Українська мова. Календарно-тематичне планування Українська мова. Календарно-тематичне планування ІІ семестр 7 клас

Опис документу:
Українська мова. Календарно-тематичне планування Українська мова. Календарно-тематичне планування ІІ семестр 7 клас Українська мова. Календарно-тематичне планування Українська мова. Календарно-тематичне планування ІІ семестр 7 клас
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Розглянуто «ПОГОДЖЕНО»

на засіданні заступник директора

кафедри з навчально-виховної роботи

учителів _____________

гуманітарного циклу»

Протокол №___

від _______________. від____________

Керівник:________

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У 7 класі НА ІІ СЕМЕСТР

(88 год, 2,5 год на тиждень)

Програма. Українська мова. 5 − 9 класи. Програма для ЗНЗ / укл.: Г. Т. Шелехова та ін. (зі змінами, затвердженими наказом МОНУ № 804 від 07.06.2017 р.). К. : ВД «Освіта», 2013

88 год, 2,5 год на тиждень

Мовленнєва змістова лінія – 22 год.

Контрольні роботи

Об’єкти і форми контролю

І семестр

Дата

Фронтальні види контрольних робіт

Перевірка мовної теми*

Письмо:

переказ

твір

Правопис:

диктант

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння :

усний твір

читання вголос

розвиток мовлення

зошит

з/п

Дата

Тема уроку

Прим

31

Активні і пасивні дієприкметники.

32

Творення активний і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу

33

РМ. Складання висловлення про улюблену пісню з використання дієприкметників

34

Правопис відмінкових закінчень дієприкметників.Обмеженість уживання форм активних дієприкметників теперішнього часу в сучасній українській мові, способи їх заміни.

35

РМ. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації, пов’язаної з характеристикою людей, з використанням дієприкметників

36

Безособові дієслівні форми на -но, -то

37

РМ. Ділові папери. Складання звіту про виконану роботу (створення класного блога) в офіційно-діловому стилі з використанням безособових дієслівних форм на -но, -то.

38

Правопис суфіксів дієприкметників.

39

РМ . Контрольний докладний усний переказ тексту розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини (за складним планом) «Онися»

40

Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

41

РМ. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною українського художника Т.Шевченка «Автопортрет» у художньому стилі з використання дієприкметників і дієприкметникових зворотів (за складним планом)

42

Аналіз письмового твору.Не з дієприкметниками

43

Контрольна робота з розділу «Дієприкметник» . Різнорівневі завдання

Дієприслівник

44

Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

45

Аналіз к/р Дієприслівниковий зворот.

46

Розділові знаки при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

47

РМ. Усний твір розповідного характеру в художньому стилі про виконання певних дій на основі власних спостережень «Праця облагороджує людину» з використанням дієприслівникових зворотів (за складним планом)

48

Вид і час дієприслівників

49

РМ . Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі «Як наш клас готує контент для заповнення блога». Підготовчий етап

50

РМ . Контрольний письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі «Як наш клас готує контент для заповнення блога»

51

Аналіз к/т. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення

52

Не з дієприслівниками

53

Контрольна робота з теми «Дієприслівник». Різнорівневі завдання

Прислівник

54

Аналіз к/р. Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

55

Розряди прислівників

56

Ступені порівняння прислівників

57

РМ. Портретний нарис у публіцистичному стилі

58

Творення й правопис прислівників

59

Букви –н- та –нн- у прислівниках

60

Не , ні з прислівниками

61

Контрольний диктант «Здоров’я – найцінніший скарб»

62

Аналіз к/д. И та і в кінці прислівників. РМ.Читання вголос художніх текстів

63

РМ. Складання анотації на книжку з використанням прислівників

64

РМ. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру «Яка людина є інтелігентною?»

65

Аналіз к/п. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

66

Написання прислівників окремо,разом і через дефіс . Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день

67

Контрольна робота з теми «Прислівник» Різнорівневі завдання

Прийменник

68

Аналіз к/р. Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку у словосполученні. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника.

69

Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс. Синонімічні й анатомічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення

Сполучник

70

Сполучник як службова частина мови. Використання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності і підрядності

71

Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників й однозвучних слів.

72

Синонімічні й анатомічні сполучники. РМ. Читання мовчки «Вчителька»

Частка

73

Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки,що надають слову або реченню додаткових відтінків

74

Правопис часток не і ні з різними частинами мови

75

Написання часток –бо, -но, -то, -от, -таки

Вигук

76

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням

77

Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках. РМ.Аудіювання «Дерева і кущі»

78

Контрольна робота з розділу «Прийменник. Частка. Сполучник. Вигук» .Тести

79

Аналіз к/р. Узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Дієприкметник»

80

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприслівник»

81

Узагальнення й систематизація вивченого з розділу «Прислівник»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.