Розробка "Особливості застосування методу проектів на уроках математики"

Опис документу:
У наші дні вміння учнів добувати знання самостійно й удосконалювати їх, уміння працювати з інформацією в різних галузях, здобуваючи, якщо це необхідно, нові навички, набагато важливіше міцності знань, тому що саме добуванням й удосконалюванням знань їм доведеться займатися все свідоме життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Особливості застосування методу проектів на уроках математики

Людина є свій власний проект

Ж.П. Сартр

У наші дні вміння учнів добувати знання самостійно й удосконалювати їх, уміння працювати з інформацією в різних галузях, здобуваючи, якщо це необхідно, нові навички, набагато важливіше міцності знань, тому що саме добуванням й удосконалюванням знань їм доведеться займатися все свідоме життя. Така постановка питання дуже актуальна для нашої країни, нашого суспільства, тому що саме життя ставить мету навчання через все життя. Щоб розвити у школярів здатність працювати з інформацією, навчити їх самостійно мислити, уміти працювати в команді, потрібно використати різні педагогічні технології, в тому числі і проектну. Ми віддаємо перевагу методу проектів, тому що проектний підхід включає наступні переваги:

  • стає вище відвідуваність занять, в учнів росте впевненість у своїх знаннях, розвивається здібність до навчання;

  • задачі навчання аналогічні або перевершують по своєму рівню завдання, висунуті іншими методами. Відмінність проектного підходу полягає в тому, що учні беруть на себе більшу відповідальність за свою освіту, чим під час звичайних занять у школах;

  • можливість розвитку різнобічних навичок, таких як новий тип мислення, знаходження відповідей, робота в колективі, а також спілкування.

У сучасній педагогіці проектне навчання використовується не замість систематичного предметного навчання, а поряд з ним, як компонент освітніх систем.

Під проектом мається на увазі спеціально організований учителем і самостійно виконуваний дітьми на основі суб'єктивного визначення цілей комплекс дій, що завершуються створенням продукту, що складається з об'єкта праці, виготовленого в процесі проектування, і його подання в рамках усної або письмової презентації.

Творчий навчальний проект – це самостійно розроблений і виготовлений продукт (матеріальний або інтелектуальний) від ідеї до її втілення, володіючий суб’єктивною та об’єктивною новизною, виконаний під контролем і при консультуванні вчителя.

Для багатьох учнів привабливість даного методу навчання полягає в дієвості досвіду. Учні виконують роль людей, що працюють у досліджуваній галузі, і поводяться так само, як ці люди. Чи знімають вони документальний фільм про охорону навколишнього середовища, чи складають туристичний путівник з метою привернути увагу до визначних пам'яток їхнього міста, що становить історичну цінність - у кожному разі учні беруть участь у проектах, які мають місце в реальному світі і які важливі поза шкільними стінами.

Що стосується вчителів, додаткові переваги даного методу навчання полягають для них у можливості вдосконалити свій професіоналізм, розвивати співробітництво з колегами, а також будувати відносини з учнями. Для учнів, які звикли до більш традиційних способів проведення занять, введення моделі навчання на основі проектного підходу означає перехід від виконання вказівок до здійснення самостійної діяльності; від простого прослуховування й реагування на почуте до взаємодії й прийняття на себе відповідальності; від знання фактів, умов і сутності до розуміння досліджуваного; від теорії до практики; від залежності від учителів до самостійності.

При здійсненні проектного навчання перед учителем стоять наступні завдання:

  • вибір відповідних ситуацій, що сприяють розробці гарних проектів;

  • структурування завдань;

  • співробітництво з колегами з метою розробки міждисциплінарних проектів;

  • керування процесом навчання;

  • використання технологій там, де це необхідно;

  • пошук надійного способу оцінки

На жаль, найбільші проблеми впровадження методу проектів викликає у викладанні математики. Напевно, справа в тому, що сучасна «шкільна» математика, на перший погляд, представляє із себе зведення непорушних правил і методів, точне й акуратне проходження яким породжує в школярів ілюзію успіху. Але саме цікаве - і саме важке! - починається саме тоді, коли дитина зіштовхується з нестандартним завданням, з умови якої не видно, яка саме комбінація стандартних прийомів приведе до відповіді. І головними перешкодами для пошуку рішення такого завдання, є результат тяжкої вчительської праці: набір шаблонів і стереотипів, вироблений на уроках, а також страх зробити помилку, що паралізує фантазію й природне прагнення дитини до творчості.

Ми вважаємо, що саме метод проектів, будучи доповненням до визначеної практики, надає вчителеві математики унікальну можливість перебороти негативне відношення до математики, породжуване перерахованими факторами.

Суть проекту на уроці математики в тім, що його учасникам дозволяється робити, з їхнього погляду, категорично заборонені математичні дії. На їхніх очах відбувається чудо: помилкове у звичної школяреві системі понять й аксіом твердження служить відправним пунктом для виникнення й розвитку теорії, у тіні якої ця звична система понять повністю міститься й не викликає протиріч. Таким чином, реально моделюється процес наукового пошуку, відбувається внутрішнє емоційне переживання драматичної й захоплюючої історії математичного пізнання. Так, заперечення п'ятого постулату Евклида спричинило не тільки виникнення спектра неевклідових геометрій, але й принципова зміна самої концепції геометрії; спроба розподілу на нуль привела до розвитку проективної, а потім й алгебраїчної геометрії; відмова від використання метричних властивостей об'єктів дав поштовх до розвитку топології.

Вибір теми проекту «Функціональність навколишнього світу» був продиктований тим, що одним з основних завдань навчання математики є забезпечення свідомого і міцного оволодіння системою математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті і майбутній трудовій діяльності, розвиток уявлень про роль математики у пізнанні навколишнього світу та формування навичок математизації ситуацій під час дослідження явищ природи і суспільства.

Зважаючи на це, мета даного проекту – повторити і розширити основні відомості про функції, набуті в основній школі, поглибити свої знання про способи завдання функцій та проаналізувати, які з цих способів доцільно використовувати на практиці, в різних галузях науки. А також познайомити учнів з різними прикладами використання графіків функцій в фізиці, техніці, астрономії та в математичному аналізі. Тим самим, робота учнів над проектом дозволить їм свідомо засвоїти поняття тригонометричних функцій числового аргументу, властивості цих функцій і допоможе навчитись будувати графіки тригонометричних функцій.

У висновку необхідно відмітити, що сутність методу проектів полягає в стимулюванні інтересу учасників (учнів, педагогів) до їхньої самостійної діяльності, постановці перед ними цілей і проблем, рішення яких веде до появи нових знань й умінь.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»