+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Стан викладання географії в 2018-2019 навчальному році

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОВІДКА

про стан викладання географії

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

в 2018-2019 навчальному році

Згідно річного плану роботи відділу освіти Артемівської райдержадміністрації та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік протягом жовтня-листопада місяця в школі перевірявся стан викладання географії в 6-9-х класах, дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень учнів.

У ході перевірки були відвідані уроки географії в 6-9-х класах, перевірено документацію: навчальний план, календарні та поурочні плани вчителя, стан ведення класних журналів з предмета, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Метою перевірки було:

 • вивчення питання забезпечення базового рівня знань учнів з географії;

 • матеріально-технічне та методичне забезпечення освітнього процесу;

 • відповідність викладання навчальним програмам;

 • об`єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • розвиток творчих здібностей учнів;

 • використання диференційованого підходу; формування знань, умінь і навичок у відповідності до вимог програм для загальноосвітніх шкіл;

 • науковість, планування навчального матеріалу;

 • підбір наочності, індивідуальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів;

 • наявність поурочних і календарно-тематичних планів, їх якість;

 • раціональне використання робочого часу;

 • забезпеченість підручниками;

 • виконання практичних робіт відповідно до навчальних програм.

Перевірка показала, що одним із вирішальних факторів стану шкільної освіти є рівень фахової та методичної підготовки вчителя, його кваліфікація та відношення до навчально-виховного процесу.

За навчальним планом на вивчення географії в 6-9-х класах відведено таку кількість годин, а саме:

Клас

Години за навчальним планом

6 клас

2 години

7 клас

2 години

8 клас

2 години

9 клас

1,5 години

Отже, кількість годин відповідає нормативним вимогам. Додаткових годин на вивчення предмета Робочим навчальним планом не передбачено.

Аналіз кадрового складу свідчить про достатній рівень забезпечення викладання географії в 6-9-х класах школи:

ПІБ учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Класи, у яких викладає

Сідова Надія Володимирівна

20

перша

18

6-9 класи

Аналіз стану вивчення рівня навчальних досягнень школярів та викладання географії показав, що вчитель систематично працює над підвищенням свого методичного та фахового рівня, дотримуючись нормативу проходження курсової перепідготовки – кожних 5 років.

Календарні плани вчителя складено з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну і диференційовану роботу з учнями. Практичні роботи виконуються згідно до вимог програм.

В своїй роботі вчитель географії використовує наказ Міністерства освіти і науки України від  03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», лист Міністерства освіти і науки України «Про Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2018/2019 навчальному році».

Сідова Н.В. досконало володіє методикою викладання свого предмета. Працює над проблемною темою «Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на уроках географії». Учитель впевнена, що однією з найголовніших умов підвищення ефективності уроку є впровадження різних форм і методів роботи: робота з атласом, контурними картами, глобусом; порівняльний метод, ілюстративний, демонстраційний, спостереження, досліди, екскурсії, захист творчих робіт, презентацій.

У процесі формування географічних понять вчитель прагне повністю задіяти в навчанні інтелектуальний потенціал кожного учня. Головний акцент робить на глибокому розумінні та самостійному використанні знань у нестандартних ситуаціях, в успішному розв’язанні проблемних завдань.

В учнів 7 класу було проведено моніторинг якості знань. Результати наведені у таблиці:

К-ть учнів у класі

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень

Якість навчання

високий

достатній

середній

початковий

8

8

2

4

2

0

75%

Не всі учні пояснили закономірності розміщення гір та рівнин на Землі. Виникли труднощі в виконанні завдання, щодо відповідності між датами та моментами річного руху Землі.

Кабінет географії на достатньому рівні забезпечено навчальною, методичною, довідковою літературою, яка систематизована. У наявності матеріали для проведення позакласної роботи з предмета, матеріали для підготовки до шкільної та районної олімпіади.

В кабінеті дотримано належних санітарно-гігієнічних вимог.

Отже, можна зробити висновки про те, що у системі роботи вчителя географії Сідової Н.В. намітились такі пріоритетні напрями:

 • екологічна спрямованість знань, що їх здобувають учні на уроках географії;

 • гуманістична спрямованість викладання курсу;

 • пошуки нових, нетрадиційних форм та методів навчання;

 • диференційований підхід до дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей, виявлення та підтримка здібних дітей.

Основними недоліками, виявленими під час вивчення стану викладання географії є:

 • недостатня диференційованість підходу до оцінювання рівня навчальних досягнень школярів;

 • переважання репродуктивних методів навчання;

 • недостатнє застосування ТЗН, що впливає на насиченість уроку матеріалом і раціональне використання його часу;

 • відсутність географічного майданчика.

Вчителю Сідовій Н.В. слід працювати над умінням учнів формулювати й висловлювати свою думку, робити висновки, порівнювати, висловлювати свої враження та ставлення.

Рекомендації:

 1. На уроках географії більше використовувати комп’ютерні тестові завдання, форми інтерактивного навчання.

 2. Продовжити колегіальний пошук удосконалення навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення учителя і самореалізації учня.

 3. Щорічно поповнювати базу даних талановитих та обдарованих дітей, виявляти їх здібності, нахили, пізнавальну діяльність.

 4. Сприяти у оформленні географічного майданчика.

Директор школи В.І.Кобзар

Ознайомлена Н. В.Сідова

Опис документу:
Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання географії увага була приділена виконанню навчальних програм, організації навчально-виховного процесу на уроці, поурочному плануванню, матеріально-технічному та навчально-методичному забезпеченню викладання предмета, виконанню вимог до ведення шкільної документації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн