Тема: «Множення і ділення десяткових дробів»

Опис документу:
1. Скільки цифр треба відокремити комою у добутках чисел: а) 4,2 і 8,14; г) 5,7 і 9,15; б) 9,36 і 19,426; д) 3,18 і 42,327; в) 0,018 і 0,001; е) 0,021 і 0,004. 2. Поставте у правій частині рівності кому так, щоб множення було виконано вірно:

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: «Множення і ділення десяткових дробів»

Математичний диктант

1. Скільки цифр треба відокремити комою у добутках чисел:

а) 4,2 і 8,14; г) 5,7 і 9,15;

б) 9,36 і 19,426; д) 3,18 і 42,327;

в) 0,018 і 0,001; е) 0,021 і 0,004.

2. Поставте у правій частині рівності кому так, щоб множення було виконано вірно:

а) 4,28·76 = 32 528; г) 42,8·0,76 = 32 528;

б) 42,8·7,6 = 32 528; д) 0,428·7,6 = 32 528;

в) 4,28·7,6 = 32 528; е) 0,428·0,076 = 32 528.

3. Добуток чисел дорівнює:

а) 23,5·100; е) 41,7·100;

б) 7,13·10; ж) 9,26·10;

в) 125,8·0,1; з) 457,5·0,1;

г) 1390,6·0,001; і) 3546,6·0,001;

д) 2,4·0,36; к) 5,7·0,42.

4. Частка чисел дорівнює:

а) 13,5:10; е) 15,8:10;

б) 7,25:0,1; ж) 6,38:0,1;

в) 1356,1:100; з) 2441,9:100;

г) 11,7:0,01; і) 13,3:0,01;

д) 14,7:0,42; к) 387,8:0,85.

5. Значення виразу дорівнює:

а) 0,16:0,4·2,5;

б) 8,5:5·1,25;

в) 1,5:0,5·4·0,6;

г) 4:2,5·0,8·0,25;

д) 4·0,2:0,25·0,9;

е) 14,8:5·0,2·7,2.

Самостійна робота №1

І варіант ІІ варіант 6 балів

1. Знайти добуток чисел:

а) 4,5·1,8 г) 3,02·4,2 а) 4,5·3,2 г) 5,01·7,1

б) 0,715·9 д) 470·0,101 б) 0,218·6 д) 370·0,202

в) 9,1·142,5 е) 3,8·0,001 в) 9,1·136,7 е) 5,6·0,001

2. Знайти значення виразу:

11,478·у, якщо у = 0; 1; 10; 100; 0,1; 15,795·у, якщо у = 0; 1; 10; 100;

0,01. 0,1; 0,01.

3. Потяг рухався 2 год. зі швидкістю 3. Потяг рухався 3 год. зі швидкістю

56,8 км/год. і 0,4 год. зі швидкістю 48,9 км/год. і 1,2 год. зі швидкістю

27,9 км/год. Скільки всього кіло- 32,5 км/год. Скільки всього кіло-

метрів проїхав потяг? метрів проїхав потяг?

9 балів

1. Знайти добуток чисел:

а) 0,85·7,8 г) 0,809·10 а) 0,78·8,5 г) 0,706·10

б) 87,38·7,1 д) 0,809·0,01 б) 31,54·5,5 д) 0,809·0,01

в) 0,716·41,2 е) 0,1·0,001 в) 0,231·53,4 е) 0,1·0,001

2. Знайти значення виразу:

12,6к + 0,08к + 124, якщо 44,6к + 0,04к + 240, якщо

к = 10; 100; 1000; 0,1; 0,01. к = 10; 100; 1000; 0,1; 0,01.

3. Турист за 3 дні пройшов 28 км. 3. Турист за 3 дні пройшов 45 км. В

В перший день він пройшов 0,5 перший день він пройшов 0,4 всього

всього шляху, у другий – 0,2 шляху, у другий – 0,5 остачі, а в

остачі, а в третій – останній шлях. третій – останній шлях. Скільки км

Скільки км пройшов турист за пройшов турист за третій день?

перший день?

12 балів

1. Знайти добуток чисел:

а) (0,5·9)·2 г) 0,56·10 а) (0,2·23,6)·5 г) 3,12·0,04

б) 39,2·8,5 д) 0,24·35 б) 1,92·1,3 д) 61,4·1,9

в) 6,24·0,12 е) 2,17·0,43 в) 1,75·27 е) 0,305·10

2. Знайти значення виразу, спростивши його:

1,6а – 1,4а + 3,8а, якщо 9,8а – 4,3а – 2,5а, якщо а = 3,2;

а = 4,5; а = 0,23; а = 13,6; а = 0,54; а = 12,7; а = 31,2.

а = 50,1.

3. Із населеного пункту у проти- 3. Два потяги рухаються назустріч

лежних напрямках вийшли 2 один одному зі швидкостями 54,6 і

пішоходи. Перший рухався зі 63,7 км/год. відповідно. Яка відстань

швидкістю 6,2 км/год. і йшов буде між ними через 1,5 години?

з год. Швидкість другого –

5,8 км/год. Він йшов 3,5 год.

Яка відстань була між ними?

Самостійна робота №2

І варіант ІІ варіант

6 балів

1. Обчисли:

а) 16,32:4,8 г) 0,308:0,11 а) 42,736:4,8 г) 6:3,75

б) 2:1,25 д) 0,0204:0,12 б) 2,94:7,5 д) 0,51367:0,161

в) 158,6:0,61 е) 35,27:0,01 в) 1,9:40 е) 0,219: 0,01

2. Розв’яжи рівняння:

а) 0,9х = 45 б) 2,8:х = 14 а) 0,8х = 32 б) 3,5:х = 7

3. Площа прямокутника 9,426 3.Площа прямокутника 8,8752см кв.

