і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

тесты для зно

Опис презентації окремими слайдами:
Тема 7 Українські землі в першій половині XVII ст.
Слайд № 1

Тема 7 Українські землі в першій половині XVII ст.

Тест ЗНО 2009 р. Братства в історії України - це А корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебу...
Слайд № 2

Тест ЗНО 2009 р. Братства в історії України - це А корпоративні об'єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом у XV – XVI ст. Б доброчинні товариства української шляхти, які опікувалися будівництвом православних храмів власним коштом у XVІ ст. В релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських землях наприкінці XVІ – XVIІ ст. Г об'єднання реєстрового козацтва та духовенства, які здійснювали контроль за діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV – XVI ст.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Затвердження у 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інте...
Слайд № 3

Тест пробного ЗНО 2010 р. Затвердження у 70-х рр. XVI ст. урядом Речі Посполитої реєстрового війська стало політичним і правовим А об’єднанням інтересів польської шляхти та козацтва. Б завершенням польсько-українського протистояння. В припиненням масового покозачення селян і міщан. Г визнанням козацтва як нового соціального стану.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Поширення Магдебурзького права в XIV–XVII ст. на українських землях сприяло А витісненню з органів міського самоврядуванн...
Слайд № 4

Тест пробного ЗНО 2010 р. Поширення Магдебурзького права в XIV–XVII ст. на українських землях сприяло А витісненню з органів міського самоврядування іноземців (поляків, німців тощо). Б захисту населення міст від сваволі королівських намісників і великих землевласників. В поглибленню спеціалізації ремісничого виробництва та утворенню цехів. Г утвердженню панівного становища українського населення в містах.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Фільварок — це А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів. Б форма проми...
Слайд № 5

Тест пробного ЗНО 2010 р. Фільварок — це А доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом православних храмів. Б форма промислового виробництва, заснована на розподілі праці й ремісничій техніці, що передувала великій машинній індустрії. В багатогалузеве господарство, що базувалося на праці кріпосних селян й орієнтувалося на виробництво сільськогосподарської продукції, перш за все збіжжя на продаж. Г корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей у містах, що користувалися магдебурзьким правом.

Тест пробного ЗНО 2010 р. Зазначте напрями діяльності православних міщанських братств у ІІ половині XVI — І половині XVII ст. 1. Обмеження впливу ц...
Слайд № 6

Тест пробного ЗНО 2010 р. Зазначте напрями діяльності православних міщанських братств у ІІ половині XVI — І половині XVII ст. 1. Обмеження впливу церковних ієрархів. 2. Розбудова храмів, заснування друкарень і шкіл. 3. Оборона українських земель від татарських набігів. 4. Організація взаємодопомоги, шпиталів для хворих. 5. Установлення взаємовідносин із православними країнами. Пропагування ідеї об’єднання православної та католицької церков. А 1, 4, 5 Б 1, 2, 4 В 3, 5, 6 Г 2, 3, 6

Тест пробного ЗНО 2010 р. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. ...
Слайд № 7

Тест пробного ЗНО 2010 р. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела? «Політичний, церковний, освітній діяч Речі Посполитої. З 1627 р. — архімандрит Києво-Печерського монастиря. У 1632 р. домігся від королівської влади визнання вищої православної церковної ієрархії. Для підвищення культурно-освітнього рівня православних священиків заснував Лаврську школу...» А П. Могилу Б Ф. Прокоповича В Й. Кондзелевича Г В.-К. Острозького

Тест пробного ЗНО 2010 р.
Слайд № 8

Тест пробного ЗНО 2010 р.

Тест пробного ЗНО 2010 р.
Слайд № 9

Тест пробного ЗНО 2010 р.

Тест ЗНО 2011 р. Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було А закріпачення українського селянства. Б поширення і...
Слайд № 10

Тест ЗНО 2011 р. Поштовхом до розгортання в XVI ст. братського руху на українських землях було А закріпачення українського селянства. Б поширення ідей Реформації та Контрреформації. В виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. Г реформування православної церкви митрополитом П. Могилою.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. “Прибув … до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан...
Слайд № 11

Тест пробного ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. “Прибув … до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан… і був прийнятий з великою честю духовними і світськими людьми. Того ж року … висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й чесного. Іменем Йов Борецький… і з ним єпископів на різні місця…” Описана подія відбулась за сприяння А Д. Вишневецького. Б В.-К. Острозького. В П. Сагайдачного. Г П. Могили.

Тест ЗНО 2012 р. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини XVII ст. А утворення Києво-Могиля...
Слайд № 12

Тест ЗНО 2012 р. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI – першої половини XVII ст. А утворення Києво-Могилянського колегіуму Б заснування в Острозі слов'яно-греко-латинської школи В створення Пересопницького Євангелія Г відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій 1632 1578 1556-1561 1620 А Б В Г 1 2 3 4

Тест ЗНО 2012 р. Спираючись на карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана А Д. Вишневецького. Б Б. Хмельницького. В П. Са...
Слайд № 13

Тест ЗНО 2012 р. Спираючись на карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана А Д. Вишневецького. Б Б. Хмельницького. В П. Сагайдачного. Г П. Дорошенка.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Яку роль в історії українського народу відіграли козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст.? А розкололи к...
Слайд № 14

Тест пробного ЗНО 2012 р. Яку роль в історії українського народу відіграли козацько-селянські повстання кінця XVI – початку XVII ст.? А розкололи козацтво на два непримиренні табори: реєстрове та запорозьке (низове) Б поклали край тертям і протиріччя між козацькою старшиною та рядовим козацтвом В гальмували процеси ополячення й окатоличення, зменшуючи тиск шляхетського гніту Г звели нанівець престиж і згасили авторитет запорозького козацтва серед селянства

Тест ЗНО 2012 р. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-...
Слайд № 15

Тест ЗНО 2012 р. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб та організація шести територіальних полків стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом А К. Косинського. Б С. Наливайка. В М. Жмайла. Г Т. Федоровича.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVI – першої половини XVII ст. А участь козацького ві...
Слайд № 16

Тест пробного ЗНО 2012 р. Установіть послідовність суспільно-політичних подій другої половини XVI – першої половини XVII ст. А участь козацького війська на чолі з гетьманом П. Сагайдачним у Хотинській війні Б ухвалення польським сеймом “Ординації війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої” В розгортання козацько-селянського повстання під проводом К. Косинського Г заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі 1620 1638 1591-1593 1556 А Б В Г 1 2 3 4

Тест ЗНО 2013 р. Укажіть провідників козацько-селянського повстання 1637 – 1638 рр. 1 Яків Острянин 2 Іван Богун 3 Северин Наливайко Павло Павлюк І...
Слайд № 17

Тест ЗНО 2013 р. Укажіть провідників козацько-селянського повстання 1637 – 1638 рр. 1 Яків Острянин 2 Іван Богун 3 Северин Наливайко Павло Павлюк Іван Гонта Семен Палій Дмитро Гуня 1 4 7

Тест ЗНО - 2015 Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що: 1 сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях. ...
Слайд № 18

Тест ЗНО - 2015 Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що: 1 сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях. 2 очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії. 3 знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю. 4 збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця. 5 підтримував видавничу діяльність Івана Федорова. 6 відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі. 7 відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
проверочные задания по теме "Украинские земли в 17 в."
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Зовнішнє незалежне оцінювання
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  585
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  5
 • Номер матеріала
  VD306279
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь
Схожі матеріали
тесты для зно
01.03.2018
570
0
тесты к ЗНО
01.03.2018
553
0
тесты для зно
01.03.2018
796
0
тесты зно
01.03.2018
384
0
ЗНО
27.02.2018
349
0