Тема: Виконання обчислень в Excel

Опис документу:
І. Організація класу. 1. Ми знаходимося в комп'ютерному класі і перш за все ми повинні повторити правила ТБ. Зверніть увагу на дошку, чи згодні ви з цими правилами? (на дошці написані правила ТБ з помилками) Чи з усіма правилами ви згодні?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Виконання обчислень в Excel.

Мета: - сформувати навички роботи по введенню формул у табличному процесорі; повторити і глибше вивчити правила побудови діаграм та графіків;

 • удосконалювати навички швидкої роботи з аркушами електронної таблиці; розвивати просторове уявлення і логічне мислення;

 • виховувати самостійність, відповідальність при роботі з електронними засобами об­робки інформації, інтерес до предмета.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ПК, MsExcel, картки із завданнями до самостійної роботи, ребуси для закріплення вивченого матеріалу (в Power Point).

Хід уроку

І. Організація класу.

1. Ми знаходимося в комп'ютерному класі і перш за все ми повинні повторити правила ТБ. Зверніть увагу на дошку, чи згодні ви з цими правилами? (на дошці написані правила ТБ з помилками) Чи з усіма правилами ви згодні?

Я не даремно взяла за тему час.

«Із усіх критиків найбільш великий, найгеніальніший, найбільш непогрішний час» говорив Белінський.

В деяких екстремальних ситуаціях інколи час іде на секунди. І так ви зрозуміли, що час дорожчий за золото. У нас сьогодні багато роботи на уроці і тому час ми повинні використовувати раціонально.

Оцінювання своєї роботи ви будете здійснювати самостійно на картках самоконтролю. Оцініть себе на цьому етапі уроку.

Домашнім завданням було виготовити діаграми в Excel за темою «Час – дорожчий за золото". Назвіть будь-ласка теми ваших робіт.

  значення часу в спортивних змаганнях

  підготовка домашнього завдання

  час росту рослин

  робота класу

  температура повітря

  кількість прочитаних книг

  швидкість автомобілів

  cкільки часу пожежники затрачують для гасіння пожежі.

(вчитель коментує виконання д.з)

Оцініть свої роботи.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети і завдання уроку. Тема нашого уроку «Виконання обчислень в Excel» Сьогодні на уроці ми будемо виконувати обчислення в програмі Excel. Повторимо і глибше вивчимо правила побудови графіків та діаграм, за відомими вам формулами навчимося обчислювати значення виразів. А для цього давайте згадаємо.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

(форма роботи: фронтальна)

Як в математиці називається залежність двох змінних? ( Функція)

Які функції ви знаєте? (вчитель показує на карточках функції а учні дають відповідь)

 • y=kx+b - лінійна функція; графік пряма для побудови достатньо дві точки;

 • yx2 +вх+с – квадратична функція; графік парабола мінімум 8 точок;

 • - обернена пропорційність; графік гіпербола.

 • - степенева функція

 • - графік кубічна парабола

Як називається змінна х? (Незалежна змінна, абсциса)

Як називається змінна у? (Залежна змінна, ордината)

Які залежності двох змінних ви знаєте з фізики?

- час

- швидкість

m= - маса

F=mg - сила

F=-kx - пружності

P=mg - вага

F= - тертя

A=FS - робота

E= - енергія кінетична

E=mgh – потенціальна сили тяжіння

E= - потенціальна сили пружності

Q=cm(t2-t1) - кількість теплоти при нагріванні , охолодженні

Q=qm - кількість теплоти при згоранні палива

I= - закон Ома

F=k - закон Кулона

F= - закон Архімеда

F=ma - закон Ньютона

F=-kx - закон Гука

закон Шарпя

PV= - рівняння Клайперона Мендєлеєв

Повторимо правила написання стандартних функцій. Вам потрібно встановити відповідність. (гра)

Корінь квадратний х

SQRT(x)

Абсолютна величина |х|

ABS(x)

sin x

SIN(x)

a/b/c

a/b*c

5*х/(cos(5*x)+b)

5*х/(cos(5x)+b)

Ви молодці, ми згадали з вами матеріал, який ми вивчили, оцініть свою роботу.

Отже, розпочинаємо роботу над вивченням нового матеріалу.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

У програмі Excel над вмістом комірок виконуються різні обчислення згідно формул.

Формула - основний інструмент обробки даних в Ехсеl, а також вираз, що описує обчислення в комірках.

За допомогою формул можна порівнювати дані в комірках, додавати, множити значення комірок, знаходити середні значення, об’єднувати вміст комірок.

Формула записується в комірці в один рядок. Excel вважає формулою будь-який запис у комірці, який починається із символу =.

Порядок введення формул до ЕТ

=перше числооператордруге числоEnter (при введенні формули, у рядку формул з'являються нові кнопки: X (скасовує внесені до формули зміни); Ö (дає команду на виконання формули). Формулу можна набирати будь-якими літерами, бо Excel автоматично перетворює всі літери на великі, як тільки подається команда на виконання.

Порахувавши одну формулу, інші обраховуються за допомогою маркера заповнення – автозаповнення (зайти в правий нижній куток комірки, дочекатися "худого" плюса і затиснувши ЛКМ, потягти вниз). Таким чином можна копіювати не тільки формули, а й текст і числа.

Існує також автоматичне переобчислення результатів. Оскільки обчислення в таблиці ведуться автоматично - це означає, що зміна будь-якого вхідного даного одразу ж веде до переобчислень всієї таблиці (якщо задано режим СервісПараметриОбчисленняАвтоматично). Режим Автоматично можна вимкнути і скористатися ручним переобчисленням за допомогою клавіші F9.

Копіювання формул і автоматичне переобчислення у таблиці - це два основні засоби автоматизації обчислень в ЕТ.

(кожному учневі роздані карточки з повідомленням про помилки)

Повідомлення про помилки

Якщо формула в комірці має помилку, то Excel виводить повідомлення про помилку. Якщо формула містить посилання на комірку, яка містить значення помилки, то замість цієї формули також виводитиметься повідомлення про помилку. Значення повідомлень:

1. #ДЕЛ/0! - спроба поділити на нуль;

2. #Н/Д - відповідь неможлива через неповноту даних; таке повідомлення може з'явитися, якщо як аргумент задано посилання на порожню осередок;

3. #ІМЯ? - незрозуміла формула, помилка в назві функції або адресі комірки;

4. #ПУСТО! - незрозуміла адреса комірки;

5. #ЧИСЛО! - проблема з числом у формулі; порушені правила задання операторів, прийняті в математиці;

6. #ССЬІЛКА! - стерта комірка, на яку посилається формула;

7. #ЗНАЧ! - можливо, текст замість числа або пуста комірка;

8. #### - число не поміщається у комірку по довжині

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу.

Колективна робота.

Давайте спробуємо виконати 1 завдання разом.

  1. Обчислити значення функції y=x3

x

y

-4

-64

-3

-27

-2

-8

-1

-1

0

0

1

1

2

8

3

27

4

64

Самостійна робота з ПК.

  1. Обчислити значення функції у=2х+1 де х=0,1,2

x

y

0

1

1

3

2

5

3. Обчислити значення функції які значення ми можемо надати х (додатні від 0…10…)

x

y

0

0

1

1

4

2

9

3

4.

x

y

-3

8

-2

1

-1

-2

0

-1

1

4

2

13

3

26

5. Формула кінетичної енергії

m

v

E

1

10

50

2

15

225

3

5

37,5

Ця діаграма нам показує, що енергія другого тіла максимальна.

6. Формула прискорення

v

V0

t

a

5

3

1

2

10

5

2

2,5

20

6

3

4,666667

3

15

4

-3


Чому на малюнку діаграма прискорення третього тіла розміщена нижче додатної вісі? (Це означає, що тіло сповільнює свій рух.)

7. Побудувати графік y=

x

y

-6

#ЧИСЛО!

-4

#ЧИСЛО!

0

#ЧИСЛО!

4

#ЧИСЛО!

8

#ЧИСЛО!

10

#ДЕЛ/0!

12

2,54951

18

1,541104

20

1,449138

21

1,414214

28

1,269296

30

1,24499

45

1,146423

Під коренем може бути число тільки додатне, якщо від'ємне формула видає помилку x-10>0. Якщо x=0 тоді в знаменнику отримаємо 0, а на нуль ділити не можна.

Підсумок уроку.

Ми сьогодні вивчали обчислення в Excel. Що нового ви дізналися? І щоб дійсно переконатися що ви запам'ятали основні складові роботи в Excel розгадайте ребуси.

1.

а) формула; г) строка;

б) диаграмма; д) столбец;

в) ячейка;

а)

б)

в)

г)

д)

2. Які можливості Excel? (будувати діаграми, графіки, знаходити степінь, корінь, суму чисел тобто знаходити значення виразів)

3. В яких галузях науки, господарства ми можемо застосовувати Excel? Для яких професій необхідне знання Excel?

V. Домашнє завдання. Знайти значення виразу y=

Бажаю вам діти щастя і тепла,

Весни, усмішок, сонця,

Щоб доля світла увійшла

До кожного віконця.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»
Левченко Вікторія Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.