дм куб. Ширина – 3,64 дм кв. Його довжина 5,16см. Знайти шири-

Знайти довжину прямокутни- ну прямокутника. У скільки разів

ка. У скільки разів вона менше вона менше довжини?

ширини?

9 балів

1. Обчисли:

а) 2,444:0,94 г) 0,057:0,01 а) 2,763:0,9 г) 10:6,25

б) 15,48:3,6 д) 1,209:0,31 б) 0,378:0,18 д) 0,0722:0,19

в) 176,4:0,63 е) 18: 37,5 в) 0,72674:0,179 е) 0,00312:0,001

2. Розв’язати рівняння:

а) 6х – 11х = 3,48 а) 4,18 – 12х = 3,22

б) 3х:1,7 = 7,5 б) (2х):4,3 = 8,2

3. Турист пройшов 14 км за 3. За 4 год. катер проходить відстань

3 год. Скільки км він пройде 82,4 км. Скільки км він пройде за

за 4,5 год., рухаючись із 7,5 год., рухаючись із тією ж

тією ж швидкістю? швидкістю?

12 балів

1. Обчисли:

а) 5,728:0,8 г) 495,6:0,7 а) 25,032:0,56 г) 01332:0,036

б) 14,7:4,2 д) 167:0,62 б) 0,0414:0,23 д) 0,408:1,7

в) 17,02:3,7 в) 13,201:4,3 е) 15,98:0,47

е) 0,57409:0,187

2. Розв’язати рівняння:

а) 11,88:(х – 2,9) = 2,7 а) 7,02:(у + 1,2) = 1,8

б) 4,2·(х + 1,2) = 16,38 б) (х + 3,5)·5,1 = 36,72

3. З площі 48,6 га зібрали 1200,42ц 3. З площі 53,2 га зібрали 670,32ц

пшениці. Скільки центнерів грачихи. Скільки центнерів зберуть

зберуть з 270 га при тій же вражай- з площі 1430 га при тій же врожай-

ності? ності?

Тестові завдання

І варіант ІІ варіант

1. Значення виразу 12,3·8,9 1. Значення виразу 123·0,89

дорівнює: дорівнює:

А. 10,947 В. 109,47 А. 10,947 В. 1,0947

Б. 1,0947 Г. 1094,7 Б. 109,47 Г. 1094,7

2. На скільки знаків вліво 2. На скільки знаків вліво

треба перенести кому у треба перенести кому у

добутку чисел 0,315·0,2: добутку чисел 3,24·9,15

А. 4 В. 3 А. 3 В. 2

Б. 2 Г. 5 Б. 4 Г. 5

3. Якщо число 21,07 3. Якщо число 29,03

збільшити у 1000 разів збільшити у 1000 разів

то одержимо: то одержимо:

А. 210,7 В. 21070 А. 290300 В. 2903

Б. 2107 Г. 2,107 Б. 290,3 Г. 29030

4. Значення виразу 4. Значення виразу

16,45:4,7 дорівнює: 18,56:6,4 дорівнює:

А. 35 В. 0,35 А. 0,29 В. 2,9

Б. 3,5 Г. 350 Б. 29 Г. 290

5. Корінь рівняння 5. Корінь рівняння

134,4:х = 24 дорівнює: 131,6:х = 28 дорівнює:

А. 56 В. 0,56 А. 47 В. 0,47

Б. 322,56 Г. 5,6 Б. 4,7 Г. 3576,8

6. Знайдіть число 0,35 6. Знайдіть число 0,29

якого дорівнює 1,855: якого дорівнює 1,479:

А. 4,9 В. 5,3 А. 51 В. 5,1

Б. 0,53 Г. 53 Б. 0,51 Г. 0,357

Тематична контрольна робота

І варіант ІІ варіант

6 балів

1. Виконайте множення і ділення:

а) 4,125·1,6 б) 29,64:100 а) 3,2·5,125 б)60,03:100

2. Розв’яжіть рівняння:

а) х:4,6 = 2,3 б) 4·х = 41,2 а) х:2,3 = 3,8 б) 6·х = 42,6

3. Площа земельної ділянки 3.Площа земельної ділянки 10соток.

84га, 0,75 площі зорали. Під сад відведено 0,15 усієї ділянки,

Скільки залишилось зорати? а останню частину займають овочем

культури. Скільки соток займають

овочеві культури?

9 балів

1. Виконайте множення і ділення:

а) 1,6·7,125 б) 32,4:0,072 а) 3,2·6,125 б) 38,7:0,86

2. Розв’яжіть рівняння:

(43,6 + х):2,4 = 26,5 (х – 45,6):5,2 = 65,52

3. Пшеницею засіяли 15га, що 3. Урожай цибулі зібрали з площі

становить 0,15 від усього поля, 60 а, що становить 0,06 від усього

вівсом – 0,35 від усього поля, а поля, урожай картоплі – з 0,47 час-

останнє засіяли кукурудзою. тини від усього поля, і буряк з

Скільки га засіяли кукурудзою? останньої частини. Скільки арів

було зайнято буряком?

12 балів

1. Виконайте множення і ділення:

а) 0,485·0,0037 б) 12,1212:12 а) 7,36·0,00693 б) 50 1/80:0,125

2. Розв’яжіть рівняння:

(39,8 – 1,1х):4,5 = 6,4 72:(1,5х + 1,7) = 3,6

3. В перший день обробили від 3. У перший день внесли добрива на

шкідників 0,35 від усього поля, 0,42 всієї площі поля, у другий – на

у другий – 0,37, а в третій – 0,44 всієї площі, а в третій – на

останні 140 га. Яка площа останні 28 га. Яка площа усього

усього поля? поля?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00