Урок 6 Тема. Вивчення англійської мови у школі

Опис документу:
Цикл уроків англійської мови у 7 класі за підручником А.Несвіт Англійська мова 7 клас(за оновленою програмою 2017року)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 6

Тема. Вивчення англійської мови у школі

Мета: повторити й активізувати лексичний матеріал теми, вивчений раніше; розвивати навички читання; навчати діалогічного й монологічного мовлення; практикувати в аудіюванні; виховувати в учнів пізнавальний інтерес.

Учні знатимуть: жарт за темою уроку, нові та вивчені раніше лексичні одиниці, вирази, фрази для ведення бесіди.

Учні вмітимуть: вживати вивчений лексичний матеріал в різних видах мовленнєвої діяльності, складати текст з окремих речень, читати й розуміти зміст прочитанного тексту, обговорювати прослуханий текст.

Тип уроку: Комбінований урок (за Б.А.Онищуком,  Г.І.Щукіною,  Н.А.Сорокіним,  М.І.Махмутовим,  І.Ф.Харламовим  та  ін.)

Обладнання: підручник А.Несвіт Англійська мова (7-й рік навчання) для 7 класу, текст для аудіювання, картки для індивідуальної роботи (НО1), (НО2), комп’ютерна презентація в Power Point, відеоролик для руханки.

Методи, прийоми, види, форми роботи: індивідуальна робота, аудіювання тексту, читання оголошень, робота з підручником, робота з роздавальним матеріалом, гра «Microphone».

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Привітання.

T. Hello, children!

Ps. Hello, teacher!

T. I’m glad to see you!

Ps. We’re glad to see you, too!

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Слайд 1

T. Today we’re going to speak about studying English. You’ll listen to the test about an English lesson and discuss it.

3. Перевірка домашнього завдання.

Учні читають власні статті про участь у соціальних проектах.

4. Уведення в іншомовну атмосферу.

Слайд 2

Учні отримують смужки паперу, на яких написано окремі речення (НО1), вони мають розташувати їх у правильній послідовності, щоб отримати зв’язний текст. Учень, який першим завершує роботу, читає жарт вголос перед класом.

НО 1

Put the sentences in the correct order to make a joke.

  • A little boy came home from his first day

  • at school and said to his mother,

  • “What’s the use of going to school? I can’t

  • read, I can’t write and we are not allowed to speak!”

ІІ. Основна частина уроку.

1. Актуалізація раніше вивчених лексичних структур.

Слайд 3

Впр.1 (ст.172)

Учні читають оголошення на сторінці 173 і знаходять характеристику категорій, вказаних в завданні вправи.

2. Розвиток умінь мовлення.

Слайд 4

Впр.2 (ст.173)

Учні повідомляють чому вони хотіли б вчити англійську мову в школі, описаній в оголошенні впр.1 (ст. 173).

3. Пред’явлення тексту для читання.

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Слайд 5

Впр.3 (ст.173).

T. Look through the text an exercise 4 and say why it is good to know English nowdays.

2) Reading. Етап читання. Впр.4 (ст.173-174).

а) Учні читають текст самостійно і заповнюють пропуски словосполученнями, даними після тексту.

б) Учні читають текст ланцюжком вголос. Вчитель слідкує за правильністю вимови слів та інтонацією.

Слайд 6

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння прочитаного.

Слайд 7

Впр. 5 (ст.174). Гра «Microphone». Один учень виступає в ролі журналіста. Бере мікрофон і рухаючись по класу опитує однокласників за запитаннями вправи, учні відповідають на його запитання.

4. Руханка

SHAKE BREAK _ Song for Kids ♫_ Pancake Manor (Дивись мультимедійний додаток)

Слайд 8

5. Пред’явлення тексту для аудіювання.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовка до аудіювання.

Слайд 9

а) Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

T. What new subject do you study in the 7th form?

Have you got new teachers? Who are they?

What subjects are your favourite?

Do you like English?

What days do you have English lessons?

б) Учитель вводить нові ЛО. Учні хором повторюють, записують у словники і запам’ятовують:

composition [ˏkɒmpəzıʃən] – твір;

conversation [ˏkɒnvə'seıʃən] – бесіда;

culture ['kʌltʃə] – культура;

literature ['lıtərətʃə] – література;

to support [sə'pɔ:t] – підтримувати.

2) Listening. Етап аудіювання.

Учні слухають текст двічі.

Слайд 10

Text for listerning.

English is one of the school subjects I like the best. Our English teacher trains us in good pronunciation, reading, listening and speaking. She teaches as to take interviews and support conversations. I like role-playing and a project work very much. I think that spelling is the most difficult point in the learning foreign languages.

This year we have started to make first steps in compositions and discussions. I am lucky to have an American pen-friend. It helps to practice my English better. I’m interested in visiting some English-speaking countries. I hope to use English in my future job. I’m fond of American literature and culture. I like to read books by English writers.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння прослуханого

Учні відповідають на запитання (НО 2).

НО 2

What way does the English teacher train her pupils?

What does she teach them at the English lessons?

What is the most difficult point in learning foreign languages?

What new steps have the pupils started this year?

What is the pupil interested in? Why?

What is he fond of?

Слайд 11

ІІІ. Заключна частина уроку.

1. Домашнє завдання.

Слайд 12

Скласти усне повідомлення про вивчення англійської мови в українських школах.

2. Підведення підсумків. (Слайд 13)

Бесіда в режимі T – P1 – P2 – P3.

T. What did we speak about today?

So, why should people study English on your mind?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн