• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Інформатика
 • Тема: Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій

Тема: Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій

Опис документу:
Мета: • навчальна: повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі; ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації; оглянути програмні та технічні засоби, призначених для створення і демонстрації презентацій; навчити учнів створювати презентації різними способами, зберігати та відкривати створені презентації;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

5 клас

Урок № 26

Тема: Середовище редактора презентацій. Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора презентацій.

Мета:

·         навчальна: повторити правила техніки безпеки в комп’ютерному класі; ознайомити учнів з поняттям презентації та комп’ютерної презентації, їх призначенням, слайдові та потокові презентації; оглянути програмні та технічні засоби, призначених для створення і демонстрації презентацій; навчити учнів створювати презентації різними способами, зберігати та відкривати створені презентації;

·         розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера;

·   виховна: виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.

Обладнання: мультимедійне обладнання; номп’ютерна презентація до уроку; програма Power Point, картки з інструкціями до навчальної практичної роботи.

Тип уроку: комбінований. 

 Очікувані результати

Учні повинні:

пояснювати:  • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

порівнювати:  • властивості слайдових та потокових презентацій;

описувати:

• призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);

• призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

вміти:
• створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

• розробляти структуру презентації.

Хід уроку

      I.      Організаційний момент

   II.      Актуалізація опорних знань

1.      Гра «Мікрофон»

Учні по черзі відповідають на питання.

III.      Мотивація вивчення нового матеріалу.

На минулих уроках ми з вами навчились представляти інформацію за допомогою тексту та графіки.
- Як ви гадаєте, а чи можна ці два способи представлення інформації поєднати? Яким чином? (вставити малюнок в текстову інформацію або вставити текст у графічне зображення)

IV.      Вивчення нового матеріалу (супроводжується показом комп’ютерної презентації)

Доволі часто виникає потреба у представленні чого-небудь нового: ідей, проектів, продукції, товару тощо.

Захід, на якому відбувається таке представлення, отримав назву презентація (англ. presentation - представлення).

Для покращення сприйняття повідомлень доповідачі здавна використовували ілюстративний матеріал.

Особливо широке розповсюдження отримали графопроектори (англ. overhead projector - верхній проектор), які надавали доповідачу можливість за рахунок швидкої зміни плівок, накладання одного зображення на інше, додавання рукописних пояснень і малювання ліній взаємозв'язку зробити презентацію більш динамічною, оперативно реагувати на запитання слухачів.

Презентація (англ. presentation – представлення) – це набір кольорових карток-слайдів спеціального формату до певної теми. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову і графічну інформацію.

Термін «презентація» (або «слайд-фільм») пов’язаний перш за все з інформаційними та рекламними функціями карток-слайдів, які розраховані на певну категорію глядачів: покупців, замовників, акціонерів, журналістів, читачів тощо. Теми презентації не обмежуються пропозицією товарів і послуг, інформацією про стан справ тощо. В школах та вузах за допомогою презентацій можна створювати і демонструвати навчальні і довідникові слайд-фільми, розповідати про роботу гуртків, клубів, наукових товариств, демонструвати колекції та спортивні досягнення, висловити свою думку щодо вивченої теми.
Створені презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп’ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо.

У процесі створення презентації потрібно проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач.

Поняття про слайдові та потокові презентації.

Слайдова презентація розробляється і демонструється як послідовність слайдів. Доповідач, як правило, керує зміною слайдів на екрані, послідовністю появи на них певних об'єктів. Він може попередньо налаштувати автоматичний показ об'єктів через певні інтервали часу.

Потокові  презентації призначені для неперервного відтворення послідовності (потоку) об'єктів із заздалегідь визначеним часом показу кожного з них. Фактично це відеофільм, наприклад рекламного або навчального призначення. Програмами для опрацювання цього виду презентацій є:

Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

У пакет Microsoft Office для Windows входить додаток Power Point (англ. power - сила, енергія, потужність; point - крапка, суть), який призначений для створення і редагування довільної презентації. Її можна використовувати для:

- унаочнення матеріалу;

- управління навчально-пізнавальною діяльністю

- сфери бізнесу;

- рекламування товарів, послуг;

- створення фотоальбомів тощо.

Power Point ставить підвищені вимоги до творчих здібностей автора, його художнього смаку. (демонстрація прикладів презентацій)

Слайд – це фрагмент презентації, в межах якого виконується робота над її об’єктами.

З історії виникнення  програм для підготовки презентацій

(Розповідь пошукової групи)

Ідея створення спеціальної програми для підготовки презентаційних матеріалів з використанням комп'ютера належить американському вченому Роберту Гаскінсу. Він у 1984 році запропонував концепцію такої програми. Протягом наступних трьох років у співавторстві з Денісом Остіном іТомом Рудкіним для комп'ютера Apple Macintosh була розроблена програма Presenter (англ. presenter- той, хто представляє). На завершальному етапі розробки цю назву змінили на PowerPoint. У 1987 році програма була куплена корпорацією Microsoft.

Перша програма призначалася для підготовки чорно-білих прозорих плівок. Але вже наступна версія PowerPoint для Windows мала кольоровий інтерфейс і відповідні засоби для створення кольорових матеріалів для презентацій. Тривалий час програма PowerPoint була зорієнтована на підготовку матеріалів, які в подальшому роздруковувалися на прозорих плівках для графопроекторів або у вигляді слайдів 35-мм плівки для діапроекторів. У подальшому основним призначенням програми стала підготовка матеріалів для комп'ютерної або екранної презентації.

Робота з картками.

Фізкультхвилинка - руханка

Вивчення структури вікна системи створення комп’ютерних презентацій.

   V.      Закріплення нового матеріалу та формування навичок  БЖ

 I.          Повторення правил техніки безпеки.

Опитування ланцюжком: учні по черзі озвучують правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером, розписуються в журналі з техніки безпеки.

2. Інструкція до навчальної практичної роботи.

1) Ввімкнути комп’ютер.

2) Відкрити програму створення презентацій Power Point: Пуск – Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office Power Point.

3) Створити презентації різними способами:

4) Закрити програму Power Point не зберігаючи файли.

5) Закрити всі вікна. Вимкнути комп’ютер.

3. Релаксація. (вправи для очей)

VI.      Підсумки уроку. Домашнє завдання.

 • Опрацювати § 4.2

 • Виконати завдання №1, с. 146 (усно)

* Підготувати повідомлення про використання комп'ютерних презентацій.

Інструкція до навчальної практичної роботи.

Повторити правила техніки безпеки

1) Ввімкнути комп’ютер.

2) Відкрити програму створення презентацій Power Point: Пуск – Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office Power Point.

3) Створити дизайн презентації різними способами.

4) Змінити макет презентації.

5)Переглянути презентацію в різних режимах

6) Закрити програму Power Point не зберігаючи файли.

7) Закрити всі вікна. Вимкнути комп’ютер.

Інструкція до навчальної практичної роботи.

Повторити правила техніки безпеки

1) Ввімкнути комп’ютер.

2) Відкрити програму створення презентацій Power Point: Пуск – Все программы - Microsoft Office - Microsoft Office Power Point.

3) Створити дизайн презентації різними способами.

4) Змінити макет презентації.

5)Переглянути презентацію в різних режимах

6) Закрити програму Power Point не зберігаючи файли.

7) Закрити всі вікна. Вимкнути комп’ютер.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД КОМПЮТЕРНОЮ ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ

 1. етап. Постановка завдання

 • Для чого призначено створювану презентащю

 • У якій формі демонструватимуть презентащю (під керівництвом доповідача або автоматично)

 • За допомогою яких апаратних засобів відбуватиметься демонстрація;

 • Потребу друкування матеріалів презентації.

 1. етап. Планування презентаії

 • Зібрати матеріал для презентації

 • Розділити підготований для презентаії матеріал на логічно завершені блоки, визначити порядок

 • х розміщення в презентаії та посідовність переходів між ними

Вирішити, яку кількість слайдів міститиме кожен блок презентаії

 1. етап. Створення презентаії

 • Дотриматися вимог щодо оформлення презентаії

 • Виконати всю ідготовчу роботу із зображеннями

4 етап. Керування презентацією

 • Урахувати вплив різноманітнихчинників на демонстрацію презентації

 • Роздрукувати видачі

 • Зберегти шдготовану презентацію як демонстрацію

 • З'ясувати, чим ви будете керувати демонстрацією та опанувати механізм керування.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД КОМПЮТЕРНОЮ ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ

 1. етап. Постановка завдання

 • Для чого призначено створювану презентащю

 • У якій формі демонструватимуть презентащю (під керівництвом доповідача або автоматично)

 • За допомогою яких апаратних засобів відбуватиметься демонстрація;

 • Потребу друкування матеріалів презентації.

 1. етап. Планування презентаії

 • Зібрати матеріал для презентації

 • Розділити підготований для презентаії матеріал на логічно завершені блоки, визначити порядок

 • х розміщення в презентаії та посідовність переходів між ними

Вирішити, яку кількість слайдів міститиме кожен блок презентаії

 1. етап. Створення презентаії

 • Дотриматися вимог щодо оформлення презентаії

 • Виконати всю ідготовчу роботу із зображеннями

4 етап. Керування презентацією

 • Урахувати вплив різноманітнихчинників на демонстрацію презентації

 • Роздрукувати видачі

 • Зберегти шдготовану презентацію як демонстрацію

 • З'ясувати, чим ви будете керувати демонстрацією та опанувати механізм керування.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»