Стан викладання фізики в 7-9 класах

Опис документу:
У ході вивчення даного питання проаналізовано кадрове забезпечення, матеріально-технічне та програмово-методичне забезпечення викладання предмету. Аналіз якості знань, умінь та навичок учнів з фізики здійснювався на основі відвідування уроків, перегляду учнівських робочих зошитів, ознайомлення з поточною та підсумковою успішністю учнів по класних журналах, бесід з вчителем.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ДОВІДКА

про стан викладання фізики

в Переїзнянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

Згідно річного плану роботи школи та графіка атестації педагогічних працівників в листопаді-грудні 2018 року проводилось вивчення стану викладання фізики. Одним із пріоритетних завдань учителя є реалізація засобами фізичної освіти ідеї взаємодії людини - природи - суспільства, яка характеризується такими аспектами, як розкриття значення фізичних методів у формуванні наукового світогляду, сучасної фізичної картини світу; висвітлення ролі новітніх теоретичних напрацювань як наукової основи створення перспективних практичних пристроїв та обладнання сучасного виробництва; використання фізичних знань у суміжних дисциплінах, демонстрація конкретного застосування фізики в навколишньому житті; пояснення впливу розвитку суспільства на стан навколишнього середовища, зокрема на живі організми, природні ресурси; формування екологічної культури людини, науково обґрунтованого ставлення до природи як до вищої та загальнолюдської цінності; озброєння учнів не лише практичними вміннями, що допоможуть в оволодінні майбутньою спеціальністю, а й засобами пошуку та використання інформації з різних джерел, мотивації до самоосвіти, розвитку кругозору, пізнавального інтересу, інтелектуальних здібностей.

З метою вивчення стану викладання предмета були відвідані і проаналізовані уроки вчителя фізики, використання наявного обладнання при проведенні уроків, організація позакласної роботи, результати участі учнів в олімпіадах, самоосвітня діяльність вчителя.

Фізику в школі викладає вчитель ______________, спеціаліст вищої категорії, фахівець загальнотехнічних дисциплін, праці та фізики, викладає предмет в 7-9 класах. Відвідування уроків адміністрацією школи показало, що вчитель володіє методикою викладання предмета, систематично готується до уроків, з метою проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт використовує наявне обладнання. Вивчення теоретичного матеріалу, як правило опирається на фундамент практичних знань із життєвого досвіду, або здобутих дослідним шляхом. З метою оптимізації навчального процесу застосовуються інтерактивні методи і прийоми. Це відбувається при перевірці рівня знань учнів, або при організації групової роботи над нескладним за змістом матеріалом, який учні можуть сприйняти самостійно. Застосовуються також випереджувальні домашні завдання для учнів з високим рівнем підготовки, які потім доносять інформацію до своїх товаришів. ___________ практикує диференційований підхід, який реалізується шляхом підготовки тестів та індивідуальних завдань для учнів з різним рівнем знань. Це дає можливість проявити себе на уроці всім учням класу. Ним регулярно проводяться демонстраційні досліди, які також сприяють посиленню інтересу до предмета.

Вчитель використовує інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі; уміє вирішувати педагогічні проблеми, використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; на уроках використовує сучасні освітні технології, методичні прийоми.

Віктор Іванович на уроках велику увагу приділяє розв’язуванню задач. При цьому прагне навчити учнів здійснювати правильно і послідовно логічні кроки та операції, а саме: усвідомити умову задачі; записати її у скороченому вигляді; зробити схему або малюнок; виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках; виразити всі необхідні для розв'язку величини в одиницях СІ; скласти, або обрати формулу для знаходження величини; виконати математичні дії й операції; здійснити обчислення числових значень невідомих величин; аналізувати і будувати графіки; користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв’язку задачі; оцінити одержаний результат та його реальність.

Нажаль у школі відсутній кабінет фізики, що послаблює в учнів сприйняття навчального матеріалу та ускладнює проведення демонстрацій, використання педагогічних програмових засобів навчання.

Ще однією проблемою є обладнання. Фізика відноситься до експериментальних предметів. Програмою передбачено лабораторні і практикуми. Під час перевірки виявлено, що вчитель робить все можливе для збереження в належному стані того обладнання, яке зберегло на даний час свою функціональність і може використовуватись для демонстраційних дослідів, лабораторних робіт і практикумів. Разом з тим є прилади, які вже давно фізично і морально застаріли. В той же час вчитель відчуває великі проблеми через відсутність значної кількості обладнання, що впливає на ефективність роботи педагога, стоїть на заваді реалізації практичної складової курсу предмету фізика.

У школі в останній час відсутня позакласна робота з фізики. Школярі в основному засвоюють фактологічні знання, здатні відтворити основні ознаки понять, зробити найпростіші узагальнення щодо вивченого навчального матеріалу. Вони розуміють суть основних законів і закономірностей, знають прояви природних явищ і процесів, уміють розв’язувати найпростіші задачі, але недостатньо володіють дослідницькими навичками, особливо в плануванні експерименту та узагальненні й інтерпретації одержаних результатів. Це перетворює процес розв’язування задач у діалог вчителя з одним, або кількома краще підготовленими учнями, а решта просто списують в зошити результати їх роботи.

ВИСНОВОК:

Професійну діяльність вчителя фізики _________, вважати задовільною та схвалити позитивні елементи його системи роботи і запропонувати вчителям суміжних дисциплін відвідати уроки фізики з метою ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

  1. Вчителю фізики ввести в практику школи проведення позаурочних заходів з метою популяризації предмета, налагодити роботу з обдарованими дітьми для підготовки їх до виступу на олімпіадах з фізики, а також вибору майбутньої професії.

  2. Навчати учнів прийомів самостійної роботи під час вивчення та закріплення матеріалу, вчити їх самоконтролю.

  3. Упроваджувати в навчально-виховний процес технічні за​соби навчання, інтерактивні та комп'ютерні технології.

  4. Налагодити роботу з обдарованою молоддю.

  5. Придбати прилади та обладнати фізичний кабінет.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!