і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Тестові завдання до теми "Економічний розвиток Наддніпрянщини у складі Російської імперії на початку ХХ ст."

Тестові завдання до теми "Економічний розвиток Наддніпрянщини у складі Російської імперії на початку ХХ ст."

Перегляд
матеріалу
Отримати код
 1. Який період історії розглядають у 10 класі?

 2. Який термін відповідає визначенню: «Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому, – це …»?

А. Індустріалізація. В. Урбанізація.

Б. Модернізація. Г. Націоналізація

3.

А. Світова війна.

Б. Індустріалізація.

В. Модернізація.

Г. Економічна криза.

1. Сукупність політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, культурних та інших змін у суспільстві, спрямованих на його всебічне оновлення.

2. Процес створення великого машинного ви робництва в усіх основних галузях господар ства країни, предусім у промисловості.

3. Складне явище в житті будь-якого суспільства, яке характеризується тимчасовим призупиненням чи цілковитим припиненням функціонування окремих елементів або інститутів його політичної системи.

4. Періодично повторюване відносне перевиробництво товарів, які не знаходять збуту внаслідок обмеженого платоспроможного попиту населення.

5. Глобальний збройний конфлікт між провідними державами світу, який мілітаризує їхню економіку, змушує взаємно винищувати величезні людські та матеріальні ресурси.

1. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному

А)  буряковому виробництві
Б)  зерновому виробництві
В)  виноградарстві
Г)  садівництві 

2. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях  Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла
А)  завершенню промислового перевороту
Б)  створенню монополістичних об’єднань
В)  формуванню ринку вільнонайманої праці
Г)  подоланню залежності від іноземного капіталу 

3. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської  України на початку ХХ ст.?
А)  трест 
Б)  картель
В)  концерн 
Г)  синдикат  

4. На  діаграмі  зображено  обсяги  виробництва  певної  продукції  на  Наддніпрянській  Україні  в  обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження підтверджується  даними діаграми?

                                

 

А) У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової промисловості  та більше половини продукції машинобудування імперії
Б) Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві, видобутку  корисних копалин і металообробці
В) У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної, металообробної та  цукрової промисловості імперії
Г) Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві,  виробляючи менше половини продукції машинобудування та металообробки 

 1. Назвіть одну з основних перешкод розвитку процесу модернізації в Росії:

А засилля іноземного капіталу;

Б слабкий внутрішній ринок;

В державне регулювання економіки;

Г економічна спеціалізація певних районів.

 1. Оновлення політичних, соціально-економічних, виробничо-технологічних, куль- турних та інших змін в суспільстві — це:

А модернізація;

В кооперація;

Б капіталізація;

Г стагнація.

 1. Визначте продукт, на який було запроваджено державну монополію в Російській імперії на початку ХХ століття:

А горілка;

В вугілля;

Б цукор;

Г зерно.

 1. Визначте основне джерело отримання надприбутків іноземними капіталістами на українських землях:

А запровадження найсучасніших технологій у виробничий процес;

Б максимальне зацікавлення працівників в результатах своєї роботи;

В ухиляння від сплати всієї частини податків до державного бюджету;

Г жорстка експлуатація дешевої робочої сили.

 1. Визначте промислові райони загальноросійського значення, які функціонували на території Наддніпрянської України:

А Донецько-Придніпровський вугільно-металургійний, Криворізький залі- зорудний, Нікопольський марганцевий та Південно-Західний цукровий;

Б Донецько-Криворізький вугільно-металургійний, Донбаський залізо- рудний, Нікопольський марганцевий та Південно-Західний цукровий;

В Донецько-Придніпровський вугільно-металургійний, Криворізький за- лізорудний, Нікопольський марганцевий та Волинський цукровий;

Г Донецько-Придніпровський вугільно-металургійний, Катеринослав- ський залізорудний, Маріупольський марганцевий та Південно-Захід- ний цукровий.

 1. Визначте основний негативний чинник політики російського державного про- текціонізму в економічному житті Наддніпрянської України:

А надання значних податкових пільг;

Б залежність від державних замовлень;

В повне витіснення іноземного інвестора;

Г уповільнення темпів індустріалізації.

 1. Об’єднання підприємств, які диктують умови й обсяги випуску товарів, регулю- ють ціни та обсяги реалізації продукції — це …

А об’єднання приватних підприємств;

В монополія;

Б олігархія;

Г кооператив.

 1. Микола Левитський, Василь Доманицький, Осип Юркевич, Василь Нагірний, Єв- ген Олесницький, Іван Петрушевич — це:

А українці митці початку ХХ ст.;

Б українці політики початку ХХ ст.;

В українські вчені початку ХХ ст.;

Г українські кооператори початку ХХ ст.

 1. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла

А початку промислового перевороту.

Б утворенню монополістичних об'єднань.

В подоланню залежності від іноземного капіталу.

Г націоналізації великих підприємств.

10. Укажіть спільну рису соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій на початку ХХ ст.

А подолання селянського безземелля та малоземелля

Б початок широкомасштабного залізничного будівництва

В скасування особистої залежності селян від поміщиків

Г зростання частки іноземного капіталу в промисловості

11. У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в

А харчову промисловість.

Б сільське господарство.

В легку промисловість.

Г важку промисловість.

12. На картосхемі штрихуванням позначено регіон, до якого наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. спрямовувалися іноземні інвестиції у

А вирощування цукрового буряку та виробництво цукру.

Б розведення худоби та переробку м'яса й шкіри на експорт.

В видобування нафти та виробництво нафтопродуктів.

Г видобування кам’яного вугілля та виплавку чорних металів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Тест
 • Переглядів
  7412
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  UW523842
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь