Розробки уроків, геометрія 7 клас за новою програмою на 2020-2021 н.р. // I семестр // Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Геометрія

Для кого: 7 Клас

11.07.2020

1508

128

0

Опис документу:
Урок 04 Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута Комплект розробок складається з конспектів до уроків, презентацій до уроків, самостійних та контрольних робіт і нараховує 32 уроки для I семестру геометрії 7 клас за новою програмою на 2020-2021 н.р. Також на сайті "Математика НОВА" ви можете завантажити календарне планування до цих розробко та знайти всі підручники для 7 класу геометрія. WWW.MATNOVA.COM.UA
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код
www.matnova.com.ua �������� �������� 7 ���� ������в�) ��������� � ��������� �����: ����� I ���� 1. ���������� ���������� ����� �� �� ���������� ���� 01 ����� � ����. ���������� ����� � �����. ������. ������, �������, �������� ���� 02 ³�����. �������� �� ��������� ������. г����� ������. �������� ������. ³������ �� ����� ������� ���� 03 ���������� ������� ����� ���� 04 ���. �������� ����. г����� ����. s�������� ���� ���� 05 ���������� ������� ����� ���� 06 ���������� ������� �����. ��������� ������ ���� 07 ϳ��������� ���� ����������� ���������� ����� �� �� ���������� ���� 08 ���������� ������ �1 ����� II ���� 2. ������ �������� ����� �� ������ ���� 09 ����� ���� ���� 10 ���������� ������� ����� ���� 11 ���������� ������� ����� ���� 12 ���������� ����. ��� �� ����� ������, �� ����������� ���� 13 ���������� ������� ����� ���� 14 ���������� ������� �����. ��������� ������ ���� 15 ������������� ���. ������������. ³������ �� ����� �� ���� ���� 16 ���������� ������� ����� ���� 17 ��������� ��� ���� 18 ���������� ������� ����� ���� 19 ���������� ������� �����. ��������� ������ ���� 20 ����, ������� ��� ������� ���� ����� ����. ������ ������������ ����� ���� 21 ���������� ������� ����� ���� 22 ���������� ����������� �����. ���������� ����, ��������� ��� ������� ����������� ����� ���� ���� 23 ���������� ������� ����� ���� 24 ���������� ������� �����. ��������� ������ ���� 25 ϳ��������� ���� ������� �������� ����� �� ������ ���� 26 ���������� ������ �2 ����� III ���� 3. ����������. ������ ������ ����������. г����������� ���������, ���� ���������� �� ������ ���� 27 ��������� � ���� �������� ���� 28 г����� ������������ ���� ���� 29 ����� �� ����� ������ ������ ���������� ���� 30 ���������� ������� ����� ���� 31 ���������� ������� �����. ��������� ������ ���� 32 г����������� ��������� ��� ���� � ���� ��� ���� �� �����, ������ �� ���������� �� ���� �� � ����. ����: www.matnova.com.ua �����: https://www.facebook.com/mathnewschool
Перегляд
матеріалу
Отримати код

____ ________________ 20___ р.

[ дата ]

Тема: Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута.

Мета:

 • Навчальна: засвоїти поняття кута, навчати вимірювати кути, засвоїти поняття рівності кута, бісектриси кута;

 • Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати отримані знання, правильно користуватися креслярським приладдям; будувати та вимірювати кути;

 • Виховна: виховувати інтерес до вивчення точних наук;

Компетенції:

 • математичні

 • комунікативні

Тип уроку: засвоєння нових знань;

Обладнання: конспект, презентація, мультимедійне обладнання;

Хід уроку

 1. Організаційний етап

 • Привітання

 • Перевірка присутніх на уроці

 • Налаштування на роботу

 1. Актуалізація опорних знань

 • Запитання для актуалізації опорних знань будуть задаватися під час уроку;

 1. Вивчення нового матеріалу

>> Кут <<

 • Яка геометрична фігура зображена на рисунку?

(Промінь)

 • Як позначити і записати промінь?

(Щоб записати промінь необхідно вказати його початок і будь яку точку на цьому промені)

 • Чи має промінь кінець?

(Промінь має початок але не має кінця)

 • Скільки спільних точок можуть мати два промені зі спільною вершиною?

(Одну)

Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки.

 • Спробуйте збільшити кут

Кут не можна збільшити в такий спосіб, в такому сенсі його сторони вже є нескінченні

Насправді утворюється два кути. В 7 класі ми будемо вивчати тільки ті кути, що є меншими за

Надалі, коли кажемо «кут», будемо мати на увазі тільки той, що містить будь-який відрізок із кінцями на його сторонах.

Внутрішню область кута прийнято позначати дужками, рівні кути позначають однаковою кількістю дужок.

// Позначення кутів

Якщо позначати кут його вершиною та двома точками на сторонах, то вершину потрібно ставити посередині

Кути можна позначати грецькими літерами

Кути можна позначати цифрами

Кут

Кут

>> Розгорнутий кут <<

 • Які геометричні фігури зображено на рисунку?

(Доповняльні промені)

Розгорнутий кут – це кут, сторони якого є доповняльними променями.

 • Як ви вважаєте, яка частина розгорнутого кута є внутрішньою?

(учні висловлюють власну думку)

Ту частину, яку ми розглядаємо як внутрішню – домовимося позначати дужкою.

>> Вимірювання кутів <<

Одиниця виміру кутів – ;

Градусна міра розгорнутого кута – ;

частина розгорнутого кута;

Вимірювання дуже малих кутів

Мінута – це частина

Позначення:

Секунда – це частина

Позначення:

Аксіома 6

Кожний кут має певну градусну міру, більшу за нуль. Розгорнутий кут дорівнює

 • Яким приладом ви вже вимірювали кути в молодших класах?

(Транспортир)

 • Якою є градусна міра кута ?

(учні висловлюють власну думку)

 • Якою є градусна міра кута ?

(учні висловлюють власну думку)

 • Побудуйте в зошиті два власні кути, підпишіть їх та виміряйте градусну міру цих кутів

Творче д/з

Дізнайтеся, що вимірюють приладом «астролябія» і як ним користуватися.

 • Якою є градусна міра кута ?

(учні висловлюють власну думку)

 • Якою є градусна міра ?

(учні висловлюють власну думку)

Основна властивість вимірювання кутів:

Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами.

>> Рівність кутів <<

 • Порівняйте на око кути і

(учні висловлюють власну думку)

 • Якою є градусна міра ?

(учні висловлюють власну думку)

 • Якою є градусна міра ?

(учні висловлюють власну думку)

Два кути є рівними, якщо в них однакові градусні міри.

// Види кутів

Прямий

Прямий кут на рисунках позначається як «квадратик»

Градусна міра прямого кута дорівнює

Гострий

Тупий

Гострі кути менші від прямого

Тупі кути більші за гострі але менші від розгорнутого

>> Бісектриса кута <<

 • Маючи дані рисунка, що можемо сказати про і ?

(учні висловлюють власну думку)

Рівні кути позначаються однаковою кількістю дужок, отже .

Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл.

бісектриса .

 1. Закріплення нових знань та вмінь учнів

1

Назвіть вершини і сторони кутів

Відповідь:

 1. Вершина:

Сторони:

 1. Вершина:

Сторони:

 1. Вершина:

Сторони:

2

 1. Побудуйте в зошиті подібну геометричну фігуру

 2. Запишіть усі зображені кути

 3. Користуючись транспортиром знайдіть градусні міри будь-яких двох з них

 4. Обчисліть градусну міру третього кута

Розв’язок:

2)

3) Кожен учень отримає власні значення градусних мір кутів;

4) Третій кут можна знайти за основною властивістю вимірювання кутів, наприклад:

3

Накресліть кут, градусна міра якого дорівнює , та проведіть його бісектрису.

Розв’язок:

бісектриса

4

Промінь проходить між сторонами кута . Знайдіть градусну міру кута , якщо , . Виконайте малюнок.

Розв’язок:

5

Чи проходить промінь між сторонами кута , якщо , . Відповідь обґрунтуйте.

Розв’язок:

За основною властивістю вимірювання кутів, градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Отже за цією властивістю сума не може бути більшою за один з доданків, за умовою один з доданків є більшим за суму кутів, тому промінь не проходить між сторонами кута .

6

Промінь ділить кут на два кути. Знайдіть градусну міру кута , якщо і .

Розв’язок:

Відповідь:

7

. Між сторонами кута проходить промінь так, що кут у 4 рази менший від кута . Знайдіть кути і .

Дано:

;

у 4 рази менший від кута ;

Знайти:

Розв’язок:

Нехай , тоді

За основною властивістю вимірювання відрізків:

Отже:

Відповідь: і ;

 1. Підсумок уроку

 • Що таке кут?

 • Як можна позначити кут?

 • Що є сторонами кута?

 • Як називається кут, сторони якого є доповняльними променями?

 • У яких одиницях вимірюють кути?

 • Які існують види кутів?

 • Який кут є прямим?

 • Як на рисунку позначити прямий кут?

 • Який кут є гострим?

 • Який кут є тупим?

 • Сформулюйте основну властивість вимірювання кутів

 • Які кути називаються рівними?

 1. Домашнє завдання

Опрацювати §3
Виконати №34, 39, 43, 49, 56

https://www.matnova.com.ua

13

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь 7 клас Урок 04 Геометрія Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута
Слайд № 1

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь 7 клас Урок 04 Геометрія Кут. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Бісектриса кута

Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Сторони кута Вершина кута Яка геометрична фігура зобра...
Слайд № 2

Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Сторони кута Вершина кута Яка геометрична фігура зображена на рисунку? Як позначити і записати промінь? Скільки спільних точок можуть мати два промені зі спільною вершиною? Чи має промінь кінець?

Кут не можна збільшити в такий спосіб, в такому сенсі його сторони вже є нескінченні Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох промен...
Слайд № 3

Кут не можна збільшити в такий спосіб, в такому сенсі його сторони вже є нескінченні Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Сторони кута Вершина кута Спробуйте збільшити кут

Кут не можна збільшити в такий спосіб, в такому сенсі його сторони вже є нескінченні Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох промен...
Слайд № 4

Кут не можна збільшити в такий спосіб, в такому сенсі його сторони вже є нескінченні Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Спробуйте збільшити кут

Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Надалі, коли кажемо «кут», будемо мати на увазі тільки...
Слайд № 5

Кут Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Надалі, коли кажемо «кут», будемо мати на увазі тільки той, що містить будь-який відрізок із кінцями на його сторонах Внутрішню область кута прийнято позначати дужками, рівні кути позначають однаковою кількістю дужок

Позначення кутів Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Надалі, коли кажемо «кут», будемо мати на...
Слайд № 6

Позначення кутів Кут – це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки Надалі, коли кажемо «кут», будемо мати на увазі тільки той, що містить будь-який відрізок із кінцями на його сторонах Внутрішню область кута прийнято позначати дужками, рівні кути позначають однаковою кількістю дужок Кути можна позначати грецькими літерами Кути можна позначати цифрами

Розгорнутий кут Які геометричні фігури зображено на рисунку? Розгорнутий кут – це кут, сторони якого є доповняльними променями Як ви вважаєте, яка ...
Слайд № 7

Розгорнутий кут Які геометричні фігури зображено на рисунку? Розгорнутий кут – це кут, сторони якого є доповняльними променями Як ви вважаєте, яка частина площини розгорнутого кута є внутрішньою? Ту частину, яку ми розглядаємо як внутрішню – домовимося позначати дужкою

Розгорнутий кут – це кут, сторони якого є доповняльними променями Ту частину, яку ми розглядаємо як внутрішню – домовимося позначати дужкою Вимірюв...
Слайд № 8

Розгорнутий кут – це кут, сторони якого є доповняльними променями Ту частину, яку ми розглядаємо як внутрішню – домовимося позначати дужкою Вимірювання кутів Вимірювання дуже малих кутів Кожний кут має певну градусну міру, більшу за нуль

Вимірювання кутів Яким приладом ви вже вимірювали кути в молодших класах? Творче д/з Дізнайтеся, що вимірюють приладом «астролябія» і як ним корист...
Слайд № 9

Вимірювання кутів Яким приладом ви вже вимірювали кути в молодших класах? Творче д/з Дізнайтеся, що вимірюють приладом «астролябія» і як ним користуватися Побудуйте в зошиті два власні кути, підпишіть їх та виміряйте градусну міру цих кутів Транспортир

Вимірювання кутів Творче д/з Дізнайтеся, що вимірюють приладом «астролябія» і як ним користуватися Побудуйте в зошиті два власні кути, підпишіть їх...
Слайд № 10

Вимірювання кутів Творче д/з Дізнайтеся, що вимірюють приладом «астролябія» і як ним користуватися Побудуйте в зошиті два власні кути, підпишіть їх та виміряйте градусну міру цих кутів Градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами Основна властивість вимірювання кутів Транспортир

Рівність кутів Два кути є рівними, якщо в них однакові градусні міри
Слайд № 11

Рівність кутів Два кути є рівними, якщо в них однакові градусні міри

Види кутів Гострий Гострі кути менші від прямого Прямий Прямий кут на рисунках позначається як «квадратик» Тупий Тупі кути більші за гострі але мен...
Слайд № 12

Види кутів Гострий Гострі кути менші від прямого Прямий Прямий кут на рисунках позначається як «квадратик» Тупий Тупі кути більші за гострі але менші від розгорнутого

Бісектриса кута Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл
Слайд № 13

Бісектриса кута Бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл

Розв’язуємо гуртом 1 Назвіть вершини і сторони кутів 1 2 3
Слайд № 14

Розв’язуємо гуртом 1 Назвіть вершини і сторони кутів 1 2 3

Розв’язуємо гуртом 2 Побудуйте в зошиті подібну геометричну фігуру Запишіть усі зображені кути Користуючись транспортиром знайдіть градусні міри бу...
Слайд № 15

Розв’язуємо гуртом 2 Побудуйте в зошиті подібну геометричну фігуру Запишіть усі зображені кути Користуючись транспортиром знайдіть градусні міри будь-яких двох з них Обчисліть градусну міру третього кута

Розв’язуємо гуртом 3
Слайд № 16

Розв’язуємо гуртом 3

Розв’язуємо гуртом 4
Слайд № 17

Розв’язуємо гуртом 4

Розв’язуємо гуртом 5
Слайд № 18

Розв’язуємо гуртом 5

Розв’язуємо гуртом 6
Слайд № 19

Розв’язуємо гуртом 6

Розв’язуємо гуртом 7
Слайд № 20

Розв’язуємо гуртом 7

Відповідаємо Що таке кут? Як можна позначити кут? Що є сторонами кута? Які існують види кутів? Як називається кут, сторони якого є доповняльними пр...
Слайд № 21

Відповідаємо Що таке кут? Як можна позначити кут? Що є сторонами кута? Які існують види кутів? Як називається кут, сторони якого є доповняльними променями? У яких одиницях вимірюють кути?

Відповідаємо Який кут є прямим? Як на рисунку позначити прямий кут? Який кут є гострим? Які кути називаються рівними? Який кут є тупим? Сформулюйте...
Слайд № 22

Відповідаємо Який кут є прямим? Як на рисунку позначити прямий кут? Який кут є гострим? Які кути називаються рівними? Який кут є тупим? Сформулюйте основну властивість вимірювання кутів

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь Домашнє завдання Бажаю творчих успіхів! www.matnova.com.ua Опрацювати §3 Виконати №34, 39, 43, 4...
Слайд № 23

Точка і пряма. Властивості точок і прямих. Промінь Домашнє завдання Бажаю творчих успіхів! www.matnova.com.ua Опрацювати §3 Виконати №34, 39, 43, 49, 56

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.