Тема: "Поняття площі. Властивості площ. Рівновеликість та рівноскладеність многокутників."

Опис документу:
Мета: Навчальна: дати уявлення про площу фігури, способи її вимірювання; пояснити властивості площ, поняття рівновеликості та рівно-складеності многокутників; Розвивальна: розвиток логічного мислення, вдосконалення математичного мовлення, геометричної уяви учнів;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок №1

Тема: Поняття площі. Властивості площ. Рівновеликість та рівноскладеність многокутників.

Мета:

Навчальна:

дати уявлення про площу фігури, способи її вимірювання; пояснити властивості площ, поняття рівновеликості та рівно-складеності многокутників;

Розвивальна:

розвиток логічного мислення, вдосконалення математичного мовлення, геометричної уяви учнів;

Виховна:

створення на уроці “ситуації успіху”, виховання уваги, наполегливості, вміння слухати та висловлювати власну думку, працювати в парі.

Тип уроку: комбінований урок набуття нових знань з елементами практичної роботи

Методи: бесіда, елементи лекції, практична робота

Обладнання: мультимедійне обладнання, комплект рівновеликих фігур для практичної роботи, комплект „маячків” для оцінювання відповідей

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

Епіграф уроку:

Математика – цариця наук. Її улюблениця – істина. Її вбрання – простота. Палац цієї володарки оточений тернами. І щоб досягти його, кожному доводиться пробиватися крізь хащі. Краса його відкривається тільки розуму.

Ян Снядецький

Учням повідомляється структура вивчення теми „Площі фігур”, кількість відведених уроків, терміни та способи контролю засвоєння матеріалу (за допомогою презентації „Площі фігур” на мультімедійному екрані).

(Викладання теми ведеться за допомогою презентації „Урок №1”)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (слайд 3 презентації „Урок №1” ).

 • Гра “Математичний пінг-понг”
  (вчитель задає питання, учень шукає відповідь швидко, на основі життєвого досвіду; відповіді оцінюються „маячками” – див. додаток)

 1. Де зустрічається поняття площі?

 2. Як треба розуміти вираз “внутрішня область многокутника”?

 3. Що таке одиниця вимірювання площі?

 4. Які відомі одиниці площі?

 5. Чи може площа фігури виражатися від'ємним числом? Що означає це число?

Після гри учні роблять стислі записи до кожного питання “Математичного пінг-понгу”.

 • (слайд 4 презентації „Урок №1” )

Nota Bene!!!

1 км2=

100 х 1 га

100 х 1 а

100 х 1 м2

100 х 1 дм2

100 х 1 см2

100 х 1 мм2

( Учні роблять записи переводу одиниць площі в зошитах).

ІІІ. Викладання нової теми

 • Наближене вимірювання площі (слайд 5 презентації „Урок №1” )

 • Основні властивості площ (слайд 6 презентації „Урок №1” )

 • Рівновеликі многокутники (слайд 7 презентації „Урок №1” )

Дається означення рівновеликих многокутників.

Учням пропонується логічна гра “Причина - наслідок”: пригадати теореми з курсу геометрії, де можна міняти місцями причину та наслідок (наприклад: якщо трикутник рівнобедрений, то кути при його основі рівні), і теореми, де неможна цього робити (наприклад: якщо кути вертикальні, то вони рівні).

На основі власного досвіду та логічного мислення учням пропонуються питання:

1.Чи завжди рівні многокутники рівновеликі?

2.Чи завжди рівновеликі многокутники рівні?

(Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Практична робота „Геометричний конструктор” (слайд 8 презентації „Урок №1” )

Кожній парі учнів пропонується одна з двох геометричних фігур

Учні на основі знань, набутих в попередніх класах, виконують певні вимірювання та обчислюють площу запропонованої фігури. Під час оголошення результатів обчислення з’ясовується, що фігури мають однакові площі. Учитель розрізає фігуру на два прямокутних трикутника та складає з них прямокутник. Учні роблять висновок щодо рівновеликості цих трьох фігур. (Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Поняття рівноскладеності фігур (слайд 9 презентації „Урок №1”,)

 • Властивості рівноскладеності многокутників (слайд 10 презентації „Урок №1”).

Перед поданням властивостей корисно пригадати з учнями поняття симетричності та транзитивності в теорії чисел. (Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Теорема (умови рівноскладеності трикутника та паралелограма)
  (слайд 11 презентації „Урок №1” ).

Формулюється теорема, а доведення її проводиться разом з учнями за допоміжними питаннями вчителя та готовим рисунком на екрані, виконуються записи в зошити. (Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Наслідок попередньої теореми (слайд 12 презентації „Урок №1” ).

Учні в зошитах самостійно доводять наслідок за готовим рисунком на екрані, один учень доводить наслідок на закритій дошці. (Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Теорема про рівновеликість рівноскладених многокутників (слайд 13 презентації „Урок №1” ).

Формулюється теорема, а доведення її проводиться разом з учнями за допоміжними питаннями вчителя та готовим рисунком на екрані, виконуються записи в зошити. (Відповіді оцінюються „маячками”)

 • Теорема про рівноскладеність рівновеликих многокутників (слайд 14 презентації „Урок №1” ).

ІV. Підбиття підсумків, оцінювання учнів за „маячками” (згідно таблиці додатку).

Домашнє завдання (різнорівневе): §7, п.64-66, рівень А: №1,2,3 ст.171

рівень Б: №4,5,6 ст.171

рівень В: №7,8 ст.171

Додаток

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРИ РОБОТІ

З МАЯЧКАМИ

11 балів

10 балів

9 балів

9 балів

8 балів

8 балів

7 балів

7 балів

6 балів

5 балів

Оцінка виставляється, коли учень в рамках однієї теми дістане хоча б два маячки. За бажанням учня оцінку можна виставити як за двома, так і за трьома маячками”. Після виставлення тематичної оцінки всі маячки, не враховані в оцінки, анулюються.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»