Стан викладання географії в 2018-2019 навчальному році

Опис документу:
Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання географії увага була приділена виконанню навчальних програм, організації навчально-виховного процесу на уроці, поурочному плануванню, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченню викладання предмета, виконанню вимог до ведення шкільної документації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОВІДКА

про стан викладання географії

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

в 2018-2019 навчальному році

Згідно річного плану роботи відділу освіти Артемівської райдержадміністрації та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік протягом жовтня-листопада місяця в школі перевірявся стан викладання географії в 6-9-х класах, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

У ході перевірки були відвідані уроки географії в 6-9-х класах, перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителя, стан ведення класних журналів з предмета, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Метою перевірки було:

 • вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів з географії;

 • матеріально-технічне та методичне забезпечення освітнього процесу;

 • відповідність викладання навчальним програмам;

 • об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • розвиток творчих здібностей учнів;

 • використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл;

 • науковість, планування навчального матеріалу;

 • підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів;

 • наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість;

 • раціональне використання робочого часу;

 • забезпеченість підручниками;

 • виконання практичних робіт відповідно до навчальних програм.

Перевірка показала, що одним із вирішальних факторів стану шкільної освіти є рівень фахової та методичної підготовки вчителя, його кваліфікація та відношення до навчально-виховного процесу.

За навчальним планом на вивчення географії в 6-9-х класах відведено таку кількість годин, а саме:

Клас

Години за навчальним планом

6 клас

2 години

7 клас

2 години

8 клас

2 години

9 клас

1,5 години

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Додаткових годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено.

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення викладання географії в 6-9-х класах школи:

ПІБ учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Класи, у яких викладає

Сідова Надія Володимирівна

20

перша

18

6-9 класи

Аналіз стану вивчення рівня навчальних досягнень школярів та викладання географії показав, що вчитель систематично працює над підвищенням свого методичного та фахового рівня, дотримуючись нормативу проходження курсової перепідготовки – кожних 5 років.

Календарні плани вчителя складено з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну і диференційовану роботу з учнями. Практичні роботи виконуються згідно до вимог програм.

В своїй роботі вчитель географії використовує наказ Міністерства освіти і науки України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», лист Міністерства освіти і науки України «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2018/2019 навчальному році».

Сідова Н.В. досконало володіє методикою викладання свого предмета. Працює над проблемною темою «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках географії». Учитель впевнена, що однією з найголовніших умов підвищення ефективності уроку є впровадження різних форм і методів роботи: робота з атласом, контурними картами, глобусом; порівняльний метод, ілюстративний, демонстраційний, спостереження, досліди, екскурсії, захист творчих робіт, презентацій.

У процесі формування географічних понять вчитель прагне повністю задіяти в навчанні інтелектуальний потенціал кожного учня. Головний акцент робить на глибокому розумінні та самостійному використанні знань у нестандартних ситуаціях, в успішному розв’язанні проблемних завдань.

В учнів 7 класу було проведено моніторинг якості знань. Результати наведені у таблиці:

К-ть учнів у класі

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень

Якість навчання

високий

достатній

середній

початковий

8

8

2

4

2

0

75%

Не всі учні пояснили закономірності розміщення гір та рівнин на Землі. Виникли труднощі в виконанні завдання, щодо відповідності між датами та моментами річного руху Землі.

Кабінет географії на достатньому рівні забезпечено навчальною, методичною, довідковою літературою, яка систематизована. У наявності матеріали для проведення позакласної роботи з предмета, матеріали для підготовки до шкільної та районної олімпіади.

В кабінеті дотримано належних санітарно-гігієнічних вимог.

Отже, можна зробити висновки про те, що у системі роботи вчителя географії Сідової Н.В. намітились такі пріоритетні напрями:

 • екологічна спрямованість знань, що їх здобувають учні на уроках географії;

 • гуманістична спрямованість викладання курсу;

 • пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання;

 • диференційований підхід до дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка здібних дітей.

Основними недоліками, виявленими під час вивчення стану викладання географії є:

 • недостатня диференційованість підходу до оцінювання рівня навчальних досягнень школярів;

 • переважання репродуктивних методів навчання;

 • недостатнє застосування ТЗН, що впливає на насиченість уроку матеріалом і раціональне використання його часу;

 • відсутність географічного майданчика.

Вчителю Сідовій Н.В. слід працювати над умінням учнів формулювати й висловлювати свою думку, робити висновки, порівнювати, висловлювати свої враження та ставлення.

Рекомендації:

 1. На уроках географії більше використовувати комп’ютерні тестові завдання, форми інтерактивного навчання.

 2. Продовжити колегіальний пошук удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня.

 3. Щорічно поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність.

 4. Сприяти у оформленні географічного майданчика.

Директор школи В.І.Кобзар

Ознайомлена Н. В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності соціального педагога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.