Стан викладання англійської мови в школі

Опис документу:
У ході перевірки були відвідані уроки англійської мови в 2-9 класах, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити, словники; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Довідка

про стан викладання англійської мови

в Переїзнянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів

Згідно річного плану роботи відділу освіти Артемівської РДА та Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2018-2019 навчальний рік з 05.10 по 18.11.2018 року вивчався стан викладання англійської мови в 2-9 класах, рівень дотримання психолого-педагогічних вимог до уроку, відповідність рівня навчальних досягнень учнів державним вимогам щодо мовної підготовки.

У ході перевірки були відвідані уроки англійської мови в 2-9 класах, перевірено документацію вчителя: календарні та поурочні плани, стан ведення класних журналів з предмета, робочі зошити, словники; проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Вивчення аналізу і узагальнення отриманої в ході перевірки інформації дає можливість констатувати, що викладання англійської мови проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій  МОН України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2018-2019 н.р. Відповідно до вимог навчальних  програм складено календарне планування.

Аналіз кадрового складу свідчить про відповідний рівень забезпечення викладання англійської мови:

ПІБ

учителя

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна

категорія

Тижневе навантаження

Класи, в яких викладає

Латукко Поліна Олександрівна

13 років

спеціаліст ІІ категорії

16 годин

1-9

Перевірка показала, що вчитель має фахову підготовку, обізнана з навчальними програмами з предмету, листами МОН України щодо викладання свого предмету. Учитель постійно працює над підвищенням свого методичного і фахового рівня, цікавиться новинками психолого-педагогічної літератури і намагається використовувати ці досягнення в своїй практичній діяльності.

Учитель на достатньому рівні володіє  методикою викладання свого предмету, застосовує на своїх уроках різноманітні засоби навчання. Завдяки сучасним методикам забезпечує достатній показник рівня успішності та якості навчально-виховного процесу. Вчителем, іноді, практикується використання на різних етапах уроку інтерактивних методів навчання.

Комплексно плануючи урок, учитель чітко уявляє, який лексичний та граматичний матеріал повинно бути засвоєно на уроці, чітко продумує і ті уміння, які повинні бути сформовані на тому чи іншому уроці, в тому чи іншому класі. При цьому вона досить добре знає навчальні можливості класу і намагається, щоб кожен учень досяг максимально можливих для нього результатів, а навчання б відкривало простір всім учням для росту їх навчальних можливостей.

Учитель визначає, які знання та вміння мають здобути та закріпити учні, за допомогою яких методичних прийомів і засобів навчання, як їм виконати домашнє завдання.

Важливим фактором піднесення ефективності уроку є правильне співвідношення діяльності учителя і учнів у здобутті нових знань. Так, учитель пропонує учням самостійно складати монологи та діалоги, знаходити необхідне в підручнику, вибрати головне і висловити свою думку. Учні на достатньому рівні вміють користуватися словниками. Вивчення нового матеріалу тісно пов’язується із раніше здобутими знаннями.

Поліпшенню НВП сприяє урізноманітнення форм і методів перевірки домашніх завдань. При цьому намагається поєднувати групову, індивідуальну роботу з усім класом. Пропонує і роботу з картками, малюнками, проводить буквені та словникові диктанти, мовленнєві та фонетичні зарядки.

Учитель, формуючи інтерес до знань, користується різноманітнішими методичними прийомами. Важливе місце серед них належить роботі зі словником та вивчення граматики, використання ігрових прийомів (особливо у 1-5 класах).

Таким чином можна зробити висновок, що від учителя, його вимогливості, уміння застосовувати різні методи та прийоми навчання і залежить якість знань учнів.

Якість навчання залежить від уміння вчителя підтримувати увагу учнів протягом усього уроку. Перш за все цьому сприяють різноманітні види робіт на уроці, впровадження елементів інтерактивного навчання (робота в парах, групах), використання карток. Диктанти, тести, картки-завдання дають змогу учителю швидко перевірити знання учнів. Але учителю важко підтримувати увагу в учнів 1-5 класів (низький рівень дисципліни на уроках англійської мови).

Пропозиції щодо поліпшення стану викладання англійської мови:

  1. Використовувати інтерактивні методи навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Снігова куля», «Асоціація» та ін.).

  2. Приділяти увагу перекладу прочитаного, виділенню головного, суттєвого у прочитаному матеріалі.

  3. Активізувати роботу учнів із середнім рівнем навчальних досягнень.

  4. Контролювати дисципліну учнів на уроках (початкові класи).

Заступник директора з НВР Н. В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
3
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!