Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Реферат ,,Задачі з хімії''

Хімія

Для кого: 8 Клас

26.06.2019

971

8

0

Опис документу:
Задачі за весь курс 8 класу. Вони допоможуть учням краще розв'язувати задачі. На ці задачі ви не витратите багато часу. Теми задач : Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.Обчислення, пов’язані з визначенням хімічного елемента.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

1.Скільки молекул міститься в : а) 2 молях кисню; б) 0,1 моля води; в) 0,1 моля водню; г) 4 молях вуглекислого газу?

2. Скільки атомів Н і О міститься у воді Н2О кількістю речовини 1 моль?

3. Скільки атомів міститься в 3 молях міді, 0,5 моля заліза?

4. Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налили три столові ложки води. Обчислити кількість молекул води, що містяться в склянці.

5. Скільки атомів і молекул містить азот N2 кількістю речовини 2 моль?

6. Скільки атомів і молекул містить озон О3 кількістю речовини 2 моль?

7. Скільки атомів і молекул містить хлор Cl2 кількістю речовини 0,5 моль?

8. Де і у скільки разів більше атомів: а) у вуглеці або магнії масою 1 г; б) в магнії масою 3 г або в кисні масою 2 г; в) у вуглеці масою 6 г або в сірці масою 8 г?

9. Де більше молекул: а) у 3 г води або в 4 г CO2; б) у 0,5 г Н2 або у 8 г SO2; в) у 2 г СО або у 2 г N2; г) у 3,2 г кисню або 2,8 N2?

10. У якій кількості води міститься стільки молекул, скільки їх у 3,92 г сульфатної кислоти H2SO4? 11. У якій кількості нітратної кислоти HNO3 міститься стільки молекул, скільки їх у 7,04 г ортофосфатної кислоти H3PO4?

12. У якій кількості натрій гідроксиду NaOH міститься стільки молекул, скільки їх у 3,92 г калій гідроксиду КОН?

13. Яку кількість речовини натрій хлориду NaCl містить пачка кухонної солі масою 1 кг?

14. Яка кількість речовини міститься в 24,5 г сульфатної кислоти H2SO4?

15. Маса залізної деталі – 11,2 г . Яку кількість речовини становить така маса заліза?

16. Яка кількість речовини міститься в 180 г води?

17. Скільки моль становитиме 490 г купрум (II) гідроксиду, формула якого Cu(OH)2?

18. Визначте масу натрій карбонату кількістю речовини 2,25 моль, формула якого Na2CO3?

19. Яку масу матиме мідна деталь, кількість речовини міді у якій становить 25,6 моль?

20. Яку масу матиме сірка кількістю речовини 0,15 моль?

21. Скільки грамів становитиме карбон дисульфід CS2 кількістю речовини 3,125 моль?

22. Обчисліть об’єм: а) 0,1 моля водню Н2; б) 1,5 моля кисню; в) 2 моль вуглекислого газу СО2; г) 10 молів хлору Cl2.

23. Обчисліть об’єм: а) 1 г водню Н2; б) 1,5 г кисню О2; в) 2 г вуглекислого газу СО2; г) 10 г хлору Cl2.

24. Стальний балон містить 41 кг рідкого кисню. Який об’єм займає кисень такої маси за нормальних умов?

25. Обчисліть: а) скільки моль становить 49 г сульфатної кислоти H2SO4; б) скільки моль становить 1,8 г води Н2О; в) масу 11, 2 л водню Н2; г) об’єм 32 г сірчистого газу SO2; г’ ) об’єм 8 г кисню О2; д) об’єм 12х1023 молекул хлору Cl2.

26. Відносна густина пари речовини за вуглекислим газом дорівнює 2,09. Знайдіть формульну масу речовини.

27. Відносна густина пари речовини за воднем дорівнює 1. Знайдіть формульну масу речовини.

28. Відносна густина пари речовини за киснем дорівнює 0,5. Знайдіть формульну масу речовини. 29. Відносна густина пари речовини за повітрям дорівнює 2. Знайдіть формульну масу речовини. 30. Визначте, у скільки разів водень легший за повітря.

31. У скільки разів кисень важчий за повітря?

32. У скільки разів кисень важчий за водень?

33. Густина газу за повітрям 0,138. Яка густина цього газу за воднем?

34. Густина газу за воднем 8. Яка густина цього газу за повітрям?

35. Густина газу за метаном СН4 4,4337. Яка густина цього газу за гелієм?

36. Речовина має густину за н. у. 44 г/л. Яка її молярна маса?

37. Обчисліть молярну масу речовини, якщо її густина за н. у. дорівнює 1,34 г/л.

38. Яку молярну масу має газ, якщо його густина за н. у. становить 2,144 г/л?

39. Обчисліть молярну масу газу, що має густину за н. у. 1,521 г/л.

40. Газуватий вуглеводень за н. у. має густину 2,5 г/л. Яка його молярна маса?

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму кількості речовини реагентів та продуктів реакції

Алгоритм розв’язування задач

1. Прочитайте задачу і складіть для неї стислу умову.

2. Складіть рівняння хімічної реакції, що відбувається.

3.Обчисліть формульні маси відомої та шуканої речовин.

4. Очисліть кількість тієї речовини, що відома за умовою задачі.

5. За хімічним рівнянням запишіть кількісне співвідношення між речовиною, що задана за умовою, і шуканою речовиною. Кількісне співвідношення визначають за коефіцієнтами, що записані перед формулами відповідних речовин у хімічному рівнянні.

6. Складіть пропорцію та розв’яжіть її.

7. Обчисліть масу (або об’єм) шуканої речовини.

41. Обчислити масу фосфор (V) оксиду, добутого спалюванням достатньої кількості фосфору у 11,2 л кисню (н. у.).

42. Яка маса кисню необхідна для спалювання водню масою 32 г (н. у.)?

43. У якому об’ємі кисню (н. у.) необхідно спалити залізо, щоб одержати 0,2 моль залізної окалини?

44. Скільки г натрій оксиду прореагувало з водою, якщо в результаті реакції утворилось 4 г натрій гідроксиду?

45. Обчисліть масу солі, що утворилася при взаємодії 4 г купрум (II) оксиду з надлишком розчину хлоридної кислоти.

46. Скільки грамів солі утвориться в результаті пропускання 20 мл сульфур (IV) оксиду крізь розчин натрій гідроксиду?

47. Скільки грамів фосфор (V) оксиду та кальцій оксиду потрібно відважити, щоб при їх взаємодії утворилось 9,9 г кальцій метафосфату Ca(PO3)2?

48. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г натрію з водою?

49. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль літію з водою?

50. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 11,5 г барію з водою?

51. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 0,5 моль кальцію з водою?

52. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок пропускання 16 мл вуглекислого газу крізь розчин кальцій гідроксиду.

53. Чи вистачить 140 г калій перманганату, щоб після розкладу його заповнити киснем газометр об’ємом 10 л?

54. Які маси металічного натрію та брому потрібні для добування натрій броміду масою 5,15 г?

55. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для розчинення 3 г ферум (III) гідроксиду?

56. Який об’єм водню можна добути, якщо подіяти хлоридною кислотою на 2 моля цинку?

57. Яку масу ферум (III) оксиду можна зняти з поверхні металу, якщо взяти для очищення розчин хлоридної кислоти, в якому міститься 30 моль HCl?

58. Яка кількість сульфатної кислоти витрачається на повну нейтралізацію 0,5 моля натрій гідроксиду?

59. Який об’єм водню виділиться при взаємодії 7 г заліза з розчином сульфатної кислоти?

60. Скільки грамів калій нітрату утвориться при нейтралізації нітратною кислотою 2 моль калій гідроксиду?

61. Скільки грамів осаду утвориться при дії розчину хлоридної кислоти на розчин арґентум нітрату, в якому міститься 1,7 г AgNO3?

62. Обчисліть масу сухого залишку, який утвориться в результаті прожарювання 10,7 г ферум (III) гідроксиду?

63. Яка маса барій сульфату випаде в осад, якщо до розчину натрій сульфату долили розчин барій хлориду, в якому міститься 10,4 г BaCl2?

64. Який об’єм вуглекислого газу виділиться, якщо обробити хлоридною кислотою розчин натрій карбонату, в якому міститься 10,6 г Na2CO3?

65. Який об’єм кисню (н. у.) вступить у реакцію при повному згоранні коксу ( С ) масою 0,024 кг?

66. Обчислити, який об’єм водню потрібно спалити, щоб одержати 9 г води?

Обчислення, пов’язані з визначенням хімічного елемента

67. Оксид хімічного елемента I групи має формульну масу 94. Назвіть хімічний елемент.

68. Вищій оксид хімічного елемента IV групи має формульну масу 44. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу гідроксиду.

69. Вищій оксид хімічного елемента IV групи має формульну масу 60. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.

70. Вищій оксид хімічного елемента V групи має формульну масу 142. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.

71. Вищій оксид хімічного елемента V групи має формульну масу 108. Назвіть хімічний елемент, складіть формулу оксиду та відповідної кислоти.

72. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в III групі, формульна маса його оксиду 188.

73. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в IV групі, формульна маса його водневої сполуки – 32.

74. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в I групі, формульна маса його гідроксиду дорівнює 40.

75. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VII групі, формульна маса його водневої сполуки дорівнює 81.

76. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, формульна маса його вищого оксиду дорівнює 230.

77. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в II групі, масова частка елемента в гідроксиді дорівнює 54,05%.

78. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в V групі, масова частка елемента у сполуці з Гідрогеном дорівнює 91,18%. 79. Назвіть елемент за такими даними:чотиривалентний, масова частка елемента в оксиді дорівнює 69,52%.

80. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в VI групі, масова частка елемента Оксигену у вищому оксиді дорівнює 27,27%.

81. Сполука з Гідрогеном має формулу ЕН3. Відносна густина за воднем цієї сполуки 8,5. Який це елемент?

82. Елемент VI групи утворює летку сполуку з Гідрогеном, відносна густина якої за повітрям дорівнює 7,27. Який це елемент?

83. При взаємодії 34,25 г двовалентного металу виділилось 5,6 л водню (н. у.). Назвіть метал.

84. При розкладанні 25 г карбонату двовалентного металу виділилось 5,6 л CO2 (н. у.). Встановіть формулу солі.

85. 9 г тривалентного металу прореагували з хлоридною кислотою і при цьому виділилось 11,2 л водню (н. у.). Назвіть метал.

86. При взаємодії 1,7 г оксиду тривалентного металу з розчином сульфатної кислоти утворилось 5,7 г солі. Яка формула солі?

87. Під час розкладання 2,14 г гідроксиду тривалентного металу утворилось 1,6 г його оксиду. Який це метал?

88. При взаємодії 1,5 г оксиду лужного металу з водою утворилось 1,65 г його гідроксиду. Який це метал?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.