Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

тесты для зно

Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
700 грн
190 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №VD306279
За публікацію цієї методичної розробки Мацука Анатолій Спиридонович отримав(ла) свідоцтво №VD306279
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Опис презентації окремими слайдами:
Тема 7 Українські землі в першій половині XVII ст.
Слайд № 1

Тема 7 Українські землі в першій половині XVII ст.

Тест ЗНО 2009 р. Братства в історії України - це А корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебу...
Слайд № 2

Тест ЗНО 2009 р. Братства в історії України - це А корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV – XVI ст. Б доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVІ ст. В релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVІ – XVIІ ст. Г об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV – XVI ст.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Затвердження у 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інте...
Слайд № 3

Тест пробного ЗНО 2010 р. Затвердження у 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва. Б завершенням польсько-українського протистояння. В припиненням масового покозачення селян і міщан. Г визнанням козацтва як нового соціального стану.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Поширення Магдебурзького права в XIV–XVII ст. на українських землях сприяло А витісненню з органів міського самоврядуванн...
Слайд № 4

Тест пробного ЗНО 2010 р. Поширення Магдебурзького права в XIV–XVII ст. на українських землях сприяло А витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо). Б захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників. В поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів. Г утвердженню панівного становища українського населення в містах.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Фільварок — це А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів. Б форма проми...
Слайд № 5

Тест пробного ЗНО 2010 р. Фільварок — це А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів. Б форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії. В багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж. Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Зазначте напрями діяльності православних міщанських братств у ІІ половині XVI — І половині XVII ст. 1. Обмеження впливу ц...
Слайд № 6

Тест пробного ЗНО 2010 р. Зазначте напрями діяльності православних міщанських братств у ІІ половині XVI — І половині XVII ст. 1. Обмеження впливу церковних ієрархів. 2. Розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл. 3. Оборона українських земель від татарських набігів. 4. Організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих. 5. Установлення взаємовідносин із православними країнами. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков. А 1, 4, 5 Б 1, 2, 4 В 3, 5, 6 Г 2, 3, 6

Тест пробного ЗНО 2010 р. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. ...
Слайд № 7

Тест пробного ЗНО 2010 р. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. — архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...» А П. Могилу Б Ф. Прокоповича В Й. Кондзелевича Г В.-К. Острозького

Тест пробного ЗНО 2010 р.
Слайд № 8

Тест пробного ЗНО 2010 р.

Тест пробного ЗНО 2010 р.
Слайд № 9

Тест пробного ЗНО 2010 р.

Тест ЗНО 2011 р. Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було А закріпачення українського селянства. Б поширення і...
Слайд № 10

Тест ЗНО 2011 р. Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було А закріпачення українського селянства. Б поширення ідей Реформації та Контрреформації. В виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Г реформування православної церкви митрополитом П. Могилою.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. “Прибув … до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан...
Слайд № 11

Тест пробного ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. “Прибув … до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан… і був прийнятий з великою честю духовними і світськими людьми. Того ж року … висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький… і з ним єпископів на різні місця…” Описана подія відбулась за сприяння А Д. Вишневецького. Б В.-К. Острозького. В П. Сагайдачного. Г П. Могили.

Тест ЗНО 2012 р. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини XVII ст. А утворення Києво-Могиля...
Слайд № 12

Тест ЗНО 2012 р. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини XVII ст. А утворення Києво-Могилянського колегіуму Б заснування в Острозі слов'яно-греко-латинської школи В створення Пересопницького Євангелія Г відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій 1632 1578 1556-1561 1620 А Б В Г 1 2 3 4

Тест ЗНО 2012 р. Спираючись на карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана А Д. Вишневецького. Б Б. Хмельницького. В П. Са...
Слайд № 13

Тест ЗНО 2012 р. Спираючись на карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана А Д. Вишневецького. Б Б. Хмельницького. В П. Сагайдачного. Г П. Дорошенка.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Яку роль в історії українського народу відіграли козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст.? А розкололи к...
Слайд № 14

Тест пробного ЗНО 2012 р. Яку роль в історії українського народу відіграли козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст.? А розкололи козацтво на два непримиренні табори: реєстрове та запорозьке (низове) Б поклали край тертям і протиріччя між козацькою старшиною та рядовим козацтвом В гальмували процеси ополячення й окатоличення, зменшуючи тиск шляхетського гніту Г звели нанівець престиж і згасили авторитет запорозького козацтва серед селянства

Тест ЗНО 2012 р. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-...
Слайд № 15

Тест ЗНО 2012 р. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом А К. Косинського. Б С. Наливайка. В М. Жмайла. Г Т. Федоровича.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVI – першої половини XVII ст. А участь козацького ві...
Слайд № 16

Тест пробного ЗНО 2012 р. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVI – першої половини XVII ст. А участь козацького війська на чолі з гетьманом П. Сагайдачним у Хотинській війні Б ухвалення польським сеймом “Ординації війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” В розгортання козацько-селянського повстання під проводом К. Косинського Г заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі 1620 1638 1591-1593 1556 А Б В Г 1 2 3 4

Тест ЗНО 2013 р. Укажіть провідників козацько-селянського повстання 1637 – 1638 рр. 1 Яків Острянин 2 Іван Богун 3 Северин Наливайко Павло Павлюк І...
Слайд № 17

Тест ЗНО 2013 р. Укажіть провідників козацько-селянського повстання 1637 – 1638 рр. 1 Яків Острянин 2 Іван Богун 3 Северин Наливайко Павло Павлюк Іван Гонта Семен Палій Дмитро Гуня 1 4 7

Тест ЗНО - 2015 Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що: 1 сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях. ...
Слайд № 18

Тест ЗНО - 2015 Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що: 1 сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях. 2 очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії. 3 знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю. 4 збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця. 5 підтримував видавничу діяльність Івана Федорова. 6 відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі. 7 відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
проверочные задания по теме "Украинские земли в 17 в."
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Зовнішнє незалежне оцінювання
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  404
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  5
 • Номер матеріала
  VD306279
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
249 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №VD306279
За публікацію цієї методичної розробки Мацука Анатолій Спиридонович отримав(ла) свідоцтво №VD306279
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

Схожі матеріали
тесты для зно
01.03.2018
430
0
тесты к ЗНО
01.03.2018
420
0
тесты для зно
01.03.2018
597
0
тесты зно
01.03.2018
273
0
ЗНО
27.02.2018
270
0