Свідоцтво досягнень - 3 клас - (нове, з індексами, формату А4, який згинаємо в А5)

Опис документу:
У свідоцтві досягнень має бути розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів навчання. Для оцінювання учнів пропонується чотирирівнева система: "має значні успіхи”; “демонструє помітний прогрес”; “досягає результату за допомогою дорослих”; “потребує значної уваги і допомоги”, а також "високий", "достатній", "середній", "початковий" з навчальних предметів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Характеристика результатів навчання

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Початковий

МИО2

Сприймає, розуміє, інтерпретує твори мистецтва

МИО3

Самовиражається через художньо-творчу діяльність та різні види мистецтва

Фізична культура

ФІО1

Займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом

ФІО2

Виконує фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості

ФІО3

Дотримується правил безпечної і чесної гри; вміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру; самовиражається та соціально взаємодіє

Рекомендації учителя __________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пропущених днів __________ Підпис учителя _____________

Побажання батьків ____________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис батьків (інших законних представників) ____________

Керівник закладу освіти ____________. _________

М.П.

_________________________

__________________________

(назва закладу освіти)

СВІДОЦТВО ДОСЯГНЕНЬ

учня/учениці 3 - _____ класу за 2020-2021 навчальний рік І семестр

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(ім’я та прізвище учня/учениці)

Характеристика

наскрізних умінь

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою дорослих

Потребує уваги і допомоги

Виявляє інтерес до читання

Знаходить у текстах відповіді на свої запитання

Осмислює прочитане

Висловлює свою думку і пояснює її

Висловлює власну думку письмово

Аналізує інформацію, отриману з різних джерел

Оцінює достовірність інформації

Ставить цікаві запитання

Добирає аргументи для обґрунтування власної думки

Виявляє творчість у навчальній діяльності

Пропонує нові ідеї

Виявляє ініціативність

Несе відповідальність за свої дії

Виявляє самостійність у роботі

Керує своїми емоціями

Приймає самостійні рішення, оцінюючи можливі ризики

Знаходить успішні шляхи вирішення проблемних завдань та ситуацій

Доброзичливо ставиться до інших

Співпрацює з іншими дітьми

Вирішує конфлікти мирним шляхом

Бере участь у житті класу

Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку

Характеристика результатів навчання

Рівні

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Українська мова, мова відповідних корінних народів та національних меншин (мова навчання)

МОВ 1

Взаємодіє з іншими усно

МОВ 2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

МОВ3.1

Створює письмові висловлювання

МОВ3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

МОВ3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

МОВ3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлювання

МОВ 4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

Українська мова як державна, мова національної меншини або корінного народу (мова вивчення)

УМД1

Взаємодіє з іншими усно

УМД2

Сприймає, аналізує, інтерпретує та оцінює текст

УМД3

Взаємодіє з іншими письмово

УМД4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

Іноземна мова

ІНО 1

Сприймає іноземну мову на слух

ІНО 2

Читає іноземною мовою

ІНО 3.1

Висловлюється іноземною мовою

ІНО 3.2

Взаємодіє письмово іноземною мовою

Математика

МАО 1

Застосовує математику для розв’язання життєвих ситуацій

МАО 2

Розв’язує задачі з використанням різних стратегій

МАО 3

Аналізує дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач, критично їх оцінює

МАО4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти

МАО4.2

Встановлює кількість об’єктів, позначає результат лічби числом, порівнює числа

МАО4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

МАО4.4

Орієнтується на площині і в просторі

МАО4.5

Розпізнає геометричні фігури

МАО4.6

Будує геометричні фігури, конструює

МАО4.7

Вимірює величини

МАО4.8

Працює з таблицями, схемами, графіками, діаграмами

Інтегрований курс «Я досліджую світ»

ПРО1

Спостерігає за навколишнім світом, експериментує, моделює

ПРО2

Розуміє, аналізує, узагальнює, інформацією природничого змісту

ПРО3

Розуміє взаємозв’язки між об’єктами та явищами природи

ПРО4

Розв’язує проблемні завдання та ситуації природничого характеру

СЗО1

Турбується про здоров’я, безпеку та добробут

СЗО2

Приймає рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб

СЗО3

Обирає здоровий спосіб життя

СЗО4

Демонструє підприємливість та етичну поведінку

ГІО1

Встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами в часі

ГІО2

Орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку

ГІО3

Розуміє, аналізує, узагальнює різні джерела соціальної та історичної інформації

ГІО4

Розповідає про минуле і сучасне

ГІО5

Висловлюється щодо відомих фактів історії та історичних осіб, а також про події суспільного життя

ГІО6

Поважає права і свободи свої та інших людей

ГІО7

Усвідомлює себе як громадянина України

ГІО8

Дотримується принципів демократичного громадянства

Технології (зокрема, в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

ТЕО1

Втілює творчий задум у готовий виріб

ТЕО2

Турбується про власний побут

ТЕО3

Ефективно та екологічно використовує природні матеріали

ТЕО4

Практично і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

Інформатика

ІФО1

Знаходить, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію

ІФО2

Створює інформаційні продукти та програми

ІФО3

Спілкується та співпрацює з використанням інформаційних і комунікаційних технологій та цифрових пристроїв

ІФО4

Дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Мистецтво

МИО1

Створює художні образи різними засобами і способами, імпровізує в різних видах мистецтва

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00