Стаття "Поєднання новітніх технологій та традицій українського декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях комп’ютерної графіки"

Опис документу:
План Вступ 1. Особливості застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі школи 2. Організація духовного розвитку особистості, формування її національної самосвідомості через збереження мистецьких та народних традицій на заняттях декоративно-прикладного мистецтва та комп’ютерної графіки.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Шевченківська спеціалізована загальноосвітня

школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради

Поєднання новітніх технологій та традицій українського декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях комп’ютерної графіки

Виконала: вчитель образотворчого

та декоративно-прикладного мистецтва

Даніліна Віра Олександрівна

План

Вступ 3

 1. Особливості застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі школи 3

 2. Організація духовного розвитку особистості, формування її національної самосвідомості через збереження мистецьких та народних традицій на заняттях декоративно-прикладного мистецтва та комп’ютерної графіки. 6

Висновки 14

Література 15

Додатки 16

Вступ

В Україні затверджена Концепція Нової української школи, яка почала діяти в 2018 році. В основі даної Концепції - запровадження компетентнісного підходу. Знання та вміння, отримані учнями в процесі навчання формують їх життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті. Нові освітні стандарти ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя». Однією з ключових компетентностей є інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає впевнене критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні.

Також в презентації про «Нову українську школу» сказано, що нова школа плекатиме в учнів українську ідентичність. Питання української ідентичності в сучасній Україні стало особливо актуальне. Це сформована багатьма роками система ознак та властивостей, які відрізняють українську людину, спільноту та культуру від інших аналогічних об’єктів.

В даній статті розглянемо як у школі художньо-естетичного спрямування на прикладі профільних занять з комп’ютерної графіки та декоративно-прикладного мистецтва можна пов’язати інформаційно-цифрову компетентність та розвиток в учнів української ідентичності.

 1. Особливості застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі школи

Сьогодні розвиток комп'ютерної графіки відбувається з неймовірною швидкістю і захоплює все більші простори людської діяльності. Візуалізація наукових експериментів, індустрія розваг, поліграфія, кінематограф, відео, віртуальна реальність, мультимедіа та педагогічні програми неможливі сьогодні без комп'ютерної графіки.

Вона стала важливим інструментом у таких галузях мистецтва як кіно, анімація, реклама, архітектура, художнє конструювання і моделювання, а також у різних видах дизайну (графічний, промисловий, веб-дизайн…). Володіння основами комп’ютерної графіки необхідні для створення комп’ютерних ігор, електронних ресурсів, мультимедійних презентацій тощо. На сучасному ринку праці попитом користуються нові професії: веб-дизайнер, спецефектор, векторний арт-майстер, CAD-майстер, аніматор, текстуровщик, візуалізатор тощо. Вони безпосередньо пов’язані з комп’ютерною графікою, тому постає гостра необхідність у випускниках спеціалізованих шкіл художньо-естетичного профілю, що володіють основами комп’ютерної графіки.

Заняття з комп'ютерної графіки є новою дисципліною для спеціалізованих шкіл естетичного спрямування, вони викликають в учнів активний і непідробний інтерес, виявляються пізнавальними, цікавими, корисними. Також отримані знання стануть в нагоді в подальшому житті, під час подальшого навчання у ВНЗ, а також у майбутній професійній діяльності.

Але в зв’язку з невпинним розвитком інформаційних технологій зростає попит на інноваційні розробки, практичний досвід розвивається швидше ніж знання. Однією з причин цієї ситуації є відсутність методичних посібників. Посібники з «Комп’ютерної графіки» є, але вони швидко втрачають свою актуальність, і тому вчителям комп’ютерної графіки через відсутність потрібних матеріалів доводиться вдаватися до самостійного виготовлення посібників, презентацій, брошур.

Поняття «комп'ютерна графіка» навіть не має чіткого визначення і трактується по-різному. У вузькому сенсі комп'ютерна графіка - це графічні зображення, оброблені на комп'ютері. У широкому трактуванні під комп'ютерною графікою розуміється будь-яка візуальна інформація, що має художню цінність і оброблена комп'ютерним способом. Іноді комп'ютерну графіку називають також машинною графікою, тобто - це область діяльності, в якій комп'ютери використовуються як інструмент для створення зображень.

Під час практичних занять учні знайомляться з поняттям «комп'ютерна графіка», а також з термінами «комп'ютерний дизайн», «графічний дизайн», «поліграфічна продукція», де найбільш активно застосовується комп'ютерна графіка, працюють з ілюстративним матеріалом і закріплюють на практиці отримані знання. За допомогою графічної програми CorelDRAW школярі створюють свої роботи, освоюють різноманітність підходів, методів і видів комп'ютерної графіки, розвивають вміння застосовувати отримані знання, вміння розкрити тему за допомогою різних прийомів роботи на комп'ютері.

Комп'ютерні технології знаходять своє застосування в найрізноманітніших сферах нашого життя. Комп’ютерну графіку, яка викладається в нашій школі можна назвати «Графічний дизайн». Графічний дизайн - самий універсальний вид мистецтва. З творами графіки ми стикаємося все своє життя. Графіка присутня буквально всюди, ми пізнаємо дизайнерське мистецтво через дорожні знаки, рекламні оголошення, ілюстрації в журналах, упаковки для різноманітних товарів, логотипи фірм-виробників продукції та ін. Тому область графічного дизайну цікава і зрозуміла учням, які прийшли на заняття з комп'ютерної графіки. У процесі навчання вони вивчають такі напрямки графічного дизайну як: фірмовий стиль, шрифти, плакат, графічна реклама, книжкова графіка, журнальна графіка.

Тобто, під час вивчення даного предмету учень має мати певний «художній багаж», поєднувати знання, отримані під час академічного малюнку та живопису, композиції та занять з комп’ютерними можливостями. Вивчення комп'ютерної графіки надає процесу навчання новий творчий потенціал і вносить вклад у забезпечення всебічного розвитку юного художника.

Безмежні можливості комп'ютера повністю виправдовують той інтерес, який учні відчувають до нього. Вивчати комп'ютер в сучасному суспільстві стало природним і необхідним. Основна мета таких занять - навчити зростаючу людини самостійно мислити, розвивати фантазію і практично втілювати свої ідеї за допомогою різних комп'ютерних програм.

 1. Організації духовного розвитку особистості, формування її національної самосвідомості через збереження мистецьких та народних традицій на заняттях декоративно-прикладного мистецтва та комп’ютерної графіки.

Поряд з новітніми технологіями не варто забувати історичні здобутки, історію та традиції нашого народу.

Сьогодні питання про відродження та розвиток національної свідомості є дуже актуальним. Це стосується і мистецтва, яке також повинно виховувати та розвивати свідомих та щирих патріотів, які успішно будуть будувати українську державу. Це непростий і тривалий процес, в якому важливу роль відіграє школа та освіта. Виникає потреба навчально-виховну роботу будувати на основі автентичної педагогіки. Сучасна художня освіта дуже мало використовує саме зразки українського мистецтва, більше для вивчення користуються чужими прикладами та системами. Мистецтво потребує докорінної перебудови, потрібно менше використовувати чужий досвід народного мистецтва, а більше спиратися саме на традиційне українське мистецтво. Це є важливим також тому, що Україна прагне стати європейською державою, а це вимагає прояву своєї індивідуальності та неповторності, а не бездумного копіювання західного мистецтва.

Розвиток комп’ютерних технологій, які входять в усі сфери людського життя, зокрема в навчальний процес, має надзвичайно важливе значення. Завдяки застосуванню новітніх досягнень комп’ютерної техніки на заняттях комп’ютерної графіки та українських традицій декоративно-ужиткового мистецтва, навчальний процес можна не лише осучаснити, а зробити цікавішим та змістовнішим як для учнів, так і для вчителів.

Галузь українського декоративно-прикладного мистецтва має під собою міцний фундамент народного мистецтва. Воно представлене численними видами українського декоративно-ужиткового мистецтва, різними осередками та центрами, які збереглися в різних куточках України. Важливу роль в організації духовного розвитку особистості, формування її національної самосвідомості є вивчення та збереження мистецьких та народних традицій з урахуванням етнокультурних особливостей певного регіону.

Наприклад, одним із скарбів Черкаського краю є старі традиційні рушники, на основі яких можна створити серію комплексних, цікавих та змістовних циклів занять з ДПМ та комп’ютерної графіки.

Ці завдання ми об’єднуємо в тему «Створення орнаменту «Дерево життя» на основі старих рушників Черкаського краю». Символ «Дерево Життя» є дуже глибоким і цікавим для вивчення. У наших предків цей орнамент символізував єдність усього світу, воно також було моделлю Всесвіту та людини, де кожний елемент має своє значення. Про Дерево Життя складено велику кількість казок та легенд.

Перший етап роботи відбувається на заняті декоративно-ужиткового мистецтва, коли учні знайомляться з даним орнаментом та його зразками.

В 2014 році в Черкаському обласному краєзнавчому музеї презентували «Рушник єдності», на якому були представлені 26 зшитих фрагментів вишивки всіх районів Черкаської області. Проект був цікавий тим, що для його втілення працівниками музею було досліджено тисячі рушників в музеях області, приватних колекціях, в Українському центрі народної культури «Музей Івана Гончара» та Музеї національної архітектури й побуту Пирогово. На багатьох рушниках було зображено традиційний український орнамент «Дерево життя», який був характерний не тільки для вишивок, а й для багатьох інших видів декоративно-прикладного мистецтва (декоративний розпис, писанкарство, килимарство, гончарство та ін.). Будь- який орнамент в українському декоративно-ужитковому мистецтві є не просто декоративним елементом для декорації речей, а в ньому ще з давніх часів майстри кодували інформацію. Знаки орнаменту концентрують у собі базові змісти української етноментальності, несуть в собі закодовану інформацію.

Наприклад, серед збереженої колекції черкаських рушників багато «Чернецьких» рушників з Чигиринщини, які вишивали черниці. На них дуже часто зустрічається стилізоване зображення лілії. Лілія, яка розташована на вершині Дерева, уособлює Вогонь Життя, також символізує духовність, досконалість і чистоту Життя. (Рис.1, 2, 3, 4)

Говорячи про черкаські рушники варто також згадати сучасну черкаську майстриню Олександру Теліженко. Вона є автором та керівником «Творчої майстерні Олександри Теліженко», майстер народного мистецтва, заслужений художник України. Основні види її творчості - це рушник та костюм. Для своїх робіт використовує мотив «древо життя» з класичних центральноукраїнських рушників. Орнамент інтерпретує, переломлює через свою свідомість, виконує традиційні символи в авторському стилі. Художниця придумує орнаменти, малює їх і керує виконанням роботи колективом своєї студії. Свою інтерпретацію називає «Козацьке бароко» або «Українське бароко». Крім того майстриня-художниця веде активну наукову діяльність, і вважає що символіку орнаменту потрібно знати, кожна деталь має бути продуманою та мати своє значення. (Рис. 5, 6, 7, 8)

Мотиви даної теми можна використовувати під час різних видів практичної діяльності на заняттях ДПМ («Вишивка», «Витинанка», «Декоративний розпис», «Писанкарство та ін.)

Під час виконання практичної частини учнів можна користуватися різними методами творчої діяльності:

 1. Метод аналогії. При такому підході до роботи орнамент учнем копіюється майже без змін. Такий метод дає позитивний результат, на підготовчому етапі навчання, коли формуються практичні навички та вміння учня. Хоча з одного боку це є плагіатом, то з іншого цей метод виправданий для успішних наступних етапів роботи.

 2. Метод еклектики. Коли з орнаменту використовуються окремі елементи, для того щоб створити орнамент для іншої форми (овал, коло, трикутник).

 3. Метод синтезу. Під час такої роботи учень аналізує попередньо отриману інформацію, узагальнює її, і на основі освоєння закономірностей і принципів формотворення виконує нові твори.

Приклад: на основі орнаментальних мотивів «чернецьких» рушників створено та виконано декоративний розпис. (Рис.9, 10, 11)

 1. Метод асоціацій. Коли попередньо отримані знання викликають у свідомості певні образи. Іноді народне мистецтво може слугувати тільки поштовхом до створення унікальних, ідейно-емоційних робіт у різних техніках і матеріалах, які зовсім не властиві для даної народної творчості.

Приведу приклад, як ми такий метод використали під час роботи над писанкою-мальованкою для Всеукраїнського «Фестивалю писанок – 2017». Для виконання орнаменту на писанці ми використали мотиви «чернецьких» рушників з Чигиринщини. Спочатку ми освоїли спосіб виконання окремих елементів, потім на основі цих елементів згідно нашому авторському задуму створили образ, і отримали свій авторський твір, який і виконали на писанці. (Рис.12, 13, 14)

Найбільш вдалі для розвитку творчих здібностей учнів є два останні методи синтезу та асоціацій. Вони допомагають не просто копіювати певні зразки, а забезпечують накопичення практичних умінь створення орнаментальних і сюжетно-тематичних композицій для декорування виробів, допомагають розуміти мову народного мистецтва.

Другий етап роботи відбувається на заняттях комп’ютерної графіки, коли в учнів є певний рівень знань, навичок та досвіду. Потрібно орнамент «Дерево життя» виконати в комп’ютерному графічному редакторі. Для виконання даної роботи ми користуємося комп’ютерним графічним редактором CorelDraw.

Пакет CorelDraw - програма створення і коригування зображень векторної графіки. Програма надає всі необхідні засоби для корекції, монтажу, підготовки макетів до друку і високоякісного виводу. Великий набір інструментів малювання пакета CorelDraw активно застосовується при створенні як комерційного дизайну, так і ескізних творів. CorelDraw в даний час є однією з найбільш вживаних векторних графічних програм. Свою популярність програма набула завдяки тому, що дозволяє початківцям і професіональним художникам створювати ілюстрації різної складності.

Сфера нових електронних технологій вимагає від художника проектного мислення, що дозволяє вибудувати весь ланцюжок послідовної творчої діяльності, спрямованої на створення багаторівневого інформаційного інтерактивного художнього твору. Тому свою роботу учні вчаться вести поетапно.

На заняттях декоративно-прикладного мистецтва вони навчилися за мотивами старих Черкаських рушників створювати орнамент «Дерево-життя». Розроблений матеріал фотографуємо, або скануємо та переносимо в графічний редактор CorelDraw. І по зображенню починаємо працювати. Малювати стилізоване зображення можна за допомогою простих геометричних фігур (коло, овал, квадрат та ін..) (Рис. 15)

(Рис. 15)Прості геометричні фігури (коло, овал, квадрат та ін..) в графічному редакторі CorelDraw

Для виконання такого завдання в учнів повинні бути навички роботи в графічному редакторі. Вони повинні вміти:

 • переміщувати елементи на робочому полі;

 • за допомогою маркерів вміти збільшувати чи зменшувати елементи;

 • копіювати елементи по колу та в дзеркальному відображені;

 • користуватися палітрою.

За допомогою простих геометричних фігур отримуємо стилізоване зображення орнаменту «Дерево життя» (Рис.16, 17). Спочатку учень відбирає, формує та створює центральний елемент (композиційний центр), а потім виконує деталі однієї сторони, і в дзеркальному відображені копіює її на іншу сторону, щоб зображення вийшло симетричним.

(Рис.16, 17) Створення орнаменту «Дерево життя» в комп’ютерному графічному редакторі CorelDraw

(Рис. 18, 19) Графічний редактор CorelDraw, інструмент «Крива» (малювання через 2 або 3 точки) та використання його в роботі

В даній роботі можна також використовувати нескладний інструмент «Крива» (малювання через 2 або 3 точки) (Рис. 18, 19), і створювати зображення в полігональному стилі. Зображення виходить цікаве та пропрацьоване, має зовсім інший вигляд. Полігональна техніка - це новий, сучасний та цікавий стиль у створенні векторних зображень, коли малюнок складається з маленьких елементів (полігонів). Зазвичай вони трикутні, зрідка мають форму чотирьох та багатокутників. В цьому стилі можна малювати все що завгодно (пейзажі, портрети, логотипи, абстрактні картинки). Сучасні дизайнери в даній техніці розробляють полігональні шрифти, меблі, одяг та архітектурні споруди. (Рис.20-25)

Гарним прикладом використання мотиву «Дерево життя» є дизайн Юрка Гуцуляка для органічної косметики «Brun'ka». Він розробив для фірми дизайн упаковки. В ході роботи художник прагнув поєднати естетику сучасного дизайну та українську культурну спадщину. Рушникові орнаменти центральних регіонів України стали основою для графічних елементів. Жодне зображення чи орнамент не були скопійовані з старих рушників. Образи «Дерева життя» використовувалися лише як джерело натхнення для створення цілком нового та сучасного. (Рис. 26-32)

Використання комп’ютерних програм дозволяє використовувати і отримувати цікаві спецефекти та багато разів дублювати і переробляти декоративні зображення (різна кольорова гама, заміна деталей), що в рази швидше, ніж виконувати завдання на папері.

По закінченню виконання завдання дітям необхідно обов'язково побачити, помацати результат своєї роботи. Вони отримують задоволення, коли тримають в руках роздруковану листівку або закладку, зібрану і склеєну упаковку. Якщо робота вдала, можна замовити її друк в рекламній фірмі на футболці, чашці або іншій сувенірній продукції.

Наші учні виконують роботи не тільки в специфіці поліграфічної продукції. Зараз проводиться досить велика кількість дитячих виставок і конкурсів, в яких серед таких поширених технік виконання як живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура та інші, все частіше з’являється техніка комп’ютерна графіка.

Під час занять можна побачити, що теми з комп’ютерної графіки, декоративно-прикладного мистецтва, а інколи з композиції перегукуються. Це такі теми як «Стилізація», «Орнамент», «Декоративна композиція» та ін.. Тому це є гарною можливістю об’єднати одну тему в комплекс занять з різних предметів. Така діяльність є в рази ефективнішою, кориснішою та комплексною, коли отримані вивчені знання з декоративно-прикладного мистецтва можна вдосконалити за допомогою виконання композиції в векторних і растрових програмах комп’ютерної графіки.

Висновки

Комп'ютерна графіка в школі художньо-естетичного профілю є в наш час дуже актуальним і необхідним предметом, вона дозволяє учням спробувати себе в ролі справжніх професійних дизайнерів, створює підготовчу базу для подальшого вивчення комп'ютерної графіки, дає можливість створити перше в своєму житті портфоліо дизайнера. Запропоновані завдання з комп'ютерної графіки допомагають розвинути в учнів почуття естетичного смаку, стилю, композиції, вміння грамотно використовувати колір, шрифт, зображення - все те, чим, повинен володіти будь-який хороший художник-дизайнер.

Разом з тим бережливе ставлення до здобутків українського мистецтва, народного і професійного, розширення уявлень учня про культурні традиції українського народу, зацікавлення духовними надбаннями свого краю, регіону, усієї України, формування національних рис характеру через освоєння мистецької спадщини свого народу, реалізації себе у сфері професійного мистецтва дають можливість сподіватися на те, що наші вихованці гідно продовжать традиції українського мистецтва, яке буде гідно представлене в контексті світової культури.

Крім того наші учні - це майбутні фахівці графічного дизайну, а графічний дизайн давно вийшов за межі обслуговування тільки галузей виробництва. В сучасній Україні все більше замовників для своєї компанії, фірми, організації обирають українські назви та створюють фірмовий стиль з етноелементами. Тому вчити саме українське мистецтво зараз модно і престижно.

В Україні збереглося багато центрів народного мистецтва. В кожній області знайдеться щось своє унікальне та неповторне, на основі чого можна будувати вивчення та роботу учнів на заняттях декоративно-прикладного мистецтва та комп’ютерної графіки. Все залежить від креативності вчителя та бажання працювати та підтримувати галузь українського ДПМ.

Література:

 1. Данилейко В. Я. Основи дизайну. – К.,1996

 2. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну. – К.: Кондор 2006

 3. Наукове видання «Вісник львівської національної академії мистецтв», спецвипуск 3.- Л., – 2007

 4. Ханко Остап. Мистецька освіта в Україні: потреба переорієнтування. // Артанія. – 1993. - № 2

 5. Документ «Концепція Нової української школи», інтернет-сайт «Міністерство освіти та науки України» http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

Додатки

(Рис.1, 2, 3, 4) «Чернецькі» рушники з Чигиринщини, Черкаська область

(Рис. 5, 6, 7, 8) Рушники черкаської майстрині Олександри Теліженко з зображенням орнаменту «Дерево життя»

(Рис.9, 10, 11) На основі орнаментальних мотивів «чернецьких» рушників створено та виконано декоративний розпис з орнаментом «Дерево-життя».

(Рис.12, 13, 14) Метод асоціацій

(Рис. 15) Прості геометричні фігури (коло, овал, квадрат та ін..) в графічному редакторі CorelDraw

(Рис.16, 17) Створення орнаменту «Дерево життя» в комп’ютерному графічному редакторі CorelDraw

(Рис. 18, 19) Графічний редактор CorelDraw, інструмент «Крива» (малювання через 2 або 3 точки) та використання його в роботі

(Рис.20-25) Приклади робіт дизайнерів в техніці полігональна графіка

(Рис. 26-32) Мотив «Дерево життя», дизайн Юрка Гуцуляка для органічної косметики «Brun'ka».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
8
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!