Тема уроку: "Розгалуження в алгоритмах

Опис документу:
Мета уроку. Навчальна: засвоєння знань про правила конструювання та побудову вказівок розгалуження, синтаксис вказівки розгалуження, повну та скорочену форми запису. Учні повинні вміти перевіряти істиність умови, складати алгоритми з розгалуженнями

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Розгалуження в алгоритмах.

Мета уроку. Навчальна: засвоєння знань про правила конструювання та побудову вказівок розгалуження, синтаксис вказівки розгалуження, повну та скорочену форми запису. Учні повинні вміти перевіряти істиність умови, складати алгоритми з розгалуженнями.

Розвивальна: формування вмінь обчислення значень логічних виразів, передбачення результатів виконання команд в алгоритмічних конструкціях з розгалуженням. Вдосконалення вмінь застосування різних форм опису алгоритмів і переходу від однієї форми опису до іншої.

Виховна: виховувати комп’ютерну грамотність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання і засоби: ОС WindowsXP, програма Роwеr Роіnt (комп'ютерна презентація «Розгалуження»), тестові завдання, середовище побудов блок – схем «Читач блок - схем».

Очікувані результати:

 • знати означення вказівки розгалуження та її різновиди;

 • вміти наводити приклади життєвих ситуацій, у яких можна використати розгалуження;

 • грамотно записувати прості та складені логічні вирази для різних задач;

 • розуміти принцип дії команд повного та неповного розгалуження;

 • передбачати результати виконання алгоритму по його блок - схемі;

 • розвиток вмінь самостійно опрацьовувати новий матеріал,
  аргументувати власну позицію.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент. (2 хв.)

 2. Актуалізація опорних знань. (7 хв.)

Використання тестів в 2-х варіантах.

Запитання для усного опитування

 1. Що таке алгоритм?

 2. Які властивості алгоритмів ви можете назвати?

 3. Що означає масовість алгоритму?

 4. Що означає визначеність алгоритму?

 5. Що означає формальність алгоритму?

 6. Які ви знаєте способи запису алгоритмів?

 7. В чому особливості схематичної форми зображення алгоритму?

 8. У чому полягають особливості мови псевдокодів ?

 9. Назвіть основні алгоритмічні конструкції.

 10. Що таке лінійні алгоритми?

 1. Повідомлення теми та мети уроку. (2 хв.)

 2. Подання нового матеріалу (10 хв.)

(використання презентації «Розгалуження»)

План

 1. Поняття розгалуження, повна та скорочена форми запису.

 2. Аналіз алгоритму по його блок – схемі.

Алгоритми із розгалуженнями.

До даного часу у всіх розглядуваних нами прикладах та задачах всі дії виконувались строго одна за одною, але в реальному житті такі випадки бувають не досить часто. Людина саме тому і є людиною, що вона повинна замислюватись і замислюється над тим, що ж і як їй потрібно зробити, щоб досягнути певного результату, як тимчасового – при вирішені конкретного завдання так і більш довготривалого – ким стати, що робити, на кого бути схожим тощо.

Відповідно до цього і при розв’язуванні задач з допомогою комп’ютера може постати необхідність здійснити вибір. Якщо у нас є дві можливості для подальших дій, то кажуть, що має місце розгалуження.

Команду розгалуження для зміни порядку дій у алгоритмі запропонувала ще 150 років тому дочка Дж. Байрона, Ада Лавлейс, яка вважається першою програмісткою в світі. Її ідеї реалізували лише через 100 років. Так виникли алгоритми з розгалуженнями.

Розгалуження - це така форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється одна, або інша послідовність дій.

Замість команди 1 чи 2 може бути декілька команд, які називатимемо серією команд.

Розгалуження бувають кілька видів:

  1. повне; 2) неповне (скорочене); 3) вибір.

На даному уроці розглядаємо перші 2 види розгалужень.

Повна форма розгалуження
Якщо умова істина виконується команда 1, якщо хибна – команда 2

Якщо Умова

То Команда1

Інакше Команда2

Все

Дія команди. Команда розгалуження — це вказівка виконати одну з двох команд: команду 1, якщо логічний вираз істинний (справджується), або команду 2, якщо логічний вираз хибний (не справджується).

Приклади повного розгалуження:

  • якщо загорілось зелене світло, то переходити вулицю, в протилежному випадку зачекати;

  • якщо знаменник дробу не дорівнює нулю, то обчислити його значення, у протилежному випадку повідомити про помилку.

Скорочена форма розгалуження

Неповне розгалуження є частковим випадком повного. Відповідну задачу формулюють так: виконати серію операторів, якщо справджується деяка умова.

Якщо умова істина виконується команда 1.

Якщо Умова

То Команда1

Все

Приклади скороченого розгалуження:

  • взяти парасольку за умови, якщо іде дощ;

  • якщо електронний варіант тексту не містить помилок, то друкувати його.

Розв’язання задачі на дошці.

Задача. Скласти блок – схему для наступної задачі. Ввести будь-яке значення х і обчислити значення функції у(х), яка задана формулою

 1. Виконання індивідуальних завдань використовуючи редактор

побудови блок – схем. (14 хв.)

 1. Підведення підсумків уроку. (5 хв.)

Запитання

 1. Яке призначення команди розгалуження і як вона діє?

 2. Які існують форми розгалужень алгоритмів?

 3. Наведіть власні приклади команди розгалуження.

 4. Які у вас виникли труднощі під час уроку?

 1. Повідомлення домашнього завдання. (3 хв.)

 1. Вивчити різновиди вказівки розгалуження та шаблони їх запису.

 2. Скласти блок – схему для наступної задачі: знайти найбільше з двох заданих чисел А та В.

 3. Скласти блок – схему для наступної задачі:

 1. Оголошення оцінок. (2 хв.)

5

Салик С.М.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»