Стаття "ОСНОВНІ ЕТАПИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ"

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

11.01.2021

140

1

0

Опис документу:
Особливою рисою дитячого малювання є притаманні йому зміни, пов’язані із віковими та індивідуальними особливостями дитини з порушеннями зору. Розвиток дитячого малювання обумовлений різними формами соціального досвіду, що засвоюється дитиною.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОСНОВНІ ЕТАПИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Особливою рисою дитячого малювання є притаманні йому зміни, пов’язані із віковими та індивідуальними особливостями дитини з порушеннями зору. Розвиток дитячого малювання пов’язують із процесом засвоєння одного з видів знакової діяльності (надання одному об'єкту (малюнку, символу, знаку) значення іншого об’єкта (реального предмета), в якому виражені особливості зорового сприйняття і уявлення дитини, її рухового розвитку, мислення і ставлення до дійсності. Розвиток дитячого малювання обумовлений різними формами соціального досвіду, що засвоюється дитиною.

Так, у своєму розвитку малювання проходить ряд етапів, які є дуже важливими, оскільки кожен впливає на розвиток наступного. Початковим у дитячому малюванні є етап “каракулів”. Перші “малюнки” з’являються як прояв дитиною пошукової активності у наслідку маніпулятивних дій з предметами, а згодом і перші предметні дії. Олівець, крейда, фломастер здатні залишати на папері сліди – конфігурації різноманітного характеру: крапки, риски, каракулі, яким здебільшого притаманна випадковість. Дитина, наче випробовує можливості руки і задовольняється отриманим результатом.

Згодом виявлена можливість отримання різноманітних штрихів, овалів, плям та заповнення ними простору аркуша веде до цілеспрямованого повторення дитиною випадково отриманих конфігурацій, або зразка, показаного дорослим. Випадково отримані форми стають матеріалом для гри.

Цей період дитячого малювання відносять до дозображувальної стадії, адже образотворення даним роботам ще не властиве. Тенденція до розвитку графічних образів на шляху від дозображувальної стадії до зображення полягає у впізнаванні випадкового поєднання ліній та умисного їх зображення.

Другий етап у розвитку дитячого малювання починається коли малюнок характеризують два неодмінні моменти — образ та його значення. Про початок зображувальної стадії можна говорити, якщо в елементах малюнка — кружечках, штрихах, різноманітних лініях дитина бачить тваринку, машину, будинок, квітку і дає їм назву відповідних предметів.

У подальшому дитина з порушеннями зору прагне відтворити у малюнку складний предмет, використовуючи для цього засвоєні раніше елементи образів. Складання цілого з елементів спочатку дуже хаотичне: деталі або накладаються одна на одну, або взагалі не поєднані між собою. Елементи, яких не вистачає у зображенні, доповнює фантазія. Малюнок може лише відносно нагадувати зображуваний предмет. Через неточність зображення для одного і того ж образу знаходяться все нові і нові значення. Можливо у цей час діти технічно не можуть відтворити те, що вони сприймають і надумали відобразити.

Надалі дитина у своїх малюнках відтворюватиме оточуючий її світ, поступово засвоюватиме та вдосконалюватиме власне зображальні форми.

Третій етап дитячого малювання пов’язаний із появою схематичних зображень. Приблизно у віці 4-5 років малюнки стають складнішими. Дитина прагне відобразити свої знання про зображуваний предмет, тому в поле зору можуть попасти такі деталі, які є невидимими при спостереженні предмета, або при спостереженні його у певному ракурсі бачити неможливо. Предмети на малюнках розташовуються не накладеними один на одному, а розгорнуто, у плані, щоб їх можна було без перешкод розглядати. У роботах можуть синтезуватися епізоди "несумісного" характеру (внесення в одну композицію різних пір року). На цьому етапі у зображеннях з'являються стійкі образи-конфігурації (індивідуальна символічна система), які мандрують з одного аркуша в інший. Це певні способи зображення дерева, квітки, сонечка, людини на основі виділення їх характерних ознак, які дозволяють передавати інформацію засобами рисунка.

У процесі розвитку дитячого малювання притаманна дітям тенденція до закріплення звичних графічних образів стикається з тенденцією перетворення цих образів в застиглі шаблони, які відповідають елементарним вимогам зображення і находять визнання в оточуючих.

Для дітей від 6 до 11 років малювання виступає провідним видом художньої діяльності. У цьому віці діти малюють із задоволенням. Створені ним образи вражають своєю щирістю та безпосередністю.

Тематика малюнків дітей молодшого шкільного віку найрізноманітніша. Це зображення людини і тварин, казкових, фантастичних і реальних сюжетів, різноманітних предметів, будинків і транспорту.

Форму складних об’єктів діти відображають контуром. Відтворюючи будову можуть відобразити не всі деталі, порушують пропорції того, що зображують.

Об’ємність предметів та глибину простору у зображеннях частіше учні початкових класів не відтворюють, або відтворюють частково. Предмети здебільшого зображають силуетно, іноді можуть намалювати на них тінь. Часто в малюнках зустрічається різнопланове зображення, коли предмети малюються ніби з різних точок зору. Перспективні явища дітям відтворювати не властиво.

Композиційні побудови у дитячих малюнках можуть бути найрізноманітнішими. Найпростіші - фризові зображення, коли всі об’єкти розташовуються уздовж нижнього краю аркуша. Рідше увесь аркуш заповнюється дрібними зображеннями. У таких сюжетних композиціях можуть бути відображені події, які відбувалися у різний час, можливо послідовно. Такі малюнки є своєрідними оповіданнями.

Колір більшість дітей використовує для розфарбовування зображення відповідно до дійсності: трава - зелена, небо - блакитне, сонце - жовте. Дітям не властиво змішувати кольори, щоб отримати складні відтінки. Однак, учні початкових класів відчувають емоційну силу кольору і використовують його для оздоблення зображень та для передачі свого ставлення до зображуваного.

Є діти, які від природи тонко відчувають колірне багатство світу і намагаються відтворити його у своїх малюнках. Вони сміливо змішують кольори і гармонійно поєднують їх у своїх роботах. Водночас таким учням важко даються контурні графічні роботи.

Деяка технічна недосконалість зображень, виконаних учнями початкових класів, компенсується художністю і образністю малюнків. Вчителеві, який є організатором образотворчої діяльності дітей, необхідно бути готовим до сприйняття своєрідності відображення світу у дитячих малюнках.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили