Стан викладання математики в 4 класі

Опис документу:
У ході перевірки були відвідані уроки математики в 4 класі, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класного журналу з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про стан викладання математики в 4 класі

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Згідно плану роботи відділу освіти БРДА та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік з 05 по 30 жовтня 2018 року вивчався стан викладання математики в 4 класі, рівень дотримання психолого-пе­дагогічних вимог до уроку, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам щодо математичної підготовки.

У ході перевірки були відвідані уроки математики в 4 класі, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класного журналу з предмета, робочі зошити та зошити для контрольних робіт учнів; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Основним завданням навчання математики є опанування учнями початкових класів предметних математичних компетенцій – обчислювальних, інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних.

Предметна математична компетентність учнів виявляється у таких ознаках:

 • цілісне сприйняття, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;

 • розпізнавання проблем, які розвязуються із застосуванням математичних методів;

 • здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

 • уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

 • уміння орієнтуватися на площині та у просторі;

 • здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Метою перевірки було встановлення відповідності викладання математики в початкових класах методичним і науковим вимогам, а також виявлення шляхів поліпшення викладання даного предмета та набуття учнями глибоких знань, умінь і навичок учнів з предмета.

За навчальним планом на вивчення математики в 4 класі відведено 4 години, що відповідає нормативним вимогам.

Викладання математики в 4 класі здійснюється за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (зі змінами), наказ МОН № 948 від 05.08.2016р.

Аналіз кадрового складу свідчить про відповідний рівень забезпечення викладання математики в 4 класі:

ПІБ

учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

20 років

спеціаліст

26 годин

У ході перевірки предмета з учителем були проведені індивідуальні бесіди, методичні консультації з питання організації роботи з учнями.

Аналіз матеріальної бази та матеріального забезпечення предмета показав, що підручниками з математики учні початкових класів забезпечені на 100%, викладання предмета ведеться за таким підручником:

Автор

Назва підручника

Клас навчання

М.Б.Богданович

Математика

4 клас

У ході перевірки зясовано, що матеріальна база та методичне забезпечення школи потребує вдосконалення, а саме:

 • поповнення бази підручників з предмета;

 • оновлення та урізноманітнення наочності: сигнальні картки;

 • відсутність інформаційно-компютерного забезпечення для молодшої школи.

Співбесіда з вчителем та вивчені документи показали, що вчитель добре ознайомлений з навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо викладання математики в 4 класі у поточному навчальному році, інструкціями та нормативами оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з предмета.

Календарні плани для 4 класу складені за програмою Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 1-4 класи.

Ведення класного журналу відповідає вимогам науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах згідно з «Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наслідки вивчення роботи вчителя, аналіз успішності учнів з предмета показали, що педагог демонструє достатній рівень викладання математики є фахівцем своєї справи, забезпечує засвоєння учнями навчального матеріалу, формування й розвитку в них розв’язувати задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом та обмірковувати свої дії. На своїх уроках використовує гру як метод, що дозволяє активізувати роботу на уроці, прищеплювати інтерес до математики, також індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Перевіркою встановлено, що вчитель _________ проводить уроки на достатньому рівні. Використовує репродуктивні, пошукові, словесно-дослідницькі методи роботи. Вона активно застосовує фронтальні, індивідуальні, групові, парні форми роботи, залучаючи до роботи всіх учнів класу. Наполегливо працює над виробленням в учнів умінь розв’язувати сюжетні задачі, виконувати дії за алгоритмом, орієнтуватися на площині та у просторі, логічно мислити, застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин на практиці. Уроки вчителя відзначають чіткість, доступність, зрозумілість викладення нового матеріалу, широке використання наочності: малюнків, ілюстрацій, дидактичного матеріалу. На заняттях ведеться робота щодо реалізації здоров’язберігаючої компетентності: раціонально розподілений час уроку, передбачено проведення фізкультхвилинки, для якої підібрано загальнорозвивальні вправи, на покращення кровообігу головного мозку, на формування правильної осанки.

За результатами контрольних робіт,проведених у ході фронтальної перевірки математики, встановлено,що учні виявили в основному достатній рівень навчальних досягнень.

Таким чином, проаналізувавши стан викладання математики в 4 класі, можна зробити висновки:

 • викладання математики в 4 класі ведеться згідно з програмою Міністерства освіти і науки України, які виконуються в повному обсязі;

 • оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться згідно з критеріями оцінювання, рекомендованими Міністерством освіти і науки України

 • уроки математики проводяться на достатньому методичному рівні;

 • документація ведеться згідно з вимогами щодо ведення ділової документації;

 • рівень навчальних досягнень з математики в 4 класі – достатній в основному;

 • учитель використовує різноманітні форми і методи навчання, що підвищують ефективність навчально-виховного процесу;

 • застосування наочності, дидактичного матеріалу на уроці;

 • активізація роботи щодо формування в учнів навичок розвязання задач, рівнянь;

 • удосконалення методів роботи з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня підготовки;

 • відсутнє використання компютерних технологій;

 • недостатньо уваги приділяється використанню диференційованих контрольних робіт та диференційованих індивідуальних домашніх завдань;

 • послаблена робота з обдарованими учнями.

Пропозиції щодо поліпшення стану викладання математики:

 1. Систематично й наполегливо працювати над підвищенням рівня усної лічби, поповнюючи свої знання щодо викладання матеріалу, вивчаючи методичну літературу, ознайомлюючись із документами Міністерства освіти і науки.

 2. Продовжувати працювати над формуванням в учнів навичок розв’язання задач, рівнянь.

 3. Удосконалювати форми та методи роботи, враховуючи вікові особливості учнів та рівень підготовки класу.

 4. Продовжувати роботу з формування математичної лексики в учнів.

 5. Використовувати на уроках диференційовані контрольні роботи та диференційовані, індивідуальні домашні завдання.

 6. Посилити роботу з обдарованими учнями

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!