Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Статут пришкільного табору

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CL480070
За публікацію цієї методичної розробки Рябошапка Олександр Петрович отримав(ла) свідоцтво №CL480070
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код
 1. Організаційно - правові засади при­шкільного табору.

Пришкільний табір ство­рений на базі Насташівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, де діти перебувають з 29 травня по 16 червня 2017 року з 9.00 до 12.00.

Метою діяльності є реалізація права кожної лю­дини на забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індиві­дуальних потреб.

Приймання дітей до дитячого табору здійснюється за рішенням районного відділу освіти та на підставі заяви батьків.

Відрахування дитини з пришкільного табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють, за рішенням педагогічної ради та медичного висновку про стан здоров’я.

Пришкільний табір веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує дітям, які перебувають у ньому, захист життя і здоров’я, а також належні умови для повноцінного відпочинку, розвитку їхніх творчих здіб­ностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, сус­пільно корисною працею, оволодіння іншими на­вичками.

Діти, які перебувають у пришкільному таборі, повинні:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпо­рядку, підвищувати загальнокультурний рі­вень;

 • оволодіти знаннями, умінням, практични­ми навичками здорового способу життя;

 • дотримуватися морально-етичних норм;

 • бережно ставитися до державної, комуналь­ної та приватної власності;

 • брати посильну участь у соціально корисній праці.

З урахуванням віку та інтересів у пришкільному таборі створено два загони чисель­ністю 25 осіб.

Пришкільний табір працює за календар­ним правом роботи, затвердженим начальником табору, погодженим із районним відділом освіти.

Виховний процес у пришкільному таборі здійснюється відповідно до індивідуальних мож­ливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Пришкільний табір є юридичною осо­бою і діє на підставі статуту.

 1. Охорона життя та здоров’я дітей.

  1. Начальник пришкільного табору та його працівники не­суть персональну відповідальність за збере­ження життя і здоров’я дітей, які відпочива­ють в ньому:

 • представляють інтереси дитячого табору в усіх установах, організаціях, на підприємствах;

 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності пришкільного табору, організовує і контролює їхнє виконання;

 • відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли обов’язковий ме­дичний огляд.

  1. Приміщення табору відповіда­ють санітарним нормам, технічним вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні табору розроблено та вивішено на видному місці план евакуації дітей та дорос­лих у разі пожежі чи стихійного лиха.

  2. Медсестра пришкільного табору здій­снює обов’язки постійного контролю за дотриманням са­нітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму, безпечними умовами відпочинку, за проведенням роботи з фор­мування здорового способу життя.

 1. Управління пришкільним табором і кадрове забезпечення.

  1. Керівництво дитячим табором здійснює начальник табору.

  2. Керівник дитячого табору:

 • затверджує календарний план роботи табору ;

 • затверджує режим дня з урахуванням типу закладу;

 • затверджує правила внутрішнього розпо­рядку для дітей та працівників дитячого та­бору;

 • організовує інструктаж працівників дитячо­го табору з техніки безпеки, профілактики травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, дотримання са­нітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання невідкладної допомоги;

 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

 • здійснює контроль за виховним процесом, забезпечує належні умови для відпочинку дітей;

 • контролює дотримання фінансової дисци­пліни в таборі.

  1. . При оформленні на роботу працівни­ки табору проходять обов’язковий

медичний огляд, інструктаж із техніки безпеки, профілактики травматизму,

санітарно-гігієнічних правил та надання не­відкладної лікарської допомоги.

 1. Працівники пришкільного табору ма­ють право:

 • на внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу;

 • на ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми.

3.5. Працівники пришкільного табору зобов’язані:

 • дотримуватися вимог статуту дитячого табо­ру;

 • дотримуватися вимог трудової дисципліни, етики, стосунків;

 • виконувати плани виховної роботи.

3.6. Працівники табору працюють згідно з графіком, затвердженим його керівником, з урахуванням вимог зако­нодавства про працю.

 1. Господарське утримання та фінансування.

  1. Пришкільний табір знаходиться на балансі районного відділу освіти.

  2. Джерелами фінансування табору відпочинку є кошти місцевого бюджету, добровільні внески батьків та добровільні пожертвування.

  3. Вимоги до території, споруд дитячого табору, його обладнання визначаються будівельними, санітарно-гігієнічними правилами і нормами.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Статут пришкільного табору
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  7340
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  CL480070
 • Вподобань
  0
Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
2700 грн
390 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №CL480070
За публікацію цієї методичної розробки Рябошапка Олександр Петрович отримав(ла) свідоцтво №CL480070
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти