Soft skills як універсальні навички формування соціальної компетентності в процесі застосування ситуативного методу.

Опис документу:
Гнучкі навички або м’які навички (англ. Soft skills) – комплекс неспеціалізованих, важливих для кар’єри надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у навчальному та робочому процесі, високу продуктивність і є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною предметною областю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Soft skills як універсальні навички формування соціальної компетентності в процесі застосування ситуативного методу.

Зміст понять: soft skills, hard skills. Гнучкі навички або м’які навички (англ. Soft skills) – комплекс неспеціалізованих, важливих для кар’єри

надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у навчальному та робочому процесі, високу продуктивність і є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною предметною областю.

Гнучкі навички, на відміну від професійних навичок в традиційному розумінні (що розглядаються в цьому дискурсі як «жорстких», від англ. Hard skills), що не залежать від специфіки конкретної роботи, тісно пов’язані з особистісними якостями і установками (відповідальність, дисципліна, самоменеджмент), а також соціальними навичками (комунікація, зокрема, слухання; робота в команді, емоційний інтелект) і менеджерськими здібностями (управління часом, лідерство, рішення проблем, критичне мислення).

Навички даного класу складно відстежувати, та вимірювати. Однак, на сьогоднішній день існують тести і методики проведення співбесід, які допомагають оцінити рівень розвитку даної групи навичок.

Дослідження Work.ua виокремлює наступні soft skills: 1. Комунікативні навички. 2. Аналітичне і критичне мислення. 3. Уміння слухати. 4. Уміння працювати в команді. 5. Уміння ставити і досягати поставлених цілей. 6. Активна життєва позиція і позитивна емоційна установка. 7. Здатність вирішувати конфлікти. 8. Уміння надихатися новими ідеями. 9. Уміння брати на себе відповідальність. 10. Самоорганізація і самодисципліна

2. Історія створення та розвитку концепції. Виникнення поняття відносять до досліджень, пов’язаних з реформою системи підготовки особового складу Армії США 1959-1972 роки, а також дослідження компетенцій під керівництвом Девіда Макклеланда в ході підбору співробітників дипломатичної інформаційної служби Держдепартаменту США 1971-1991 роки, які привели до виникнення поняття компетенція і методик оцінки компетенцій.

Вважається, що гнучкі навички повинні стати затребуваними в умовах технічного прогресу і динамічно мінливого середовища початку XXI століття. Зокрема, учасники Всесвітнього економічного форуму, відзначали, що трансформація освіти в умовах науково-технічної революції призводить до зростання потреби в гнучких навичках, а Асоціація бізнес-освіти США і Організація економічної співпраці і розвитку визначають гнучкі навички як критично важливий фактор працевлаштування в умовах сучасного ринку праці.

Для створення більшості товарів і послуг сьогодні необхідна кооперація професіоналів із різних областей. Така кооперація можлива на основі розвинених гнучких навичок. Економісти вважають розвиток гнучких навичок одним із трендів, які найближчим часом будуть визначати кадрову політику країни. Політтехнологи також відзначили зростаючу роль наскрізних компетенцій – здатність бачити ціле, виявляти закономірності в складних об’єктах, грамотно будувати комунікацію і включатися в колективну роботу.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, життєвий успіх учня визначають не тільки академічні знання, а й рівень його емоційного і комунікативного розвитку. Тобто саме те, що відноситься до soft skills, гнучких навичок.

3. Soft skills як універсальний засіб формування соціальної компетентності учнів. Soft Skills – це збірний термін, який посилається на безліч варіантів поведінки, що допомагають людям в роботі, зокрема командній, а також успішно соціалізуватися. Вони дозволяють бути людині успішним незалежно від специфіки її діяльності. Soft skills - це навички успіху. Освітній процес у школі має бути спрямований на розкриття потенційних можливостей особистісних якостей учнів, розвитку мотивації до навчання, формуванню самостійного мислення, відповідальності у ставленні до оточення, що сприятиме співпраці. В цьому аспекти ми виділяємо головні завдання сучасної освіти:

- формування особистостей, які будуть навчатися протягом усього життя;

- створення навчального середовища, що базується на взаємній повазі та принципах демократії;

- забезпечення безперервності процесу інтелектуального розвитку і вироблення відповідних умінь;

- опанування усіма учнями компетенціями для успішної участі у житті суспільства;

У свою чергу вчителі мають свої очікування щодо розвитку необхідних навичок учнів у досягненні поставлених цілей:

- учні будуть вміти обмірковувати свої дії та шукати зв'язок між новими й попередньо набутими знаннями;

- вмітимуть розв’язувати проблеми, приймаючи альтернативні рішення та здійснюючи відкриття;

- як слухачі, учні будуть навчатися зосереджувати свою увагу та бути активними в класі;

- спілкуючись учні будуть формулювати й виражати власні ідеї і думки за допомогою різноманітних засобів;

- як організатори, учні будуть планувати власне навчання та брати відповідальність за свої рішення;

- як партнери, вони будуть навчатися співпрацювати та враховувати точку зору інших;

- як члени спільноти, що навчаються, учні будуть навчатися довіряти та піклуватись про інших, враховувати індивідуальні особливості кожного та враховувати різномаїття.

У свою чергу вчителі мають свої очікування щодо розвитку необхідних навичок учнів у досягненні поставлених цілей. Для педагогів важливо розуміти своє ставлення та поведінку, як модель бажаних взаємин для дітей, взірець для наслідування поваги доброти та відповідальності, адже, успішний педагог, це педагог, який:

- націлений на успіх кожного учня;

- створює позитивне навчальне середовище;

-застосовує індивідуальний підхід;

-заохочує навчання в різних за кількістю учнів групах;

- пов`язує життєвий досвід учнів з навчальним процесом;

- створює навчальне середовище, яке базується на принципах і цінностях демократії.

4. Soft Skills - наскрізні вміння для випускника школи.

Комунікативні навички. Комунікативні навички важливі для будь-якого професіонала. Вони включають письмове, вербальне і невербальне спілкування.

Одні з найбільш важливих навичок спілкування в сучасному світі - вміння грамотно спілкуватися по Е-mail. Практично для кожної професії потрібно email-листування. Професіонал повинен вміти писати лаконічні і чіткі листи, дотримуючись відповідний формат і тон листування. Крім того, важливі комунікативні навички - вести суперечку і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації, вміння слухати і вести інтерв'ю / бесіду, підтримка коротких бесід ввічливості, рукостискання і тощо.

Уміння виступати публічно. Майже кожна робота вимагає певних навичок, необхідних для виступів на публіці. Хоча далеко не всім в роботі доводиться регулярно проводити тривалі презентації, але майже всім доводиться виступати на нарадах, представляти інформацію своїм колегам або спілкуватися з командою.

Навички роботи в команді. Будь-який фахівець працює з групою людей. Сучасній людині потрібні навички міжособистісного спілкування, щоб налагодити комунікацію з колегами. Необхідно вміти делегувати відповідальність, налагоджувати ефективне спілкування та досягати спільної мети. Також в роботі знадобляться навички вирішення конфліктів, створення, управління і побудови відносин в команді.

Управління часом. Навички тайм-менеджменту необхідні, щоб справлятися із завданнями вчасно, не відчуваючи дискомфорту або відчуття, що завдання стають більше вас. Це може здаватися дуже простим навиком, але він - один з найважливіших. Як би там не було, пунктуальність - шанс додати плюсів до своєї репутації.

Гнучкість і адаптивність. Більшість видів діяльності вимагають певного рівня гнучкості, адаптивності і здатності змінюватися. Важливо вміти поглянути на проблему з різними перспективами і при зміні ситуації коригувати свій робочий процес. Є певні риси і навички, які демонструють здатність до адаптивного підходу. Наприклад, вміння аналізувати ситуацію, сприйнятливість, здатність змінити свою думку, терпіння, навик управління гнівом і орієнтування на рішення проблем.

Лідерські якості. Незалежно від вашої посади і ролі в колективі, лідерські якості також важливі для будь-якого професіонала. Вони можуть проявлятися в умінні спокійно працювати в напруженому середовищі, приймати рішення, встановлювати цілі, планувати, пріоритезувати, прагненні до розвитку і зростання.

5. Взаємопов'язаність понять “соціальна компетентність”, “ситуативний метод”, “гнучкі навички”. Зміст понять: “соціальна компетентність”, “компетенції які розвиває ситуативний метод”, та “гнучкі навички” це: здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; здатність підтримувати взаємини; здатність розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.