Суїцидальна поведінка піділітків

Опис документу:
Презентація до виступу на психолого-педагогічному семінарі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
СУІЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ «Ідея самогубства рідко буває випадковою, вона визріває тривалий час. Самогубці — за­звичай психічно здорові люди, ...
Слайд № 1

СУІЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ «Ідея самогубства рідко буває випадковою, вона визріває тривалий час. Самогубці — за­звичай психічно здорові люди, які, не зна­йшовши підтримки в суспільстві, заграють зі смертю» Підготувала практичний психолог НВК «Павлиська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей ім. В.О. Сухомлинського» Рижак О.В.

Під суїцидальною поведінкою підлітків ро­зуміють різні форми їх активності, зумовлені праг­ненням позбавити себе життя, і які слугують за­собом вир...
Слайд № 2

Під суїцидальною поведінкою підлітків ро­зуміють різні форми їх активності, зумовлені праг­ненням позбавити себе життя, і які слугують за­собом вирішення особистісної кризи, що виникає під час зіткнення особистості з перешкодами на шляху до задоволення її найважливіших потреб Суїцид (suizid — з лат. «себе вбива­ти»), тобто самогубство - усвідомлювані, навмисні дії, спря­мовані на добровільне позбавлення себе життя, що призводять до смерті.

  90 % дітей, що покінчили самогубством, мали наступні мотиви: Помста. Дитина йде з життя, щоб покарати інших за погане ставлення до себе. Намаганн...
Слайд № 3

  90 % дітей, що покінчили самогубством, мали наступні мотиви: Помста. Дитина йде з життя, щоб покарати інших за погане ставлення до себе. Намагання привернути до себе увагу. Втеча від покарання Відмова. Дитина просто «виходить з гри» раз і назавжди.

Внутрішні форми прояву: антивітальні уявлення (роздуми про відсут­ність цінності життя); пасивні суїцидальні думки (уявлення про власну смерть за в...
Слайд № 4

Внутрішні форми прояву: антивітальні уявлення (роздуми про відсут­ність цінності життя); пасивні суїцидальні думки (уявлення про власну смерть за відсутності чіткого задуму поз­бавлення себе життя, наприклад, «добре було б померти» тощо); суїцидальні задуми (розробка плану само­губства, продумування всіх деталей); суїцидальні наміри (прийняття рішення про самогубство).

Зовнішні форми прояву: суїцидальні висловлювання; суїцидальні спроби (цілеспрямоване оперу­вання засобами позбавлення себе життя, що не завершились...
Слайд № 5

Зовнішні форми прояву: суїцидальні висловлювання; суїцидальні спроби (цілеспрямоване оперу­вання засобами позбавлення себе життя, що не завершились смертю); завершений суїцид.

Залежно від типу суїцидальних спроб виділя­ють 3 види поведінки: істинна — характеризується стійкістю, цілеспрямованістю дій, пов'язаних з усвідомл...
Слайд № 6

Залежно від типу суїцидальних спроб виділя­ють 3 види поведінки: істинна — характеризується стійкістю, цілеспрямованістю дій, пов'язаних з усвідомлен­ням бажання позбавити себе життя (вибір місця і часу, щоб ніхто не завадив); демонстративна — проявляється в здійснен­ні суїцидентом психологічного тиску, тобто люди­на розуміє, що її дії не повинні призвести до смер­ті, тому вживає заходи щодо перестрахування, яких виявляється не завжди достатньо; афективна — зазвичай зумовлена надзви­чайно сильним афектом та супроводжується неорганізованістю.

Симптоми дезадаптації в підлітків «групи ри­зику» (за Щербановою): небажання жити; самот­ність; відсутність почуття радості; спонтанність поведінки...
Слайд № 7

Симптоми дезадаптації в підлітків «групи ри­зику» (за Щербановою): небажання жити; самот­ність; відсутність почуття радості; спонтанність поведінки; депресія; неадекватна самооцінка; відсутність близької людини

10 основних мотивів суїцидальної поведінки: Переживання образи, самотності, відчуже­ності, неможливість бути зрозумілим. Реальна або уявна втрата б...
Слайд № 8

10 основних мотивів суїцидальної поведінки: Переживання образи, самотності, відчуже­ності, неможливість бути зрозумілим. Реальна або уявна втрата батьківської уваги, нерозділене кохання, ревнощі, смертельні хворо­би, недоліки фізичного розвитку. Переживання, пов'язані зі смертю одного з батьків, їх розлученням або з відсутністю одного з них. Почуття провини, сорому, образи, незадово­леності собою. Страх перед ганьбою, глузуванням, прини­женням.

Страх перед покаранням. Любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагіт­ність. Почуття помсти, погрози, шантаж, стресові ситуації, незадоволеність життя...
Слайд № 9

Страх перед покаранням. Любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагіт­ність. Почуття помсти, погрози, шантаж, стресові ситуації, незадоволеність життям. Бажання привернути до себе увагу, виклика­ти жаль, співчуття. Наслідування приятелів, героїв книг або кіно­фільмів («ефект Вертера»).

У суїцидальній поведінці підлітків можна умов­но виділити 3 фази: Фаза обдумування, викликана свідомими думками про здійснення суїциду. Ці думки зг...
Слайд № 10

У суїцидальній поведінці підлітків можна умов­но виділити 3 фази: Фаза обдумування, викликана свідомими думками про здійснення суїциду. Ці думки згодом можуть вийти з-під кон­тролю і стати імпульсивними. Фаза амбівалентності, яка настає за умов появи додаткових стресових факторів, — людина відчуває потребу у здійсненні суї­циду і водночас прагне порятунку і втручання інших. Однак саме на цьому етапі підлітку ще можна допомогти. Якщо ж цього не трапиться, то настає фаза суїцидальної спроби. Вона минає дуже швидко — для підлітків характерна швидка друга фаза і перехід до третьої. .

Ознаки, за якими можна виявити ризик суїциду в підлітків актуальні суїцидальні ідеї з відхиленням аль­тернативних ідей, а також наявність точного п...
Слайд № 11

Ознаки, за якими можна виявити ризик суїциду в підлітків актуальні суїцидальні ідеї з відхиленням аль­тернативних ідей, а також наявність точного пла­ну суїциду; депресивний стан чи інше психічне захворю­вання; попередні суїцидальні спроби (ризик суїци­ду найвищий протягом першого року після такої спроби); попередні суїцидальні спроби, здійснені не шляхом приймання таблеток;

суїцидальні спроби в сім'ї чи серед близького оточення підлітка; соціальна ізоляція; конфлікти між підлітком та його оточенням, сімейні проблеми; д...
Слайд № 12

суїцидальні спроби в сім'ї чи серед близького оточення підлітка; соціальна ізоляція; конфлікти між підлітком та його оточенням, сімейні проблеми; девіантна поведінка загалом; уживання наркотиків чи алкоголю; бажання бути направленим на стаціонарне лікування.

Допомога підлітку, який є потенційним суїцидентом: Добирайте «ключі» для розгадки суїциду. Прийміть суїцидента як особистість. Якщо ви думаєте, що ...
Слайд № 13

Допомога підлітку, який є потенційним суїцидентом: Добирайте «ключі» для розгадки суїциду. Прийміть суїцидента як особистість. Якщо ви думаєте, що комусь загрожує небез­пека самогубства, дійте згідно із власними почуттями та переконаннями. Налагодьте турботливі взаємини. У цій ситу­ації є час для доброзичливої підтримки, яку пот­рібно висловлювати не лише словами, а й діями.

Будьте уважним слухачем. Якщо людина пе­ребуває в депресивному стані, їй більше потрібно говорити самій, ніж слухати когось. Не засуджуйте таку дит...
Слайд № 14

Будьте уважним слухачем. Якщо людина пе­ребуває в депресивному стані, їй більше потрібно говорити самій, ніж слухати когось. Не засуджуйте таку дитину, пам'ятайте, що їй важко зосередитися на чомусь, крім своєї без­виході Не сперечайтеся. У жодному разі не виявляйте агресії, якщо ви присутні під час розмови про самогубство. Спро­буйте не висловлювати обурення тим, що почули.

Запитуйте. Найкраще запитати: «Ти думаєш про самогубство?». Це не викличе подібної думки, якщо її раніше не було Не пропонуйте невиправданих утіх. ...
Слайд № 15

Запитуйте. Найкраще запитати: «Ти думаєш про самогубство?». Це не викличе подібної думки, якщо її раніше не було Не пропонуйте невиправданих утіх. Зверніться по допомогу до спеціалістів. Вселяйте надію.

Профілактичні заходи Педагогічні працівники повинні чітко усвідом­лювати делікатність роботи з учнівською молод­дю з цієї проблеми. Профілактичні з...
Слайд № 16

Профілактичні заходи Педагогічні працівники повинні чітко усвідом­лювати делікатність роботи з учнівською молод­дю з цієї проблеми. Профілактичні заходи повинні бути спрямовані на формування в учнів емоційно­го благополуччя, уміння долати життєві труднощі та виходити з кризових ситуацій. Забороняється проводити виховні години на зразок: «Що таке суїцид?» або «Суїцидальні тенденції серед моло­ді». Тематика заходів повинна бути такою: «Ситу­ацій, яких не можна вирішити, не буває», «Вихід завжди є», «Допомогу завжди можна отримати» тощо.

Попередження пси­хоемоційних розладів здоров'я: забезпечувати здорове харчування (багато свіжих фруктів та овочів); нормувати фізичне навантаження;...
Слайд № 17

Попередження пси­хоемоційних розладів здоров'я: забезпечувати здорове харчування (багато свіжих фруктів та овочів); нормувати фізичне навантаження; повноцінно відпочивати, мати достатній сон; дозувати час перегляду телевізора та занять за комп'ютером; контролювати зміст телепрограм, комп'ютерних дисків, відеоігор, книг та журналів тощо; забороняти лихослів'я;

формувати відразу до алкоголю, паління, наркотиків, нецензурної лайки; допомагати у виборі якісного кола спілкуван­ня, гідних друзів; ставити перед...
Слайд № 18

формувати відразу до алкоголю, паління, наркотиків, нецензурної лайки; допомагати у виборі якісного кола спілкуван­ня, гідних друзів; ставити перед дитиною досяжні цілі, допо­магати у виборі оптимального життєвого шляху; спільно з батьками долати труднощі та перешкоди, культивувати творчий підхід до вирі­шення проблемних ситуацій; вірити в дитину, її найкращі риси; виявляти ніжні почуття, турботу й увагу до дитини; виробляти позитивне мислення, виховувати любов до життя.

Пам'ятайте! «В дев'яти випадках із десяти суїцидальна спроба — це не бажання покінчити з життям, а крик про допомогу» (Г. Отто).
Слайд № 19

Пам'ятайте! «В дев'яти випадках із десяти суїцидальна спроба — це не бажання покінчити з життям, а крик про допомогу» (Г. Отто).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
2
міс.
2
7
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!