і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

тестування

Опис презентації окремими слайдами:
Виникнення та розквіт Київської Русі Тема 2.
Слайд № 1

Виникнення та розквіт Київської Русі Тема 2.

Тест ЗНО 2012 р. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел? “Ішла Ольга до Новгорода. І встанови...
Слайд № 2

Тест ЗНО 2012 р. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел? “Ішла Ольга до Новгорода. І встановила вона… погости і оброки. І ловища її є по всій землі, і знаки (її), … і сани її стоять у Пскові й до сьогодні…” “…І пішла Ольга по деревлянській землі з сином своїм і дружиною, втсновлюючи устави й уроки; й існують становища її й ловища…” А поширити християнську віру серед язичників Б окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав В помститися повсталим проти неї племенам Г упорядкувати систему управління державою і збору данини

Тест пробного ЗНО 2012 р. Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя А Аскольда. Б Олега. В Ігоря. Г Св...
Слайд № 3

Тест пробного ЗНО 2012 р. Спираючись на подану карту, можна схарактеризувати зовнішньополітичну діяльність князя А Аскольда. Б Олега. В Ігоря. Г Святослава.

Тест ЗНО 2011 р. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Святослава Ігоревича? 1 “… на другий день посилає до імпе...
Слайд № 4

Тест ЗНО 2011 р. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Святослава Ігоревича? 1 “… на другий день посилає до імператора просити миру за такоюумовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол…, [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб…” 2 “І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, - аголова його була срібна, а вус – золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла…” 3 “Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській…” 4 “Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…” 5 “Прийшов князь у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: “Хочу йти на вас”… І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину… І повернувся він в Переяславець…” 6 “Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят…”

Тест ЗНО 2013 р. Кого з великих київських князів історик О.Субтельний охарактеризував так: “Його слов'янське ім'я, варязьке виховання, кочовий спос...
Слайд № 5

Тест ЗНО 2013 р. Кого з великих київських князів історик О.Субтельний охарактеризував так: “Його слов'янське ім'я, варязьке виховання, кочовий спосіб життя віддзеркалювали поєднання європейського та азіатського начал. Його управління ознаменувало апогей ранньої героїчної доби в історії Київської Русі”? А Олега Б Ігоря В Святослава Г Володимира

Тест ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок зі статті М.Ф.Котляра “Володимир Святославич” і виконайте завдання. “Язичницька релігія не забезпечувала підтрим...
Слайд № 6

Тест ЗНО 2012 р. Прочитайте уривок зі статті М.Ф.Котляра “Володимир Святославич” і виконайте завдання. “Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі… Тому Володимир Святославич у середині 980 –х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…” У цитованому уривку історик указав на А результат запровадження християнства. Б привід до запровадження християнства. В причину запровадження християнства. Г наслідки запровадження християнства.

Тест пробного ЗНО 2012 р. Розширення рівноправних зв'язків Київської Русі з Візантійською імперією та європейськими державами стало наслідком А об'...
Слайд № 7

Тест пробного ЗНО 2012 р. Розширення рівноправних зв'язків Київської Русі з Візантійською імперією та європейськими державами стало наслідком А об'єднання Олегом Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів. Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату. В запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії. Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів.

Тест ЗНО 2013 р. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов'язана з діяльністю великого київського князя А Володимира Святослав...
Слайд № 8

Тест ЗНО 2013 р. Подія, відображена на мініатюрі з давньоруського літопису, пов'язана з діяльністю великого київського князя А Володимира Святославича. Б Ігоря Рюриковича. В Ярослава Володимировича. Г Всеволода Ярославича.

Тест пробного ЗНО 2012 р. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Володимира Великого? 1 “Хозари вийшли супроти нь...
Слайд № 9

Тест пробного ЗНО 2012 р. У яких уривках з історичних джерел йдеться про великого київського князя Володимира Великого? 1 “Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…” 2 “І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев'яного, - аголова його була срібна, а вус – золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Симаргла…” 3 “Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестала усобиця в землі Руській…” 4 “І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай…” 5 “Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір…” 6 “Коли ж побачив, що церкву завершено, він помолився богу, говорячи: “Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтності своєї десяту частину. Якщо се одмінить хто, - хай буде проклят…”

Тест ЗНО 2013 р. Яку мету переслідував великий князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: “Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою...
Слайд № 10

Тест ЗНО 2013 р. Яку мету переслідував великий князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: “Осе я одходжу зі світу сього. А ви… майте межи собою любов, бо ви є брати… Тепер же поручаю я, - замість себе, - стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В'ячеславу – Смоленськ…”? А запровадити станово-представницьку монархію Б убезпечити державу від князівських міжусобиць В упорядкувати систему збирання данини Г ліквідувати удільні князівства

Тест ЗНО 2010 р. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя А Святослава Ігоревича. Б Володимира Святославича. В ...
Слайд № 11

Тест ЗНО 2010 р. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя А Святослава Ігоревича. Б Володимира Святославича. В Володимира Всеволодовича. Г Ярослава Володимировича.

Тест ЗНО 2010 р. Укладення збірки норм давньоруського права “Правди Ярослава” призвело до А заборони звичаю кровної помсти. Б створення єдиного ста...
Слайд № 12

Тест ЗНО 2010 р. Укладення збірки норм давньоруського права “Правди Ярослава” призвело до А заборони звичаю кровної помсти. Б створення єдиного стану кріпосних селян. В упорядкування права власності на землю. Г заміни фізичних покарань штрафами.

Тест ЗНО 2010 р. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися. 1 “Аскольд же і Дір прийшли. І вискочил...
Слайд № 13

Тест ЗНО 2010 р. Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися. 1 “Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили вої з човнів, і мовив Олег: “Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. А се – син Рюриків.” 2 “Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По охрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…” 3 “І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради мужності його…” 4 “І заложив князь князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив (церкву) Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Георгія Побідоносця…” А ІХ ст. Б Х ст. В ХІ ст. Г ХІІ ст. Д ХІІІ ст. А Б В Г Д 1 2 3 4

Тест ЗНО 2015 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «І йде пшениця за сіль, хутра - за оксамит, мед – за коней, віск – ...
Слайд № 14

Тест ЗНО 2015 р. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. «І йде пшениця за сіль, хутра - за оксамит, мед – за коней, віск – за рибу. Пускають в хід гривну й куни, рези й драхми, диргени й динари». В уривку йдеться про торговельні операції часів А Боспорського царства Б Антського царства В Київської Русі Г Великої Скіфії

Тест ЗНО - 2015 Походи яких київських князів відображено на картосхемі? А Кия та Аскольда Б Олега та Ігора В Ольги та Святослава Г Володимира Велик...
Слайд № 15

Тест ЗНО - 2015 Походи яких київських князів відображено на картосхемі? А Кия та Аскольда Б Олега та Ігора В Ольги та Святослава Г Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Тест ЗНО - 2015 Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела:«… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був...
Слайд № 16

Тест ЗНО - 2015 Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела:«… і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка і той утік…»? А поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру Б запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування В утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі Г здобуття Ярославом великокняжого столу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
тестові завдання
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  612
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  AF261938
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь