До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
6
міс.
2
0
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тема заняття: Методичні вимоги до підготовки тематичного театралізованого вечора;

Опис документу:
Мета: Визначити особливості побудови сценарію театралізованого тематичного вечора, проаналізувати використання різних засобів впливу у тематичному вечорі; висвітлити всі методичні вимоги до підготовки тематичного театралізованого вечора.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Методичні вимоги до підготовки тематичного театралізованого вечора

План

1. Закони композиційної побудови тематичного театралізованого вечора;

2. Використання різноманітних засобів впливу у театралізованому тематичному вечорі;

Реалізація ідеї тематичного театралізованого вечора знаходиться в прямій залежності від режисури, і саме в цій площині лежать ті основні помилки, які часом негативно позначаються на його престиж: непорозуміння тематичного театралізованого вечора, саме як явище художнього мистецтва, недооцінка його художньої краси, перенасичення промовами, сформованими штампами. Нетворчий, зневажливий підхід режисерів до цього складного виду мистецтва, ставлення до нього як до другорядної справи, не вимагає спеціальних навичок і вмінь, механічне перенесення в тематичний театралізований вечір досвіду драматичного театру з його «любов'ю» до великих монологів і діалогів. У подоланні цих недоліків велике значення має подальший інтенсивний розвиток театралізованого вечора як особливого виду монтажного мистецтва, що синтезує ідейно-емоційні та виразні засоби, які стверджують свою особливу драматургію і режисуру, як умова синтезу або, як якусь особливу «художню енергію» , здатну організувати виникає складну систему, зв'язати всі її грані воєдино. Умілий підбір виразних засобів, органічне включення в дію різних видів мистецтв, окремих номерів, які можуть втілювати сюжет і розвивати тему, є суттю режисури театралізованого масового подання. Специфіка режисури тематичного вечора, як масового свята полягає в тому, що вона представляє собою не тільки створення, реалізацію театралізованого дійства, але й організацію дії аудиторії - і учасників і глядачів. І.М.Туманов ділить всіх учасників театралізованого свята на дві основні групи: безпосередні, активні учасники (виконавці) і пасивні учасники (глядачі). Туманов справедливо зауважує, що «пасивні глядачі тільки доти, поки не почалося святкове дійство». Розробка тематичного театралізованого вечора, як і будь-якого масового видовища, або естрадного подання починається з творчого задуму, в якому в образній художній формі знаходять відображення глибоко осмислені (сценаристом, режисером, виконавцем) окремі факти або цілі явища соціальної та приватного життя людини і суспільства. Саме задум стає рушійною пружиною у відборі фактів, подій, виразних засобів, він несе в собі логіку майбутнього заходу. Тут повинні бути чітко видні як загальний зміст - тема, ідея, зміст, форма, так і окремі структурні складові - дійові особи, події. Найчастіше задум розуміється у двох сенсах перше, «як задуманий план дій або діяльності, намір» і, по-друге, як «ідея, основна думка художнього твору». Ідея тематичного театралізованого вечора, що стала точкою зору автора, служить стрижнем для підбору документального та художнього матеріалу, являє конфлікт, композицію, образний лад, підбір виступаючих. (13) Важливість піднятої теми, її актуальність - перша методична вимога до організації тематичного театралізованого вечора. Тематичний театралізований вечір відрізняється особливим шляхом розкриття теми. Які б питання ні піднімалися на тематичному вечорі - виробничі, суспільно-політичні, морально-етичні, завжди в центрі уваги має бути людина, його вчинки, світовідчуття, емоції. Тому друга методична вимога до організації тематичного вечора наступна: вибираючи тему потрібно керуватися можливістю розкрити її через образ людини, через світ його почуттів, думок і вчинків. Тематичний вечір не може залишатися лише на рівні загальної постановки теми, а повинен розкрити її на конкретному життєвому матеріалі. Специфіка тематичного вечора, вимагає документальності його драматургії, адже це композиція з конкретизованим, документальним сюжетом, з реальними героями. Сюжет тематичного вечора так само повинен розкриватися на широкому історичному тлі, підкріплюватися і посилюватися художнім матеріалом. У постійній дослідницькій роботі режисера не тільки запорука успішного подолання одноманітності і формалізму в організації тематичних вечорів, а й умова майбутнього успіху, критерій ефективності масового заходу, який саме завдяки документальності робить вечір необхідним і цікавим. Конкретним прикладом може служити робота по збору відомостей про відомих земляків, які живуть у різних куточках нашої країни, і використання цих матеріалів у проведенні вечорів-портретів. Життєвий матеріал, покладений в основу тематичного театралізованого вечора, розширює режисерські можливості організаторів тематичного вечора, дає простір творчості. Звідси випливає третя методична вимога до організації тематичного театралізованого вечора - необхідність документальності сюжетної побудови тематичного вечора. Тематичний вечір не може залишатися лише на рівні загальної постановки теми, а повинен розкрити її на конкретному життєвому матеріалі. Специфіка тематичних вечорів, вимагає документальності його драматургії. Цим тематичний вечір відрізняється від літературно-музичної, сценічної композиції, що отримала поширення не тільки в клубах, але і в театрі. Тематичний вечір - це сценічна композиція з гранично конкретизований, документальним сюжетом, з реальними, а не вигаданими героями. Сюжет такої композиції може і повинен розкриватися на широкому історичному тлі, підкріплюватися і посилюватися художнім матеріалом, проте в основі своїй він гранично документальний. Режисерові-постановнику необхідне вміння знайти цікавий документальний матеріал і організувати його в сценарій. Для цього потрібно, перш за все, постійно вивчати життя підприємства чи мікрорайону, в якому діє клуб, добре знати його людей, його традиції. У такій постійній дослідницькій роботі установи культури не тільки запорука успішного подолання одноманітності і формалізму в організації тематичних вечорів, а й умова майбутнього успіху, критерій ефективності масового заходу, який саме завдяки документальності робить вечір необхідним і цікавим.

1. Визначеність і ясність обраної теми тематичного вечора нерозривно пов'язані з ідеєю, постановкою проблеми, що вимагає відповіді на питання "що я хочу сказати глядачам?" Яке відношення у нього (глядача) сформується від побаченого і почутого, тобто, заради чого і з якою метою розкривається автором тема і яке буде її вплив на глядача? Пошуки яскравого, цікавого сюжету - невід'ємна частина роботи над заходом, важлива вимога драматургії та режисури театралізованих вистав та свят. Тема зазвичай задана з самого початку, а до ідеї, як загальному головного висновку, режисер повинні підвести учасників і глядачів театралізованого тематичного вечора. Завдання в тому, щоб пробудити активне сприйняття дії, змусити кожного як би включитися в події і самому осмислити ідею..., якій підпорядкований розвиток дії. Тема і ідея-це той стрижень, який міцно тримає основний сенс театралізованого тематичного вечора в одному руслі, не даючи йому розчинятися в побічних темах і проблемах, а, навпаки, поєднуючи їх в єдине ціле, поглиблюючи основну тему і ідею, посилюючи враження при сприйнятті. У режисурі театралізованої тематичного вечора, зважаючи на ослаблення функції сюжету, композиція бере на себе роль головного організатора художньо-документального матеріалу, її функція стає визначальною. Завдання композиційної побудови театралізованого тематичного вечора полягає в тому, щоб з'єднати всі елементи в єдине ціле, надати майбутній програмі логічність, стрункість, цілісність. Композиція має свої закони, які відображають ті багатосторонні зв'язки, які необхідно з'єднати в процесі творчої роботи над сценарієм дозвіллєвої програми. Закони цілісності , взаємозв'язку і співпідпорядкованості частин цілому. Специфічна особливість режисури тематичного театралізованого вечора, що виражається в поепізодно побудові, обумовлена не примхою режисера, а об'єктивною необхідністю найбільш повно розкрити тему та ідею. Композиційна цілісність тематичного театралізованого вечора не зводиться до простої суми епізодів, а досягається насамперед за рахунок об'єктивно необхідної їх кількості, найбільш повно розкривають авторський задум, а також преемственной тематичної зв'язком між ними. У композиційній побудові театралізованого тематичного вечора саме знайдений сюжетний хід - художній прийом - робить тематичний театралізований вечір неповторним і оригінальним. Закон контрастності є найважливішою творчою опорою у відборі та композиційній побудові сценарного матеріалу. В основі композиційної побудови матеріалу за контрастом лежить прагнення показати факти, явища, процеси навколишньої дійсності в суперечності, в конфліктному відношенні один до одного. Це забезпечує наявність конфлікту в сценарії, дозволяє активізувати мислення глядацької аудиторії, надати культурно-дозвільної програмі яскраво виражений художньо-публіцистичний характер. Закон підпорядкованості всіх виразних засобів ідейному задуму - одна з найважчих завдань, яку вирішує сценарист при створенні тематичного вечора. Реалізувати задум у змісті - значить, так відібрати сценарний матеріал і так його композиційно вибудувати, щоб усі кошти ідейно-емоційної виразності розкрили ідею, авторську позицію. Закон пропорційності при роботі над матеріалом тематичного вечора базується на необмежених можливостях при пошуку матеріалу. Подія, його масштаб і змістовна спрямованість визначають "межі" відбору матеріалу. Вивчаючи проблему, режисер з маси матеріалу відбирає тільки той, який більшою мірою відповідає його творчому задуму. І тут у силу вступають такі важливі творчі якості сценариста, як почуття міри, творча інтуїція. Режисура тематичного вечора обов'язково включає в себе імпровізаційний характер і тематичний театралізований вечір іншими словами в якійсь мірі, розрахований на імпровізаційні моменти, тому що свято - це життя. Більше того, досвід показує, що найяскравіші емоційно запам'ятовуються моменти будь-якого свята - це саме моменти імпровізаційного, несподіваного характеру, коли знаходить своє вираження у святковому відчутті безпосередня «живе життя». Проте варто зауважити, що одне з головних правил сценариста-режисера говорить: «Імпровізація повинна бути передбачити і добре підготовлена».

2. Усі театралізовані дійства неодмінно поєднують у собі інформаційно-логічну та емоційно-образну лінію. Інформаційний складник масових заходів тісно пов'язаний з дозвіллям і тому тяжіє до особливої видовищності, яскравості, емоційності форм. Звідси особлива роль, яку відіграє внесення елементів художності в сценарії театралізованих заходів. Отже, сценаристові, який працює над розробкою сценарію, необхідно продумати, які засоби ідейно-емоційного впливу та в якій мірі він використає, щоб створити сценічну композицію з великим ефектом емоційного впливу. До таких засобів відносять: слово, музику, світло, колір, декоративно-художнє оформлення тощо. Виразна мова та виражальні засоби сценарно-режисерської розробки - досить значний і важливий аспект. Їх роль полягає в наступному: різного роду виразні засоби індивідуалізують сценарій, роблять його унікальним, відмінним від інших, закладають потенційні емоції, сприяють їх висловом. Набір виразних засобів досить великий, з часом - з розвитком різних технологій, він буде поповнюватися. Мова - прямий виразник думок, знаків, смислів. Режисер повинен досконало володіти мистецтвом використання мови, мати уявлення про різні стилі мови, мовних засобах виразності (стежках) і т.д. Саме слово створює атмосферу спілкування між сценою і залом. Крім того, режисура театралізованого тематичного вечора документальна, слово виступаючого несе конкретний матеріал. Усний виступ агітатора, пропагандиста може охопити великий відрізок часу, ввести глядачів в атмосферу подій, передати те, що не вдається висловити іншими засобами мистецтва. Однак на вечорі існує небезпека зловживання словом. У цьому випадку виступ вже не допомагає дії, а уповільнює його або навіть руйнує театралізацію. У використанні усних виступів потрібні строгі пропорції. У масових заходах будь такий виступ учасника повинно природно включатися в хід дії, майстерно вплітатися в тканину сюжету. Дуже важливо також, щоб слухачі були емоційно підготовлені до сприйняття виступу, необхідна своєрідна експозиція до мови виступаючого. Важлива методична вимога до усного виступу на масовому заході - його конкретність і яскравість. Великий інтерес виникає, якщо виступаючий говорить не про події взагалі, а про особисто пережите, переломлене через своє особисте сприйняття. Тільки в такому випадку можна домагатися того, щоб усний виступ розвивав сюжет масового дійства. Крім усного виступу учасника подій, агітатора, використовується слово ведучого, яке несе основну думку тематичного вечора, з'єднує при необхідності епізоди, викладає те, що не піддається показу, інсценування. Часто поетичне слово, сильно впливає на глядачів, особливо якщо воно точно підібрано і звернено до зали від першої особи. До інших засобів ідейно-емоційного впливу у театралізованих тематичних вечорах відносяться література і мистецтво , використовувані у вигляді інсценування, фрагмента з вистави і кінофільму, музики. Вони впливають силою художніх образів, дозволяють відтворити події в їх розвитку, передати історико-побутову обстановку. В якості рушійної сили сюжету масового дійства, матеріали літератури і мистецтва символізують дію. Так, наприклад, у тематичному вечорі, присвяченому проводам до армії, вся дія йде в супроводі пісні, віршів або уривків з п'єси, фрагментів кінохроніки. Але є й інший, менш поширений метод використання мистецтва в масових клубних заходах - метод не ілюстрації, а асоціації, коли за допомогою образів вже існуючих, знайомих посилюється звучання тих чи інших компонентів сюжету, яскравішає, глибше , зрозуміліше реальний образ сучасника. Дуже велика і роль музики в сценарії масового дійства. Музика використовується в усіх масових театралізованих заходах як відносно самостійний оригінальний засіб, так і допоміжний, що посилює сценарно-режисерський задум за допомогою компіляції відомих музичних творів різних авторів. Визначають такі основні функції музики в сценарії театралізованого дійства: сюжетну, емоційну, ілюстративну, допоміжну. Сюжетна музика відіграє особливу роль і може бути стрижнем сюжету масового дійства (віночок пісень). Емоційна функція музики є однією з головних у масових заходах. Зазвичай така музика висловлює найбільш яскраві почуття – торжество чи скорботу і ніби «договорює» дію, завершуючи її емоційним виплеском. Ілюстративна функція музики у святі