах

Високі красені каштани.

Ми всі господарі природи,

Тож збережемо її вроду.

Генофонд біорізноманіття області.

Розповідь учителя про генофонд біорізноманіття області.

У Полтавській області ведеться велика робота зі збереження генофонду біологічного різноманіття. На території області знаходиться 8 ландшафтних парків, 7 гідрологічних заказників, 43 ландшафтні заказники місцевого значення, 35 ботанічних заказників місцевого значення, 2 лісові заказники місцевого значення, 2 орнітологічні заказники загальнодержавного значення, загальнозоологічний заказник, 51 заповідне урочище, 3 регіональні ландшафтні парки, 94 ботанічні пам’ятки природи, 9 геологічних пам’яток природи місцевого значення, дендрологічний парк загальнодержавного значення.

VI. Закріплення, систематизація та узагальнення.

Учитель: Наша природа надзвичайно різноманітна, унікальна, неповторна. Але частиною природи є ми, люди. І головний наш обов’язок – це охороняти її. А чи вмієте ви охороняти природу? Я пропоную вам тести, з яких ви дізнаєтеся, чи готові до охоронної роботи.

Відомий еколог і філософ Е. Калленбах виробив етичні правила поводження людини на Землі. Давайте спробуємо продовжити їх згідно зі своїми принципами, провівши самостійну роботу «Закінчи речення».

Люби, шануй Землю, яка ---------------------------------------------------------.

Вважай кожен твій день на Землі священним і святкуй -------------------.

Не вважай себе вищим за інші живі істоти й не поводься так, щоб вони -------------------------------------

Будь вдячним тваринам і рослинам за -----------------------------------------.

Не ганяйся за прибутками від багатств Землі, а намагайся ----------------.

Не обкрадай майбутніх поколінь, виснажуючи -------------------------------.

Споживай дари Землі помірно, бо всі її мешканці ---------------------------.

VII. Підбиття підсумків уроку.

Учитель:

Ми завершуемо наш урок, і я сподіваюся, що кожне сказане тут слово дійшло не тільки до вашого слуху, але й до вашого серця. В одному зоопарку в клітці за міцними гратами висить дзеркало з багатозначним написом: «Ви дивитеся на найбільш небезпечного звіра з усіх звірів на Землі, що коли небудь жили на планеті. Тільки цей здатний винищити ( і вже винищив ) цілі види…». Віддаючи належне дотепності авторів напису, необхідно відзначити, що роль людини в долі живої природи може бути іншою, якщо вона берегтиме і примножуватиме біорізноманіття Землі. Ми люди, і всі маємо розуміти, що тільки в єдності з природою, тільки в разі бережливого ставлення до неї в нас буде майбутнє. Пам’ятайте слова Андрія Платонова, що «людство без ушляхетнення його тваринами і рослинами загине, збідніє, впаде в злобу відчаю, як одинак наодинці». Отже, любіть природу так, як ви любите своїх батьків, свою домівку, свою Батьківщину.

VIII. Домашнє завдання.

Опрацювати весь пройдений матеріал теми за підручником парагра 14 та підготувати реферати та повідомлення на дану тему.

Перегляд відео слайдів презентації про Червону книгу з коментарем учителя.

У книзі є такі сторінки: червоні, чорні, зелені, білі.

На червоній сторінці зазначено види, які перебувають на межі зникнення (махаон, жук-олень, шафран жовтий, проліска дволиста).

На чорній сторінці – види тварин і рослин, які вже зовсім зникли з лиця Землі (тур, тарпан, морська корова, мандрівний голуб, безкрила гагарка).

На зеленій сторінці – види, кількість яких збільшилася завдяки турботі людей (зубр, бобер, лось, біла чапля, кедрова сосна, модрина, ялина).

На білій сторінці – види, які мало вивчені й відомі (мала панда, журавель японський).

У Червоній книзі України для кожного виду наведені дані про його поширення, особливості будови, функціонування, життєвий цикл, чисельність у природі, вжиті заходи охорони тощо. Нині в Україні потребують охорони близько 600 видів рослин і понад 380 видів тварин.

Інформаційні джерела:

 1. Науково- методичний журнал «Біологія» №19-21 липень 2011р.

 2. Науково-методичний журнал «Біологія» №4, №5 лютий 2012р.

 3. Науково- методичний журнал «Біологія» №9 березень 2012р.

 4. Науково- методичний журнал «Біологія» №16-18 червень 2012р.

 5. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. – Київ: Либідь, 1997. – 288с.

 6. Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. –Київ; НЕНЦ, 2000 – 244с.

 7. Збереження біорізноманіття України. Друга національна доповідь. – Київ; Хімджест, 2003.-112с.

 8. Лук’янова Л. Б. Основи екології: Навч.посіб. –Київ: Вища школа, 2000. – 327с.

 9. Задорожний К. М. Екологія. 11 клас. Стандарт і академічний рівень. Харків.Вид. група «Основа», 2012. – 40с.

 10. Категорія біорізноманіття. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-739.html

 11. Збереження біологічного різноманіття . Електронний ресурс. Режим доступу: ibrary.ippro.com.ua/attachments/article/119/біологічнеd.pdf

 12. Категорія біорізноманіття. Електронний ресурс. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F

 13. Біорізноманіття. Електронний ресурс. Режим доступу: http://necu.org.ua/bioriznomanittya/

 14. Біорізноманіття: проблеми збереження. Електронний ресурс. Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/node/257

 15. Конспект уроку екології. Електронний ресурс. Режим доступу: http://abrikosovka.ucoz.ru/load/konspekt_uroku_ekologiji_kategorija_bioriznomanittja_riznomanitne_vidove_j_ekosistemne_b

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.