Тематична педраду-тренінг „Нетрадиційні форми навчання”,

Опис документу:
Залучити вчителів до активної позиції у вирішенні внутрішніх шкільних проблем допомагають інноваційні технології. Саме педради, проведені у нетрадиційній формі, залучають педагогів до активного обговорення питань та надають педагогічному колективові радість і задоволення, упевненість і натхнення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Залучити вчителів до активної позиції у вирішенні внутрішніх шкільних проблем допомагають інноваційні технології. Саме педради, проведені у нетрадиційній формі, залучають педагогів до активного обговорення питань та надають педагогічному колективові радість і задоволення, упевненість і натхнення. Пропоную вашій увазі тематичну педраду-тренінг „Нетрадиційні форми навчання”, проведену в нашому навчальному закладі.

Мета: ознайомити вчителів-учасників з нетрадиційними формами навчання, формувати у них бажання вчитись, обговорювати свої новітні напрацювання.

Обладнання: бейджі, фломастери, аркуші паперу, ватман (3 шт), плакати „Правила роботи групи”, „ Берег сподівань”, „Кувшин знань”, магнітофон, кольорові кораблики, мультимедійна презентація, виставка методичної літератури.

Тренер: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Зміст

І частина - вступна

 1. «Велике коло». Привітання. Вправа „ ЦЕ ЗДОРОВО”.

Учасники тренінгу сідають у коло. Тренер пропонує учаснику, що знаходиться праворуч, назвати своє захоплення (наприклад: „Я – Марія. Я люблю працювати за комп’ютером!”, „Я – Оля. Люблю танцювати”). У відповідь на кожну фразу всі учасники вигукують: „ Це здорово!” і водночас підіймають догори великий палець правої руки.

 1. Мотивація теми:

Тренер: пропоную вам відповісти на такі питання:

І. Коли вчителю нецікаво учити?

Учителі обговорюють, коротко відповіді записуються на одній половині дошки.

ІІ. Коли учню нецікаво вчитися?

Учителі обговорюють, коротко відповіді записуються на другій половині дошки.

Висновок тренера: якщо відповіді на дані питання є – необхідно щось змінювати в навчальній роботі, потрібні інновації!

 1. Тренер повідомляє тему, націлює на плідну роботу.

 2. Вправа „Очікування учасників групи від тренінгу”

На плакаті зображений берег Очікувань. У кожного учасника є кораблик, на якому він пише, чого він очікує від заняття, про що бажає дізнатися. Потім озвучує свої очікування та прикріплює цей кораблик до берега Очікувань на плакаті.

 1. Напрацювання правил роботи групи. Закон поведінки під час заняття.

Тренер пропонує обговорити правила роботи тренінгу. Кожен учасник висловлює свою думку щодо правил. Пише ці правила на аркуші паперу та прикріпляє до дошки. Наприклад:

ПРАВИЛА РОБОТИ В ГРУПІ ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ:

• Бути позитивним.

• Бути активним.

• Говорити тільки за темою.

• Говорити від свого імені.

• Не критикувати: кожний має право на власну думку.

• Зберігати конфіденційність.

• Говорити те, що думаєш.

Говорити стисло за чергою.

Дотримуватися регламенту

 1. Розподіл на малі групи: «СВІТЛОФОР». Після цього учасники об’єднуються у групи за кольором світлофору.

ІІ частина -основна

 1. Гра асоціацій:

Тренер: Навчання в школі – один із найважливіших періодів соціального становлення особистості. Пережитий саме в цей час успіх може суттєво вплинути на подальшу долю учня, стати свого роду пусковим механізмом подальшого руху особистості, особливо якщо це стосується навчання – найголовнішого сподівання дитини.

Успіх у навчанні - єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися”

В. Сухомлинський

Кожен наш урок покликаний бути успішним, направлений на успіх. Спробуйте пограти з цим словом. Успіх на уроці - що це? Від чого він залежить? Допишіть ваші асоціації на картках.

Учителі добирають визначення, записують; далі кожна група озвучує та пояснює вибір асоціації. У кожної групи педагогів асоціації та пояснення розрізнюються. Наприклад: учителі можуть пояснити свій вибір так:

У – увага. Щоб досягти успіху, учні та вчитель повинні бути уважними.

С – співпраця. Успіх на уроці залежить від плідної співпраці вчителя та учнів.

П – практика. Саме через вправи, через дію формується досвід учнів.

І – індивідуальність. Урок буде успішним лише тоді, коли учитель та учні розкриють свої індивідуальні можливості, виявлять свою індивідуальність.

Х – харизма. Щоб урок був успішним, учитель повинен мати певну харизму - особливі якості, завдяки яким він буде здатним впливати на інших.

 1. Дослідження «Піраміда навчання»

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 1980-х рр. показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість дитини, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень були відображені в схемі, що отримала назву «Піраміда навчання».

Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних українських психологів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима, запам'ятати 10% інформації, слухаючи — 26% , розглядаючи — 30%, слухаючи та розглядаючи— 50%, обговорюючи — 70%, особистий досвід — 80%, спільна діяльність з обговоренням — 90% , навчання інших — 95%.

Висновок: Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти.

 1. Оцінка рівня інформованості учасників групи щодо нетрадиційних форм навчання.

Тренер пропонує написати на аркушах про те, які нетрадиційні форми навчання учасники знають та підкреслити ті, які використовували на практиці.

Відповіді кожна з груп озвучує.

 1. Інформаційне повідомлення заступника директора з НВР про нетрадиційні форми навчання з використанням мультимедійної презентації:

Учитель завжди в пошуку нових форм і методів викладання свого предмета. Цьому сприяють нестандартні підходи у викладанні.

Проведення нестандартного уроку - один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення предмету та якості знань учнів.

Нестандартні підходи у викладанні здійснюються через

 • організацію нестандартних завдань або запитань на різних етапах стандартних (традиційних) уроків;

 • проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна).

Розглянемо кожен з даних напрямків.

І. Нестандартні підходи можна застосовувати на різних етапах стандартних (традиційних) уроків, а саме:

при актуалізації знань та вмінь учнів

при сприйманні та усвідомленні нового матеріалу

при закріпленні, повторенні тощо

тести, кросворди, вікторини, інтерв’ю, репортажі, аукціони,

інтелектуальні змагання

Нестандартні за змістом запитання, незвичний погляд на проблему створюють певну емоційну атмосферу на уроці, активізують учнів, сприяють розвиткові логічного мислення, бажання пізнати явище чи проблему з різних боків.

Приклади проблемних запитань:

 • Гроші – рушійна сила прогресу чи жахлива руйнівна сила?

 • Іван Мазепа – герой чи зрадник?

 • Геніальність – дар Божий чи його кара?

 • Чи завжди геніальні винаходи йшли на користь людству?

 • Хто кому найбільш потрібний: я – моїй собаці чи собака – мені?

Основним завданням для кожного вчителя є підключення учня до активної та самостійної діяльності, розгляд його як суб’єкта цієї діяльності. Практична самостійна діяльність – це найважливіша умова формування працьовитості та відповідальності. Ось чому таким важливим фактором є взаємодія вчителя та учня на уроці.

Зацікавленість, викликана вчителем на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань чи предмета. Тому використання й проведення різних нестандартних уроків є найефективнішим засобом для організації колективної пізнавальної діяльності в дослідній роботі школярів, що сприяє досягненню високих результатів у роботі.

Цікаві педагогічні прийоми:

 1. Зашумлена тема.

Тема уроку записується з додаванням інших букв без розривів між словами. Пропонується дітям прочитати “про себе”, допомогти прочитати вчителеві. Таким чином можна давати поняття попереднього уроку, визначення. Цей прийом розвиває зорову перцепцію. Наприклад:

«Имяденпгчтзлсуществительное» («Имя существительное»)

 1. Перевертень

Тема уроку записується словами в перевернутому вигляді без змін порядку слів у реченні. Пропонується дітям прочитати та розповісти, як вони це зробили. Так само можна давати визначення понять, формулювання думок тощо. Можна запропонувати як домашнє завдання виклад основних тез теми у такому вигляді. На наступному уроці діти обмінюються своїми “шифровками”. Наприклад: «яннатиЧ ат сипаз хиньларутан лесич» (Читання та запис натуральних чисел).

 1. «Рекламне бюро»

Клас, за бажанням учнів, ділиться на «всесвітньо відомі» рекламні компанії, назви їм придумують самі учні. Заздалегідь, за декілька уроків, всім компаніям дається однакове завдання: створити рекламний проспект і представити його на «суд світової громадськості» класу.

4. Скалки

 • Учні отримують текст з обривками фраз. Необхідно текст відновити.

 • Учні отримують запис у вигляді двох стовпчиків: перший стовпчик – початок фрази, другий – кінець фрази. Потрібно зібрати фрази.

 • Поняття розбиті на склади, які записуються в табличку в довільному порядку. Учні відшукують ці поняття і дають їм визначення.

Прийом можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Як домашнє завдання можна запропонувати учням скласти за темоюскалки” для взаємоперевірки.

ІІ. Проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна).

Нестандартні уроки – це завжди уроки-свята, коли активні всі учні, коли кожен має можливість проявити себе, коли клас стає колективом. Важливою умовою ефективності проведення нестандартних уроків є наявність позитивних емоцій. На цих уроках, як правило, незадовільні оцінки не ставлять і не принижують гідність учня. Вільна участь дітей пов’язана з пріоритетністю знання та з загальною думкою, яка складається на основі самовираження. Емоційному настрою учнів на таких уроках сприяють стимулюючі репліки вчителя: “Правильно, молодці”, “Оцінимо відповідь разом”, “Давайте поміркуємо”. Такі звернення налаштовують на атмосферу співпраці: учень виступає дослідником, шукає і знаходить відповіді, запрошуючи вчителя як консультанта.

У педагогічній практиці частіше проводяться такі нестандартні уроки: урок-семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра (ділова чи рольова), урок-подорож. Рідше: урок-змагання, урок-консультація, урок-діалог, урок-аукціон, урок - “суд”, бінарні чи комп’ютерні уроки, уроки пошуку істини, уроки “без дзвінка”, уроки-концерти та інші.

При виборі типу уроку важливо враховувати вікові особливості учнів, їх бажання та вміння, а також той фактичний матеріал, який вивчатиметься на даному уроці.

Від учителя залежить, яким буде його урок; зміст уроку, засоби й форми навчання.

Далі презентується виставка методичної літератури „Нетрадиційні форми навчання”.

 1. Проблемне бліц-опитування педагогів: спробуйте обґрунтувати:

- як часто можна використовувати нетрадиційні уроки протягом року? (не більше ніж 2 рази на семестр)

- як часто можна застосовувати нетрадиційні форми та методи протягом уроку, в процесі навчання? (не більше ніж 2 гри за урок).

 1. Психологічні обґрунтування використання нетрадиційних форм роботи – виступ психолога.

 2. Релакційна вправа проводить психолог навчального закладу.

 3. Презентація нетрадиційних форм роботи з досвіду вчителів навчального закладу.

Групи нестандартних уроків:

1. Уроки у формі змагання та ігор: конкурс, турнір, естафета (лінгвістичний бій), дуель, КВК, ділова гра, кросворд, вікторина тощо.

2. Уроки, що засновані на формах, жанрах і методах роботи, відомих в суспільній практиці: дослідження, винахідництво, аналіз першоджерел, коментарі, мозкова атака, інтерв'ю, репортаж, рецензія.

