+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Релігієзнавство - методичні матеріали

Релігієзнавство є наукою, яка вивчає релігії, поширені на нашій планеті, їх суспільно-історичну природу, зв'язки зі сферами життя людини (економічною, соціальною, духовною тощо), особливості та вплив на саму особистість.

Сьогоднішній світ настільки різноманітний у своїх віруваннях, що існують вчення як про потойбіччя, так і світські релігії (наділення надприродними властивостями певних існуючих осіб, предмети тощо) та громадянські релігії (коли група осіб об’єднується за якоюсь релігійною ідеєю). Варто виділити окремо атеїстів, які відкидають релігію як таку.

Релігієзнавство досліджує закономірності діяльності всього релігійного комплексу, його будову, походження та систему функціонування.

Якщо ж говорити про структуру релігієзнавства як науки, то можна виділити наступні її елементи. Філософія релігії намагається осмислити її сенс та сутність Бога. Вона намагається розтлумачити релігію, її принципи, ідеї з точки зору гносеології та онтології.

Психологія релігії більше спрямована на дослідження психологічних особливостей, в результаті яких виникає та функціонує релігія. Це психологія віруючої людини, її потреби, почуття, настрої, які вона переживає, мотиви, пов’язані з релігійною приналежністю тощо.

Феноменологія релігії розглядає релігійні явища, містичні аспекти, акти віри, відкидаючи будь-які упередження.

Вивченням впливу релігії на соціальну поведінку як окремої особистості, так і груп людей займається соціологія релігії. Вона досліджує поведінку та взаємозв’язки людей як в межах, так і поза релігійних спільнот.

Говорячи про географію релігії, тут, перш за все, має місце природний чинник розташування та його вплив на ті чи інші релігійні утворення. Вона вивчає поширеність релігійних вірувань відносно сучасної карти світу.

І лінгвістичне релігієзнавство об’єктом вивчення вбачає мову релігії, вербальні та невербальні засоби впливу на віруючих (рухи, символи, картини та образи, музику тощо).

На території України також присутні різні релігійні об'єднання, проте найпоширенішим є християнство. В сучасних школах за бажанням почали викладати християнську етику, яка покликана познайомити дітей з її основами, поняттями та ідеями, в якості виховної цілі – ставиться розвиток моральної та духовної особистості. На таких уроках діти читають молитви, Святе Письмо, вивчають християнські символи, розглядаються морально-етичні твори з подальшим підведенням підсумку та визначення його моралі.

В даному розділі знаходяться матеріали, пов’язані з релігією в загальному розумінні, а також уроки, презентації та рекомендації щодо проведення навчання християнської етики.

138 матеріалiв
Світові Релігії, їхня класифікація
Релігієзнавство
Інші методичні матеріали
05.09.2019
25
0
1
Іудаїзм - перша монотеїстична релігія
Релігієзнавство
Презентація
01.09.2019
22
0
0
Мусульманські культові споруди в Україні
Релігієзнавство
Ілюстрації
10.08.2019
44
0
0
Рамазан — піст для тіла й душі
Релігієзнавство
Стаття
10.08.2019
44
0
0
Поклоніння з точки зору мусульманина
Релігієзнавство
Стаття
07.08.2019
41
0
0
Іслам у країнах Балтії
Релігієзнавство
Стаття
06.08.2019
55
0
0
ЯК ВИХОВУВАТИ ЛЮБОВ ДО ЧИТАННЯ В СІМ’Ї
Релігієзнавство
Інші методичні матеріали
05.08.2019
37
0
1
Корисні поради батькам школярів
Релігієзнавство
Інші методичні матеріали
05.08.2019
45
0
0
Зразок написання листа-подяки батькам
Релігієзнавство
Інші методичні матеріали
04.08.2019
53
0
1
138 матеріалiв