Українська мова - методичні матеріали

Українська мова – одна з наймилозвучніших у світі і належить до групи східнослов’янських мов. Це державна мова нашої країни.

Як і інші мови, вона має свої особливості, наприклад, найбільшу кількість фонем у своїй групі, вокальність, кореляційні пари м'яких і твердих приголосних звуків тощо. Все це вирізняє її від інших мов, робить унікальною та своєрідною.

Історія виникнення української мови починається ще з часів VI століття н. е. Шлях її довгий та тернистий, проте в 1989 році, вона була вперше отримала статус державної і з 1996 року цей факт підтверджує вже Конституція України.

Як і більшість мов, для української характерні діалектичні поширення, що здебільшого виражаються у напрямку із заходу на схід країни. Виділяють ще цікавий феномен «суржик» - україно-російське поєднання слів із переважанням української фонетики та граматики.

Сьогодні українська мова, окрім статусу державної, визнана єдиною та офіційною мовою для навчання та спілкування у багатьох сферах суспільного життя. Нею викладаються предмети в школі та здійснюється спілкування між дітьми та вчителями. Саме тому, вивчення літературної української мови на належному рівні є дуже важливим для майбутнього наших дітей.

Одними з головних функцій української мови на цьому етапі є пізнавальна та комунікативна. Вивчаючи рідну мову у школі, діти не тільки вчаться грамотному письму та правилам, а й вивчають спеціальну термінолексику з різних предметів і набувають навичок її розуміння та використання. 

Згідно з концепцією Нової української школи, однією з основних компетентностей, на які впливає вивчення української мови, є спілкування державною мовою (вміння усно і письмово висловлювати думки, реагувати мовними засобами на соціально-культурні явища тощо). Також паралельно розвивають комунікативні, творчі та соціальні навички. Знання української мови впливає і на формування творчого становлення людини, виховання в неї морально-етичних якостей особистості, дає можливість орієнтуватися в потоках інформації, спілкуватися в різних ситуаціях, що виникають у житті.

Українську мову, як предмет, діти починають вивчати ще готуючись до школи. В початкових класах це навчання здебільшого спрямоване на ознайомлення дітей з мовою та її особливостями, формування вміння писати та читати, а також вироблення бажання та цікавості в подальшому вивчати рідну мову. В середній та старшій школах вже йде її поглиблене вивчення.

Сучасне навчання українській мові має будуватися з урахуванням різних підходів, які включають в себе особистісну та компетентнісну орієнтації, діяльнісний, комунікативний, культурологічний та проблемний підходи. Тільки в поєднанні різних методик та з урахуванням специфіки психічних та вікових особливостей сучасних дітей, можна досягти успіху у викладанні та вивченні ними української мови на належному рівні.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр
  • Українська мова
17 046 матеріалів
Гра "Футбол" (Визнач дієвідміну)
Українська мова
Інші методичні матеріали
31.05.2020
7
0
0
Методична розробка з культури мови
Українська мова
Інші методичні матеріали
31.05.2020
9
0
0
Розробка «Лікнеп … або вузлики на щодень»
Українська мова
Інші методичні матеріали
31.05.2020
13
1
2
Вислови про мову відомих людей
Українська мова
Інші методичні матеріали
30.05.2020
16
0
2
Презентація на тему "Хто такий журналіст"
Українська мова
Презентація
30.05.2020
10
0
0
Урок на тему "речення"
Українська мова
Ілюстрації
30.05.2020
14
0
2
"Анаграма - складаємо слово із слова"
Українська мова
Інтерактивні матеріали
30.05.2020
11
0
0
Презентація " Переказ тексту".
Українська мова
Презентація
29.05.2020
11
0
0
Урок української мови 3 клас
Українська мова
Конспект
29.05.2020
13
0
0
Тема: Дієслова майбутнього часу
Українська мова
Конспект
28.05.2020
15
0
1
17 046 матеріалів