виражається у використанні різноманітних музичних творів і фрагментів, які підкреслюють тему. Вона використовується в різних компонентах свята – вогниках, конкурсах, тематичних концертах тощо. Допоміжна функція музики також необхідна в організації масового дійства. Вона виявляється у подачі різноманітних музичних сигналів до початку або продовження дії тощо. Незалежно від якісної різниці використання музичних творів у структурі видовища потрібно бачити в музиці передусім засіб посилення емоційного впливу на конкретну аудиторію. Здавалося б, не так уже й важко підібрати музику, що відповідає ідеї вечора і що стає нерозривною складовою частиною дії. Але на ділі це завдання складне, воно вимагає від режисера певної музичної ерудиції. Іноді дуже хороша сама по собі, але невдало підібрана музика може затягнути темпо-ритм вечора, не надати дії того емоційного забарвлення, того темпераменту, які так необхідні. Велике місце займає музика в пролозі і у фіналі масового свята. Вона допомагає режисерові і сценаристові точно задати тему і ритм дії, що важливо для експозиції, а також згуртувати глядачів у фіналі свята. Подібно музиці і пісні режисер масового вечора може широко використовувати художнє та документальне кіно. Особливо вдало воно використовується там, де необхідно перемкнути увагу учасників в гущу тих чи інших історичних подій. Такі численні кінопрологи, присвячені історії Батьківщини, бойовому героїзму у Великій Вітчизняній війні і т. д. листівки, звернення, копії історичних документів, які лунають учасникам. На сьогоднішній день важливими виразними засобами у творчому арсеналі режисера є метафори (різних видів), їх використання відображає прагнення режисера втілити сценічний образ театралізованої вистави найбільш яскраво, насичено і пластично. «Просторова метафора» театралізованого тематичного вечора, наприклад, розвивається саме в часі і просторі і тільки в часі і просторі може бути сприйнята глядачем. Її особливість у тому, що завдяки їй, створюються такі сценічні умови, за яких кожна річ, будь-яка деталь оформлення переміщається по сценічному майданчику і органічно діє в запропонованих обставинах. Не можна не згадати про висловлення сценарно-режисерського задуму театралізованої вистави за допомогою музичних ритмів і музичною темою-метафорою. Поряд з пластичною метафорою, яку глядач сприймає візуально, музичний супровід, діючи на аудиальну сферу свідомості людини, залучає його ще більше в художній процес. У результаті впливу музичної теми-метафори, у глядача виникають нові відчуття, думки, емоції. Одне з найважливіших засобів образного виявлення внутрішнього змісту п'єси - мізансцена - являє собою істотний компонент режисерського задуму вистави. У зв'язку із зростанням технічних можливостей у роботі режисера все більше місце такі яскраві, надзвичайно ефективні засоби театралізації, як звук, світло. Сучасна техніка дозволяє використовувати в композиції вечора або свята запису справжніх промов видатних людей, а також голоси відомих вчених, письменників, акторів. У комплексі засобів ідейно-емоційного впливу значна роль належить також декоративно-художньому оформленню. Перед художньо-декоративним оформленням ставиться двоєдине завдання: висловити ідейно-тематичну основу дійства, сучасне світорозуміння та створити незвичайний, по-справжньому яскравий колорит. Воно повинне створювати яскраве убрання території, на якій проводиться торжество, і художньо оформити людські маси (колони, карнавали, видовища, гуляння тощо). Важливим елементом художньо-декоративного оформлення є колір свята. Адже сукупність святкового вбрання накладає невидимий відбиток на настрій людини, пробуджує почуття, емоції, викликає певні асоціації. Чимала роль у створенні художньо-декоративного оформлення належить електричній ілюмінації. Іноді вона може становити основу оформлення. Багатство світлової палітри в сукупності зі звуком може стати основою світлозвукових вистав. Світло і звук значно розширюють можливості образного рішення дійства. Чітке та логічне поєднання у сценарії засобів ідейно-емоційного впливу створює не лише можливість цілісного дійства, а й задовольняє потребу присутніх в одержанні того чи іншого виду значущої інформації, а також уможливлює задоволення естетичних потреб завдяки театралізації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.