Урок-гра – залік з теми ''Площі многокутників''

Опис документу:
Мета: Освітня: визначити рівень глибини знань, кмітливості, здатності до активної розумової діяльності в нестандартних ситуаціях шляхом використання ігрових методів; створення умов для колективної діяльності учнів у ході виконання завдань. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми '' Площі многокутників''

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок-гра – залік з теми ''Площі многокутників''

Тема: Площа многокутників. Подорож до майбутнього незалежного оцінювання

Мета: Освітня: визначити рівень глибини знань, кмітливості, здатності до активної розумової діяльності в нестандартних ситуаціях шляхом використання ігрових методів; створення умов для колективної діяльності учнів у ході виконання завдань. Узагальнення і систематизація знань учнів з теми '' Площі многокутників''

Розвивальна: розвивати вміння лаконічно математично грамотно висловлювати свою думку, застосовувати набуті знання до розв’язування вправ у стандартних та нестандартних ситуаціях.

Виховна: виховувати самостійність, уміння самоорганізовуватись; нести відповідальність, бути стійкими перед труднощами.

Тип уроку: Урок-подорож. Математичний конкурс.

Обладнання: картки самоконтролю, плакати з умовами задач; картки-завдання та додатки до них; таблиця відповідей для журі; протоколи команд; виставка збірників по підготовці до незалежного оцінювання.

План уроку

Назва етапу уроку

Методи та прийоми

І,

II

Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

Пояснення правил гри-подорожі

ІІІ

Актуалізація опорних знань

 1. Конкурс теоретиків

 2. Пошук ''скарбниці формул''

 3. Взаємоперевірка в парах

ІV

Закріплення вмінь і навичок

 1. Робота в групах. Банк відповідей (тестові завдання). Вибір відповіді.

 2. Конкурс дизайнерів. Задачі на готових кресленнях, знаходження і запис відповіді на бланках відповідей.

 3. Конкурс архітекторів. Розв’язання задач із повним поясненням.

V

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

Практична робота по обчисленню площ.

VI

Самооцінка учнів

Заповнення бланку самоконтролю. Виставлення балів.

VII

Підсумок

 1. Журі оголошує результати конкурсу, оголошує протоколи команд.

 2. Нагородження команд

.

VIIІ

Домашнє завдання

Задачі з '' родзинкою''.

Хід уроку

 1. Організаційний момент. Оголошення теми і мети уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності
  Сьогодні ми проводимо урок у вигляді подорожі до майбутнього незалежного оцінювання, яке нас очікує в 11 класі. Всі задачі, що ми будемо розв’язувати на уроці, взято зі збірників по підготовці до незалежного оцінювання; ці задачі стосуються нашої теми «Площі многокутників».
  Всі учні класу розділилися на 2 команди: команда «трикутники», команда «чотирикутники». Кожен член команди одержує папку, в якій записані завдання до кожного конкурсу. В журі запрошуються учні, які автоматично дістали високий бал з теми. Журі оцінює наші команди і заповнює протоколи команд (додаток 1). Кожен учень заповнює свій бланк самоконтролю, де за окреме завдання виставляє кількість балів (додаток 2).

 3. Актуалізація опорних знань учнів

3.1 Конкурс теоретиків. Кожен капітан команди вибирає формулу, яку він має довести на дошці. Завдання записані на пелюстках квітки.

1)
S=pr 2) S= 3) S= 4) S=

1) S= 2) S= 3) S= 4) S=

3.2..Створення скриньки Скарбниці формул:

 1. Кожен учень має записати формули, що відповідають малюнкам.

 2. В кожній парі учні обмінюються завданнями і перевіряють формули товариша. Правильно - «+», неправильно - «-». Після цього листи із формулами віддають журі: 1 формула – 0,5 балів.

 1. Закріплення вмінь і навичок

1. Створення банку відповідей (кожне завдання 1 бал)

Кожна команда одержує завдання у тестовій формі, в якому треба вибрати правильну відповідь(додатки 3,4).

Завдання для команди «трикутників»

1. Пряма ВК проходить через середину сторони квадрата АВСД. Знайти площу квадрата АВСД, якщо SABC = 4см2 . (рис.1)

A

Б

В

Г

Д

9 см2

12см2

14см2

16см2

18см2

2. Яка частина площі паралелограма заштрихована?(рис.2)

A

Б

В

Г

Д

25%

45%

50%

60%

75%

3. Площа АВС дорівнює 12 см2. Точки D і Е є серединою сторін ВС і АС відповідно. Обчисліть SDЕС . (рис.3)

A

Б

В

Г

Д

2см2

3см2

4см2

5см2

6см2

A

Б

В

Г

Д

25см2

100см2

50см2

24см2

48см2

4. Знайти площу прямокутника, одна із сторін якого 6см. Радіус описаного кола 5см. Знайти площу прямокутника.(рис.4)

Команда 1.№1 Г (16см2) №2 В(50%) №3 Б (3см2) №4 Д(48см2)

Завдання команди «чотирикутників».

1. Пряма ділить 4-кутник ABCD на квадрат і прямокутник, площі яких дорівнюють 16 см2 і 8 см2 відповідно. Знайти площу прямокутника ABCD.

A

Б

В

Г

Д

32см2

15см2

20см2

28см2

24см2

2. У якої фігури з наведених геометричних фігур площа незаштрихованої фігури становить 75%?

A

Б

В

Г

Д

3. Площа квадрата 24 см2. Чому дорівнює площа ромба , що заштрихований? (рис.2)

A

Б

В

Г

Д

4см2

6см2

8см2

10см2

12см2

A

Б

В

Г

Д

4см

8см

2см

8см

4см

№4. Площа рівностороннього трикутника 16 см2. Знайти висоту цього трикутника (рис.3)

Команда 2.№1- В (20см) , №2- Г, №3- Б (3см2), №4 Д(4см)

Конкурс дизайнерів. (додатки 5,6) 2 бали за задачу

Учні кожної команди одержують по 2 задачі на готових кресленнях. Кожний учень здає бланк із одержаною відповіддю для перевірки членів журі.

Завдання команді «трикутників».

n m

 1. У прямокутнику ABCD прямі m та n проходять через точку перетину діагоналей. Площа зафарбованої фігури 16см2. Знайти площу прямокутника.

Відповідь :_______________(64 см2)

 1. Трикутник ABC має площу 1. Сторони AC та BC діляться точками P,Q,R,S
  на три рівні частини відповідно, тобто
  AP=PQ=QC та BR=RS=SC. Знайти SAPRB.

Відповідь:______________(5/9)

В L C

Завдання команді «чотирикутників»

 1. У трапеції ABCD(AD || BC) вирізали два трикутника. Знайти площу заштрихованої фігури, якщо основа AD = 35см, а висота трапеції 8см.

Відповідь:________________(144см2)

А К М D

2)Точки D,E,F є серединами відрізків AC,DC та EC відповідно.

У скільки разів SABF > SBFC.

В

А D E F C

Конкурс архітекторів (3 бали за задачу)

Розв’язування задач із поясненням. Побудова креслення до задачі.

Завдання для команди «трикутників».

Бісектриса, проведена з вершини прямокутника ділить його діагональ на відрізки

15см і 20см. Знайти площу прямокутник.

Завдання для команди «чотирикутників».

Висота ромба 12см. Менша діагональ ромба дорівнює 15см. Знайти площу ромба.

 1. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу

Кожен учень виконує практичну роботу по вимірюванню площі одержаної фігури (наклеєній на оберненій стороні бланку самоконтролю)

1команда 2команда

Дано: Дано:

Знайти: Знайти:

 1. Самооцінка учнів

Учні заповнюють бланк самоконтролю. Виставлення балів.

 1. Підсумок

Журі оголошує результати конкурсу.

Проводиться нагородження команд.

 1. Домашнє завдання

Учням даються задачі із «родзинками»(див. додаток 9,10)

Додаток 1

Протокол команди №1 (№2)

1.

Конкурс теоретиків

4 б

2.

Скарбниця формул

0,5 б за формулу

3.

Банк відповідей

1 б за задачу

4.

Конкурс дизайнерів

2 б за задачу

5.

Конкурс архітекторів

3 б за задачу

6.

Практична робота

2 б за роботу

всього

Додаток 2

Складання Скарбниці формул

1

2

3

4

5

6

7

8

Складання Скарбниці формул

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 3

1.

Пряма ВК проходить через середину сторони квадрата АВСД. Знайти площу квадрата АВСД, якщо SABC = 4см2 .

A

Б

В

Г

Д

9 см2

12см2

14см2

16см2

18см2

2.

Яка частина площі паралелограма заштрихована .

A

Б

В

Г

Д

25%

45%

50%

60%

75%

3.

Площа АВС дорівнює 12 см2. Точки D і Е є серединою сторін ВС і АС відповідно. Обчисліть SDЕС .

A

Б

В

Г

Д

25см2

100см2

50см2

24см2

48см2

№ 4. Знайти площу прямокутника, одна із сторін якого 6см. Радіус описаного кола 5см. Знайти площу прямокутника.

A

Б

В

Г

Д

25см2

100см2

50см2

24см2

48см2

Додаток 4

№ 1.

Пряма ділить 4-кутник ABCD на квадрат і прямокутник площі яких дорівнюють 16 см2 і 8 см2 відповідно. Знайти площу прямокутника ABCD.

A

Б

В

Г

Д

32см2

15см2

20см2

28см2

24см2

2.

У якої фігури з наведених геометричних фігур площа незаштрихованої фігури становить 75%?

A

Б

В

Г

Д

№ 3.

Площа квадрата 24 см2. Чому дорівнює площа ромба , що заштрихований?

A

Б

В

Г

Д

4см2

6см2

8см2

10см2

12см2

№ 4.

Площа рівностороннього трикутника 16 см2. Знайти висоту цього трикутника

A

Б

В

Г

Д

4см

8см

2см

8см

4см

Додаток 5

Конкурс дизайнерів (команда1)

1. У прямокутнику ABCD прямі m та n проходять через точку перетину діагоналей. Площа зафарбованої фігури 16см2. Знайти площу прямокутника

n m

2. Сторони AC та BC діляться точками P,Q,R,S на три рівні частини відповідно, тобто AP=PQ=QC та BR=RS=SC. Знайти SAPRB

Додаток 6

Конкурс дизайнерів (команда2)

 1. У
  трапеції
  ABCD(AD || BC) вирізали два трикутника. Знайти площу заштрихованої фігури, якщо основа AD = 35см, а висота трапеції 8см.

 1. Точки D,E,F є серединами відрізків AC,DC та EC відповідно. У скільки разів SABF > SBFC?


Додаток 7

КОНКУРС АРХІТЕКТОРІВ

Завдання для команди «трикутників».

Бісектриса, проведена з вершини прямокутника ділить його діагональ на відрізки 15см і 20см. Знайти площу прямокутника.

___________________________________

____________________________________

Додаток 8

КОНКУРС АРХІТЕКТОРІВ

Завдання для команди «чотирикутників».

Висота ромба 12см. Менша діагональ ромба дорівнює 15см. Знайти площу ромба.

___________________________________

____________________________________

Додаток 9

К1. Задача із родзинкою

П

А

С

К

В

D

лоща CDK дорівнює 55 см2, АD=DК. ВК:ВС=1:5. Знайти площу АDС, якщо АСВ – тупий.

Додаток 10

К2. Задача із родзинкою

Дві медіани трикутника взаємно перпендикулярні і дорівнюють 9 см і 6см. Знайти площу трикутника

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Цифрові практики Нової української школи: створення освітнього відеопроєкту»
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.