Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

СТАТТЯ "МНЕМОТЕХНІКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ"

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

21.01.2021

256

6

0

Опис документу:
Мнемотехнічні прийоми насамперед застосовують для поліпшення засвоєння складної інформації, не має встановлених логічних зв'язків між її елементами з точки зору людини, який її запам'ятовує, і вимагає тривалого зберігання і подальшого відтворення, наприклад, послідовність цифр, телефонні номери, історичні дати, формули.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МНЕМОТЕХНІКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Сучасні вимоги європейського рівня розвитку освіти сприяють вільному вибору засобів навчання та максимальної самореалізації в умовах психологічного комфорту. Визначення самоцінності особистості дитини, сприйняття її такою, яка вона є, служить інтересам і потребам учнів, забезпечує розвиток творчості, відповідальності, зберігає психічне і фізичне здоров'я, що гарантує високу якість освіченості.

Актуальною проблемою психолого - педагогічної науки стають методики ефективного засвоєння різної інформації. Постійне збільшення обсягу інформації в поєднанні з високою конкуренцією і вимогами суспільства, з одного боку, призводить до інтенсифікації освітнього процесу, а з іншого - до цілого ряду порушень психічного і соматичного здоров'я школярів. Однак одним із завдань сучасної освіти є не тільки надання високого рівня знань, а й збереження здоров'я людини.

Виникла необхідність замінити таку модель освіти, в якій учитель в репродуктивно- відтворювальній формі передає знання учням, на синергетичний модель. В такому випадку вчитель співпрацює з учнем в продуктивно-інтерактивній формі, а учень є активним співучасником навчально-виховного процесу, а не пасивним об'єктом навчання.

Одним з важливих принципів сучасної освіти є оптимізація навчання через застосування новітніх освітніх психолого-педагогічних технологій і, зокрема, мнемотехніки як одного з ефективних методів засвоєння інформації та інформаційного перенасичення, а значить і як один із шляхів самореалізації учня початкових класів в умовах спеціальної школи.

Мнемотехніка відноситься до здоровʼязберегаючої технології, що забезпечує оптимізацію розумової діяльності в умовах сучасної освіти.

Мнемотехніка (від грецького-пам'ять і мистецтво) - це поліпшення нової інформації шляхом створення асоціативних зв'язків за допомогою спеціальних методів і прийомів.

Мнемотехнічні прийоми насамперед застосовують для поліпшення засвоєння складної інформації, не має встановлених логічних зв'язків між її елементами з точки зору людини, який її запам'ятовує, і вимагає тривалого зберігання і подальшого відтворення, наприклад, послідовність цифр, телефонні номери, історичні дати, формули.

Можливо запам'ятовування за допомогою мнемотехніки також різноманітних слів, термінів, географічних назв, граматичних правил, імен і прізвищ тощо. В такому випадку створені за допомогою мнемотехнічних прийомів штучні асоціації засвоюються легше і швидше. Застосування мнемотехніки покращує показники обсягу і точності запам'ятовування і розвитку пізнавальних процесів, підвищує тривалість зберігання і якість відтворення засвоєної інформації.

Засвоєння нової інформації - це важливий аспект інтелектуальних можливостей учнів, які визначають результати їх умінь вчитися. Як відомо, на початковому етапі процесу навчання основним завданням є динамічний розвиток і формування навичок обробки інформації. А коригування процесу навчання в напрямку інтеграції з мнемотехнічними методами і прийомами призводить до підвищення ролі аспекту навчання, сприяє успішному засвоєнню учнями знань, умінь і навичок. Саме тому вміння ефективно засвоювати інформацію є одним з найважливіших моментів навчального процесу, а невміння - може викликати певні психологічні проблеми, які проявляються в невпевненості в собі і в своїх можливостях, в зниженні мотивації до навчання і погіршенні навчання.

Таким чином, впровадження технологій мнемотехніки в сучасну освіту є актуальним, тому що:

методики мнемотехніки відносяться до здоров'язберігаючих технологій;

вони сприяють підвищенню ефективності засвоєння нової інформації;

розвивають комунікативні та пізнавальні здібності особистості;

розвивають творче, логічне та образне мислення;

формують навички самонавчання і самореалізації;

підвищують впевненість у власних можливостях.

Отже, мнемотехніка-це мистецтво запам'ятовування, сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшує обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Ця методика розрахована на системну роботу з дітьми за кількома напрямками:

-розвиток логічного і образного мислення;

-розвиток уваги і пам'яті;

-розвиток мовлення і уяви;

-математичне підготовка;

підготовка руки дитини до письма;

-психологічний практикум.

Наведу кілька широко відомих мнемонічних фраз або слів. Звичайно, всім добре відома фраза, що задає порядок кольорів спектра: "Чапля Осінь Жде Завзято Буде Сани Фарбувати". Початкові букви слів в цих пропозиціях дають назви кольорів: червоний, оранжевий, жовтий і так далі. При бажанні можна набрати цілий арсенал мнемоприйомів: римовані правила, правила - помічники, казки - асоціації.

При роботі в початковій школі зі словниковими словами, написання яких вимагає запам'ятовування, учні стикаються з проблемою. Яку букву гласного або приголосного звуку писати в слабкій позиції? Як її запам'ятати?

Працюючи над словниковими словами дотримуюсь певної послідовності:

-  Створення проблемної ситуації з метою загострення уваги учнів.

-  Пояснення ( за необхідності) лексичного значення слова.

-  Наголошення на особливості правопису.

-  Наголошення на відмінності між вимовою та написанням даного слова.

-  Введення слів в орфографічні хвилинки.

-  Мовні ігри.

На уроці я запропонувала учням кілька мнемонічних прийомів, які полегшили запам'ятовування правильного написання слів зі словника.

Найцікавішими, на мою думку, є включення словникових слів в уже відомі дітям казкові історії. Наприклад, дуже складними для дітей є прислівники. Але, пригадуючи історію Попелюшки, запам’ятати такі слова, що пишуться окремо, набагато легше.

Послухайте казку про Попелюшку. Адже її мачуха наказала відокремити просо від чечевиці. День у день Попелюшка важко працювала по господарству. І все, що вона робила, було зроблено на совість. Тільки тому, що жила вона по правді, до неї прийшла фея. Можливо, побажати Попелюшці надобраніч, та скоріш за все виконати по черзі її бажання. «Будь ласка, допоможи мені потрапити на бал!» - було єдиним проханням Попелюшки. Там я зможу побачити віч на віч принца.

Один із прийомів мнемотехніки - піктограми, тобто зображення змісту тексту за допомогою малюнків. Наприклад, кожне слово вірша зображується особливим значком. Важливо, щоб цей значок придумала і намалювала сама дитина, тоді й ефект буде більше. Потім їй досить поглянути на свою піктограму, щоб відновити в пам'яті текст.

Чим кумедніші і простіші будуть ці небувалиці, тим швидше запам’ятовують їх діти, переказуючи один одному. Спочатку переказ спирається на малюнок, а згодом лише історія переказується дітьми. І потім з історії вибирають тільки ті слова, які слід запам’ятати.

Дидактичним матеріалом служать мнемотаблиці - схеми, в яких закладена певна інформація. Використання мнемотаблиць на дозволяє дітям ефективніше сприймати і переробляти зорову інформацію, перекодувати, зберігати і відтворювати її відповідно до поставлених завдань. Оволодіння прийомами роботи з мнемотаблицями значно скорочує час навчання. Дивлячись на ці схеми - малюнки дитина легко відтворює текстову інформацію.

Мнемотаблиці особливо ефективні при розучуванні віршів. На кожне слово або маленьке словосполучення придумується картинка (зображення); таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього дитина по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворює вірш цілком.

Пропоновані мнемотаблиці, тобто схеми, в яких закладена певна інформація, вирішують наступні завдання:

-розвиток пам'яті (тренінг по різним прийомам запам'ятовування);

-вміння аналізувати, виокремлювати частини, об'єднувати в пари, групи, ціле;

-вміння систематизувати;

-розвиток логіки;

-розвиток образного мислення;

-вміння зв'язно мислити, складати розповідь, перекодувати інформацію;

-рішення дидактичних загальноосвітніх завдань;

-складання інформації в усіх напрямках навчальної програми;

-розвиток кмітливості;

-тренування уваги;

-вироблення навички правильно відтворити графічно.

Мнемотехнічні прийоми насамперед застосовуються для поліпшення засвоєння нової інформації, не має встановлених зв'язків між її елементами і вимагає збереження і відтворення. В такому випадку створені асоціації засвоюються легше і швидше. Процес вивчення складу числа за традиційною методикою досить складний для дітей і нецікавий на відміну від мнемотехнічних методик, суть яких полягає в подачі і сприйнятті цифрової інформації в образно ігровій формі.

На першому етапі дітям пропонується сприйняття цифр у вигляді образів. Образи створюються на основі прийому «Цифрообраз» - це прийом, при якому цифрову інформацію, що запам'ятовується асоціативно пов'язують з певними образами або системами образів.

Наприклад: цифрі 1 відповідає образ олівця, цифрі 2 - образ веселої ластівки і т.д. Дитині пропонується самостійно знайти закономірність між образом і цифрою. Відтворення цифри в даному образі і навпаки на рефлекторному рівні є запорукою ефективного засвоєння складу числа. Даний етап посилюється рухомий грою, під час якої діти за допомогою жестів або рухів демонструють той чи інший цифрообраз. При цьому розвивається кінестетична пам'ять, просторова уява, координація рухів, зацікавленість.

На другому етапі діти разом з учителем працюють з базовим тренажером «Казкова історія» за допомогою прийому «Гіпербола». «Гіпербола» - (від грец. - перебільшення) - це прийом, при якому для посилення засвоєння інформації, певні якості, властивості або особливості об'єктів запам'ятовуються надмірно перебільшуються. На малюнку, в його центрі, розміщується збільшений цифро-образ. Навколо нього за допомогою «послідовних асоціацій» розміщуються попарно відповідні даному складу числа цифрообрази. Всі вони розміщені на одному сюжетному малюнку, дає можливість скласти цікаву історію. При цьому використовується один з найефективніших прийомів запам'ятовування - «Синтез» (від грец. Synthesis - з'єднання) - це прийом, призначений для поліпшення запам'ятовування певної групи одиниць інформації шляхом їх об'єднання в єдиний образ без обов'язкової послідовності, але з обов'язковим спільним асоціативної зв'язком.

Наприклад: склад числа 3. Центральний образ хитра лисичка, складові цифрообрази олівець і ластівка. Хитра лисичка грає нечесно, підглядаючи, тому олівець перефарбував ластівку в колір лисиці. Для кращого засвоєння складена історія римується, використовуючи прийом «Рімізаціі» (від грец. - складність) -це прийом, при якому для створення асоціативних зав'язок між інформаційними одиницями використовують римовані вірші, пісні, лічилки. Відтворення історії знову ж як і вивчення цифро-образів має бути відтворено на рефлекторному рівні. Діти повинні чітко розуміти склад якого числа вивчається і називати пари чисел, що складають дане число.

На третьому етапі слід закріпити отримані навички. Незважаючи на числа, назвати образи і навпаки - сприймаючи образи, назвати складом якого числа вони є.

За тим же принципом побудована система вивчення таблиці множення.

Дана методика пройшла багаторічну апробацію. Діти, які займаються по ній, добре засвоюють шкільний навчальний матеріал, творчо підходять до будь-якої справи і успішно справляються з будь-якими завданнями.

Таким чином, методи мнемотехніки можна використовувати в будь-якому виді діяльності, в будь-якому режимному моменті. Завдяки цим методам у дітей розвиваються не тільки всі види пам'яті, але і розумова діяльність, зв'язкова мова.

У дітей з'являються передумови до самонавчання, вміння проводити самоаналіз, діти стають більш розкутими і самостійними.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.