3. Уроки, що засновані на нетрадиційній організації навчального матеріалу: урок мудрості, урок-сповідь, урок-блок.

4. Уроки з імітацією публічних форм спілкування: прес-конференція, аукціон, бенефіс, мітинг, регламентована дискусія, панорама, телепередача, телеміст, рапорт, “жива газета”, усний журнал.

5. Уроки, що спираються на фантазію: урок-казка, урок-сюрприз, урок-подарунок від …

6. Уроки, засновані на імітації діяльності установ і організацій: суд, слідство, дебати в парламенті, трибунал, цирк, патентне бюро, вчена Рада.

7. Інтегровані уроки, засновані на міжпредметних зв'язках.

8. Трансформація традиційних способів організації уроку: лекція-парадокс, парне опитування, експрес-опитування, урок-залік (захист оцінки) , урок-консультація, захист читацького формуляру, телеурок без телебачення.

9. Уроки, що імітують суспільно-культурні заходи: заочна екскурсія в минуле, подорож, літературна прогулянка, гостина, інтерв'ю, репортаж.

Рекомендації щодо проведення нестандартних уроків:

1. Нестандартні уроки слід використовувати як підсумкові при узагальненні та закріпленні знань, умінь і навичок учнів або як вступні.

2. Дуже часте звернення до подібних форм організації навчального процесу недоцільне, оскільки це може привести до втрати стійкого інтересу до навчального предмету та процесу навчання.

3. Нетрадиційному уроку повинна передувати ретельна підготовка та розробка системи конкретних цілей навчання та виховання.

4. При виборі форм нетрадиційних уроків педагогу необхідно враховувати особливості свого характеру та темпераменту, рівень підготовленості та специфічні особливості класу в цілому та окремих учнів.

5. При проведенні нестандартних уроків керуватися принципом «з дітьми та для дітей», прагнучи до виховання учнів в атмосфері добра, творчості, радості.

 1. Вправа „Займи позицію”

Кожна утворена група отримує завдання - визначити позитивні та негативні моменти використання нетрадиційних форм навчання та зробити висновок: ви – за нетрадиційні форми навчання чи проти?

Позитивні моменти

Негативні моменти

Відповіді спікер кожної групи озвучує.

Педагоги роблять загальний висновок.

ІІІ частина - заключна

 1. Вправа «Кувшин знань (чи виправдалися ваші очікування?)»

Тренер пропонує на вирізаних різнокольорових кружечках - копійках написати, що цікавого для себе взяв із тренінгу. І прикріпити копійку у Кувшин знань. Тренер робить висновок, що Кувшин знань повний і всі добре попрацювали.

 1. Висновки педради (рішення педради)

 2. Вправа „Подаруй посмішку”.

Всі учасники тренінгу стають у коло і, повертаючись до сусіда, бажають щось приємне та посміхаються. Сусід відповідає: „ Дякую!”, по колу передає бажання далі.

Література:

 1. Антипова О., Рум’янцева Д., Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку // Рад. школа. - 1991. - № 1. - С.65-69.

 2. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в середній школі: Навчально-методичний посібник / М.В. Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Ранок, 2003

 3. Лухтай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С.31-32.

 4. Макрідіна Л. Сучасні технології навчання. Формування творчої особистості // Рідна школа. - № 6. - С. 46 - 48

 5. Нові педагогічні технології для учнів та вчителів //Шкільн. світ. - 1998. - № 7.- С. 4

 6. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін., За заг.ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002

 7. Педагогіка / За ред. М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2003

 8. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник / За ред. Г. С. Сазоненко. - К.: Гопак, 2000. - 560 с.

 9. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. - 1995. - № 4. - С.62-65.

 10. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004

 11. Сучасні шкільні технології. Ч.1 / Упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц. - К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. - 112 с. - (Б-ка "Шкільного світу")

 12. Тренінги та технологія їх проведення - http://mankivka-socrobota.gov.ua/info.php?id=44

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
2
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!