! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Тема заняття: Корпоратив, як вечір відпочинку трудового колективу

Опис документу:
План конспекту: 1. Створення корпоративної культури спілкування, позитивного мікроклімату в колективі, відкриття творчого потенціалу. 2.Організація і проведення корпоративного заходу 3.Тімбілдінг-корпоративне дозвілля. Сучасні тенденції

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Корпоратив, як вечір відпочинку трудового колективу.

План

1. Створення корпоративної культури спілкування, позитивного мікроклімату в колективі, відкриття творчого потенціалу.

2.Організація і проведення корпоративного заходу

3.Тімбілдінг-корпоративне дозвілля. Сучасні тенденції.

1. Термін «колектив» походить від латинського collectives – збірний. Він означає соціальну групу, об’єднану на основі суспільно значимих цілей, загальних ціннісних орієнтацій і спільної діяльності. У реальному житті існують різні колективи: навчальні, виробничі, студентські, спортивні та інші. Колективи можуть бути одновікові та різновікові, первинні (клас, студентська група) і загальні, які об’єднують декілька первинних колективів (наприклад, загальношкільний колектив).

Колектив — це соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямі досягнення означеної мети. Важливим чинником, що впливає на розвиток колективу і забезпечення комфортних умов для життєдіяльності його членів, є дотримання належного стилю і тону. Передусім стиль має бути діловим. Кожен колектив повинен займатися конкретною справою і всю діяльність скеровувати на виконання конкретних завдань. Колектив вирізняється згуртованістю, внутрішньою силою, поряд з іншими чинниками, соціально значимими традиціями.

Традиція (лат. tradition — передача) — це різновид або форма звичаю, що вирізняється особливою стійкістю і зусиллями людей, спрямованими на збереження незмінних форм поведінки, які успадковані від попередніх поколінь.

У кожному навчально-виховному закладі, установі, на виробництві, в сім'ї необхідно працювати над створенням морально-ціннісних традицій, їхнім збереженням і примноженням. Традиції мають бути тривалими, стійкими, наповненими багатством моральних впливів на особистість, на колектив загалом. Пригадаймо загальнонародні традиції, яких дотримуються в нашій країні: святкування Нового року, 8 Березня (свято жінки-Матері), Дня Незалежності та ін. Традиційними є релігійні свята, які відзначають представники різних конфесій. Зазвичай в Україні традиційними є свята професійної спрямованості: День знань, День учителя, свято медичних працівників, захисників Вітчизни, День шахтаря та ін. У кожній родині також є свої традиції: святкування днів народження членів сім'ї, роковини одруження та ін.

Розумно організовані традиційні свята, звичаєві обряди, що супроводжуються морально і естетично витриманими ритуалами, впливають передусім на емоції членів колективу і виступають важливим чинником його згуртування. Соціально-психологічний клімат – якісний аспект міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх (психологічних) умов, які сприяють або перешкоджають продуктивній спільній діяльності і всебічному розвитку особистості у групі.

Якість і продуктивність праці в колективі підприємства залежать не тільки від організації діяльності, оснащеності, умов, а й від рівня групового розвитку, міжособистісних стосунків, психологічної сумісності, згуртованості, стилю керівництва. Часто високі результати забезпечують товариська взаємодопомога, дружелюбність, взаємовиручка, переважання позитивних емоцій, простота у взаєминах тощо.

Характер соціально-психологічного клімату в цілому залежить від рівня групового розвитку. Між станом клімату розвинутого колективу і ефективністю спільної діяльності її членів, згуртованістю існує позитивний зв’язок. Оптимальне управління діяльністю і кліматом в будь-якому колективі потребує спеціальних знань та вмінь від керуючого складу.

Для підвищення ефективності впливу соціально-психологічного клімату в колективі необхідно враховувати такі чинники:

– соціально-психологічний клімат суспільства (макроклімат). Основні його елементи працівники засвоюють не тільки у процесі виробничої діяльності, а й у інших сферах життєдіяльності;

– умови життєдіяльності (територіальне розташування, специфіка діяльності та ін.);

– суспільна думка, психологічний вплив, наслідування тощо;

– вплив особливостей групової динаміки.

Сприятливий соціально-психологічний клімат у трудовому колективі господарства можуть забезпечити такі чинники:

1. Наявність у колективі спеціалістів різних рівнів професійної майстерності. Це дає змогу працівникам – початківцям бачити свою професійну перспективу, а висококваліфікованим – відчувати повагу молодих. Сукупно це сприяє підвищенню задоволеності з обох сторін.

2. Чисельність групи. Найоптимальніше, якщо група об’єднує три–дев’ять осіб. Якщо вона занадто мала (до трьох осіб), це породжує занепокоєність із приводу персональної відповідальності за прийняті рішення. Зі збільшенням чисельності групи ефективність роботи кожного може зростати (до певної межі) за рахунок взаємодії. Також необхідно регулювати у групі кількість працівників з різними мотивами трудової діяльності.

3. Час спільної трудової діяльності. Цей показник тісно пов’язаний з формуванням традицій, стійких норм поведінки, що відчутно впливає на згуртованість, організованість колективу. Водночас він може утруднювати процес адаптації в колективі молодих працівників.

4. Статево-вікова структура групи. Оптимальна модель прийнятного соціально-психологічного клімату в організації передбачає відмінності щодо віку, життєвого досвіду, повагу до старших, підвищену увагу до жінок, допомогу молодим тощо.

5. Наявність неформальної структури в колективі. Нерідко у групі формується неформальна структура, яка має своїх лідерів. Перебування неформальних лідерів в опозиції до формального керівництва різко погіршує клімат у колективі, породжує конфлікти. Тому необхідно дбати про те, щоб формальна структура накладалася на неформальну, тобто щоб офіційний керівник був лідером у всьому.

6. Автономність, ступінь ізольованості групи. Для поліпшення психологічного клімату доцільно виходити за групові відносини, налагоджувати контакти з іншими колективами, групами.

7. Психологічна сумісність членів групи. Йдеться передусім про групову сумісність, яка є соціально-психологічним показником згуртованості групи, забезпечує безконфліктне спілкування, узгодження індивідуальних дій в умовах спільної діяльності.

В основі методики визначення соціально-психологічного клімату в колективі лежить специфічний вид опитування, в якому приймають участь всі члени того чи іншого колективу..

Кожному з них надається перелік тверджень, що характеризують найбільш важливу поведінку і відносини, які повинні бути присутні в ідеальному колективі. Процедура опитування може проводитися і по іншому: дослідник зачитує всі судження по черзі, а кожний учасник опитування проставляє на чистому листі паперу, номера тих суджень, які на його думку, притаманні всім або більшості колективу.

Якість соціально-психологічного клімату в колективі визначає відношення керівника до суспільства в цілому, до своєї організації і до кожної людини окремо. Якщо в його розумінні людина представляється як ресурс, сировинна і виробнича база, то такий підхід не дасть належного результату, в процесі управління виникне перекіс і недолік або перерахунок ресурсів для виконання конкретної задачі.

2. Корпоративні заходи є одним з потужних інструментів внутрішніх комунікацій, завдяки якому компанія може спілкуватись зі своїми працівниками. Це елемент стимулювання колективу, форма прояву корпоративної відповідальності, а головне – це спосіб донесення до, найчастіше, великого штату працівників, основних корпоративних цінностей, корпоративної культури, бізнес-змін, що відбуваються в компанії.

  Корпоративні заходи завжди повинні бути унікальними і незабутніми. Мета корпоративних заходів – це стимулювання колективного духу компанії, розвиток творчих здібностей у працівників, відпочинок і, звичайно ж, запорука хорошого настрою.

 Наслідком корпоративних заходів стають не лише виховання командного духу, але і поява прагнення у працівників до подолання нових висот, до кар’єрного зросту у стінах вашої компанії за рахунок нових ідей і появи стимулу до роботи.

1. Види корпоративних свят:

Внутрішні — зазвичай це день народження компанії. Цілі даних заходів: розділити успіх серед тих, хто причетний до нього. В програмі: вручення грамот і кубків серед відділів і сотні дилерів, бенкет і концертна програма.

Цільові — зазвичай, відбуваються у міжсезоння (весна, літо,осінь) і мають виключно певні цілі, якими є: визначення поточного настрої колективу, зняття напруги, консолідації, мотивації на успіх. Найчастіше, цей захід носить виїзний характер. Співробітники у неформальній обстановці спілкуються, змагаються і відпочивають.

Іміджеві — заходи, створені задля створення позитивного образу серед партнерів, і клієнтів. Найчастіше застосовуються спортивно-азартні програми: картинг, боулінг, олімпіада.

А можна просто провести корпоративну вечірку. Величезним плюсом у своїй і те, що, на відміну, наприклад, від корпоративного свята, торжество може бути проведене будь-якої миті, тобто. необов'язково прив'язувати свято до якоїсь важливою дати. Корпоративна вечірка, зазвичай, представляє з себе, немов збори добре знайомих, довго працюючих разом, стали друзями, і нових працівників фірми, яким необхідно вирішувати якомога швидше влитися у колектив.

Корпоративна вечірка - об'єднує і згуртовує співробітників будь-якої компанії. "Хто добре працює, той добре відпочиває" - саме такий гасло утілений у японських бізнесменів. Співробітники японських компаній кожну п'ятницю йдуть у клуби чи ресторани і влаштовують там корпоративну вечірку. Вони співають пісні в караоке, дивляться виступи артистів, насолоджуються традиційної кухнею і добре проводять час. Потім вони приносять чеки до компанії, і фірма оплачує їхні витрати на корпоративну вечірку. Вважається, що практику нанесення корпоративних вечірок й корпоративної відпочинку, знімає стреси і підвищує працездатність співробітників.

Завдання корпоративних вечірок:

Однією із завдань корпоративної вечірки є зміна повсякденною, монотонної офісної обстановки. Співробітники, які звикли бачити одне одного у певному амплуа, починають втомлюватися, перестають бути одна одній цікавими. І як наслідок, з'являються внутрішні конфлікти, що у своє чергу призводить до погіршення працездатності. Спілкування у невимушеній обстановці дасть співробітникам можливість краще пізнати одне одного. Можливо, за келихом шампанського, чи грою в більярд співробітники розговоряться задушевно і оголосять перемир'я. У жодному разі не можна змушувати людину бути присутніми при корпоративної вечірці.

Другим завданням проведення корпоративних вечірок є можливість встановлення нових зв'язків з новими партнерами, державними чиновниками, клієнтами, і іншими потрібним людям. Організація хорошого відпочинку для співробітників - це довгострокові інвестиції у справі подальшого процвітання компанії. Дружний колектив здатний досягти результатів у виконанні головної мети - успішного бізнесу. Вечірка, організована високому рівні з солідним бюджетом, сприяє хорошому іміджу фірми, вона є рекламної акцією і порушує престиж бренду. З організацією корпоративної вечірки враховуються інтереси більшості, соціальний статус учасників, їх вік. Тематика вечірок може бути різноманітна: вечір відпочинку, ювілейні дати, дострокове виконання договірних зобов'язань фірмою, висновок вдалого контракту, святкування дня 8 березня, дня сміху 1 квітня, і багатьма улюбленого року.

3.Тімбілдінг (teambuilding) - спеціальні заходи корпоративного відпочинку, які спрямовані на згуртування колективу. Широко використовується в останні роки в сфері бізнесу, комунікаційного та корпоративного менеджменту. Саме слово походить від англійських слів «team» (команда) і «building» (побудова, освіту), тобто на російську мову перекладається як «командоутворення».

Ідея про необхідність проведення спеціалізованих заходів для згуртування колективу з'явилися ще в 40-і роки минулого століття. Тоді британські вчені розробляли різні наукові програми та методи в цій галузі. Але широке поширення такий вид корпоративних заходів отримав в 60-і роки в Америці. В той момент найпопулярнішим видом тімбілдінга були історичні заходи і бізнес-тренінги. У Росії та країн СНД тімбилдінг, як метод менеджменту, прийшов тільки до 80-их. Тімбілдінг є дуже важливою частиною корпоративного менеджменту. У будь-якій компанії - неважливо, великої чи маленької, просто необхідна висока працездатність її співробітників. Важливо, щоб не тільки кожна окрема людина виконувала свою роботу якісно, ​​але і весь колектив працював, як команда. При об'єднанні колективу підвищується працездатність і залученість співробітників. У працівників підвищується інтерес до виконуваної роботи, повністю змінюється підхід до завдань, збільшується швидкість виконання проектів. У всіх теоріях ефективного управління давно відомо, що якщо кожному співробітникові зручно і психологічно легко працювати в своєму колективі, він буде набагато більше націлений на якісне виконання своїх функцій.

Місцем для проведення тімбилдингу може бути офіс, спортивні майданчики, пансіонати і будинки відпочинку, заміські клуби, в загальному варіантів безліч. Триває тімбилдінг від декількох годин до декількох днів. На сьогоднішній день командоутворення не тільки поширюється, але і розширюється. З'явилося безліч видів і способів згуртування колективів, виробилися нові стратегії в цій сфері.

Найпопулярнішим вважається спортивний (активний) тімбілдінг. Найчастіше цей вид корпоративу проходить на природі і поєднує в собі корисне з приємним: роботу по згуртуванню колективу і відпочинок на свіжому повітрі. Це вид тімбілдінга зі спортивними іграми, квестами і естафетами. Сценаріїв існує безліч, наприклад, тімбілдінг в стилі , чи шпигунська організація. Найцікавіші варіанти включають в себе різний спортивний інвентар від класичного міні-футболу до канатних доріг і квадроциклів

Наступний варіант тімбілдінга - історичні рольові ігри. В ході такого роду тімбілдінга зазвичай відтворюються якісь історичні події та герої. У цьому виді тімбілдінга також дуже багато варіантів від красивого історичного балу до відтворення сцен з відомих битв.

Ще один вид тімбілдінга - мистецькі заходи. Цей вид тімбілдінга спрямований і на згуртування колективу і на розвиток творчого потенціалу співробітників. Тут може бути запропоновано маса варіантів інтелектуальних ігор, рішень кейсів або просто розвитку навичок в живопису, фотографії або римі.

Також існує і психологічний тимбилдинг. Суть таких заходів зазвичай виявлення лідера, розвиток комунікативних навичок всіх співробітників і налагодження позитивної атмосфери в колективі.

В цілому, досвід сучасних успішних компаній показує, що корпоративні заходи вкрай позитивно впливають на загальний стан робочого колективу. Що в свою чергу підвищує продуктивність роботи всієї організації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись