Стаття "УРОК ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КЛАСАХ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ"

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

11.01.2021

146

1

0

Опис документу:
У проведенні уроків з дітьми з порушеннями зору вчитель будь-яку досконалу методику, технологію розглядає у контексті можливостей дітей свого класу, надаючи перевагу груповим та індивідуальним завданням.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КЛАСАХ ДЛЯ ДІТЕЙ

ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

В останні роки в Україні у початкових класах запроваджується інклюзивне (інтегроване) навчання — залучення до навчання у звичайних класах загальноосвітніх шкіл дітей з особливими освітніми потребами.

У проведенні уроків з дітьми з порушеннями зору вчитель будь-яку досконалу методику, технологію розглядає у контексті можливостей дітей свого класу, надаючи перевагу груповим та індивідуальним завданням.

Урок - гнучка форма організації навчання. Він включає різноманітний зміст, відповідно до якого використовуються необхідні методи і прийоми навчання. На уроках організовуються фронтальна, групова, колективна та індивідуальна форми пізнавальної роботи.

Як і в загальноосвітніх школах, урок у школах для дітей з порушеннями зору — основна форма навчання. Але в спеціальному класі урок має свої особливості. Особливого значення в спеціальному класі на кожному уроці має його корекційна спрямованість. На уроках у класах для дітей зі зниженим зором, крім загальноосвітніх та виховних завдань, розв'язуються ще й специфічні завдання, властиві лише спеціальному класу – компенсація та корекція порушень розвитку. Кожний урок, окрім навчальної та виховної мети, повинен мати корекційну мету, яка протягом уроку має бути досягнутою.

Як форма, урок реалізується з невеликою кількістю учнів: в класах для дітей зі зниженим зором - не більше 12. Така кількість учнів дозволяє більше уваги приділяти індивідуальній роботі з дітьми. Певні особливості є й у доборі методів та прийомів навчальної роботи: обов'язковою умовою є сполучення словесних та наочних методів навчання для попередження вербалізму, а в подальшому — формалізму знань учнів. З метою кращого засвоєння матеріалу на уроках у класах для дітей з порушеннями зору частіше, ніж в загальноосвітніх класах, використовується прийом повторення. Правильно побудоване повторення веде до більш глибокого розуміння матеріалу, сприяє встановленню зв'язків між старим та новим. Також повторення дозволяє доповнити, уточнити та відкоригувати раніше засвоєні знання, оскільки сліпі та слабозорі діти мають помилки сприймання та самостійно їх не виправляють.

Уроки в спеціальному класі характеризуються використанням групових форм роботи. В основному це диференційовано-групові форми роботи, коли учні об'єднуються у групи залежно від їх пізнавальних чи зорових можливостей, завдань корекційно-освітнього процесу.

Однією з особливостей уроку є організація охоронно-педагогічного режиму, зорового. З цією метою дозволяється вільне, в залежності від зорових можливостей, розташування парт, столів, стільців у класі, дітям дозволяють підходити до дошки під час уроку, робити нотатки олівцем у книзі. У класах для дітей зі зниженим зором в процесі уроку обов’язково робиться перерва (фізкульт-хвилинка), під час якої очі повинні відпочити. У роботі зі слабозорими також необхідно уникати тих переходів, які вимагають переустановлення акомодації.

Яскравою особливістю організації уроку в класах для дітей зі зниженим зором є використання підручників, надрукованих збільшеним шрифтом.

Уроки в класах для дітей з порушеннями зору, як і в загальноосвітніх класах, проводяться за розкладом, складеним завучем. Уроки з великим розумовим та зоровим навантаженням не можуть бути першими. Це пояснюється тим, що перший урок не є продуктивним. Діти довго адаптуються до навантаження, потребують психологічної підготовки. Контрольні роботи проводяться на 2-3 уроках.

Структура уроку

Як і будь-яке складне явище, урок має свою структуру (побудову).

Структура уроку - це цілісна система певним способом і організаційно впорядкованих та узгоджених між собою елементів, спрямованих на розв'язання завдань уроку.

Поняття «структура уроку» визначається трьома основними ознаками: склад (з яких елементів чи етапів складається урок), послідовність (у якій послідовності ці елементи входять в заняття), зв’язок (як вони між собою пов’язані).

Загальновизнаною в педагогіці є така структура:

  1. Організаційна частина;

  2. Основна частина;

  3. Заключна частина.

Враховуючи психологічні особливості учнів з порушеннями зору, робота учителя на кожному з етапів уроку в спеціальних класах має певну своєрідність.

  1. Організаційна частина

Основне завдання цієї частини уроку - оптимально підготувати здобувачів освіти до роботи на уроці, включити їх у навчальний процес. Діти з порушеннями зору часто бувають пригнічені або збуджені і не вміють на уроці мобілізувати самостійно свою увагу. Підготовчій частині уроку приділяється особлива увага, оскільки від її результатів залежить ефективність наступних етапів уроку. Процес входження у навчальну діяльність потребує більше часу, ніж у дітей з нормальним зором. Тому 5-7 хвилин на початку уроку витрачається вчителем на подолання впливу перерви. На цьому етапі також здійснюється підготовка робочого місця та необхідного приладдя. Окремим учням учитель може надати допомогу в підготовці до уроку.

  1. Основна частина

Якщо в загальноосвітніх класах основною частиною уроку передбачені перевірка домашнього завдання, актуалізація знань для переходу від вивченого до нової теми, і цей перехід займає небагато часу, то в умовах спеціального класу в основній частині уроку вивченням нового матеріалу має відбуватися спеціальна пропедевтика. Пропедевтика передбачає доведення до свідомості учнів мети уроку, перевірку домашнього завдання та введення їх в коло знань та уявлень, які підводять до нової теми (вступна бесіда з метою уточнення понять, про які буде йти мова).

Власне основна частина передбачає первинне сприймання системи знань у глобальному вигляді; багаторазове, поетапне повернення до змісту розчленованого на частини матеріалу з виправленням та уточненням прогалин у знаннях; інтеграцію на більш високому теоретичному рівні скоригованих по частинах знань та умінь у цілісну систему; перевірку дієвості знань шляхом включення їх у практичну діяльність.

  1. Заключна частина

Підведення підсумків, оцінка успіхів, домашнє завдання з обов'язковим поясненням і обов'язковою мотивацією та диференціацією.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили