Стаття "Формування графічних умінь і навичок у дітей з порушенням зору"

Самоосвіта

Для кого: Дорослі

11.01.2021

179

0

0

Опис документу:
Процес формування графічних навичок розглядається як складний процес роботи мозку, де ділянки кори головного мозку відповідають за специфічні функції, які проявляються в різних видах образотворчої діяльності дитини з порушеннями зору.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Формування графічних умінь і навичок у дітей з порушенням зору

Рух складає основу формування уявлень про форму, величину, простір. Ознайомлення з величиною, формою виявляється неможливим без руху рук і очей, що обстежують предмети і його частини. Тому при формуванні графічних навичок необхідно вести заняття в такому виді діяльності, що адекватно віку дитини готувати її до образотворчої діяльності, яка базується на певних навичках, заснованих на роботі дрібних м'язів кисті, тіла і роботі мозку.

Процес формування графічних навичок розглядається як складний процес роботи мозку, де ділянки кори головного мозку відповідають за специфічні функції, які проявляються в різних видах образотворчої діяльності дитини з порушеннями зору. Так, скроневі області лівої півкулі пов'язані зі слуховим аналізом; потилична область пов'язана із зоровою організацією процесу письма (саме з потиличної областю кори головного мозку зоровий нерв з'єднує сітківку ока); тім'яна відповідає за аналіз надходжених у мозок відчуттів.

Формування графічних навичок – процес сам по собі складний та тривалий. Цей прочес значно ускладнюється, якщо ми маємо справу з учнями з порушеннями зору. Дослідження в галузі тифлопедагогики і тифлопсихології свідчать про те, що порушення зору значно ускладнює формування обстежуваних дій за рахунок порушення контролюючої функції очей, що в свою чергу негативно впливає на розвиток зорового сприйняття. При подальшому формуванні графічних навичок діти з порушеннями зору відчувають ряд труднощів: в розрізненні форми; формуванні образу, графічних елементів, пропуск або поява зайвих елементів. Важливе значення для дитини з порушеннями зору має розмір і товщина штриха (лінії).

При формуванні графічних навичок важливе значення має оволодіння руховими навичками. Починати цю роботу слід з навчання навичкам оволодіння графічними інструментами (олівець, ручка, пензель). На першому етапі необхідно приділити увагу розміщенні дитини за партою, розташуванню аркуша паперу на робочому місці. Потім навчити тримати графічний інструмент в руках.

Для дітей з порушеннями зору недостатньо лише фронтального показу володіння олівцем, ручкою та пензлем. В даному випадку будуть більш корисні індивідуальні заняття. Також особливе значення для дітей з порушеннями зору набуває робота над різними видами штрихування, оскільки дефект зору негативно впливає на розвиток рухової активності дитини, а це, в свою чергу, відбивається на розвитку рухових навичок. В результаті розвиток дрібної моторики руки дитини з порушеннями зору може відрізнятися від розвитку руки дитини з нормальним зором того ж віку. Тому оволодіння азами графічних навичок набуває особливого значення для загального розвитку дітей з патологією зору.

Найбільш зручними для роботи дітей з порушенням зору можна вважати олівець і ручку, оскільки вони мають тверду основу, дають дитині можливість «відчути» інструмент. Робота пензлем може викликати деякі труднощі, тому що не має твердого упору в робочій частині. Крім того діти з порушеннями зору не завжди можуть побачити кінчик пензля.

Наступний етап формування рухових навичок будується на основі орієнтовно — дослідницької діяльності Дитина з порушеннями зору повинна навчитися орієнтуватися на аркуші, а потім під керівництвом вчителя переходити до більш складної стадії орієнтовно-дослідницької діяльності – знайомства з предметом в просторі і його графічним зображенням на полі аркуша. Орієнтовні рухи проявляються вже на першому етапі знайомства з предметом — при його обстеженні. Діти з порушеннями зору часто відчувають труднощі при сприйнятті і відображенні форми предметів навколишнього світу через порушення зору. Тому для того, щоб сформувати вільне володіння лінією, потрібно допомогти побачити цю лінію, що можливо при особливій увазі до сприйняття дитиною форми контуру і лінії, що передає контур.

Основою формування графічних навичок є вільне володіння лінією в різних конфігураціях. Лінія, як відомо, є способом передачі контуру предмета. Контур є частина форми.

Обстеження починається з виділення контуру. Рухи пальців руки або руки по контуру сприяє утворенню рухового уявлення. При нормальному зорі рука «запам'ятовує» цей рух, а очі контролюють руку і надалі будуть контролювати при роботі на папері. Інформація про предмет, про займаний ним простір надходить у мозок. В комплексі це дає можливість дитині з порушеннями зору адекватно відтворювати на листі той чи інший предмет навколишнього світу.

Таким чином, для досягнення позитивних результатів при формуванні графічних навичок необхідна спільна діяльність руки і очей. Зоровий контроль за рухом руки необхідний на всіх етапах створення зображення. Око оцінює зображення і направляє його. При нормальному зорі це відбувається мимоволі. При порушенні зору рука стає засобом компенсації зорової недостатності. Таким чином, при порушенні зору рука несе на собі дві функції - обстежувальну і контролюючу.

При обстеженні дитиною з порушеннями зору предметів навколишнього світу педагогу необхідно звертати увагу на найбільш раціональні прийоми і способи обстеження. В основі адекватного обстеження лежать психічні процеси аналізу та синтезу. Але якщо дитина з нормальним зором має можливість самостійно спостерігати досліджувану форму, то дитині з порушеннями зору тут необхідна стороння допомога. Обстеження починається з загального опису форми педагогом, потім проводиться обстеження досліджуваної форми кожною дитиною індивідуально з обов'язковим проговорюванням. Результатом такого обстеження повинно стати розуміння дитиною з порушеннями зору того, яку форму має предмет, на які геометричні тіла схожі частини, його складові, і яким чином останні взаємопов'язані між собою. Таким чином, поступово дитина з порушеннями зору вчиться спостерігати складну лінію контуру.

На наступному етапі дитині пропонується проаналізувати і описати дрібні деталі. Потім необхідно повторити лінію контуру.

Після оволодіння навичкою обстеження відразу переходити до графічного зображення не потрібно. Для формування рухових, а надалі і графічних навичок, важливе значення має імітація малювання. Після дотикового обстеження предмета буде корисним повторити і, тим самим, міцно запам'ятати рухи, що імітують контур предмета, в повітрі. Такого роду рух (обстеження та малювання) веде до найбільш повного та усвідомленого розуміння форми предмета, займаному положенню цього предмета в просторі і, як результат, до формування уявлень про предмети навколишнього світу.

Діти з порушеннями зору можуть бути позбавлені можливості розглядання рухів педагога на відстані. Тому прийом імітації малювання можна доповнити прийомом «рука в руці» з використанням словесного мовлення, а також використання трафаретів, що повторюють досліджувану форму.

Робота з трафаретом допомагає руці дитини з порушеннями зору швидше «запам'ятати» форму лінії і одночасно правильно відібрати необхідний рух, уникаючи виникнення можливих помилок. Особливо це стосується таких складних форм, як коло і овал, які вимагають складної маніпуляції руки і чітко відпрацьованої навички руху. І тільки в міру засвоєння цього досвіду на рівні «автоматизму» можна запропонувати дитині з порушеннями зору самостійно повторити цей рух на папері.

При переході дитини до роботи на аркуші педагогу необхідно звертати увагу на відчуття руки (рука повертається, в якому місці і при якому положенні їй легше наносити зображення тощо), а також стежити за якістю одержуваних ліній. Все це підводить дитину до усвідомленої діяльності. Для формуванні графічних навичок у дітей з порушеннями зору необхідно використовувати комплекс спеціальних вправ. В результаті багаторазових повторень спосіб виконання дій вдосконалюється, виробляються і автоматизуються більш раціональні способи, тому вправи є основним засобом утворення навику. Вправи можуть вирішувати широкий спектр завдань: проведення різних типів ліній, співвіднесення форм, контурів, величини; знаходження відмінностей і подібності; домальовування відсутніх частин тощо.

При навчанні дитини з порушеннями зору графічним навикам необхідно використовувати прийом порівняння. При порівнянні двох форм з'являється можливість більш чітко та наочно побачити відмінності між ними. Дитина з нормальним зором може згадати і представити раніше бачене. Діти з порушеннями зору часто відчувають труднощі, оскільки патологія зору негативно впливає на процеси сприйняття і уявлення. Використовуючи прийом порівняння, дитина не механічно переносить форму на аркуш паперу, а вивчає її властивості, зміст, індивідуальність і таким чином досягає якісного результату.

На наступному етапі дитина може перейти до самостійного зображення предмета. Завданням педагога на даному етапі є навчити дитину володіти лінією на папері, що власне і є головним при формуванні графічної навички.

Нескінченну різноманітність складних форм оточуючого світу можна представити як сукупність простих геометричних форм, основними з яких є округлі, прямокутні, а також їх поєднання. Навчаючи дітей зображенню цих форм, необхідно звертати увагу на відмінності у русі руки, фіксуючи увагу на положення руки і на рухових відчуттях, а також на схожість рухів руки при зображенні подібних форм. Але складність полягає в тому, що всередині однієї і тієї ж групи форм існують відмінності руху руки при зображенні.

Необхідною умовою навчання дитини з порушеннями зору є використання словесного методу. Словесний супровід підвищує не тільки швидкість засвоєння навичок, але і їх якість. Навички набувають усвідомлений, узагальнений характер. Тому корисно супроводжувати показ способу дії поясненнями. Слово може надавати регулюючу дію, допомагає фіксувати увагу, уточнює і конкретизує поняття, пропорційні відношення, розміри, особливості форм тощо. Слово для дитини з порушеннями зору – це емоційне сприйняття предметів навколишнього світу. Словесне обговорювання допомагає орієнтуватися на аркуші, в оцінці характеру рухів і способу його виконання.

Важливою умовою при роботі з дітьми з порушеннями зору є використання адаптованого дидактичного матеріалу. Пропонуючи ту чи іншу вправу, педагог повинен враховувати не тільки рівень розвитку дитини, але й її зорові можливості. Тому, якщо вправи пропонуються на картках або якому-небудь іншому роздатковому матеріалі, необхідно враховувати розмір зображень, наявність дрібних неістотних деталей, товщину ліній, розмір клітин, лінійок, пробілів між рядками тощо. Переходити до наступної або більш складної вправи можливо тільки після засвоєння дитиною попереднього завдання.

При формуванні графічних навичок необхідно враховувати збільшення часових витрат дитиною з патологією зору відносно нормально бачачих.

Узагальнюючи запропоновану систему формування графічних навичок у дітей з порушеннями зору, можна сказати, що оволодіння графічними навичками полягає в умінні правильно працювати графічним інструментом, уміння вільно маніпулювати різними типами ліній та конфігураціями ліній в різних їх комбінаціях на базі адекватного сприйняття і відтворення різних форм навколишнього світу на площині аркуша у вигляді графічного зображення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.