Сутність ситуативного методу: ситуативний метод, метод конкретних ситуацій, метод кейсів (case-study).

Опис документу:
Метод кейсів – це технологія навчання, що представляє собою методи аналізу, такі як: творче завдання, метод інцидентів, ігрове проектування, метод розбору ділової кореспонденції, ситуаційно-рольова гра, конкретна ситуація, метод дискусії, перегляд-демонстрація, готова історія.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сутність ситуативного методу.

З історії появи та розвитку методу ситуативного виховання. Метод ситуаційної освіти виник в 1870 році в Гарвардській юридичній школі завдяки Христофору Колумбу Ленгделлу. Використовуючи і розвиваючи метод Сократа він ввів у практику навчання роботу з першоджерелами судових справ, апеляцій та інших документів з юриспруденції. Перед здобувачами освіти ставилися завдання і розглядалися різні варіанти їх вирішення.

Подальший розвиток активних способів навчання знайшов поширення в школі бізнесу в Гарварді, заснованої в 1908 р. У першу програму був введений обов’язковий курс ‒ метод ситуаційного аналізу. На заняття запрошувалися власники бізнес структур для представлення та обговорення існуючих практичних проблем. Після певного часу на основі проведених аналітичних досліджень здобувачі освіти повинні були надати звіт який містить вирішення проблеми і запропоновані рекомендації. Різні варіанти вирішення проблеми обговорювалися групою в присутності власників фірм. Так у 1919 р. Волас Донам, в минулому, банкір використовуючи свій практичний досвід в галузі права та бізнесу, запропонував викладачам переглянути лекційний підхід на «колекціонування кейсів » і роботу з ними. На початку двадцятого століття (1921 г) був опублікований перший підручник з написання ситуаційних вправ. В 1925 році, у звітах Гарвардського університету вже опублікували перші добірки кейсів.

В даний час співіснують дві класичні школи case-study: Гарвардська (американська) і Манчестерська ( європейська). У рамках першої школи метою методу є навчання пошуку єдино вірного рішення, друга передбачає багатоваріантність вирішення проблеми. Американські кейси більші за обсягом(20-25 сторінок тексту та 8-10 сторінок ілюстрацій ), європейські кейси в 1,5-2 менші за обсягом. Лідером зі збору та розповсюдження кейсів є створений в 1973 році з ініціативи 22 вищих навчальних закладів The Case Clearing House of Great Britain and Ireland; з 1991 року він називається European Case Clearing House (ECCH ). ECCH є некомерційною організацією , яка пов’язана з організаціями, які надають і використовують кейси і розташовані в різних країнах світу

У середині двадцятого століття викладання з використанням кейс - методу почало завойовувати нових прихильників і використовуватися в Західній Європі. З початку 2000-х років кейси широко використовуються в закордонній практиці викладання природничих та технічних дисциплін/ Розвивається практика використання кейсів при навчанні різним спеціальним дисциплінам - технологічним, економічним, медичним та іншим. Сьогодні кейс - метод широко використовується в зарубіжній практиці як один з найефективніших способів навчання вирішення проблем. Це інтенсивний тренінг з широким використанням відеоматеріалів, комп’ютерного і програмного забезпечення.

Практика роботи з кейс-методами потрапляє в нашу країну з Заходу разом з першими управлінцями, які отримали освіту за кордоном, а також зі студентами, які стажувалися за обміном. Починаючи з 90-х років двадцятого століття вітчизняні вчені почали активно використовувати досвіт закордонних дослідників у галузі освіти і застосовувати метод case-study в технології викладацької роботи. Так в цьому напрямку працюють спеціалісти українського Центру інновацій та розвитку, серед яких Ю. Сурмін, А. Сидоренко, В. Лобода, А. Фурда. Під редакцією Ю. Сурміна у 2002 році було видано фундаментальну працю «Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода». На сьогодні запровадження методу аналізу ситуацій у навчальний процес знаходиться на стадії осмислення та запозичення напрацьованих методик у закордонних вчених. Новизна і особливості використання case-study вимагають детального аналізу даного методу як виду інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при викладанні різних дисциплін

2. Сутність ситуативного методу. Цілі кейс-методу. Основні етапи кейс-методу. Техніка навчання, що використовує опис реальних соціальних ситуацій. В педагогічній практиці вживається під різними назвами: метод ситуаційного аналізу, метод конкретних ситуацій, метод кейсів (сase method), кейс-метод, кейс-стаді (case-study).

Метод кейсів – це технологія навчання, що представляє собою методи аналізу, такі як: творче завдання, метод інцидентів, ігрове проектування, метод розбору ділової кореспонденції, ситуаційно-рольова гра, конкретна ситуація, метод дискусії, перегляд-демонстрація, готова історія.

 • Кейс-уроки – це інноваційний підхід у навчанні, таким чином вирішується головна проблема закладів: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями.

 • За останні роки кейси досить широко поширилися у практиці навчання. Впровадження навчальних кейсів у практику освіти в даний час є актуальним завданням.

 • Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

Кейс-метод дає можливість оптимально поєднувати теорію і практику, розвивати навички роботи з різноманітними джерелами інформації. Учасники навчального процесу не отримують готових знань, а вчаться їх добувати самостійно, прийняті рішення в життєвій ситуації швидше запам'ятовуються, ніж заучування правил.

Процес вирішення проблеми, викладеної в кейсі – це творчий процес пізнання, який має на увазі колективний характер пізнавальної діяльності. У житті учням знадобиться вміння логічно мислити, формулювати питання, аргументувати відповідь, робити власні висновки, відстоювати свою думку.

Цілі кейс-методу:

 • аналіз інформації (самостійно та у складі групи);

 • пошук ключових проблем запропонованого завдання;

 • пошук відомостей, які необхідні для вирішення завдання;

 • пошук та оцінка альтернативних шляхів розв’язання завдання;

 • обрання найкращого рішення і складання плану дій.

Основні етапи кейс – методу:

 • пред’явлення кейсу вчителем;

 • індивідуальне вивчення кейсу кожним членом групи;

 • розробки варіантів індивідуальних рішень;

 • обговорення варіантів індивідуальних рішень в кожній підгрупі;

 • підготовка до обговорення і дискусії.

Кейс ‒ це одночасно і вид завдання, і джерело інформації для його виконання.

3. Переваги використання методу кейсів. Кейс-метод або метод ситуаційних вправ є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз і діагностику проблем, спілкуватися іноземною мовою.

Кейс-метод передбачає командний характер пізнавальної діяльності, творчий підхід до пізнання, поєднання теоретичних знань і практичних навичок, глибоке занурення у ситуацію. Технологія „кейс” досить сильно впливає на професіоналізацію учнів, сприяє їхньому дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Кейс-технології дають змогу виявити різноманітні точки зору, розвинути навички аналізувати та мислити критично. Кейс-метод застосовується нарівні з іншими методами викладання. Чим вищий рівень освітньої програми, тим легше та ефективніше працювати з кейсами. Під час використання кейс-методу навчання необхідно дотримуватися певних правил складання кейса, брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних вікових групах, дотримуватися організаційних правил роботи над кейсом у групі і, крім того, слід правильно визначити роль викладача, оскільки під час використання кейс-методу роль викладача суттєво відрізняється від традиційної.

Методичною метою застосування кейс-методу може бути ілюстрація до теорії, чисто практична ситуація, а також їх поєднання. Однак у будь-якому випадку мета має бути вагомою, щоб робота з кейсом зацікавила студентів. Цьому сприятиме напруженість ситуації, описаної в кейсі, конфлікт, навіть драматичність, що вимагають прийняття швидких рішень.

4. Роль вчителя. Роль вчителя при використанні кейс-методу суттєво відрізняється від традиційного: він передає свої повноваження учням, його керівна роль зводиться до мінімуму. Втручання вчителя в роботу учнів повинно бути обмеженими, воно зводиться лише до регулюючої функції, вчителю відводиться роль спостерігача. Учнів обов’язково треба підбадьорювати, відмітити сильні і слабкі сторони рішень. При використанні кейс-методу оцінки в балах не виставляються, а лише оцінюється рівень участі учнів в роботі.

Використання кейс-методу відкриває широкий простір, для творчості, самостійності, розвиває практично мислення, уміння аналізувати інформацію, формулювати і розв’язувати проблеми, а також формує життєві компетентності.

5. Практичні поради педагогу, як починати роботу з case-study.

1. Почніть з вирішення простого завдання (“проблеми”).

2. Попрацюйте разом з учнями в ролі члена команди, обговоривши разом мету та розподіл обов’язків у групі.

3. Заздалегідь підготуйте та запропонуйте учням ресурси, які вони можуть використовувати для вирішення кейсу.

4. Заплануйте окремо час для зустрічей команд та їхньої роботи, щоб учні чітко могли проаналізувати загальний часовий ресурс та обсяг роботи.

5. Розробіть разом з учнями загальні правила роботи в командах.

6. Давайте можливість учням рефлексувати на кожному етапі вирішення проблеми.

Під час роботи над вирішенням проблем також важливо допомогти учням розміститися так, аби всі члени команди чули одне одного. Тобто за можливості розмістити парти (письмові столи) у коло, у вигляді “підкови” чи в інший зручний для спільної роботи спосіб. Під час обговорення в командах важливо обрати людину, яка фіксуватиме основні тези, записуючи їх на дошці чи великому аркуші паперу. Також необхідно слідкувати за дотриманням часових меж, цю функцію теж може виконувати хтось із членів команди.

Метод кейсів доцільно використовувати тоді, коли учні мають певний фундамент знань. Адже якщо діти не знайомі з термінами та поняттями, якими описана проблема, то застосування цього методу скоріше може викликати додаткові перешкоди до вивчення предметів, аніж зацікавить та відкриє практичне застосування теоретичних знань. Тобто використовувати цей метод для вивчення нової теми – не найкраща ідея.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.