Тема: « Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа.»

Опис документу:
Мета: узагальнити і систематизувати знання, вміння та навички учнів; виявити рівень засвоєння знань учнями; ознайомити з історичним матеріалом; розвивати кмітливість, увагу, логічне мислення, тренувати вміння працювати в групі і самостійно; виховувати у дітей пізнавальний інтерес, прививати любов до рідного міста, формувати вміння знаходити інформацію

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок на тему:

Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа.

6 клас

6 клас

Тема: « Додатні та від’ємні числа. Координатна пряма. Модуль числа.»

Мета: узагальнити і систематизувати знання, вміння та навички учнів; виявити рівень засвоєння знань учнями;

ознайомити з історичним матеріалом;

розвивати кмітливість, увагу, логічне мислення, тренувати вміння працювати в групі і самостійно;

виховувати у дітей пізнавальний інтерес, прививати любов до рідного міста, формувати вміння знаходити інформацію за допомогою комп’ютера, відрізняючи потрібну інформацію від непотрібної, глибоку від поверхневої,  корисну  від  беззмістовної  та  шкідливої.

Тип уроку. Урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Обладнання: дидактичний матеріал, картки із завданнями для самостійної роботи, фото з історичними архітектурними пам’ятками Харкова.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учні класу об’єднуються у дві команди, кожна команда обирає капітана.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Шановні учні! Ми присвятимо урок нашому рідному місту Харкову. Наше місто стало батьківщиною багатьох наукових і технічних відкриттів завдяки тому, що воно мало високорозвинену науку, економіку, промисловість, культуру. Харкову належить першість у багатьох відкриттях і досягненнях світового і вітчизняного рівня.

Розв’язуючи завдання з вивченої теми, ви підніметесь ще на одну сходинку, що веде в Країну знань, дізнаєтесь, коли і в яких відкриттях Харків був першим, зможете порадіти за свої математичні досягнення і надбання рідного міста. Ви знаходили інформацію про Харків за допомогою комп’ютера – це справжнє мистецтво. І ним потрібно навчитися володіти. Адже діти повинні відрізнити потрібну інформацію від непотрібної, глибоку від поверхневої,  корисну  від  беззмістовної  та  шкідливої.

Виступ учня. Існує небезпека для здоров’я від того, що діти довго вдивляються у монітор – від цього псується зір. Під час роботи з комп’ютером шкідливими факторами є електромагнітне випромінювання і статична електрика. Виміри, які зробили експерти Російської академії наук показали, що вона є такою ж, як і радіаційний фон землі. Електромагнітне випромінювання від якісного комп’ютера відповідає нормативам. Однак із бокових і задніх стінок комп’ютера низької якості рівень електромагнітних випромінювань може бути підвищеним. Також у приміщенні, де працює комп’ютер, змінюється рівень вологості повітря. Діти можуть болісно реагувати на такі зміни: у них може з’явитися сухість в горлі, покашлювання . На сьогоднішній день основний принцип роботи з комп’ютером – самостійний пошук інформації. Для користувачів тут є свої плюси і мінуси. Позитивною є можливість самостійної праці. Користувачі навчаються орієнтуватися в мережевому просторі, відбирати потрібні документи з величезного інформаційного масиву.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Учні звіряють свої результати з відповідями, підготовленими на дошці.

 2. Відповіді на запитання, що виникли у учнів під час виконання домашніх вправ.

 3. Історичні довідки.

З кожної команди виступає один представник із повідомленням

Від 1-ї команди «Коли виникли від’ємні числа?»

Від'ємні числа люди винайшли значно пізніше, ніж натуральні числа і звичайні дроби. До ідеї від'ємного числа першими прийшли китайці у II ст. до н. є. Необхідність введення нових на той час чисел обумовлювалась проблемами самої математики — від'ємні числа потрібні були для розв'язування рівнянь. Потім індуси дали тлумачення додатних і від'ємних чисел у вигляді «майна» і «боргу».

У Європі від'ємні числа почали використовувати, починаючи з XII ст. Однак ставились до від'ємних чисел з недовірою, називаючи їх «фіктивними», «абсурдними», «хибними» тощо. «Справжніми» числами вважали лише додатні числа. Тільки у XVII ст., коли видатний французький математик Рене Декарт (1596 - 1650) запропонував зображувати від'ємні та додатні числа точками коор­динатної прямої, від'ємні числа були повністю визнані й стали повноправним атрибутом математики.

Від 2-ї команди «Необхідність у від’ємних числах»

Першими зустрілися з потребою у від'ємних числах географи, моряки, картографи, оскільки їм необхідно було характеризувати положення міст, розмі­щених на північ чи південь від головного міста, і на захід чи схід від нього. Го­ловними місцями відліку були вибрані екватор і Грінвічський меридіан. Пізніше в археологів, істориків виникла потреба характеризувати шкалу часу.

Геологам потрібно було характеризувати нерівності земного рельєфу, а саме — висоту гір, глибину впадин морів і океанів, приймаючи за початок рівень моря.

Фізикам, інженерам, астрономам, лікарям потрібно було вимірювати тем­пературу. У XVIII ст. шведським ученим Цельсієм (1701 - 1744) була запропоно­вана вимірювальна шкала, у якій за початок відліку (нуль) була прийнята темпе­ратура плавлення льоду, а температура кипіння води — за 100° С.

IV. Актуалізація опорних знань

 1. Учні двох команд по черзі ставлять один одному запитання (кожна правильна відповідь – 1 бал)

Запитання

 1. Які числа називаються додатними?

 2. Які числа називаються від’ємними?

 3. Яке число не є ні від’ємним, ні додатнім?

 4. Які числа називаються протилежними?:

 5. Які числа називаються натуральними?

 6. Які числа називаються цілими?

 7. Які числа називаються раціональними?

 8. Що називається модулем числа?

 9. Як порівняти від’ємне число з нулем?

 10. Як порівняти додатне число з від’ємним?

 11. Як порівняти два від’ємних числа?

 12. Що таке координатна пряма?

 13. Що називають координатою точки?

 14. Як порівняти числа за допомогою координатної прямої?

 1. «Мозковий штурм» (розгадати кросворд)

1

2

3

4

5

6

 1. -7, 0, 8 – це приклади … чисел (цілих)

 2. Числа додатні, від’ємні і число 0 – це числа … (раціональні)

 3. Як називають числа 2 і -2? (протилежні)

 4. Число, що показує положення точки на координатній прямій, це його … (координата)

 5. Для позначення від’ємних чисел використовують знак … (мінус)

 6. З двох чисел більшим вважають те, зображення якого на координатній прямій міститься … (правіше)

Учитель. Ключове слово кросворда – Харків. Щоб дати відповіді на запитання, пов’язані з містом Харків, проведемо серед двох команд гру «Хто швидше». Звичайно, під час гри використовуватимемо знання з математики.

V. Розв’язування вправ.

Гра «Хто швидше» (кожна правильна відповідь 1 бал)

Запитання. Дізнайтеся, в якому році в Харкові відкрито перший в Україні університет?

 1. На термометрі -4°С. яку температуру покаже термометр, якщо стовпчик ртуті:

а) підніметься на 22°С

б) опуститься на 18°С

в) підніметься на 5°С

Утворивши з отриманих відповідей одне число, матимемо 1805 рік

Запитання. В якому році відкрито першу публічну (загальнодоступну) бібліотеку?

 1. Які з чисел -18; 0,8; 8; -4,5; 0,5; 6 є

а) від’ємними

б) натуральними

в) цілими

З модулів цілих чисел утворимо число, що і вказує рік відкриття бібліотеки (1886р.).

Запитання. В якому році в Харкові здійснено першу в Європі штучну реакцію розщеплення атомного ядра?

 1. Істинне чи хибне висловлювання?

а) 5,4

б) 1

в) 0

г) -3,5

д) 9

е)4

є)1,2

ж) 0

Послідовно записані числа з істинних висловлювань утворять число, яке є відповіддю на запитання (1940р.).

Запитання. В якому році Харків був проголошений першою столицею України?

 1. Скільки цілих чисел розміщені між числами:

а) 5,6 і 6,5

б) -7,3 і 1,2

в) -2,7 і -3,4

г) -1,2 і

Із отриманих чисел утворіть число, яке є відповіддю на запитання (1918 р.)

Запитання. В якому році в Харкові сконструйовано найвідоміший у світі танк Т-34?

 1. На координатній прямій зображено точки

а) A(-7) і B(-6)

б) C(-1) і D(8)

в) K(-4) і N(36)

Знайдіть відстані між точками, які і утворять шукане число (1940р.)

Запитання. В якому році в Харкові почала працювати перша в Харкові радіостанція?

 1. Розмістіть числа в порядку зростання: -1,2; ; -18; 7; -0,3; -19; 24.

Модулі найменшого і найбільшого утворять число, яке і є відповіддю (1924 р.)

Запитання. В якому році в Харкові збудована перша в країні висотна залізобетонна споруда Держпром?

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) –х=-19

б) –(-х)=2

в) –(-х)=-(-9)

Із розв’язків рівнянь утворіть число, яке є відповіддю на запитання (1929 р.)

Запитання. В якому році в Харкові відкрито першу в Україні студію телевізійного мовлення?

 1. Розв’яжіть рівняння:

а) |x|+10=11

б) 2|x|=18

в) 57-|x|=|-2|

Додатні корені складуть шукане число (1955 р.)

 1. Запитання. В якому році почав діяти перший в Україні швидкісний експрес Харків-Київ? Відповідь отримаємо, розв’язавши задачі.

 1. Маша зайшла в ліфт дванадцятиповерхового будинку на 7-му поверсі, проїхала 4 поверхи і вийшла. На якому поверсі вийшла Маша?

 2. Якщо мале підприємство має на рахунку в банку 10 тис. грн., то кажуть що воно має +10 тис. грн. Якщо ж підприємство взяло у банку 10 тис. грн. кредиту, то, кажуть, що воно має -10 тис. грн. Скільки грошей має мале підприємство, якщо воно має на рахунку 7000 грн.; взяло у банку кредит 7500 грн?

 3. Протягом дня равлик відповз від гілки вгору по дереву на 32 см., а протягом ночі опустився на 23 см. На скільки см від гілки перемістився равлик протягом 2-х діб?

 4. Села A, B, C, D розташовані на прямолінійному шляху, що йде з півночі на південь. Відомо, що село А розташовано південніше від села В на 12 км., село С – північніше від села В на 6 км., село D – південніше від села С на 10 км. Із села В у південному напрямі виїхав велосипедист і, проїхавши 6 км., зупинився. Чи проїхав велосипедист якесь із названих сіл?

Код для розшифрування

7000; -7500

D

18

11,7

0

0

2

2

(2002 р.)

 1. Знайдіть значення виразу і відгадайте слово

а) |-8|+|-9|;

б) |-6|-|0|;

в) |-14|×4;

г) 120÷(|-3,3|+|-6,7|);

д) (28,1+|-16,9|)÷;

е) (|-3,5|+|-6,5|)×4,5.

Код для розшифрування

90

6

45

12

17

56

Р

А

К

Х

В

І

(Харків)

Самостійна робота

2 учні від кожної команди працюють біля відкидної дошки

Завдання для 1 команди

 1. Позначити на координатній прямій точки A(2), B(-3), C(2,5), D(1,5), E(-2,5)

 2. Порівняйте числа

 1. -3,2 і 2,3

 2. -3,5 і -3,7

 1. Обчисліть:

 1. Розв’яжіть рівняння:

 1. |x|=3,7

 2. |x|=-1,2

 1. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розглянути всі можливі випадки)?

-8,6*8>-8,627

 1. Знайдіть два числа, кожне з яких більше за , але менше від .

Завдання для 2 команди

 1. Позначити на координатній прямій точки A(4), B(-6), C(3,5), D(-3,5), E(1)

 2. Порівняйте числа

 1. -5,7 і 2,7

 2. -4,6 і -4,7

 1. Обчисліть:

 1. Розв’яжіть рівняння:

 1. |x|=3,2

 2. |x|=-1,6

 1. Яку цифру можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність (розглянути всі можливі випадки)?

-6,35*<-6,356

 1. Знайдіть два числа, кожне з яких більше за , але менше від .

Для перевірки учні обмінюються зошитами. За кожне правильне завдання 2 бали.

VI. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи (підручник 6 клас, Г. Янченко, В. Кравчук)

середній рівень п.5 запитання 1-6(усно), № 1121, 1122;

достатній рівень №1125, 1126,

високий рівень № 1127.

Творче завдання: зробити малюнок на тему: «Харків – моє рідне місто».

VII. Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи учнів. Капітани підбивають підсумки роботи команди і кожного учня, оголошують результати.

Учитель. Сьогодні на уроці знання з математики допомогли нам краще пізнати своє рідне місто, а здобуті нові знання допоможуть у майбутньому знайти у ньому гідне і шановане місце.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн