Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти” Характеристика образів. Головна думка твору

Опис документу:
Конспект уроку із зарубіжної літератури у 11 класі. Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти” Характеристика образів. Головна думка твору. Містить цікаві вправи та методи роботи . (робота в групах, проблемні питання, гронування і т.д.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Конспект уроку - Зарубіжна література 11 клас

Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти”

Характеристика образів. Головна думка твору

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: уміння сприймати чужу точку зору; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики твору; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: уміння та навички, необхідні у повсякденному житті; активну життєву позицію, усвідомлення переваг духовних цінностей над матеріальними, високі моральні якості).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Пербіг уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Вступне слово вчителя

Мистецтво слова дає нам унікальну можливість рухатися у часі і просторі. Озброївшись лише книжкою і багатою уявою, ми можемо поринати у глибину віків і зазирати у непередбачуване майбутнє. За вікном — XXI ст. Ще живі люди, які можуть розповісти про бурхливі події XX віку: революції, війни, тоталітарний режим і екологічні катастрофи.

Б.Брехт - один із тих, хто це пережив і зумів передати духовну атмосферу того часу у творах. Дорогою ціною заплатив він за право мати власну думку, відстоювати власну позицію, писати правду про події, свідком яких був сам. Давайте пригадаємо, що нам відомо про життя і творчість автора.

Робота в групах

1 група. Охарактеризуйте тамлайн життя і творчості Б. Брехта

1898-Народився в Аугсбурзі в родині фабриканта

1917- Вступив до Мюнхенського університету, де вивчав медицину

1933- В Німеччині запалали інквізиторські вогнища на них горіли книги найсвітліших умів світу, а серед них і твори Б. Брехта. Він покидає Німеччину

1939- З 'являється п'єса “Матінка Кураж та її діти”

1948- Брехт приїздить до Німеччини, обравши місцем проживання східний Берлін

1956- 14 серпня письменник помер

2 група. Назвіть характерні особливості класичного театру

 • Його засади теоретично обґрунтував давньо­грецький вчений Аристотель. .

 • В основу класичного, «аристотелівського» театру покладено дію .

 • Драма традиційно поділяється на дії та акти.

 • Дія на сцені — правдива імітація життя.

 • Роль - майстерне перевтілення актора у свого героя.

 • Зміст творів спрямований на пробудження по­чуттів глядача.

 • Основне в п’єсах — ефект катарсису — очищен­ня мистецтвом.

3 група: охарактеризувати «епічний театр» Б.Брехта

 • В основу п’єс покладено розповідь про дію, а не саму дію.

 • Сюжет драматичних творів побудований за хро­нікальною композицією, що у часі пов’язує між со­бою картини.

 • Сюжети найчастіше запозичені для зміщення акценту зі змісту творів на їх авторську обробку.

 • Сцена позбавляється ілюзії «життєподібності».

 • Актор відсторонений від героя, якого зображає на сцені.

 • Вводилися різноманітні коментарі: заголовки, пісні-«зонги», звернення акторів до публіки, написи, спроектовані на екран, тощо.

 • Твори були звернені до інтелекту публіки.

 • Мета театру — допомогти побачити соціальне коріння відтвореного конфлікту, спонукати до пошу­ку засобів удосконалення законів суспільного життя, пробудження життєвої активності.

 • П’єси мають притчовий характер.

 • Наявний «ефект очуження».

_ Індивідуальна картка

4 група: довести, що п’єса «Матінка Кураж та її діти» — «епічна драма».

 • Автор звертається до сюжету німецького письменника часів Тридцятилітньої війни Г. Я. К. фон Гріммельсгаузена. .

 • Створює оригінальний текст, в якому історичне тло використане як алегорія, що вказує на політичну ситуацію 30-их років XX ст.

 • П’єса побудована як ланцюг картин, що змальовують окремі епізоди із життя матінки Кураж.

 • Перед кожною картиною є стислий виклад її змісту.

 • Сюжет наповнений піснями-«зонгами», що слугують одним із прийомів «ефекту очуження», який застосовує Брехт.

 • «Матінка Кураж…» побудована як п’єса без катарсису: маркітантка так і не «прозріває».

 • Твір спрямований на те, щоб каталізувати прозріння глядача.

 • П’єса звучить як застереження напередодні Другої світової війни.

Презентація учнями групових робіт.

Б.Брехт вважав, що його п’єса з’явилася на світ надто пізно. Гітлер втягнув Німеччину в найбільш кровопролитну війну, що стала історичною катастрофою не тільки для німців, а й для всього світу. Загибель мільйонів людей, страшна руїна, поразка у війні, що розділила країну на дві окремі держави, національне відчуття провини перед світом — це далеко не весь перелік трагічних наслідків Другої світової війни для Німеччини. Автор це передбачав і застерігав співвітчизників від лиха змістом свого твору.

  Хто, на вашу думку, постає у творі уособленням долі вітчизни Брехта в майбутньому? (Матінка Кураж, в якої війна відбирає не тільки її статки, а й трьох дітей) .

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Кожен із дітей Кураж, за задумом драматурга, є алегорією певної чесноти, але на прикладі долі цих дітей автор показує «зворотний бік» людських чеснот, що виявляється за умов війни. Вони загинули. Хто винен у цьому? Безлика сутність, яку ми називаємо «війною», чи власна матір? Сьогодні ми спробуємо розкрити образи цих героїв і дати відповіді на ці та інші запитання. Також ми повинні з вами визначити головну думку твору. Отож відкрийте зошити і запишіть тему нашого уроку.

ІV. Робота над темою уроку

1. Характеристика образів драматичного твору (робота в групах)

Спираючись на текст п’‎єси «Матінка Кураж та її діти», проаналізуйте художній образ, який дістала для роботи ваша група, складіть за ним ґронування, презентуйте результати роботи однокласникам.

Очікуваний результат

1-ша група — матінка Кураж. Кураж навчилась отримувати зиск від війни. Разом зі своїми дітьми вона їздила у фургончику слідом за військами. І хоча це було дуже ризиковано, але для неї важливішою була можливість збагатитися Осліпши від прагнення до багатства, матінка Кураж не змогла зупинитися навіть тоді, коли почала втрачати власних дітей: «матінка» трохи погорювала і знову вирушила налагоджувати торгівлю. Героїня заради багатства зраджує своїх дітей. Торгівля йде добре і тому вона підтримує війну, яка стала для неї годувальницею. Анна впевнена, що «про мораль краще говорити ситому, а не голодному». Матінка Кураж за своєю сутністю не була злою людиною, навіть веселою та доброю господинею. Принагідно вона може навіть допомогти іншим, але якщо це «не вдарить» по її гаманцю.

Питання. Яке ставлення до дітей матінки Кураж. Як вона їх характеризує. Підтвердіть відповідь цитатою з тексту.

Хотела бы я знать, какое он сделает лицо, когда меня увидит. Это мой смелый и умный сын. У меня есть и дурачок, но дурачек честный. Дочь- пустое место

2-га група — Ейліф. Головна риса вдачі Ейліфа — хоробрість. Вона потрібна людині, щоб долати перешкоди, захищати власне життя і життя інших; боронити Вітчизну, відстоювати власну думку, знаходити вихід зі скрутного становища тощо. Однак, ми бачимо, що за умов війни сміливість набирає форми свавілля, перетворюється на жорстокість. Хоробрість героя на полі бою приносить йому нагороду, а псевдогероїзм у селянських дворах підписує смертний вирок.

3-тя група — Швейцеркас. За те, що Швейцеркас був чесним простаком, йому довірили на війні полкову касу Поразка у ході бойових дій змусила його полк відступити. Юнак діє необачно, не прислухається до застережень матері та сестри, хоче вислужитися перед фельдфебелем, тривалий час обмірковує, що робити, тому потрапляє в полон. На жаль, йому не вдалося обернути ситуацію на власну користь, він уперто захищає касу, яку після його загибелі не знайдуть ані католики, ані протестанти, тому й жертва хлопця виглядає непотрібною і безглуздою. За умов війни чесність може бути згубною для людини. Стає зрозумілим, що, окрім неї, необхідно мати ще якісь чесноти.

4-та група — Катрін. Катрін — найпривабливіший образ із-поміж персонажів п’‎єси Б. Брехта. Вона є втіленням доброти, але, напевно, не випадково дівчину змальовано німою Біль і розпач проглядаються у сценах, коли Катрін хоче застерегти Швейцеркаса від загибелі, не може змусити матір заплатити за життя хлопця потрібну суму, чує про загрозу для життя дітей, як вона пригортає чуже немовля, як реагує на звістки, що війна швидко не скінчиться... Німота Катрін сприймається як алегорія безпорадної доброти. Дівчина не сидить, склавши руки, вона діє, але їй складно щось змінити довкола себе.

Питання. Що втілив автор в образі Катрін. (Автор втілює німоту німецького народу, який не опирається силам смерті. Коли настав час, що Катрін не могла вже мовчати, вона ціною власного життя рятує занурене в сон місто.

Можливо Брехт хотів, щоб його народ прокинувся від сну і теж піднявся на боротьбу )

Отже, проаналізувавши всі образи давайте ще раз прокачаємо мізки і заповнимо знаки питання

Як висновок результати запишіть в зошит.Прийом «Мікрофон»

 • Що ви вважаєте моральними чеснотами людини? (Доброту, чесність, щирість, порядність, чуйність, мудрість, тощо).

 • Як ви вважаєте, чи потрібні людям моральні чесноти? (Учні висловлюють свої міркування).

Безперечно, потрібні, адже вони засвідчують духовне начало людини. «Всі люди за природою своєю - добрі», - вважав герой М.Булгакова. Добро закладено в людині від її народження. Втрата моральних чеснот - це втрата людяності, духовна смерть.

 • Проблемне запитання

Чому моральні чесноти стають причиною загибелі героїв п’єси Брехта?

(Герої живуть і діють в умовах війни, яка нищить людей, калічить їхні долі, спотворює характери. Немає жодного, кого б вона не зачепила. Виявляється, навіть чесноти в роки війни можуть бути фатальними. Ідею трагічної приреченості дітей матінки Кураж увиразнює пісня-«зонг» про легендарних особистостей людської історії: Цезаря, Сократа, святого Мартіна, що виступають у творі алегоріями хоробрості, чесності, доброти. Їх усіх спіткав страшний кінець, як і героїв п’єси Брехта. .

Очевидно, що хоробрість Ейліфа перетворюється у жорстокість, коли він грабує і підступно вбиває невинних селян; чесний, але простакуватий Швейцеркас вперто не хоче видати полкової каси, хоча й полку його вже, напевно, немає. Він, як і його сестра Катрін, не думає про власне життя. Жертва дівчини виправдана, адже вона намагалася врятувати свою матір, мешканців міста, а в Святому Письмі сказано, що немає нічого величнішого в очах Божих, як за друга життя своє віддати. Швейцеркас не зрозумів, що його жертва марна, не зміг скористатися ситуацією, щоб врятуватися, а життя варте того, щоб за нього боротися.

Зрозуміло, що саме чесноти стають головною причиною загибелі дітей матінки Кураж.)

 • Робота з текстом.

 • Підтвердіть цитатами з твору думку автора про те, що людські чесноти є небезпечними за умов війни.

(Матінка Кураж: «Самі чесноти ні порядній країні, ні доброму королю або командувачеві зовсім не потрібні. У добрій країні не потрібні ніякі чесноти, всі можуть бути простими собі людьми, не дуже розумними і, як на мене, то навіть боягузами».

Кухар: «Всі чесноти небезпечні на цьому світі... кра­ще, коли їх не маєш, а живеш собі на втіху і снідаєш, скажімо, гарячою юшкою».

Кухар: «Чесноти не оплачуються, оплачуються лише вади, такий уже світ, хоч мусив би іншим бути!»)

V. Узагальнення і систематизація матеріалу

На кого покладає автор головну провину в загибелі дітей ?

На матір покладає автор головну провину в загибелі дітей. Намагаючись виграти в комерційних справах, вона втрачає найцінніше, що має. Драматург підводить до висновку: «Хто хоче жити війною, мусить їй щось та сплатити».

 • Чи усвідомлює матінка Кураж весь трагізм власної долі?

(На перший погляд, не усвідомлює, впрягаючись далі у свій фургон, який вже 17 років котить дорогами війни. Проте наспівування колискової пісні, останні репліки жінки про те, що Катрін не мертва, а заснула, вказують на те, що від горя у жінки тьмариться розум. Матінка Кураж любить власних дітей, але по-своєму. Вона здатна з ножем у руках захищати сина Ейліфа від вербувальника, дає плащ священику, щоб приховати від ворогів його сан, допомагає врятуватися солдату, що не може покинути гармату. Вражає, що в мандрах шляхами війни і за комерційною лихоманкою вона ще пам’ятає дуже важливу річ: «Кохання — вища сила, запам'ятай»,— каже доньці. Проте автор підводить до розуміння того, що війна здатна спотворити навіть таке найсвятіше почуття як материнська любов. На думку Б.Брехта, « тут винні ті, хто розв'язав війну, хто вивертає назовні найгидкіше, що є в людях». Заслуговує поваги її непокора обставинам, здатність поинати все з початку, кмітливість, «кураж», комерційний хист . Проте саме «комерційний», позбавлений моралі підхід до війни, — головна помилка героїні Брехта. Та, на думку автора п’єси, його завдання не в тому, «щоб примусити матінку Кураж прозріти, — хоч вона дещо вже бачить - авторові потрібно було, щоб прозрів глядач»).

Яка головна думка твору?

(Головна думка твору – необхідність моральної відповідальності людини перед собою і суспільством.)

ЗАПИС У ЗОШИТ

Підсумок уроку. Д.з

 1. Заключне слово учителя.

«Я хотів би знати, скільки нинішніх глядачів «Матінки Кураж та її дітей» розуміють пересторогу, яка є у п’єсі»,- писав Б. Брехт. Ви – інтелектуальні читачі, бо саме так зрозуміли твір, саме, як драму – пересторогу.

Підкреслюючи абсурдність та антигуманність війни, Брехт закликає нас оцінити сучасні події крізь призму історичного досвіду. Треба знищити ідеологію, яка породжує війни, і тоді зміниться світ, запанують добрі почуття.

Створити тамлайн до творчості Генріха Белля;

Прочитати твір “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа”

Створити буктрейлер до оповідання

Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти”

Характеристика образів. Головна думка твору

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: уміння сприймати чужу точку зору; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики твору; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: уміння та навички, необхідні у повсякденному житті; активну життєву позицію, усвідомлення переваг духовних цінностей над матеріальними, високі моральні якості).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Тема. Б.Брехт “Матінка Кураж і її діти”

Характеристика образів. Головна думка твору

Мета (формувати компетентності): предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: уміння сприймати чужу точку зору; інформаційні: розуміння філософсько-етичної проблематики твору; уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: уміння та навички, необхідні у повсякденному житті; активну життєву позицію, усвідомлення переваг духовних цінностей над матеріальними, високі моральні якості).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»