До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
6
міс.
1
1
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тема заняття: Організація та проведення культурно-масового заходу як соціальна PR технологія.

Опис документу:
У даному коспекті розкривається суть планування та проведення PR -кампаній. Медіа- рілейшнз. Види PR –заходів. PR у різних організаціях приймає різні форми й має багато назв, таких як "суспільна інформація", "стосунки з інвесторами", "суспільні заходи й події", "корпоративне спілкування", "маркетинг" або "стосунки із клієнтами". Збільшує цю плутанину те, що не все з перерахованих вище сфер належить безпосередньо до галузі PR, але всі так чи інакше тісно пов’язані з Public Relations.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Методика підготовки і проведення балів, карнавалів.

План

1.Організація та проведення культурно-масового заходу як соціальна PR технологія.

2. Планування та проведення PR -кампаній. Медіа- рілейшнз. Види PR –заході

1. В умовах переходу до ринкових відносин питання вмілої і грамотної організації комерційної діяльності в торгівлі та інших галузях господарювання придбали виняткову актуальність. Перехід до ринкової економіки зумовив появу нового типу комерційного працівника - ініціативного, самостійного в прийнятті рішень, що володіє мистецтвом ведення комерційних переговорів з партнерами, що знає основи рекламної справи і володіє навичками використання PR-технологій -«public relations» ( в перекладі з англійської –зв,язки з громадкістю) Якщо розглядати PR в комерційній діяльності, то це особлива функція управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння та співробітництва між фірмою і клієнтами; вирішення різних проблем і завдань; допомагає комерційним працівникам бути поінформованим про думку клієнта і вчасно реагувати на нього; допомагає керівництву фірми бути готовим до будь-яких змін і використовувати їх найбільш ефективно у професійній діяльності PR, як рід занять і як мистецтво виникають там, де починають розвиватися ринкові відносини. Основним ідентифікаційним ознакою PR є створення інформації та безкоштовне її розповсюдження. PR - це особлива функція управління, яка сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння і співпраці між організацією і громадськістю, вирішення різних проблем і завдань; допомагає керівництву організації бути інформованим про громадську думку і вчасно реагувати на нього; визначає і робить особливий наголос на головному завданні керівництва - служити інтересам громадськості; допомагає керівництву бути готовим до будь-яких змін і використовувати їх найбільш ефективно; виконує роль "системи раннього оповіщення" про небезпеку і допомагає справитися з небажаними тенденціями; використовує дослідження і відкрите, засноване на етичних нормах спілкування в якості основних засобів діяльності . Паблік рілейшнз є одним із дуже ефективних методів залучення уваги суспільства до торгової марки або імені фірми. Професійно проведена PR-кампанія дозволяє створити та підтримувати "ефект присутності" для фірми з мінімальними витратами. Проведення такої кампанії включає наступний комплекс послуг:

- Згадка імені фірми чи торгової марки;

- Інформаційне повідомлення про фірму чи торгової марки;

- Стаття чи репортаж, присвячені діяльності фірми;

- Інтерв'ю з керівниками фірми;

- Організація прес-конференцій фірми з залученням журналістів провідних газет, журналів, телекомпаній і радіостанцій;

- Складання і розсилка прес-релізів, в яких повідомляється про діяльність фірми;

- Моніторинг всіх матеріалів, що виходять за замовленням фірми в засобах масової інформації.

Зв'язки з громадськістю припускають наступний комплекс заходів:

- Поширення інформації клієнта через засоби масової інформації;

- Організація та проведення семінарів, прес-конференцій, презентацій та інших акцій з широким висвітленням у регіональних засобах масової інформації;

Інформаційне забезпечення привабливого іміджу фірми та надаваних нею послуг;

- Розробка та проведення рекламно-інформаційних кампаній.

Нові напрямки PR :

- Робота зі зв'язків з державними установами та громадськими організаціями отримала назву "public affairs",

- Управління корпоративним іміджем - "corporate affairs",

- Створення сприятливого образу особистості - "image making",

- Побудова відносин із ЗМІ - "media relations",

- Закріплення кадрів, створення хороших відносин з персоналом - "employee communications",

- Громадська експертиза - "public involvement",

- Стосунки з інвесторами - "investor relations",

- Управління кризовими ситуаціями - "crisis management",

- Управління процесом адекватного сприйняття аудиторією повідомлень - "massage management".

Мета паблік рилейшнз, як особливого виду діяльності, знаходить своє відображення в її функціях.

1. Функція контролю громадської думки.

2. Функція організації взаємодії з громадськістю.

3. Функція управління комунікативним простором.

4. Функція менеджменту організації.

Класифікують функції даної діяльності на головну - комунікативно-інформаційну, і допоміжні: аналітико-прогностичну, організаційно-управлінську та консультативно-методичну. Засоби PR представляють збій сукупність інформаційних технологій, що використовуються суб'єктами PR для досягнення поставлених цілей. Виходячи з спрямованості інформації, можна виділити дві групи засобів. 1. Засоби дослідження громадської думки («гарячі лінії», моніторинг радіо-і телепередач).

2. Засоби впливу на громадськість або об'єкт PR (преса, виставки, конференції, розсилки поштою, телексом і факсу).

За характером джерела інформації і способу взаємодії суб'єкта та об'єкта PR-засоби можна розділити на: 1) засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення);

2) мовні комунікації (усні виступи, переговори, бесіди тощо, а також тексти письмових повідомлень або PR-тексти); 3) інтернет;

4) спеціальні події (прес-конференції, брифінги, презентації, ділові зустрічі, виставки та ін.) Останнім часом PR стає самостійним видом діяльності,завойовуючи авторитет і, поступово займаючи важливі позиції не тільки в політиці, бізнесі, але й у соціально-культурній сфері (СКС). PR включає різні форми роботи із споживачами, інвесторами, ЗМІ, владою тощо. При цьому соціокультурні заклади мають свої переваги при встановленні зв’язків з громадськістю. Наприклад: 1. Заклади культури володіють необхідним набором засобів для успішної PR-діяльності: творчим потенціалом, матеріально-технічною базою, адміністративним і організаційним досвідом. 2. Близькість до структур влади

3. Бюджетне фінансування від держави. 4. Допомагають потенційним донорам (комерц, політичне організаціям) формувати і просувати їх імідж і репутацію, здобувати популярність

Основними результатами взаємодії PR зі сферою культури будуть наступні:

- Формування позитивного іміджу організації культури

- Створення атмосфери довіри з боку громадськості до діяльності соц. служб та організацій.

- Збереження або зміна іміджу (репутації) організації та її керівництва

- Створення системи швидкого реагування на різні зміни

- Просування PR- проектів у сфері культури і в суспільстві Точно знайдений образ - це не тільки інструмент, за допомогою якого можна завоювати увагу та довіру, але й важливий канал комунікації, по якому транслюються ключові повідомлення. Можна сказати, що це самопрезентація лідера. А оскільки в різних ситуаціях керівник постає перед оточуючими в несхожих соціальних ролях, його образ повинен бути багатогранним і в рівній мірі відповідати очікуванням всіх цільових аудиторій, будь то споживачі, інвестори, державні і громадські організації, ЗМІ і т. д. Основні елементи іміджу керівника багато в чому визначаються тією роллю, яку він відіграє в організації. Як правило, всі цінності корпоративної культури, що впливають на організаційну поведінку співробітників, формуються керівництвом. Психологи виділяють два основних типи мотивації при роботі людини над своїм іміджем: перший тип - психологічний, пов'язаний з потребою індивіда у підвищенні самооцінки, результатом чого стає досягнення психологічного комфорту; другий тип - прагматичний, який випливає з бажання використовувати імідж для більш ефективного соціального впливу, що допоможе досягти поставлених цілей. Найбільш успішним можна вважати такий імідж керівника, в якому обидва типи мотивації гармонійно поєднуються, вимоги до себе стають основою для формування системи вимог до решти.

2.У процесі підготовки й проведення PR-кампанії виділяють такі чотири етапи:

1. визначення проблеми (опис проблемної ситуації та її чинників, визначення позиції організації, сутності, конкретних про причини і ін.);

2. визначення цілей і завдань (у конкретних показниках визначається, що має бути досягнуто);

3. формування ситуаційних стратегій (моделювання дій, визначення інструментарію, ресурсів);

4. розробка технічних рішень (визначення термінів виконання завдань);

5. визначення методів оцінки досягнень. Медіа-рілейшнз - це форма відносин державних і комерційних структурзі ЗМІ, метою підтримки іміджу та репутації організації або першої особи. Термін медіа-рілейшнз походить від англійського mediarelations - зв'язки із засобами масової інформації. Медіа-рілейшнз виділяє засоби масової інформації (ЗМІ) в окрему цільову групу, з якою зобов'язана працювати компанія. Одним з головних запорук успіху MR в маркетингу є інформаційна відкритість компанії. Вона повинна виражатися не тільки в бажанні представників менеджменту спілкуватися, зустрічатися і давати інтерв'ю, але й у наявності та доступності інформації про фірму. Мета медіа-рілейшнз - зробити ЗМІ надійними партнерами не тільки в просуванні торгової марки, а й у створенні фірмової репутації. Завдання медіа-рілейшнз - виробництво інформації, яка адресується масовій, а також спеціалізованій аудиторії, в якій зацікавлена ​​організація. Форми медіа-рілейшнз:     прес-конференції;    екскурсії на об'єкти; дні відкритих дверей;  організація присутності журналістів на планових заходах (засідання правління, конференції);   спеціальні події (свята, мітинги). Основні види спеціальних pr-заходів. Specialevents – комплекс заходів та подій, що позитивно впливають на імідж компанії або торгової марки. Підвищується лояльність до компанії і зростає інтерес з боку потенційних клієнтів. До спеціальних заходів відносять: фестивалі, вручення премій,виставки,семінари,круглі столи,конференції, презентації, благодійні вечори, церемонії відкриття масштабних заходів, конкурси, прийоми тощо. Взаємодія із ЗМІ є однією з найбільш важливих технологій у формуванні іміджу і репутації компанії, персони, ідеї або навіть окремої події. Взаємодія із ЗМІ може мати самі різні форми:

Прес-конференція - це заздалегідь підготовлена і спланована акція, яка заснована на виразно інформаційний привід, який представляє інтерес для всіх зацікавлених сторін. Метою будь-якої прес-конференції є поширення інформації. Сьогодні існують різновиди прес-конференцій такі як: відео конференції та віртуальна прес-конференції.

Брифінг — короткий публічний виступ для представників засобів масової інформації, на якому учасники певних подій або заходів надають інформацію про поточний перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі деталі та відповідають на питання журналістів. Завданням брифінгу є інформування журналістів про підсумки завершеної роботи, заходів, позицій, оцінці. Брифінг завжди носить односторонній характер. На відміну від прес-конференції журналістам не дають можливості ні прокоментувати, ні поставити запитання по темі. Оскільки у брифінгу використовується односторонній зв'язок, то після нього не влаштовується ні фуршет, ні коктейлі, загалом, ніяких контактів з журналістами.

Прес-тур - спеціальний захід для журналістів, наприклад, екскурсія - дуже поширений вид прес-туру для телевізійних ЗМІ. Відрізняє рисою даних заходів є можливість журналіста безпосередньо побувати на місці подій. Довіра до джерела інформації, таким чином, виходить на абсолютно новий рівень.

Прес-сніданок - Його організовують для вузького кола журналістів з ключових видань. Запрошені журналісти мають рідкісну можливість особисто спілкуватися з керівником у неформальній обстановці. Отримана таким чином інформація є ексклюзивною, що дуже важливо для будь-якого ЗМІ.

Прес-клуб - Клубні зустрічі проводяться, як правило, в затишному ресторані і складаються з офіційної частини, під час якої представникам ЗМІ повідомляється про новини організації, і неформального спілкування за дружньою вечерею, нерідко доповненому розважальною програмою.

Презентація - при появі нової послуги, виникнення нової організації, послуги, товару, виду діяльності виникає необхідність у її широкому освітленні. Журналісти при цьому отримують можливість публікації матеріалу про новий вид діяльності або культурному об'єкті.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Українська мова у професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн