STEM/STEAM-освіта у школі як спосіб оволодіння учнями ключовими компетентностями та наскрізними вміннями на уроках англійської мови.

Опис документу:
У даній статті йдеться про STEM/STEAM-освіту у школі як спосіб оволодіння учнями ключовими компетентностями та наскрізними вміннями на уроках англійської мови. Розглядаються шляхи підвищення мотивації до навчання та способи досягнення комунікативної мети.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

STEM/STEAM-освіта у школі як спосіб оволодіння учнями ключовими компетентностями та наскрізними вміннями на уроках англійської мови.

Анотація

У даній статті йдеться про STEM/STEAM-освіту у школі як спосіб оволодіння учнями ключовими компетентностями та наскрізними вміннями на уроках англійської мови. Розглядаються шляхи підвищення мотивації до навчання та способи досягнення комунікативної мети.

Ключові слова: STEM-освіта, STEAM-освіта, творчість, наука, технології.

Annotation: This article deals with cross-curricular teaching English that can increase students' motivation for learning and their level of engagement. It examines ways of improving their communicative competence.

Key words: STEM, STEAM, art, technology, information, project, cognitive activity, motivation, effective learning.

Основною ідеєю нової української школи є школа для сучасного життя в сучасному суспільстві. Критичне мислення, медіа грамотність, вміння аналізувати є необхідними характеристиками успішної людини сьогодні. Конкуренція на ринку праці вимагає посилення підготовки учнівської молоді з предметів природничого і математичного циклів, технічної творчості та передбачає запровадження STEM-навчання на всіх етапах освітнього процесу. (п.18 «Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №67-р).

Освітня реформа стверджує, що головною метою навчання стане не отримання суми знань, а оволодіння учнями певним набором компетентностей та наскрізних вмінь. Сутність нового Закону про освіту полягає в тому, що наскрізні вміння повинні пронизувати всі предмети.

STEM-освіта – це міжпредметний підхід до навчання, який стирає межі, що розділяють наукові предмети (фізику, хімію, біологію), технології (інформатика, трудове навчання), математику та інтегрує отримані знання в досвід пізнання навколишнього світу. При поєднанні STEM з предметами творчого циклу (образотворче мистецтво, музика та ін.) утворився напрямок STEAM.

Художньо-естетична освіта формує не тільки людину зі здібностями митця, а особистість взагалі, яка має здатність до формування естетичних систем суспільного життя та естетичного середовища. Така особистість має бути з великим духовно-творчим потенціалом і бути готовою до будь-якої діяльності, гармонійно пов'язаної з потребами суспільства та самої людини, спираючись у рівній мірі на образи і логічне мислення. 

STEAM-освіта (S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics) – природничі науки, технології, інженерія, мистецтво, математика – система освіти, що стимулює оволодіння знаннями й навичками технологічних наукових напрямів, які дозволяють брати участь у найбільших інноваційних проектах, конкурсах та олімпіадах. Це освіта, скерована на підтримку творчості та інноваційних навичок.

Технології – це не лише комп’ютери та способи обробки інформації. Технологією може бути будь-яка модифікація-видозміна навколишнього середовища, створена для того щоб відповідати потребам та бажанням людини (прикладом може бути олівець→фломастер).

Мета STEM-освіти

1. Функціональність та процвітання в сучасному високотехнологічному світі

(здатність приймати рішення, брати активну участь у громадському та культурному житті, економічна продуктивність).

2. Взаємозв’язок між навчальними дисциплінами (взаємозв’язок, переплетення знань з різних предметів, поглиблене розуміння теоретичних понять, поєднання теоретичних знань та практичних вмінь і навичок).

STEAM можна знайти в кожному аспекті життя. Методика може бути застосована практично до будь-якої дисципліни, де б її не викладали – чи то в молодшій школі, чи у старшій. STEAM відповідає усім вимогам сучасної української школи, сприяє інноваційності, розвитку творчого та критичного мислення.

Протягом останніх декількох років рух "від STEM до STEAM" набирає обертів у якості позитивного способу дій, щоб дійсно відповідати потребам економіки 21 століття. Кінцевими результатами STEM-освіти є молоді люди, які беруть на себе продумані ризики, беруть участь у осмисленому навчанні, творчо вирішують проблеми та злагоджено співпрацюють у команді. STEAM підносить STEM на наступний рівень, це дозволяє учням застосовувати свої знання разом із практикою мистецтва, елементами та принципами дизайну, STEAM усуває обмеження та замінює їх фантазією, критикою, запитом та інноваціями.

STEАM передбачає творчість, а інновації та творчість це ключ до успіху на майбутньому ринку праці. Значна частина робочих процесів уже зараз піддається автоматизації, а в майбутньому, як пророкують аналітики, дедалі більше професій потраплятиме в зону ризику і зникатиме, залишаться спеціальності які потребують емпатії і емоційного інтелекту. Розуміння потреб людини і творче переосмислення завдань, які стоять перед нами, є прерогативою фахівців, які знайомі з гуманітарними аспектами розвитку особистості, творчістю, мистецтвом, філософією. Ось далеко не повний перелік професій, які пов’язані зі STEAM, є сучасними та цікавими для молоді: архітектор, сучасний планувальник міст та населених пунктів, механік та інженер-будівельник, розробник веб-сайтів, біомедичний інженер, дизайнер продукції, аніматор, звукорежисер, дизайнер відеоігор, астрофізик, графічний дизайнер, телеведучий, модельєр, дизайнер інтер'єру, фотограф, всі професії пов’язані з кіноіндустрією (дизайнер освітлення, майстер / виробник реквізиту, дизайнер костюмів) та ін..

2016 рік було оголошено роком англійської мови в Україні. Це дало змогу довести важливість вивчення іноземної мови та популяризувати інноваційні методики навчання. Але англійська мова – це не лише засіб спілкування з представниками інших країн, не лише мова туризму та розважального контенту. Важливо усвідомити, що англійська мова – це мова науки та професійного зростання. Саме цю тезу дозволяє розвивати STEAM-напрямок в освіті. Застосовуючи елементи STEAM на уроках англійської мови, працюючи над спільними проектами з предметів природничого чи наукового циклу, вчителі іноземної мови сприяють підвищенню інтересу учнів до вивчення не лише свого предмету, а й інших дисциплін.

Іноземна мова – це предмет, який охоплює та поєднує майже всі сфери людського існування, тому міжпредметні зв’язки тут чітко виражені. Щоб вести бесіду іноземною мовою, людина повинна не лише володіти лексикою та граматикою даної мови, але й знати, про що говорити. І, навпаки, знаючи той чи інший предмет, оперуючи науковими поняттями та термінологією, ми розширюємо свої знання, користуючись іноземною мовою, яка дає можливість долучатися до світової інтелектуальної скарбниці чи розширювати свій світогляд.

Учителі англійської мови завжди були попереду педагогів інших дисциплін у використанні нових методів та форм роботи на уроці, оскільки володіння іноземною мовою допомагало першими знайомитись з передовими ідеями, напрямками та навчальними методиками систем освіти інших країн. В українській освіті одним з перших поштовхів для розвитку STEM став наказ Міністерства освіти і наук України № 188 від 29.02.2016 «Про утворення робочої групи з питань впровадження STEM освіти в Україні». До прикладу у Сполучених Штатах Америки STEM-освіта ще два десятиліття тому була інтегрована в навчальні плани освітніх закладів. Тому елементи STEAM-освіти вже багато років застосовувались на уроках англійської мови в Україні. Звичайно, ми не маємо змоги на уроках іноземної мови проектувати роботів чи відтворювати складні технологічні процеси (такими проектами повинні керувати спеціалісти з фізико-математичного циклу дисциплін, а англійська мова є лише засобом отримання та поширення необхідної інформації), але залюбки застосовуємо елементи STEAM, які допомагають засвоювати навчальний матеріал з предмету та урізноманітнюють освітній процес.

STEAM надихає учня ставити запитання, як вчений; розробляти дизайн, як технолог; будувати як інженер; творити, як художник; доводити, як математик і при цьому мотивує до вивчення іноземної мови.

Основні принципи STEM/STEAM-завдань

 1. Зосередженість на інтеграції (поєднання понять, які здаються не поєднуваними);

 2. Встановлення актуальності (актуальна(поточна) подія, глобальна проблема);

 3. Вдосконалення умінь 21 століття (доступ до інформації (засобом є англійська мова), творче вирішення завдання, співпраця та робота у команді);

 4. Виклик для учнів (не надто важке завдання, щоб учні могли виконати і не надто легке, щоб їм не було нудно);

 5. Змішані види роботи (проблемне навчання, проектне навчання).

Працюючи вчителем англійської мови у школі, я завжди тісно співпрацювала з викладачами інформатики. Це давало змогу робити спільні проекти. Сучасним школярам постійно необхідно бачити результати своєї роботи і вони дуже радіють, коли виконавши один проект, отримують оцінки з декількох предметів.

Приклади завдань, які можна виконувати на уроках іноземної мови

 1. Створення паперових буклетів англійською мовою за допомогою графічної програми-редактора (на екологічну тему, наприклад).

 2. Озвучення уривків з художніх фільмів чи мультфільмів та накладення субтитрів англійською мовою.

 3. Створення власного фільму про школу, домашнього улюбленця, хобі тощо.

 4. Storytelling (Додаток). На основі прочитаного англомовного тексту учні відтворюють події, використовуючи іграшки (готові чи створені самостійно) у власному мультфільмі, застосовуючи програми комп’ютерної анімації і озвучуючи англійською мовою.

 5. Colour by Coding. Розфарбовування малюнка, розшифрувавши коди кольорів. Учні користуються таблицями ASCII кодування та покроковою інструкцією. Результатом завдання є розфарбований нескладний малюнок-ілюстрація, який відповідає темі уроку чи присвячений певному дню календаря (Різдвяна ялинка, сніговик, писанка тощо).

 6. Створення 3-D моделей будиночків, макету населеного пункту

Архітектура є чудовим прикладом поєднання дизайну, мистецтва, технологій та інженерного мислення. Інструкції для створення будиночків, звичайно, написані англійською мовою. Цей вид завдання допомагає зацікавити навіть найслабших учнів засвоїти лексику з тем «My House», «My Town», «My School», «Travelling». Таким чином учні можуть створити макет сучасного чи середньовічного міста, міста майбутнього чи міста мрії та в процесі роботи над проектами засвоювати вживання англійських дієслів в різних граматичних часах.

Учні вирізають з паперу моделі будиночків, розфарбовують та склеюють.

При створенні макетів дерев діти використовують палички для морозива (Stick-craft), декорації розмальовують олівцями чи фарбами (Build and add colour).

Переваги STEM (STEAM)-освіти

 1. Змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення шляхом спроб та помилок.

 2. Працюючи над проектами за STEM учень/учениця отримує набагато більше автономності, вчиться бути самостійним, приймати власні рішення та брати за них відповідальність.

 3. Учні здобувають навички критичного мислення.

 4. Велике значення відіграє практичне застосування отриманих знань. Школярі не просто знайомляться з новими поняттями, а вчаться реалізовувати теоретичні знання у вирішенні практичних проблем.

 5. Отримання необхідної інформації з першоджерел та можливість поширювати та обмінюватись інформацією з представниками інших країн є мотивацією для вивчення іноземної мови.

 6. Створюються умови для розкриття творчого потенціалу обдарованих дітей, а також умови для залучення дітей з різним рівнем розвитку здібностей.

STEAM допомогає школярам опанувати чотири навички, які потім на кожному кроці будуть їм потрібні у житті: озвучення бажаної мети; план вирішення; дії відповідно до плану; презентація результату роботи.

STEAM-освіта в Україні розвивається бурхливо, є чудовим інструментом для розвитку логічного мислення. Школяр, який займається STEAM, покращує оцінки з математики, фізики, інформатики, іноземної мови. До того ж, це можливість застосувати одержані знання та вміння з мистецького циклу предметів (наприклад, образотворчого мистецтва, музики).

Діти вчаться щвидко орієнтуватись в нюансах технологій, спілкуватися, співпрацювати, засвоювати знання паралельно з кількох дисциплін. Такі діти у майбутньому будуть успішними й займатимуться улюбленою справою.

Список використаних джерел

1. STEM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ , сайт Інституту модернізації змісту освіти

2. Інститут модернізації змісту освіти. Науково – практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей» у рамках ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та VІ Міжнародної виставки «WorldEdu – 2017». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/?s=STEM

3. The Journal of STEM Education: Innovations and Research [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jstem.org/index.php/JSTEM/article/view/1744

4. STEAM Education: A 21st Century Approach to Learning [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onlinedegrees.sandiego.edu/steam-education-in-schools/

Додаток 1

Storytelling.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
328 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.