Складання розкладу уроків для 5-11-х класів: крок за кроком

Опис документу:
У загальноосвітньому навчальному закладі розклад уроків є основним організаційним документом, який визначає діяльність учнівського і педагогічного колективів. Складає розклад уроків зазвичай заступник директора школи. Ця робота дуже відповідальна і кропітка, адже йому необхідно брати до уваги і вікові особливості учнів, і матеріально-технічне забезпечення школи, і побажання колег.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

У загальноосвітньому навчальному закладі розклад уроків є основним організаційним документом, який визначає діяльність учнівського і педагогічного колективів. Складає розклад уроків зазвичай заступник директора школи. Ця робота дуже відповідальна і кропітка, адже йому необхідно брати до уваги і вікові особливості учнів, і матеріально-технічне забезпечення школи, і побажання колег

Складання розкладу уроків

для 5-11-х класів: крок за кроком

Розклад уроків — це документ, що оптимізує навчально-виховний процес, регламентує трудовий ритм впливає на творчу віддачу вчителів та учнів. Під час складання розкладу уроків для 5-11-х класів (далі — розклад уроків) заступник директора школи має дотримуватися вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63.

Крім того, слід брати до уваги те, що на працездатність учнів впливає їх вік, вона змінюється протягом дня і залежно від днів тижня (див. Додаток 1).

Також працездатність учнів значною мірою залежить від того, як чергуються уроки у розкладі. Наприклад, два уроки з одного предмета чи уроки з двох близьких предметів швидше викликають стомлення, ніж ті самі, але розділені уроком з іншого предмета, не близького їм. Розподіляти уроки з одного предмета слід рівномірно за днями тижня, особливо, якщо навчальних годин мало.

Потрібно також пам’ятати, що на стомлюваність учнів істотно впливають такі чинники психофізіологічного напруження, як:

 • обсяг інформації, яку учні мають засвоїти;

 • складність навчальних матеріалів;

 • ступінь новизни навчальних матеріалів;

 • тип уроку і його структура;

 • методична майстерність учителя;

 • емоційний стан учня;

 • ступінь інтересу до предмета;

 • взаємини класу і вчителя, учня і вчителя;

 • санітарний стан навчальних приміщень.

Заступнику директора школи, який складає розклад уроків, потрібно враховувати, що навчальні предмети за ступенями складності поділяють на чотири групи від найскладнішого до найлегшого, зокрема:

 • перша група — українська мова, російська мова, математика, біологія (10-11 класи), фізика (9-11 класи), іноземна мова;

 • друга група — природознавство, біологія (7-9 класи), фізична географія, фізика (7-8 класи), хімія, астрономія;

 • третя група — література, історія, суспільствознавство, економічна географія, креслення;

 • четверта група — трудове навчання, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, фізична культура, основи здоров’я.

Зазвичай складним предметом для сприйняття учнів усіх вікових категорій є математика. Уроки з цього предмета бажано розподіляти на години більш високої працездатності.

Складаючи розклад уроків, можна здвоювати уроки з таких предметів, як:

 • українська мова і література;

 • література;

 • алгебра і геометрія;

 • історія і суспільствознавчі предмети, зокрема «Людина і світ», «Філософія» тощо;

 • фізика;

 • фізика й астрономія;

 • трудове навчання.

Раціонально розподілити час і скласти розклад, який максимально враховує побажання учасників навчально-виховного процесу, заступнику директора школи допоможе покроковий алгоритм складання розкладу уроків.

Крок 1. Готуємо допоміжні матеріали

Перш ніж розпочинати складати розклад уроків, заступнику директора школи необхідно підготувати такі допоміжні матеріали, як:

 • робочий навчальний план;

 • навчальні програми з предметів робочого навчального плану;

 • інформація про мережу класів;

 • інформація про наявність навчальних кабінетів і про закріплення їх за вчителями (класами);

 • розподіл педагогічного навантаження вчителів;

 • розподіл класного керівництва;

 • інформація про розподіл класів на підгрупи при вивченні окремих навчальних предметів;

 • список керівників методичних об’єднань;

 • інформація про вчителів, які є студентами вищих навчальних закладів;

 • інформація про вчителів, які є сумісниками;

 • інформація про методичні дні адміністрації, голови профспілкового комітету;

 • розклад дзвінків;

 • особисті побажання вчителів щодо розкладу уроків;

 • форми довідкових таблиць для складання розкладу.

Крок 2. Заповнюємо довідкову таблицю

Далі заступнику директора школи слід заповнити довідкову таблицю. Вона має містити дані про кожного вчителя.

 • Прізвище, ім’я, по батькові.

 • Предмет, який учитель викладає.

Зверніть увагу! У разі, якщо вчитель викладає декілька предметів, то на кожний предмету довідковій таблиці потрібно відводити окремий рядок.

 • Тижневе навантаження.

Зверніть увагу! Якщо вчитель викладає декілька предметів, то у довідковій таблиці потрібно зазначити тижневе навантаження з кожного предмета окремо та загальне тижневе навантаження.

 • Класи, в яких учитель викладає навчальні предмети.

 • Номер кабінету, закріпленого за вчителем.

 • Кількість годин на тиждень по класах.

Зверніть увагу! У довідковій таблиці необхідно зазначити кількість годин з кожного предмета в кожному класі відповідно до робочого навчального плану.

 • Примітки.

Зверніть увагу! У примітках можна зазначити такі дані про кожного вчителя:

 • методичний день;

 • дні (години) роботи сумісників;

 • особисті побажання до розкладу.

Заповнити довідкову таблицю потрібно обов’язково, оскільки у ній зведено усі дані про вчителів, необхідні при складанні розкладу (див. Додаток 2).

Крок 3. Заповнюємо допоміжну таблицю

Допоміжна таблиця складається з двох стовпчиків:

 • перший — розподіл уроків по класах протягом тижня;

 • другий — стовпчик «Резерв», що призначений для коригування розкладу уроків.

Заповнювати допоміжну таблицю доцільно у такій послідовності:

  1. Розставити уроки вчителів-сумісників та адміністрації, а також учителів, чиї уроки з різних причин зафіксовані за днями тижня або за годинами дня.

  2. Розставити уроки фізичної культури, трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, оскільки на один день в одному і тому самому класі можна ставити лише один з цих предметів.

  3. Розставити уроки іноземної та української мов, бажано без «вікон» і насамперед у ті дні, коли в розкладі конкретного класу є уроки фізичної культури, трудового навчання. Це дає змогу раціональніше використовувати навчальні кабінети у школі.

  4. Розставити уроки вчителів-«предметників»: спочатку тих, які мають здвоєні уроки, а потім решти вчителів-«предметників».

  5. Розставити уроки вчителів-«предметників», за якими не за­кріплені навчальні кабінети. При цьому бажано максимальне число їхніх уроків розмістити так, щоб учителі-»предметники» після кожного уроку не переходили з одного навчального кабінету в другий.

Крок 4. Перевіряємо правильність розстановки уроків

На наступному етапі заступнику директора школи необхідно переконатися у правильності розстановки уроків.

 • Перевірити відповідність розкладу робочому навчальному плану.

 • Підрахувати кількість уроків у класах.

Зверніть увагу! У допоміжній таблиці слід підрахувати:

 • по вертикалі в кожному стовпчику — щоденну кількість уроків у класі;

 • по горизонталі для кожного класу — кількість уроків з предмета на тиждень.

 • Підрахувати навантаження кожного вчителя.

Зверніть увагу! У допоміжній таблиці сума уроків по горизонталі в кожному рядку — це тижневе навантаження вчителя.

Крок 5. Складаємо розклад уроків

Після перевірки правильності розстановки уроків заступнику директора школи можна приступати до складання розкладу. Як свідчить досвід, виконувати цю роботу найліпше у такому порядку:

1. Розставити уроки паралелі 5-х класів протягом усього робочого тижня, потім 6-х і так далі до паралелі 11-х класів. За потреби під час розстановки уроків наступних паралелей можна вносити зміни в розстановку уроків уже заповненого розкладу.

Зверніть увагу! При складанні розкладу уроків необхідно враховувати, те, що біоритмічний оптимум розумової працездатності припадає на 10-12 години. У цей час відзначається найбільша ефективність засвоєння матеріалу за найменших психофізіологічних витрат організму. Тому в розкладі уроків більш складні предмети для учнів основної та старшої школи потрібно ставити на 2-4-ий уроки.

2. У розкладі на кожен день відкоригувати «вікна» між уроками вчителів-«предметників» та зайнятість навчальних кабінетів, зручніше й раціональніше розмістити уроки протягом дня тощо. Для цього потрібно перенести розклад уроків у стовпчик «Резерв», у якому і доопрацювати розклад до отримання задовільного результату.

На цьому етапі заступник директора школи отримує робочий варіант розкладу уроків.

Крок 6. Остаточно перевіряємо розклад уроків

Для остаточної перевірки розкладу уроків заступнику директора школи необхідно:

 • підрахувати по горизонталі тижневе навантаження кожного вчителя, а по вертикалі — переконатися, що у розкладі кожного класу немає «вікон»;

 • з’ясувати, чи не збігаються уроки по днях (коли в одному й тому ж класі одночасно повинні давати уроки різні вчителі);

 • усунути зайві «вікна» в учителів-«предметників»;

 • раціональніше розмістити «складні» уроки;

 • з’ясувати наявність методичних днів для вчителів;

 • перевірити обґрунтованість здвоєних уроків з предметів тощо.

Крок 7. Оцінюємо розклад уроків

Далі слід оцінити розклад уроків за ступенем складності предметів. Для цього можна використовувати методику, розроблену українськими науковцями Миколою Гребняком і Віктором Машиністовим. Відповідно до цієї методики, кожний навчальний предмет має свій ступінь складності, виражений у балах, зокрема:

 • геометрія — 6;

 • алгебра — 5,5;

 • іноземна мова — 5,4;

 • хімія — 5,3;

 • фізика — 5,2;

 • біологія — 3,6;

 • українська мова — 3,5;

 • українська література — 1,7;

 • історія — 1,7.

Розклад уроків складено правильно, якщо найбільша кількість балів за сумою усіх предметів припадає на вівторок і (або) середу.

Розклад уроків складено неправильно, якщо найбільша кількість балів припадає на перший та останній робочі дні тижня або коли кількість балів однакова в усі робочі дні.

Обрахувавши кількість балів на кожен навчальний день для всіх класів, заступник директора школи може подати ці цифрові дані у графічній формі.

Розклад слід оцінити позитивно, якщо утвориться крива з «підйомом», що припадає на вівторок та (або) середу.

Розклад є нераціональним, а тому потребує доопрацювання, у разі, якщо найбільша кількість балів припадає на перший і останній дні робочого тижня, а також якщо навантаження в тижневому циклі рівномірне.

Крок 8. Проводимо експертизу розкладу уроків

Після оцінювання розкладу уроків потрібно провести його експертизу. Експертиза розкладу уроків може бути двох видів, зокрема:

 • внутрішня — її зазвичай здійснює особа, яка розробляла розклад уроків, тобто це самоекспертиза;

 • зовнішня — її може здійснювати спеціально створена група експертів районного рівня.

Метою експертизи розкладу уроків є:

 • встановлення відповідності розкладу уроків санітарно-гігієнічним нормам, іншим нормативним документам, віковим особливостям учнів;

 • аналіз розподілу навчальних предметів протягом дня, тижня;

 • пошук шляхів досягнення високого освітнього результату за одночасного збереження соматичного здоров’я учнів.

Експертиза розкладу уроків дає змогу:

 • всебічно проаналізувати розклад уроків;

 • спрогнозувати можливий негативний вплив розробленого розкладу уроків на здоров’я учнів та вчителів;

 • спрогнозувати можливе удосконалення педагогічної майстерності вчителів;

 • визначити можливість учнів відвідувати позашкільні навчальні заклади тощо.

Крок 9. Затверджуємо розклад уроків

Розклад уроків після внутрішньої чи зовнішньої експертизи мають підписати:

 • заступник директора школи, який складав розклад, — у правому нижньому куті аркуша;

 • директор школи — у правому верхньому куті аркуша.

Після цього розклад має затвердити голова профспілкового комітету. Свій підпис він має поставити у лівому верхньому куті аркуша.

Додаток 1

Таблиця працездатності учнів залежно від віку та днів тижня

Клас

Продуктивні уроки

Непродуктивні уроки

Сприятливі дні

Несприятливі дні

1

1(↑)*, 2(↓), 4(↓)

3(↑)

вівторок, середа, четвер

понеділок, п’ятниця

2

3

1(↓), 2(↓), 3(↓)

4(↓)

4

5

понеділок, вівторок

середа, четвер, п’ятниця

6

1(↓), 2(↓), 5(↓)

4(↑), 6(↓)

вівторок, четвер, п’ятниця, субота

понеділок, середа

7

вівторок, середа, четвер, субота

понеділок, п’ятниця

8

1(↑), 2(↓), 3(↓), 5(↓)

4(↑), 6(↓)

9

1(↑), 2(↓), 3(↓), 5(↓)

4(↑), 6(↓)

середа, четвер, п’ятниця

понеділок, вівторок

10

1(↓), 2(↓), 3(↓), 5(↑), 6(↑)

4(↓)

11

1(↑), 2(↓), 3(↓), 4(↑), 5(↓), 6(↓)

* Тут і далі стрілки після цифр означають падіння (↓) чи зростання (↑) працездатності учня на відповідному уроці. Приміром, «1(↑)» означає, що працездатність учня на першому уроці зростає від його початку до кінця.

Додаток 2

Приклад оформлення довідкової таблиці для складання розкладу

Довідкова таблиця

для складання розкладу _____________________ загальноосвітньої школи

на 20__/20__ навчальний рік

з/п

ПІП учителя

Предмет

Тижневе навантаження

Класи

Кабінет

Кількість годин на тиждень в окремих класах (паралелях)

Примітки

1.

Рязанцева В.В.

біологія

18 год.

7, 9,10

№ __

7-мі класи — 6 год.,

9-ті класи — 9 год.,

10-ті класи — 3 год.

середа —

методичний

день

2.

Сазансський С.В.

фізика, астрономія

фізика — 18 год.

10-Б,

10-В,

11-Б, 11-В

№__

10-Б — 3 год,

 1. В— 6 год,

 2. Б— 3 год., 11-В —6 год.

астрономія — 1 год.

11-В

11-В —1год.

усього 19 год.

<...>

<...>

<...>

<...>

<..,>

<...>

<...>

19

Паво В.В.

образотворче мистецтво

6 год.

5,6

№ __

5-ті класи — 3 год.,

6-ті класи — 3 год.

сумісник

Зверніть увагу!

Скласти розклад уроків потрібно до 29 серпня.

Після того, як його затвердить директор загальноосвітнього навчального закладу та погодить голова профспілкового комітету, розклад потрібно оформити у звичайному для вчителів та учнів вигляді, тобто із зазначенням предметів на кожен день тижня для кожного класу. Один примірник розкладу уроків слід вивісити в учительській, а другий — у холі. Упродовж семестру змінювати розклад без особливих потреб небажано. На початку січня до розкладу можна внести необхідні корективи у зв’язку зі зміною кількості навчальних годин на окремі предмети на II семестр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн